Ulla Thorbjørn Hansen bliver biskop i Roskilde Stift

Ulla Thorbjørn Hansen bliver biskop i Roskilde Stift

Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 af de afgivne stemmer og er dermed valgt som ny biskop over Roskilde Stift og indstilles til kongelig udnævnelse.

Stemmefordelingen blev som følger:

  • Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 stemmer
  • Rasmus Nøjgaard fik 709 stemmer

1604 af de i alt 1976 stemmeberettigede har afgivet deres stemme, hvilket giver en valgdeltagelse på 81,2 procent.

Bispevielsen finder sted søndag den 4. september 2022 i Roskilde Domkirke.


Kategorier:
Kirkepolitik