Overenskomstpension

Kollektiv ordning for overenskomstansatte præster

Præsteforeningen har en fælles kollektiv pensionsaftale med Velliv.

Du bliver omfattet af pensionsaftalen ved ansættelsen, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Du kan logge på din pension hos Velliv her