Særligt for studerende

Hvad kan vi gøre for dig?

Når man starter på arbejdsmarkedet som præst eller teolog, vil der være en masse praktiske spørgsmål:  Det kan for eksempel være spørgsmål om ferierettigheder, eller hvad, hvis man bliver gravid og lige er blevet ansat i et vikariat? Bliver man så fyret? De spørgsmål og meget andet kan Præsteforeningen hjælpe med.

Et studentermedlemskab af Præsteforeningen koster kun kr. 100 om året

Som medlem af Præsteforeningen får du adgang til Præsteforeningens Blad og hjemmeside. Vi har desuden indgået aftale med Landsforeningen af Menighedsråd om, at du gratis modtager deres medlemsblad.

I Præsteforeningens Blad kan du følge med i de aktuelle faglige teologiske debatter, læse anmeldelser af teologisk faglitteratur, prædikenvejledning og få generel indsigt i folkekirkelige forhold.

På hjemmesiden ligger Præsteforeningens Blad tilbage til 1997. Her kan du læse artikler, anmeldelser, prædikenvejledninger med videre. Vi har desuden blogs om en lange række forskellige teologiske emner og forhold vedrørende præstearbejde på foreningens hjemmeside.

Prædikenværksted & Prædiken-netværk

Prædikenværksted: Som ét af flere initiativer arrangerer Præsteforeningen Prædikenværksted særligt for foreningens studentermedlemmer med oplæg og ideer fra en erfaren præst.

Næste Prædikenværksted finder sted i København:

Mandag den  7. og 21. november 2022 kl. 16 – 19.30 i Frihavnskirken på Østerbro. Sognepræst Rikke Juul er værkstedsleder.

OBS! deadline for tilmelding var d. 2 november

Prædiken-netværk: I forlængelse af Prædikenværksted har Præsteforeningen et Prædiken-netværk, hvor du som studerende får kontakt til en præst, i hvis kirke du får mulighed for at prøve at holde en prædiken.

Sammen med præsten forbereder du prædikenen, ligesom I evaluerer bagefter.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i et prædikenværksted, kan du stadig få udleveret listen over præster, der er med i prædiken-netværket ved at skrive en mail til ddp@praesteforening.dk 

Er du ikke allerede medlem? Så meld dig ind i Præsteforeningen

Studenterambassadører

Præsteforeningen udpeger studenterambassadørerne ved universiteterne, som udgangspunkt 2 i Aarhus og 2 i København. Studenterambassadørerne fungerer som bindeled mellem Præsteforeningen og studentermedlemmerne. Du kan kontakte dem hvis du fx har spørgsmål til medlemskab. Derudover kan man kontakte en studenterabassadør hvis man har idéer til faglige arrangementer uden for studiet.

Københavns Universitet
Andrea Larsen
larsenandrea82@gmail.com

Københavns Universitet
Kirstine Schøler Hjort
k.schjort@pm.me

Aarhus Universitet
Adrian Kvist
adriankvist97@gmail.com

Aarhus Universitet
Kristine Hansen
Kristine-Hansen97@hotmail.com

stud københavn
stud. århus 2

Medlemsfordele

Som studentermedlem kan du få fordelagtige vilkår i blandt andet Lån og Spar bank og Tryg forsikring.

A-kasse og dagpenge

Akademikernes a-kasse med studerende

Som studerende kan du blive gratis medlem af A-kasse. Her kan du få dagpenge, når du er færdig som cand.theol. og ikke har fået ansættelse.

Bliv medlem

Du kan melde dig ind som via vores online indmeldelsesformular. Husk at vedhæfte kopi af studiekort.