Om os

På disse sider kan du finde information om og kontaktoplysninger til Præsteforeningens formand, hovedbestyrelse, sekretariat og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Du kan også få et overblik over råd og udvalg, som foreningen indgår i, og du kan finde formelle dokumenter som fx vedtægter og årsregnskab.

Hvis du vil læse mere om vores formål og indsatsområder, så skal du videre til ‘Vi arbejder for’.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til sekretariatet eller ringe mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00.

Tlf.  35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk

Formand og hovedbestyrelse

Her finder du en oversigt over medlemmerne af hovedbestyrelsen og deres uddannelsesmæssige baggrund og virke.

Sekretariatet

Her kan du se de ansatte i sekretariatet og hvilke områder de er specialiseret i.

Formelle dokumenter

Her har vi samlet en række vigtige formelle dokumenter for foreningen: Vedtægter, forretningsorden, årsregnskab, budget og ledelsesmanual.

Få et overblik over de eksterne og interne råd, udvalg og arbejdsgrupper, som Præsteforeningen indgår i.

Danmarks gejstlige Brandsocietet

Danmarks gejstlige Brandsocietet er præsternes egen forsikringsforbindelse, som i en lang årrække har virket gennem en samarbejdsaftale med forsikringsselskabet Tryg.

Hovedparten af danske præster og deres efterlevende ægtefæller har deres private forsikringer løbende i Tryg, efter at Brandsocietet opløstes som forsikringsvirksomhed i 1970.

Du kan læse mere om aftalen og finde vedtægter og årsregnskab for Danmarks gejstlige Brandsocietet her

Bestyrelsen

Pernille Vigsø Bagge (formand)
Per Bucholdt Andreasen
Eva Tøjner Götke
Peter Fischer-Møller
Lars Qvistgaard (Direktør)
Signe Ettrup (sekretær)