Blanketter

Oversigt over blanketter og formularer

Her kan du se en oversigt over forskellige blanketter og online-formularer.

På grund af SKAT’s krav til dokumentation, skal du benytte nedenstående blanketter ved refundering af rejseudgifter/udlæg samt vurdering af præstebolig. Anden form for indrapportering vil blive afvist.

Indmeldelse for cand.theol.

Indmeldelse i Den danske Præsteforening.

Indmeldelse for stud.theol.

Indmeldelse i Den danske Præsteforening.

Rejseudgifter/udlæg til REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Til refusion af rejseudgifter og udlæg til repræsentantskabsmøde godkendt af Præsteforeningen.

Rejseudgifter/udlæg

Til refusion af rejseudgifter og udlæg godkendt af Præsteforeningen.

Rejseudgifter til medlemsmøde

Til refusion af rejseudgifter og udlæg godkendt af Præsteforeningen.

Vurderingshonorar

Til indberetning for vurderingsmænd.

Embedsbeskrivelse

Skema til brug for embedsbeskrivelser i forbindelse med stillingsopslag i Præsteforeningens Blad.

Tjenestemændenes Låneforening

Ansøgning om lån gennem Tjenestemændenes Låneforening (eksternt link).

Legater

Ansøgningsskema til Præsteenkefonden.

Teologisk Stat

Oplysninger til Teologisk Stat.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet.

Sekretariatet har åben for telefonerne mandag til fredag kl. 10.00-15.00.

Telefon: 35 26 05 55

Alle medarbejdere kan desuden kontaktes via mailadressen ddp@praesteforening.dk

groupfoto