Kontingent 2020

Kontingent 2020

Her kan du se den aktuelle prisliste.

Medlemmer ansat i lønramme 16-21 - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
5.520 kr. pr. år.
Betaler 460 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
5.520 kr. pr. år.
Betaler 460 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i lønramme 29 og derover - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
6.120 kr. pr. år.
Betaler 510 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
6.120 kr. pr. år.
Betaler 510 kroner månedligt.
Kvoteansatte under 50%
3.900 kr. pr. år.
Betaler 325 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
1.800 kr. pr. år.
Betaler 150 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
2.800 kr. pr. år.
Betaler 700 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.800 kr. pr. år.
Betaler 450 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
100 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Betaler årligt.
Medlemmer, der er gået på pension *
900 kr. pr. år.
Betaler 225 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 115 kroner månedligt i alt 1.380 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

Englen Gabriel som mosaik kunst i et kirke vindue