Jubilæum

Jubilæumsgratiale

Til ansatte i statens tjeneste udbetales der ved 25, 40 og 50 års jubilæumsgratiale.

Til ansættelse i statens tjeneste regnes ansættelse i samtlige statsinstitutioner og -virksomheder og folkekirken samt beskæftigelse i folkeskolen forud for 1. april 1993. Ligeledes medregnes ansættelse som præst i Sydslesvig under Dansk Kirke i Udlandet og ansættelse i Sømandskirken.

Præster ansat i udlandet selv skal søge om gratialet hos DSUK.

Optjening af jubilæumsanciennitet er uafhængig af beskæftigelsesgraden. Dog medregnes beskæftigelse før 1. april 1989 på under 25% ikke. Perioder med tjenestefrihed uden løn medregnes ej heller.

Jubilæumsgratiale udbetales af stiftet og andrager pr. 1. april 2022:

  • 6.805 kr. ved 25 års jubilæum
  • 8.619 kr. ved 40 års jubilæum
  • 10.207 kr. ved 50 års jubilæum.

Der trækkes alene arbejdsmarkedsbidrag af gratialet op til 8.000 kr.. Præster har ret til en fridag med løn i anledning af jubilæet. Gratialet reguleres efter reguleringsordningen (fra 2011).

Læs mere

Cirkulære om jubilæumsgratiale
Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten (retsinformation.dk)