Pensionerede tjenestemænd bliver omfattet af overenskomsten

Pensionerede tjenestemænd bliver omfattet af overenskomsten

Det er aftalt mellem overenskomstparterne, at pensionister, der ansættes fremover bliver omfattet af AC-overenskomst. De pensionerede præster, der har varetaget vikariater med videre, har været ansat på individuelle aftaler. Præsteforeningen har arbejdet for, at de har fået løn svarende til overenskomsten, men det er meget glædeligt, at præstearbejde, der varetages af emeriti nu automatisk lønnes efter de overenskomstmæssige forhold.

Se mere her


Kategorier:
Løn og ansættelse