Kontingent 2022

Kontingent 2022

Her kan du se den aktuelle kontingent prisliste.

Medlemmer ansat i lønramme 16-21 - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
5.760 kr. pr. år.
Betaler 480 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
5.760 kr. pr. år.
Betaler 480 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i lønramme 29 og derover - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
6.360 kr. pr. år.
Betaler 530 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
6.360 kr. pr. år.
Betaler 530 kroner månedligt.
Kvoteansatte under 50%
4.080kr. pr. år.
Betaler 340 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
1.860 kr. pr. år.
Betaler 155 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
2.940 kr. pr. år.
Betaler 735 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.860 kr. pr. år.
Betaler 465 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
100 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Betaler årligt.
Medlemmer, der er gået på pension *
960 kr. pr. år.
Betaler 240 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 115 kroner månedligt i alt 1.380 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

Under studieorlov skal medlemmet selv indbetale sit kontingent til Præsteforeningen.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

Englen Gabriel som mosaik kunst i et kirke vindue