Jubilæum

Jubilæumsgratiale

Til ansatte i folkekirkens tjeneste udbetales der ved 25, 40 og 50 års jubilæum gratiale tilsvarende reglerne for ansatte i statens tjeneste.

Til ansættelse i statens tjeneste regnes ansættelse i samtlige statsinstitutioner og -virksomheder og folkekirken samt beskæftigelse i folkeskolen forud for 1. april 1993. Ligeledes medregnes ansættelse som præst i Sydslesvig under Dansk Kirke i Udlandet og ansættelse i Sømandskirken.

Præster ansat i udlandet selv skal søge om gratialet hos DSUK.

Optjening af jubilæumsanciennitet er uafhængig af beskæftigelsesgraden. Dog medregnes beskæftigelse før 1. april 1989 på under 25% ikke. Perioder med tjenestefrihed uden løn medregnes ej heller.

Jubilæumsgratiale udbetales af stiftet og andrager pr. 1. apr. 2024:

  • 7.368 kr. ved 25 års jubilæum
  • 9.333 kr. ved 40 års jubilæum
  • 11.053 kr. ved 50 års jubilæum.

Gratialet er skattefritaget op til 8.000 kr. (2024). Præster har ret til en fridag med løn i anledning af jubilæet. Gratialet reguleres løbende efter reguleringsordningen (siden 2011).

Læs mere

Cirkulære om jubilæumsgratiale
Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten (retsinformation.dk)