Tillidsrepræsentant

Her kan du som tillidsrepræsentant få overblik over love, regler og afgørelser vedrørende præsters ansættelsesvilkår. Du kan desuden finde oplysninger om kurser og møder.

Vi arbejder løbende på at udvikle TR-siden, så du som tillidsrepræsentant hurtigt og let kan finde relevante informationer.

Du kan finde en oversigt over alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter her

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til sekretariatet eller ringe mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00.

Telefon: 35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk

Håndbog for tillidsrepræsentanter

Præsteforeningen har udarbejdet en håndbog for tillidsrepræsentanter.

Hent håndbogen her

Årshjul

Her kan du finde oplysninger om kommende TR-møder, kurser og andet, som er relevant for dig som tillidsrepræsentant.

TR-cirkulæret

Papirer

Her kan du finde Kirkeministeriets cirkulære af 7. august 2006.

Nyt fra stiftsbestyrelserne

Her kan du finde en oversigt over stiftsbestyrelsernes konstituering i hele landet og referater fra deres møder.

Se seneste nummer af nyhedsbrevet TR-Nyt.

Regler og love