Studieorlov

Studieorlover til tjenestemands- og overenskomstansatte præster

I 2022 er et antal studieorlover åbne for ansøgere. Studieorloverne opslås under forbehold for stifternes bevilling.

Oplysninger om studieorlov fremgår af det ansøgningsmateriale stifterne har udsendt 3. august 2021. Ansøgningen skal sendes til stiftet. Ansøgningsfristen fremgår af stiftets mail.

Studieorlov gives til præsters frie efteruddannelse inden for et bredt spektrum af emner fra almenteologiske, praktisk teologiske eller religionspædagogiske temaer til samfundsvidenskabelige, psykologiske, filosofiske, litterære eller kunstneriske forhold, som kan være med til at styrke præstens kompetencer og dygtiggørelse.

Til studieorlov kan der ydes tjenestefrihed i en periode på tre måneder. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution. Tjenestefriheden betales af lønmidler i form af et engangsvederlag, der svarer til præstens løn og udbetales i tre månedlige rater. I studieorlovsperioden optjener præsten ikke løn- og pensionsanciennitet.

Ved fordelingen af studieorloverne lægges der bl.a. vægt på:

  • Bredde i studieemner og orlovsformål
  • Ligelig fordeling af køn
  • Præstens tjenestealder
  • Eventuel medfinansiering fra andre kilder, fx til studierejser
  • Hensyn til at tilgodese kollegaer og i bredere forstand folkekirkens satsningsområder eller evt. indsatsområder i stiftet
  • Personlige forhold
  • Hvorvidt ansøgeren tidligere har fået tildelt studieorlov

Aarhus universitet teologi