Ophavsret

Som præst kan du have ophavsret til et værk på samme vis som andre lønmodtagere. Udgangspunktet er, at man selv har ophavsret til egne værker.

Ophavsretten beskytter blandt andet bøger, artikler, undervisningsmateriale, musik, billedkunst, fotografier og hjemmesider. Ophavsretsloven beskytter også visse handlinger eller produkter, som ikke kan karakteriseres som litterære eller kunstneriske værker. Det gælder for eksempel de udøvende kunstneres præstationer, producentbeskyttelsen af lydoptagelser, databaser med videre.

En ansats ophavsret til et værk, som er skabt som led i et ansættelsesforhold, kan overgå til arbejdsgiveren i det omfang, der var nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket blev skabt.

UBVA

UBVA står for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. UBVA er et udvalg under Akademikerne og varetager akademikeres interesser i relation til intellektuelle ejendomsrettigheder, primært ophavsret. UBVA hjælper Akademikernes medlemsorganisationers medlemmer i sager om intellektuelle ejendomsrettigheder, og i praksis især ophavsret

Sammen med de øvrige akademikerorganisationer er Præsteforeningen med i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et udvalg under Akademikerne (AC). UBVA varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål. Du kan som medlem af Præsteforeningen få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret og deltage på deres kurser og arrangementer.

For at et værk skal kunne opnå ophavsretlig beskyttelse, skal der være tale om et originalt værk. Det betyder, at der skal være tale om et værk, som er resultatet af en personlig skabende indsats fra ophavsmandens side. Ophavsretten til produkter eller værker opstår af sig selv og skal ikke registreres nogen steder for at være gyldig. Beskyttelsen af ophavsretten er fastsat i ophavsretsloven.

Gør hurtig indsigelse

Oplever du, at tekst, billede eller lyd genudgives uretmæssigt, er det en god idé at handle hurtigt. Hvornår, hvad og hvordan, sagen gribes an, gives der anvisninger på på UBVA’s hjemmeside.

Du er også altid velkommen til at kontakte Præsteforeningens sekretariat.