På grund af det stigende smittetal i København har  Præsteforeningen reduceret bemandingen i Linnesgade 25. Hovedparten af medarbejderne arbejder derfor hjemmefra. Der gennemføres desuden lokale lønforhandlinger i alle stifterne, så der vil de næste uger være en forlænget sagsbehandlingstid. Alle akutte henvendelser, der ikke kan vente, vil der naturligvis blive taget hånd om.

FAQ om Corona

Corona virus

Her samler vi løbende information, vejledning, retningslinjer m.v  om corona.
Vi lægger også løbende spørgsmål og svar om corona her.

Teologisk viden

Opslået bibel

Som medlem af Præsteforeningen har du adgang til en vidensbank med teologisk fagstof. Læs fx medlemsblad, artikelsamlinger og prædikenvejledninger.

Rådgivning

Præst går mod kirke

Som fagforening rådgiver vi om løn, ansættelsesforhold, arbejdsmiljø og en række andre emner – med indgående kendskab til præsters vilkår.

Seneste nyheder og blogindlæg

  • Præsteforeningens medlemmer inviteres til at diskutere hovedbestyrelsens udkast til livsfasepolitik. Det sker på tre Teams-møder den 27.-28. oktober. ...

  • Provst Peter Birch er blevet valgt som ny biskop i Helsingør Stift. Præsteforeningen ønsker tillykke med valget og ser frem til samarbejdet. Bispevalg...

  • Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddel...

  • Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen i deres bemærkninger til ministeriets retningslinjer har ønsket, at: Det tidligere perspektiv i retning...

Bliv medlem af Præsteforeningen eller læs mere om de forskellige medlemsfordele.
Blanketter

Her finder du diverse blanketter og online-formularer.

Rejseudgifter/udlæg til MEDLEMSMØDE

Kørsel til medlemsmøde

Spørgsmål og svar

Find svar på en masse forskellige spørgsmål.

Præsteforeningens 10 bud

Præsteforeningens 10 bud på hvordan præstemangel kan modvirkes.

Aktuel info fra Præsteforeningen

Hovedbestyrelsen holder møde mandag den 26. oktober 2020

Medlems debat om livsfasepolitik 27. og 28. oktober 2020