Pension og efterløn

Præster ansat efter Præsteforeningens overenskomster og aftaler i folkekirken har pensionsordninger.

Tjenestemændenes pension er statsgaranteret, og pensionsrettighederne omfatter egenpension, herunder alderspension og svagelighedspension, ægtefællepension og børnepension og tilskadekomstpension. Pensionerne er lov- og aftalebestemte.

For overenskomstansatte indbetales pensionsbidrag af lønnen til Velliv indtil udgangen af marts 2019 og til PFA fra 1. april 2019. Det sker efter aftale mellem Velliv/PFA og overenskomstens parter. Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg, herunder rådighedstillæg for tjenestemænd, indbetales også til Velliv indtil udgangen af marts 2019 og til PFA fra 1. april 2019.

Folkepension er en social pension. Den udbetales fra Udbetaling Danmark i forhold til anden indkomst, herunder pension. Læs mere her.
Du kan altså godt arbejde og modtage folkepension samtidig.

På disse sider kan du finde nærmere vejledning om de forskellige pensionsordninger samt links til sider, hvor du kan finde mere viden.

Efterløn

Efterløn kan du få, hvis du er medlem af en A-kasse, og du har indbetalt efterlønsbidrag i 30 år. Det er din A-kasse, der vejleder om efterløn. Læs mere om efterløn længere nede på siden.

Tjenestemandspension

Sol nedgang

Som tjenestemand optjener du pensionsalder pr. år, og pensionsalderen har betydning for, hvor meget du vil få i pension.

Overenskomstpension

PFA mere til dig

Præsteforeningen har en fælles kollektiv pensionsaftale med Velliv.

Folkepension

Folkepension er en social pension, og du kan godt arbejde og modtage folkepension samtidig.

Du kan se dine samlede pensioner på PensionsInfos hjemmeside.

Efterløn

Hvis du har været medlem af efterlønsordningen i din A-kasse og har indbetalt bidrag hertil efter de regler, der gælder derom, har du mulighed for at gå på efterløn før din folkepensionsalder. Du kan også optjene efterlønsbonus, hvis du vælger at arbejde i efterlønsperioden efter nærmere regler.

Vær opmærksom på, at du ved beregning af efterlønnen vil blive modregnet for optjente pensioner efter nærmere regler. Kontakt derfor altid din A-kasse herom, forinden du træffer din beslutning.

Din tjenestemandspension og din overenskomstpension påvirkes ikke at udbetaling af efterløn.

Der er Akademikernes Arbejdsløshedskasse, der står for udbetaling af efterløn til deres medlemmer. Læs mere her.

Arbejdsløshedskassen kan vejlede dig nærmere.

Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse kan kontaktes via mail på kontakt@aka.dk eller på telefon 3395 0395.

Læs mere på aka.dk