Tjenstlig samtale

Gode råd hvis du bliver indkaldt til  tjenstlig samtale:

  1. Det  vil ofte føles ubehageligt at blive indkaldt til en tjenstlig samtal. Husk at langt de fleste tjenstlige samtaler er forholdsvis udramatiske.
  2. Ring til din tillidsrepræsentant og/eller Præsteforeningen og få hjælp.
  3. Sørg for at tage en bisidder med til samtalen. Præsteforeningen anbefaler, at du tager din tillidsrepræsentant med.
  4. Forsøg at bevar overblikket, vær fattet og rolig. Det er vigtigt at håndtere samtalen så professionelt som muligt. I denne sammenhæng kan en bisidder også være en god støtte.
  5. Lyt. Det er en god idé at lytte til, hvad biskoppen har at sige.
  6. Sig ikke for meget. Skal du svare på eller forholde dig til en klage, så bed om at du og din bisidder kan sætte jer ind i sagen og efterfølgende sende et skriftligt svar.
  7. Husk på, at den tjenstlige samtale også er en ansættelsesretslig beskyttelse af præsten. Den skal sikre, at præstens side af sagen også bliver hørt, og at sagen bliver belyst fra de forskellige sider.

praestekrave5