Råd og udvalg

Hovedbestyrelsen søger indflydelse på alle områder, der har betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold.

Præsteforeningen søger derfor aktivt og målrettet at fremme foreningens interesser ved at afgive høringssvar og indgå i udvalg, arbejdsgrupper og nævn m.m., hvor det har relevans for foreningens medlemmer.

Her kan du få et overblik over de eksterne og interne råd, udvalg og arbejdsgrupper, som Præsteforeningen indgår i.

Oversigt

Udvalg, arbejdsgrupper mv. i Kirkeministeriet

 • Folkekirkens samarbejdsudvalg (FSU): Pernille Vigsø Bagge
 • Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA): Ole Bjerglund Thomsen og Pernille Leding
 • Kirkeministeriets udvalg for koordinering af uddannelsestilbud: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
 • Bestyrelsesmedlemmer i folkekirken.dk: Katrine Bjørn Andersen og Simon Nørgaard Skaugen
 • Folkekirkens Fællesfonds budgetsamråd: Pernille Vigsø Bagge
 • Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Pernille Vigsø Bagge og Mette Kathrine Grosbøll
 • Kirkeministeriets Udviklingsfond: Katrine Bjørn Andersen og Torben Ebbesen
 • Arbejdsgruppe om provsters lønpolitik: Pernille Vigsø Bagge, Iben Johanne Thomsen (Per Bucholdt Andreasen og Christensen Staghøj Sinding) og Lars Qvistgaard, Bo Peiter Hansen og Pernille Leding
 • Paraplyprojekt vedr. psykisk arbejdsmiljø: Mette Kathrine Grosbøll
 • Informations- og sikkerhedsudvalg (ISU): Katrine Bjørn Andersen

Repræsentation i AC

 • CFU-repræsentant: Pernille Vigsø Bagge
 • TOAC (Tjenestemænd og overenskomstansattes fællesrepræsentation i AC): Pernille Vigsø Bagge og Lars Qvistgaard
 • Akademikernes forhandlingsudvalgs sekretariatsgruppe (FHO’s): Lars Qvistgaard

Repræsentation i andre udvalg mv., hvor udpegningen er personlig eller for en periode

 • Akademikernes Ambitiøse A-kasse: Christen Staghøj Sinding og Jørgen Degn Bjerrum
 • Danmarks Gejstlige Brandsocietet: Pernille Vigsø Bagge
 • Samrådets Boligselskab: Per Bucholdt Andreasen
 • Nordiske præsteforeningers samarbejdsorgan (NPS): Lars Qvistgaard, Pernille Vigsø Bagge, Iben Johanne Thomsen
 • Konferenz der Europäischen Pfarrverbände: Christen Staghøj Sinding/Signe Kølbæk Høg
 • Brugerpanel til kirkemusikskolerne: Mette Kathrine Grosbøll
 • FUV – Udvalg for ledelsesuddannelse: Pernille Vigsø Bagge og Signe Kølbæk Høg

Repræsentation i bestyrelser/udvalg

 • Tjenestemændenes Låneforening: Jette Frederiksen
 • Selskabet for Kirkelig Kunst: Troels Laursen
 • Fællesudvalget for Kristendomsundervisning: Simon Nørgaard Skaugen
 • Dansk Diakoniråd: Mette Kathrine Grosbøll Brok
 • Eksternt råd ved Københavns Universitet: Ole Bjerglund Thomsen
 • Efteruddannelsesudvalg ved Københavns Universitet: Ole Bjerglund Thomsen
 • Aftagerpanel for teologi ved Aarhus Universitet: Iben Johanne Thomsen
 • Hans Tausens Fond: Lars Qvistgaard
 • Folkekirkens Arbejdsmiljøråd: Jens Christian Bach Iversen og Ole Bjerglund Thomsen (suppleant)
 • Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR): Jens Christian Bach Iversen
 • Styregruppe for projekt “Læs teologi og bliv præst” – rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken: Iben Johanne Thomsen, Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen og Signe Ettrup

Interne udvalg

 • Lønudvalg: Iben Johanne Thomsen (formand), Ole Bjerglund Thomsen, Simon Nørgaard Skaugen og Pernille Vigsø Bagge
 • Boligudvalg: Signe Kølbæk Høg (formand), Torben Ebbesen og Katrine Bjørn Andersen
 • Arbejdsmiljøudvalg: Ole Bjerglund Thomsen (formand), Mette Kathrine Grosbøll, Signe Kølbæk Høg og Torben Ebbesen
 • Kommunikationsudvalg: Katrine Bjørn Andersen (formand), Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen og Pernille Vigsø Bagge
 • Uddannelsesudvalg: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen (formand), Mette Kathrine Grosbøll og Simon Nørgaard Skaugen

Hovedbestyrelsens udvalg og politikker

Du kan læse mere uddybende om de enkelte udvalg som hovedbestyrelsen har nedsat her.

Hovedbestyrelsens udvalg og politikker

Kontaktperson

 • Biskopperne: Pernille Vigsø Bagge og Jette Frederiksen
 • Provsterne: Pernille Vigsø Bagge og Pernille Leding og Signe Ettrup
 • Ledige: Pernille Vigsø Bagge
 • Studenterpræsterne: Mette Kathrine Grosbøll
 • PRIS: Iben Johanne Thomsen
 • Ungdoms- og gadepræster: Mette Kathrine Grosbøll
 • Fængsels- og arresthuspræster: Simon Nørgaard Skaugen
 • Værnspræster: Torben Ebbesen
 • De studerende: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
 • Supervisorerne: Ole Bjerglund Thomsen
 • DSUK: Iben Johanne Thomsen

 

Tilknytning til stiftsbestyrelserne:
København
– Mette Katrine Grosbøll Brok
Helsingør – Torben Ebbesen
Roskilde – Ole Bjerglund Thomsen
Lolland-Falster – Ole Bjerglund Thomsen
Fyn – Katrine Bjørn Andersen
Aalborg – Pernille Vigsø Bagge
Aarhus – Iben Johanne Thomsen
Viborg – Pernille Vigsø Bagge
Ribe – Simon Nørgaard Skaugen
Haderslev – Simon Nørgaard Skaugen