Rådgivning

Dine arbejdsforhold er vores speciale, og vi står klar til at hjælpe dig

I Præsteforeningens sekretariat sidder medarbejdere med specialiseret viden om og erfaring i præsters ansættelses- og arbejdsforhold.

Mange spørgsmål om præsters løn- og ansættelsesforhold kræver skøn og fortolkning. Det er derfor altid en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller sekretariatet.

På disse sider kan du læse meget mere om en lang række emner inden for ansættelses- og arbejdsforhold: fra barsel til seniorliv, fra ledighed til pension, fra tjenestebolig til flytning.

Præstens særlige vilkår
Vi har samlet information om nogle af de særlige forhold, som vedrører præstens arbejde. Det er emner som præsten som leder, konfirmandundervisning, regulativer m.m.

Lønforhold

Præster der sidder i en kirke

Din løn afhænger af, om du er ansat som tjenestemand eller efter overenskomsten på enten nyt eller gammelt lønsystem. Her kan du læse mere om de forskellige ordninger.

Arbejdsmiljø

To præster der smiler

Præsteforeningen har fokus på trivsel og et velfungerende arbejdsmiljø for alle medlemmer. Særligt det psykiske arbejdsmiljø har foreningens bevågenhed.

Ansættelsesforhold

Præst smiler ved låget til kirkegård

Her har vi samlet information om alt, der handler om ansættelsesforhold: Barsel, ferie, fridage, seniorliv, opsigelse, kørsel, tjenestedragt – og meget mere.

Vi har samlet svarene på en lang række hyppige spørgsmål. Gå på opdagelse og se, om du nemt kan finde svar på det, du er i tvivl om.

Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller sekretariatet …

… hvis du bliver indkaldt til sygfraværssamtale.

… hvis du kommer ud i en konflikt på dit arbejde.

… hvis du får ansættelsesretlige problemer, hvor du bliver indkaldt til tjenestelig samtaler.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til sekretariatet eller ringe mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00.

Telefon: 35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk