Kontingent 2023

Kontingent 2023

Her kan du se den aktuelle kontingent prisliste.

Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
5.928 kr. pr. år.
Betaler 494 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
6.552 kr. pr. år.
Betaler 546 kroner månedligt.
Kvoteansatte 50% og under
4.200 kr. pr. år.
Betaler 350 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
1.920 kr. pr. år.
Betaler 160 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
3.028 kr. pr. år.
Betaler 757 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.884 kr. pr. år.
Betaler 471 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
100 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Betaler årligt.
Medlemmer, der er gået på pension *
972 kr. pr. år.
Betaler 243 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 40 kroner månedligt i alt 480 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

Under studieorlov skal medlemmet selv indbetale sit kontingent til Præsteforeningen.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

OBS!
 –  Fra 1. juni 2022 har det i henhold til overenskomsten været muligt for emeriti at tage ansættelse på overenskomstvilkår. Emeriti, der er i præsteansættelse, kan få rådgivning og bistand fra sekretariatet om løn- og ansættelsesforhold. Fra 1. april 2023 skal emeriti, der er i ansættelse, derfor betale kontingent, som erhvervsaktive.

–  Fra 1. september 2023 bliver kontingentet til studerende ændret. Det første års medlemskab bliver kontingentfrit i lighed med andre akademiske organisationer. Kontingentet vil herefter være 240 kr. årligt

Englen Gabriel som mosaik kunst i et kirke vindue