Medlemsmøder

Præsteforeningen holder en gang årligt – normalt i maj måned – stiftsvise medlemsmøder.

På medlemsmødet kan du møde repræsentanter fra foreningens hovedbestyrelse og kolleger fra stiftet.

På medlemsmødet drøftes foreningens anliggender, hovedbestyrelses politiske arbejde og aktuelle emner.

På medlemsmødet kan du give din mening tilkende og få indflydelse på Præsteforeningens arbejde.

På medlemsmødet vælges desuden repræsentanter til repræsentantskabet.

Her kan du se, hvornår der holdes medlemsmøde i  2019.

Medlemsmøder
6. maj 2019

Fyn

Niels Grunnet

Dalum sognegård, kl. 10.00-13.30
Tilmelding til Andreas Bojsen-Møller: agbm@km.dk

7. maj 2019

Ribe

Per Bucholdt Andreasen

Treenighedskirken, Grådybet 23, Esbjerg, kl. 10.00.
Afsluttes med frokost.
Tilmelding til Ingrid Lisby Schmidt: ilsc@km.dk

Aarhus

Niels Grunnet

Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, Højbjerg, kl. 10.30-13.00.
Kaffe fra kl. 10 og der afsluttes med frokost efter mødet.
Tilmelding til egen TR eller Lisbeth Damgren: ldh@km.dk

Helsingør

Christen Staghøj Sinding

Hedegårdskirken, Hedegårdsparken 21, Ballerup, kl. 09.30-13.00
Tilmelding til Klaus Meisner: kgm@km.dk eller
Lisbeth Munk Madsen: lmm@km.dk

8. maj 2019

Haderslev

Per Bucholdt Andreasen

Hammelev Sognehus, Kirkeforte 4, Vojens, kl. 09.45.
Der afsluttes med frokost kl. 12.30.
Tilmelding til Hans Havelund: hahav@km.dk eller 21 64 61 20.

Viborg

Niels Grunnet

Skive Sognegaard, kl. 09.00-13.00
Tilmelding til Mona Kjær Nielsen: mokn@km.dk

Roskilde

Christen Staghøj Sinding

Emmaus, Højskolevej 9, Haslev, kl. 10.00 og slutter med frokost kl 13.00
Tilmelding til Sofie Frost Bondorf: sfb@km.dk senest den 24. april

9. maj 2019

Bornholm

Per Bucholdt Andreasen

Hotel Greensolutionhouse, Strandvejen 79, Rønne
kl. 8.30-12

Tilmelding til Øjvind Nukartaq Hansen : onk@km.dk

Lolland-Falster

Niels Grunnet

Den Gamle Gaard i Stubberup, Stubberupvej 17, Nysted, kl. 10.00.
Kaffe fra kl. 09.30. Der afsluttes med frokost kl. 12.30.
Tilmelding til Mette Marie Trankjær: mtr@km.dk eller 54 44 51 24.

Aalborg

Christen Staghøj Sinding

Hotel Søparken; Søparken 1,
9440 Åbybro
10.00-13.00.
Rundstykker fra kl. 9.30 og frokost fra kl. 13.
Tilmelding til Hanne Munk (hmu@km.dk) eller (bhou@km.dk) senest 1. maj

10. maj 2019

København

Per Bucholdt Andreasen

Timotheuskirkens krypt,
Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby
kl. 09.30-13.00
Tilmelding til Jens Bach Pedersen: jbp@km.dk