Præstens særlige vilkår

Her har vi samlet information om nogle af de særlige forhold, som vedrører præstens arbejde. Det er emner som præsten som leder, konfirmandundervisning, regulativer, rådighedsordning, strukturforhold og pressekontakt. Længere nede på siden kan du læse om de vigtigste forskelle på præsters ansættelsesforhold og nederst på siden finder du Håndbog for beredskabspræster.

Præsten som leder

Fem præster står i døren

Det er vigtigt, at du som præst sætter dig ind i de ledelsesmæssige opgaver. Vi har samlet regler, artikler m.v. om de ledelsesmæssige aspekter ved præsteembedet.

Konfirmandundervisning

Du har som præst ansvar for tilrettelæggelsen og varetagelsen af konfirmationsforberedelsen. Her har vi samlet regler, information og viden om skolereformens betydning.

Regler og regulativer

Er du deltidsansat, eller har du en stilling med en kvote i et andet sogn, udarbejdes et regulativ, som beskriver, fordelingen af arbejdsopgaverne.

Kontaktes du af pressen? Få gode råd til pressehåndtering.

Tjenestemandsansat eller overenskomstansat – hvad er forskellen?

De vigtigste forskelle på præsters ansættelsesforhold.

Overenskomstansat

 • Ansættelsesgrundlag: AC overenskomst, Nordea Liv og Pension
 • Som udgangspunkt midlertidigt ansat
 • Ofte kvoteret
 • Uden tjenestebolig
 • Bagudlønnet
 • Forsikringspension
 • Ikke kirkebogsførende og begravelsesmyndighed med mindre du er konstitueret i en kirkebogsførende stilling
 • Næsten aldrig enepræst
 • Obligatorisk efter-uddannelse gælder ikke for vikarer og præster med en beskæftigelseskvote under 50%
 • Ingen pligtig afgangsalder
 • Født medlem af menighedsrådet, hvis ansættelse i pastoratet varer 1 år eller mere
 • Strejkeret

Tjenestemandsansat

 • Ansættelsesgrundlag: Tjenestemandsloven, tjenestemandspensionsloven
 • Fastansat
 • Altid fuld tid
 • Oftest med tjenestebolig
 • Forudlønnet
 • Tilsagnspension
 • Ca. 1300 kirkebogsførende og begravelsesmyndighed
 • Obligatorisk efteruddannelse
 • Pligtig afgangsalder 70 år
 • Født medlem af menighedsrådet
 • Ingen strejkeret

Håndbog for beredskabspræster

Håndbogen er tænkt som en håndsrækning til beredskabspræster og andre præster, der tilkaldes i forbindelse med en katastrofe eller større ulykke, og kan samtidig bruges som en kort orientering om Folkekirkens katastrofeberedskab.