Råd og udvalg

Hovedbestyrelsen søger indflydelse på alle områder, der har betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold.

Præsteforeningen søger derfor aktivt og målrettet at fremme foreningens interesser ved at afgive høringssvar og indgå i udvalg, arbejdsgrupper og nævn m.m., hvor det har relevans for foreningens medlemmer.

Her kan du få et overblik over de eksterne og interne råd, udvalg og arbejdsgrupper, som Præsteforeningen indgår i.

Oversigt

Udvalg, arbejdsgrupper mv. i Kirkeministeriet

 • Folkekirkens samarbejdsudvalg (FSU): Per Bucholdt Andreasen
 • Koordinering af uddannelsestilbud – kompetencefonden: Ole Bjerglund Thomsen
 • Arbejdsgruppen angående arbejdsmiljø for præster: Jens Christian Bach Iversen og Pernille Leding
 • Arbejdsgruppe for præsters personalepolitik, under arbejdsgruppen for arbejdsmiljø: Jens Christian Bach Iversen og Pernille Leding
 • IT-sikkerhedsudvalg: Bo Peiter Hansen
 • Bestyrelsesmedlemmer i folkekirken.dk: Niels Vincens Grunnet og Jørgen Degn Bjerrum
 • Folkekirkens Fællesfonds budgetsamråd: Per Bucholdt Andreasen
 • Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Per Bucholdt Andreasen og Niels Vincens Grunnet
 • Kirkeministeriets Udviklingsfond: Ole Bjerglund Thomsen og Signe Høg
 • Udvalg om præstemangel: Per Bucholdt Andreasen og Eva Tøjner Götke
 • Udvalg om fælles lønpolitik: Christen Staghøj Sinding, Per Bucholdt Andreasen, Jette Frederiksen, Bo Peiter Hansen og Pernille Leding
 • Paraplyprojekt vedr. psykisk arbejdsmiljø: Jens Christian Bach Iversen
 • Evaluering af APV: Pernille Leding

Repræsentation i AC

 • CFU-repræsentant: Per Bucholdt Andreasen
 • TOAC (Tjenestemænd og overenskomstansattes fællesrepræsentation i AC): Per Bucholdt Andreasen og Jette Frederiksen
 • Akademikernes forhandlingsudvalgs sekretariatsgruppe (FHO’s): Jette Frederiksen

Repræsentation i andre udvalg mv., hvor udpegningen er personlig eller for en periode

 • Akademikernes Ambitiøse A-kasse: Christen Staghøj Sinding (best.medlem) og Jørgen Degn Bjerrum (suppleant)
 • Danmarks Gejstlige Brandsocietet: Per Bucholdt Andreasen
 • Samrådets Boligselskab: Per Bucholdt Andreasen
 • Nordiske præsteforeningers samarbejdsorgan (NPS): Per Bucholdt Andreasen, Niels Vincens Grunnet og Jette Frederiksen
 • Konferenz der Europäischen Pfarrverbände: Christen Staghøj Sinding
 • FUV – Udvalg for ledelsesuddannelse: Per Bucholdt , Andreasen og Signe Høg
 • FUV – følgegruppe Kirken på Landet: Signe Høg

Repræsentation i bestyrelser/udvalg

 • Tjenestemændenes Låneforening: Jette Frederiksen
 • Selskabet for Kirkelig Kunst: Esper Silkjær
 • Fællesudvalget for Kristendomsundervisning: Niels Vincens Grunnet
 • Ækvivalering af Kirke-og kulturmedarbejder, sognemedhjælpernes kompetenceniveau: Esper Silkjær
 • Dansk Diakoniråd: Jørgen Degn Bjerrum
 • Eksternt råd ved Københavns Universitet: Ole Bjerglund Thomsen
 • Efteruddannelsesudvalg ved Københavns Universitet: Ole Bjerglund Thomsen
 • Aftagerpanel for teologi ved Aarhus Universitet: Per Bucholdt Andreasen
 • Hans Tausens Fond: Jette Frederiksen
 • Folkekirkens Arbejdsmiljøråd: Jens Christian Bach Iversen
 • Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR): Jens Christian Bach Iversen
 • Udvalg vedr. Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG): Lydia Langgaard Djurhuus

Interne udvalg

 • OK-2018 (lønudvalg): Christen Staghøj Sinding, Jens Christian Bach Iversen, Jens Peder Baggesgaard, Esper Silkjær og Ole Bjerglund Thomsen
 • Boligudvalg: Signe Høg, Niels Vincens Grunnet, Christen Staghøj Sinding og Esper Silkjær
 • Arbejdsmiljøudvalg: Jens Christian Bach Iversen, Jørgen Degn Bjerrum, Signe Høg og Jens Peder Baggesgaard
 • Kommunikationsudvalg: Ole Bjerglund Thomsen, Jørgen Degn Bjerrum, Niels Vincens Grunnet og Esper Silkjær
 • Uddannelsesudvalg: Niels Vincens Grunnet, Ole Bjerglund Thomsen, Signe Høg og Jørgen Degn Bjerrum
 • Arbejdsgruppe – biskopper: Per Bucholdt Andreasen, Christen Staghøj Sinding og Niels Vincens Grunnet
 • Funktionspræsteudvalg: Jens Christian Bach Iversen, Niels Vincens Grunnet, Signe Malene Berg, Elof Westergaard og Dorte Sørensen
 • Medlems-, repræsentantskabsmødeudvalg: Per Bucholdt Andreasen, Niels Vincens Grunnet, Christen Staghøj Sinding og Ole Bjerglund Thomsen
 • Vedtægtsændringsudvalg: Per Bucholdt Andreasen og Niels Vincens Grunnet

Hovedbestyrelsens udvalg og politikker

Du kan læse mere uddybende om de enkelte udvalg som hovedbestyrelsen har nedsat her.

Hovedbestyrelsens udvalg og politikker

Kontaktperson

 • Ledige: Niels Vincens Grunnet
 • Tilknytning til stiftsbestyrelserne:
  København – Niels Vincens Grunnet
  Helsingør – Esper Silkjær
  Roskilde – Ole Bjerglund Thomsen
  Lolland-Falster – Ole Bjerglund Thomsen
  Fyn – Jens Christian Bach Iversen
  Aalborg – Christen Staghøj Sinding
  Aarhus – Jens Peder Baggesgaard
  Viborg – Signe Høg
  Ribe – Jens Peder Baggesgaard
  Haderslev – Jens Christian Bach Iversen