Flytning

Ansøgt forflyttelse

Ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse godtgøres udgifterne ved bohavets flytning med 80%. Dette gælder også ved flytning til tjenestebolig ved første embede.

For at få godtgørelse er det en forudsætning, at medarbejderen har indhentet tilbud fra tre flyttefirmaer. Tilbuddene skal godkendes af det stift, der flyttes til. Stiftet udleverer en blanket til brug ved flytning. Udgifterne til leje af transportmidler kan ligeledes, efter aftale med stiftet, refunderes, såfremt medarbejderen selv foretager flytningen.

Desuden dækkes rimelige udgifter til autoriseret nedtagning og opsætning af lys og sædvanlige husholdningsmaskiner.

Forflyttelse ved forfremmelse

Ved forflyttelse i forbindelse med forfremmelse udbetales godtgørelse uden fradrag (100 % dækning) samt supplerende godtgørelse efter den lave sats (2024: 21.462 kr.)

Uansøgt forflyttelse

Ved uansøgt forflyttelse dækkes udgifterne ved bohavets flytning med 100%. Det er, som ved ansøgt forflyttelse, en forudsætning, at medarbejderen indhenter tre tilbud fra flyttefirmaer og får disse godkendt af stiftet, som udleverer blanket til brug ved flytning. Ved uansøgt flytning dækkes udgifter til autoriseret nedtagning og opsætning af lys og sædvanlige husholdningsmaskiner.

Der udbetales desuden en supplerende godtgørelse (2024: 41.306 kr.)

Ved anvisning af ny tjenestebolig eller ved midlertidig fraflytning af tjenestebolig som følge af istandsættelse udbetales der flyttegodtgørelse efter reglerne for uansøgt forflyttelse.

Flytning ved pensionering

Når tjenesteboligen fraflyttes i forbindelse med afsked med pension, udbetales en godtgørelse svarende til 100% af det fastsatte årlige boligbidrag. Dette gælder også ved fraflytning med dispensation op til 2 år før afsked med pension.

Læs mere

Cirkulære om flyttegodtgørelse
Læs mere om cirkulære om aftale om flyttegodtgørelse, 2022 (PDF).

Skat af flyttegodtgørelse

Flyttegodtgørelse beskattes ved flytning til første embede samt ved fraflytning i forbindelse med pensionering. Ved flytning under samme arbejdsgiver (Kirkeministeriet) eller ved tjenesteskift fra en statslig institution til en anden beskattes den udgiftsafhængige del af godtgørelsen ikke. Evt. supplerende flyttegodtgørelse er skattepligtig.

Udgifter ved fraflytning i forbindelse med pensionering kan efter en Landsskatterets afgørelse i marts 2001 fratrækkes. Udgifterne skal dokumenteres. Herudover kan foretages et skønsmæssigt fradrag på 3.000-6.000 kr. afhængigt af husstanden og bohavets størrelse.