Kontingent 2021

Kontingent 2021

Her kan du se den aktuelle kontingent prisliste.

Medlemmer ansat i lønramme 16-21 - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
5.640 kr. pr. år.
Betaler 470 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
5.640 kr. pr. år.
Betaler 470 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i lønramme 29 og derover - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
6.240 kr. pr. år.
Betaler 520 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
6.240 kr. pr. år.
Betaler 520 kroner månedligt.
Kvoteansatte under 50%
3.960 kr. pr. år.
Betaler 330 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
1.860 kr. pr. år.
Betaler 155 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
2.860 kr. pr. år.
Betaler 715 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.840 kr. pr. år.
Betaler 460 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
100 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Betaler årligt.
Medlemmer, der er gået på pension *
920 kr. pr. år.
Betaler 230 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 115 kroner månedligt i alt 1.380 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

Under studieorlov skal medlemmet selv indbetale sit kontingent til Præsteforeningen.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

Englen Gabriel som mosaik kunst i et kirke vindue