Udmeldelse

Udmeldelse

Udmeldelse af Præsteforeningen skal ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse med tre (3) måneders varsel.

Præsteforeningen
Linnésgade 25, 4
1361 København K
ddp@praesteforening.dk

tre bibler