Ændringer i restriktionerne

Ændringer i restriktionerne

Kirkeministeriet oplyser, at regeringen og et flertal i Epidemiudvalget har valgt at følge indstillingen fra Epidemikommissionen hvorfor der foretages følgende ændringer i restriktionerne på Kirkeministeriets område:

  •  Arealkravet for folkekirken og andre trossamfund bortfalder fra den 16. januar 2022.
  • Alle øvrige gældende restriktioner forlænges til og med 31. januar 2022:
    • Krav om mundbind/visir ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner – uanset antal deltagere. Mundbindet vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned.
    • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer. Det betyder at, der er krav om coronapas, hvis der er adgang for mere end 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs.
    • Krav om coronapas – uanset antal personer – for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
    • Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter om krav om coronapas, mundbind og begrænsning af deltagerantallet samt om muligheden for bortvisning.

Ministeriet skal endvidere henlede opmærksomheden på, at kravene til et gyldigt coronapas ændres, så coronapasset i visse situationer får en kortere gyldighedsperiode.

Der udsendes i den forbindelse en ny bekendtgørelse, som træder i kraft den 16. januar 2022.


Kategorier:
Arbejdsmiljø