Folkekirken får en ny permanent arbejdsmiljørådgivning

Folkekirken får en ny permanent arbejdsmiljørådgivning

Trivslen og arbejdsmiljøet i kirkelivet landet rundt kommer i fokus, når folkekirken fra 1. januar 2022 får en permanent arbejdsmiljørådgivning, som er målrettet til folkekirkens forhold.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er det officielle navn på rådgivningen, der også kendes som FAR.

FAR kan med egen rådgivningschef og specialiserede rådgivere med særligt kendskab til folkekirkens forhold bidrage til håndtering af konkrete arbejdsmiljøudfordringer såvel som forebyggende indsatser. Formålet er at understøtte arbejdsmiljøarbejdet og forebygge arbejdsskader i folkekirken.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har hidtil fungeret som forsøg i perioden 2016-2021, hvor der er indsamlet vigtige erfaringer. I en evaluering af projektet svarede to tredjedele af rådgivningens brugere, at de enten i høj grad eller i meget høj grad var tilfredse med den rådgivning, de havde modtaget.

Om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning siger formand for Præsteforeningens Arbejdsmiljøudvalg og medlem af FARs bestyrelse Jens Christian Bach Iversen:

Det er et af Præsteforeningens gamle langsigtede mål, der bliver indfriet nu, hvor FAR bliver en regulær institution i folkekirken. Præsteforeningen har da også gennem hele projektperioden lagt mange ressourcer i FAR og vil fortsat spille en aktiv rolle i den bestyrelse, der tiltræder fra årsskiftet.

Når det er afgørende med FAR, så skyldes det, at FAR’s medarbejdere kender folkekirken og har en bred vifte af arbejdsmiljøfagligheder. Dermed har de har den nødvendige baggrund for at tage fat på de arbejdsmiljøproblemer, der – ikke mindst på det psykiske område – påvirker hverdagen på for mange kirkelige arbejdspladser.

Det er afgørende at holde fast i, at selv om rigtig mange ansatte i folkekirken trives rigtig godt, så skærper det kun forpligtelsen på i fællesskab at tage ordentligt fat om de problemer, som er uomtvistelige. Der kan handles, og der skal handles. I disse bestræbelser på at løfte ansvaret for medarbejdernes trivsel kan FAR spille en nøglerolle.

Det kan ikke siges for tit: Brug FAR, hvis I har problemer lokalt.

 

Læs Bekendtgørelse om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning her


Kategorier:
Arbejdsmiljø