Råd og udvalg

Hovedbestyrelsen søger indflydelse på alle områder, der har betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold.

Præsteforeningen søger derfor aktivt og målrettet at fremme foreningens interesser ved at afgive høringssvar og indgå i udvalg, arbejdsgrupper og nævn m.m., hvor det har relevans for foreningens medlemmer.

Her kan du få et overblik over de eksterne og interne råd, udvalg og arbejdsgrupper, som Præsteforeningen indgår i.

Oversigt

Udvalg, arbejdsgrupper mv. i Kirkeministeriet

 • Folkekirkens samarbejdsudvalg (FSU): Pernille Vigsø Bagge
 • Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA): Mette Kathrine Grosbøll & Pernille Leding
 • Kirkeministeriets udvalg for koordinering af uddannelsestilbud: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
 • Bestyrelsesmedlemmer i folkekirken.dk: Katrine Bjørn Andersen & Simon Nørgaard Skaugen
 • Folkekirkens Fællesfonds budgetsamråd: Pernille Vigsø Bagge
 • Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Pernille Vigsø Bagge & Mette Kathrine Grosbøll
 • Kirkeministeriets Udviklingsfond: Katrine Bjørn Andersen & Torben Ebbesen
 • Paraplyprojekt vedr. psykisk arbejdsmiljø: Mette Kathrine Grosbøll
 • Informations- og sikkerhedsudvalg (ISU): Katrine Bjørn Andersen

Repræsentation i AC

 • CFU-repræsentant: Pernille Vigsø Bagge
 • TOAC (Tjenestemænd og overenskomstansattes fællesrepræsentation i AC): Pernille Vigsø Bagge & Lars Qvistgaard
 • Akademikernes forhandlingsudvalgs sekretariatsgruppe (FHO’s): Lars Qvistgaard

Repræsentation i andre udvalg mv., hvor udpegningen er personlig eller for en periode

 • Akademikernes Ambitiøse A-kasse: Iben Johanne Thomsen & Signe Kølbæk Høg
 • Danmarks Gejstlige Brandsocietet: Pernille Vigsø Bagge
 • Samrådets Boligselskab: Per Bucholdt Andreasen
 • Nordiske præsteforeningers samarbejdsorgan (NPS): Lars Qvistgaard, Pernille Vigsø Bagge & Iben Johanne Thomsen
 • Konferenz der Europäischen Pfarrverbände: Signe Kølbæk Høg & Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
 • Brugerpanel til kirkemusikskolerne: Mette Kathrine Grosbøll
 • FUV – Udvalg for ledelsesuddannelse: Pernille Vigsø Bagge & Signe Kølbæk Høg

Repræsentation i bestyrelser/udvalg

 • Tjenestemændenes Låneforening: Lars Qvistgaard
 • Selskabet for Kirkelig Kunst: Troels Laursen
 • Fællesudvalget for Kristendomsundervisning: Simon Nørgaard Skaugen
 • Dansk Diakoniråd: Mette Kathrine Grosbøll
 • Eksternt råd ved Københavns Universitet: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
 • Efteruddannelsesudvalg ved Københavns Universitet: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
 • Aftagerpanel for teologi ved Aarhus Universitet: Iben Johanne Thomsen
 • Hans Tausens Fond: Lars Qvistgaard
 • Folkekirkens Arbejdsmiljøråd: Jens Christian Bach Iversen & Signe Kølbæk Høg (suppleant)
 • Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR): Jens Christian Bach Iversen
 • Styregruppe for projekt “Læs teologi og bliv præst” – rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken: Iben Johanne Thomsen, Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen & Signe Ettrup

Interne udvalg

 • Lønudvalg: Iben Johanne Thomsen (formand), Martin Bendixen Rønkilde, Simon Nørgaard Skaugen &Pernille Vigsø Bagge
 • Boligudvalg: Katrine Bjørn Andersen (formand), Torben Ebbesen & Signe Kølbæk Høg
 • Arbejdsmiljøudvalg: Signe Kølbæk Høg (formand), Mette Kathrine Grosbøll, Torben Ebbesen & Martin Bendixen Rønkilde
 • Kommunikationsudvalg: Pernille Vigsø Bagge (formand), Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen & Katrine Bjørn Andersen
 • Uddannelsesudvalg: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen (formand), Mette Kathrine Grosbøll & Simon Nørgaard Skaugen

Hovedbestyrelsens udvalg og politikker

Du kan læse mere uddybende om de enkelte udvalg som hovedbestyrelsen har nedsat her.

Hovedbestyrelsens udvalg og politikker

Kontaktperson

 • Biskopperne: Pernille Vigsø Bagge & Lars Qvistgaard
 • Provsterne: Pernille Vigsø Bagge, Pernille Leding & Signe Ettrup
 • Ledige: Pernille Vigsø Bagge
 • Studenterpræsterne: Mette Kathrine Grosbøll
 • PRIS: Iben Johanne Thomsen
 • Ungdoms- og gadepræster: Mette Kathrine Grosbøll
 • Fængsels- og arresthuspræster: Simon Nørgaard Skaugen
 • Værnspræster: Torben Ebbesen
 • De studerende: Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
 • Supervisorerne: Martin Bendixen Rønkilde
 • DSUK: Iben Johanne Thomsen

 

Tilknytning til stiftsbestyrelserne:
København
– Mette Katrine Grosbøll Brok
Helsingør – Torben Ebbesen
Roskilde – Katrine Bjørn Andersen
Lolland-Falster – Katrine Bjørn Andersen
Fyn – Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen
Aalborg – Pernille Vigsø Bagge
Aarhus – Iben Johanne Thomsen
Viborg – Pernille Vigsø Bagge
Ribe – Martin Bendixen Rønkilde
Haderslev – Simon Nørgaard Skaugen