Kontingent 2023

Kontingent 2023

Her kan du se den aktuelle kontingent prisliste.

Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
6.108 kr. pr. år.
Betaler 509 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
6.744 kr. pr. år.
Betaler 562 kroner månedligt.
Kvoteansatte 50% og under
4.332 kr. pr. år.
Betaler 361 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
1.980 kr. pr. år.
Betaler 165 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
3.120 kr. pr. år.
Betaler 780 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.908 kr. pr. år.
Betaler 477 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
100 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Betaler årligt.
Medlemmer, der er gået på pension *
984 kr. pr. år.
Betaler 246 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 40 kroner månedligt i alt 480 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

OBS!
 –  Fra 1. juni 2022 har det i henhold til overenskomsten været muligt for emeriti at tage ansættelse på overenskomstvilkår. Emeriti, der er i præsteansættelse, kan få rådgivning og bistand fra sekretariatet om løn- og ansættelsesforhold. Fra 1. april 2023 skal emeriti, der er i ansættelse, derfor betale kontingent, som erhvervsaktive.

–  Fra 1. september 2023 er kontingentet til nye studentermedlemmer ændret. Det første års medlemskab bliver kontingentfrit i lighed med andre akademiske organisationer. Kontingentet vil herefter være 240 kr. årligt

Englen Gabriel som mosaik kunst i et kirke vindue