Medlemsfordele

Se her oversigt over alle dine medlemsfordele og tilbud.

Adgang til rådgivning og vejledning

Præsteforeningens sekretariat har medarbejdere med specialiseret viden om og erfaring i præsters ansættelses- og arbejdsforhold.

De står parat til at vejlede og rådgive dig i såvel de almindelige som de særlige emner, der optræder i et arbejdsliv. Det kan være om:

 • Løn – både i forbindelse med de årlige lønforhandlinger, men også ved stillingsskift
 • Hvis du kommer i en situation, hvor der klages over dig, eller du på anden vis har ansættelsesretlige problemer
 • Tjenesteboligen og/eller kontorforhold
 • Forandringer i dit arbejdsliv
 • Regulativer og rådighedsordningen
 • Barsel eller syge børn
 • Orlov eller ferie
 • Arbejdsmiljø fysisk som psykisk
 • Sygdom
 • Pension
 • Og meget mere

Det gælder, hvad enten du er tjenestemandsansat, overenskomstansat, organisations- eller privatansat, nyuddannet, ledig, studerende eller emeritus.

Kontakt

Sekretariatet har åbent på telefonerne mandag til fredag kl. 10.00-15.00.

Telefon: 35 26 05 55

Alle medarbejdere kan desuden kontaktes via mailadressen ddp@praesteforening.dk

Tillidsrepræsentant

Som medlem af Præsteforeningen har du også mulighed for at trække på din tillidsrepræsentant. Det være sig som bisidder eller hjælp til udarbejdelse af regulativ osv.

Tillidsrepræsentanten holder et årligt provstikredsmøde for medlemmer af Præsteforeningen, hvor du kan høre om Præsteforeningens arbejde.

Du bliver også en gang årligt inviteret til medlemsmøde, hvor du kan møde medlemmer af hovedbestyrelsen og debattere faglige emner og gøre din indflydelse gældende.

Præsten

Som medlem får du Præsteforeningens medlemsblad Præsten hver uge, hvor du kan følge med i de aktuelle faglige teologiske debatter, læse anmeldelser af teologisk faglitteratur, finde prædikenvejledninger og få generel indsigt i folkekirkelige forhold og se stillingsopslagene.

Medlemmer af foreningen har også adgang til den teologiske vidensbank på hjemmesiden med forskelligt teologisk stof, herunder 20 års udgivelser af bladet. Find den den teologiske vidensbank her

Trivselslinjen

Trivselslinjen

– få professionel rådgivning til at passe godt på dig selv

Et sundt arbejdsliv går hånd i hånd med din trivsel. I Præsteforeningen går vi også op i din trivsel.

Derfor har du mulighed for at få telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du fx har smerter, føler dig stresset, eller du gerne vil leve sundere.

Trivselslinjen er gratis, og du er helt anonym, når du ringer.

Det er Falck Healthcare, der betjener Trivselslinjen, og det professionelle team består af sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer. I særlige tilfælde kan du også komme til at tale med en socialrådgiver.

Når du ringer til Trivselslinjen, kan du få rådgivning men ikke behandling. Hvis du har brug for undersøgelse eller behandling skal du kontakte din læge.

 

Brug Trivselslinjen til at få rådgivning om:

 • Generel trivsel og livsstilsændringer
 • Forebyggelse af stress
 • Ændring af motions- og kostvaner
 • Hjælp til rygestop
 • Personlige kriser
 • Misbrug
 • Smerter i bevægeapparatet
 • Træningsplan
 • Hjælp til målsætninger, fastholdelse og motivation


Hvad er Trivselslinjen?

Trivselslinjen er en rådgivningslinje, hvor du som medlem af Præsteforeningen kan få telefonisk rådgivning om trivsel og livsstilsændringer. Det kan fx være i forbindelse med forebyggelse af stress, mere motion og sundere kost.

Du kan ringe op til fire gange om den samme problemstilling. Det kan fx være fire opkald om rygestop og så fire opkald om kostplanlægning.

 

Hvornår er Trivselslinjen åben?

Trivselslinjen kan kontaktes på 70 80 82 18 mandag-torsdag kl. 8.00-16.30 og fredag kl. 8.00-16-00.

Præsteforeningens Kalender

Som medlem af Præsteforeningen får du hvert år primo maj måned næste års kalender tilsendt gratis.

Vær opmærksom på, at den udsendes sammen med Præsteforeningens Blad i et plastikomslag.

Som medlem af Præsteforeningen kan yderligere eksemplarer bestilles på mail: ddp@praesteforening.dk – pris pr. stk. er 80 kr. incl. porto.

Forsikringer i Tryg

Forsikringer i Tryg

I et samarbejde med Tryg har medlemmer af Præsteforeningen mulighed for at købe privatforsikringer til fordelagtige priser.

Formålet er at skabe de bedste rammer for, at du – som medlem – kan skabe en tryghed for både dig og din familie.

Ring ind på 70 33 25 25 eller læs mere om medlemsfordelene for Præsteforeningens medlemmer her.

Andre gode grunde til at vælge Tryg:

 • Mere tryghed med plusfordele. Med en indboforsikring hos Tryg, er du og din familie ikke blot sikret ved tyveri og indbrud. Du får også vores særlige Plus-fordele, som du har fri adgang til.
 • Hurtig hjælp, når du har brug for det. Får du en skade, kan du nemt anmelde den døgnet rundt.
 • Har du forsikringer hos Tryg, er du medlem af TryghedsGruppen, der er Trygs hovedejer og står bag Trygfonden. Det giver dig mulighed for bonus – og du er samtidig med til at skabe større tryghed i Danmark

Book et møde med Tryg allerede i dag.

 

Passer dine forsikringer?

Dine forsikringsbehov ændrer sig livet igennem.

Det er derfor vigtigt, at dine forsikringer er opdaterede, så de afspejler din virkelighed og den reelle risiko, som du ønsker at være dækket for, hvis uheldet skulle være ude. Ændringer i livet – store som små – kan have indvirkning på din forsikringssum og dækningsbehov

Er du kunde i Tryg og ønsker en forsikringsgennemgang eller, har du spørgsmål eller ændringer til dine forsikringer?
Ring til Tryg på tlf. 70 33 25 25, eller læs mere om Præsteforeningens forsikringsordning hos Tryg: Præsteforeningen | Tryg.dk

 

Gratis indboforsikring til studerende hos Tryg

Som studentermedlem af Præsteforeningen har du adgang til en særligt fordelagtig forsikringsaftale gennem Tryg. Lige nu får du indboforsikringen til 0 kr. det første år, du er medlem.

Når du er forsikret i Tryg gennem Præsteforeningen, dækker din forsikring f.eks., hvis dine ting bliver skadet eller hvis cyklen bliver stjålet. Det har en normal pris på op til 680kr./år.

Efter et år er prisen 79 kr./pr.md. på din forsikring uden afgift og gebyr. Det er kr. 978 årligt. Forsikringen vil være uden øvre sum og med en selvrisiko på kun 1.669 kr. I forbindelse med opstart af din indboforsikring, vil der være et årligt gebyr for stormflod og garantifond på 100 kr./år alt.

Er du endnu ikke kunde hos Tryg, kan du læse mere om medlemsfordelene gennem Præsteforeningen her.

Legat: Præsteenkefonden

Fonden kan søges i perioden fra den 16. april 2024 til den 21. maj 2024, kl. 1200.

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke.

Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller.

Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerboliger.

Ansøgningsskema samt vejledning ligger på Præsteforeningens hjemmeside.
Kontakt: Tlf. 35 26 05 55 eller pr. mail legat@praesteforening.dk
Meddelelse om udlodning vil ske medio juni 2024.

Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest tirsdag den 21. maj 2024 kl. 12.00. 

Legatportionerne uddeles to gange årligt og kan udgøre op til 10.000 kroner. Legatet opslås på Præsteforeningens hjemmeside og i Præsteforeningens Blad samt i Kristeligt Dagblad.

Bestyrelsesformand er Hans Christian Andersen.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes elektronisk via hjemmesiden eller til Den danske Præsteforening, Rosenvængets Allé 16, 3. sal, 2100 København Ø.

Ansøg

Præsteenkefonden legatansøgning
Online ansøgningsskema til Præsteenkefonden.

Vejledning til legatansøgning
Hent vejledning til legatansøgning (PDF).

Forbrugsforeningen

Som medlem af Præsteforeningen kan du blive medlem af Forbrugsforeningen. Det gælder også, hvis du er studerende, efterlønsmodtager eller pensionist.

Hver gang du benytter Forbrugsforeningens kontokort i én af de ca. 4.500 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener du bonus – med forskellige bonusprocentsatser.

Tjenestemændenes Låneforening

Som medlem af Præsteforeningen har du mulighed for at optage lån gennem Tjenestemændenes Låneforening.

Hvem kan låne?

Medlemmer af Præsteforeningen, der er ansat under staten, er berettiget til at låne. Det samme er præster i private kirkelige organisationer, hvor der af Kirkeministeriet ydes refusion af lønnen.

Betingelserne er i øvrigt fast ansættelse. Endvidere kan også pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension optage lån, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

Hvad kan man låne til?

Lånene ydes til stort set alle formål, såsom anskaffelse og istandsættelse af bolig, inventar, bil, udgifter i forbindelse med forflyttelse og børns uddannelse, større læge- eller tandlægeregninger og lignende. Der ydes ikke lån til spekulative formål.

Hvor meget kan der lånes?

Lånene ydes afhængigt af formål og kan højst udgøre et beløb svarende til en halv årsløn. Lånene fastsættes af Låneforeningen og har en løbetid på mellem 1 og 8 år.

Hvad koster lånet?

Renten er variabel, men ligger i almindelighed under pengeinstitutternes. Der beregnes ingen provision eller andre låneomkostninger.

Præsteforeningens repræsentant i Låneforeningen er direktør Lars Qvistgaard.

Kontakt

Tjenestemændenes Låneforening
Gl. Kongevej 60, 10. sal
1850 Frederiksberg C

Telefon: 3312 3228
Hjemmeside: www.tjlaan.dk

Ansøgningsskema

Ansøgninger om lån sendes til Præsteforeningen.

Gå til online-ansøgningsskema

Samrådets Boligselskab

Som medlem af Præsteforeningen kan du, hvis du er sognepræst eller pensioneret sognepræst, optages i Boligselskabet og få mulighed for at en billig lejlighed. Indmeldelsesgebyret udgør 5.000 kr. én gang for alle.

Boligselskabet er stiftet i 1927 med det formål at skaffe bolig til billig leje eller som fribolig, fortrinsvis til enker/enkemænd med børn efter selskabets medlemmer samt til pensionerede medlemmer m.fl.

Som medlemmer kan optages tjenestemænd og overenskomstansatte, der er ansat i – eller pensioneret fra – en stilling i staten eller amtskommunerne, hvor Akademikerne har forhandlingsretten.

Selskabets ejendomme er:

 • Vinkelager, 2720 Vanløse
 • Amager Fælledvej 18-30, 2300 Kbh. S.
 • Frøbels Allé 2-6 og Ewaldsensvej 4-6, 2000 Frederiksberg
 • Dalgas Boulevard 81-85 og Ewaldsensvej 2, 2000 Frederiksberg
 • Mokkahuset, 2610 Rødovre

Alle lejligheder er med varme og bad. Husleje ligger mellem ca. 2.800-14.500 kr. månedligt + varme – højest i Mokkahuset.

Indmeldelse

Samrådets Boligselskab
Administrationen
Nørre Voldgade 96, 6.
1358 København K

Telefon: 33 11 26 76.
E-mail: sbs@sbs-dls.dk

Hjemmeside: www.sbs-dls.dk

Din socialrådgivning

Hvis du bliver syg, kan du have brug for at kende dine rettigheder med hensyn til den sociale rådgivning, d.v.s. sygedagpenge, fleksjob, førtidspension og folkepension.

Har du pension i Velliv, tidligere Nordea Liv & Pension, kan du få rådgivning herom i Velliv,  “Din socialrådgivning”,  på tlf. 70 33 37 03.

Socialrådgivningen har tavshedspligt.

Din socialrådgivning

Præsteforeningens gruppelivsordning

Præsteforeningens gruppelivsordning har forsikret alle aktive medlemmer, der betaler månedskontingent. Forsikringsbeløbene, der udbetales ved medlemmets død, andrager:

Fyldt alder Udbetaling ved død
Under 65 år kr. 300.000,00
65 år kr. 150.000,00
70 år kr. 0,00

Til efterladte børn under 20 år udbetales et beløb på kr. 30.000,00 pr. barn.

Præmien udgør 65 kr. pr. måned, som betales sammen med dit kontingent til Præsteforeningen.

Sognepræster og andre tjenestemandsansatte præster er endvidere dækket overenskomstmæssigt gennem Finansministeriets og CFU’s aftale med Forenede Gruppeliv.

Lån & Spar Bank

Få medlemsfordele i Lån & Spar

Som medlem er du med til at eje Lån & Spar. Og det giver en række fordele – naturligvis.
Præsteforeningen er en af de mere end 50 faglige organisationer, der er med til at eje Lån & Spar. Og derfor kan du som medlem få adgang til en række fordele i banken – bl.a. Danmarks højeste rente på lønkontoen. Det skal nemlig betale sig at være en del af et godt fællesskab.

Du får 5% i rente på din lønkonto
Lån & Spar er ejet af bl.a. Præsteforeningen. Er du medlem, ejer du os. Derfor får du bl.a. Danmarks bedste lønkonto med hele 5 % i rente.

For at få 5 % i rente på din lønkonto skal du være medlem af Præsteforeningen og have afsluttet din uddannelse. Du skal samle hele din økonomi i Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).

Du får 5 % i rente på de første 50.000 kr. på lønkontoen. Fra 50.001-500.000 kr. er renten 1,5 %. Derefter er renten 2,5 % på resten. Renten beregnes dagligt og tilskrives årligt. Du behøver ikke flytte dine realkreditlån, men evt. ændringer ved eksisterende realkreditlån eller nye realkreditlån skal optages gennem Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne er variable og gælder pr. 27. november 2023.

Læs om Danmarks bedste lønkonto på lsb.dk under fordele


Gratis kort og konti
Som medlem får du også gratis konti hos Lån & Spar – og samler du hele din økonomi i banken, får du også gratis betalingskort.

Få fagspecifik rådgivning
I Lån & Spar får du en personlig rådgiver, der er særlig specialiseret i din fagbranche. Det betyder, at du får rådgivning ud fra dine ansættelsesvilkår som fx din ferieordning, pension, løntrin og tillægsordninger. Det gør det både lettere for dig og os, når du står og skal låne penge til hus, bil, sommerhus eller noget helt fjerde.

Billigt billån til elbiler og plug-in hybridbiler
Som medlem kan du få et meget attraktivt billån hos Lån & Spar, hvis du køber en elbil eller en plug-in hybridbil. Du får f.eks. en variabel rente, som er lavere end Lån & Spars almindelige billån. Derudover kan du nøjes med 10 % i udbetaling på billånet til elbiler og plug-in hybridbiler, hvor du på et almindeligt billån skal lægge 20 %.

Kort sagt får du som medlem af Præsteforeningen bedre vilkår på dit billån end Lån & Spars almindelige kunder. Vil du gøre brug af det billige billån for medlemmer, er det en forudsætning, at du samler din økonomi i Lån & Spar.

Se, hvad det koster på lsb.dk under lån til elbil


Få studiekonto i den bank, du selv ejer
Som studerende får du en studiekonto med mange fordele, der hjælper dig gennem studietiden. Kontoen giver dig bl.a. 5 % i rente på de første 20.000 kr. Du kan også få en billig kassekredit, der kan hjælpe dig, hvis du står og mangler penge til en ny cykel eller årets bøger.

Ud over de kontante fordele får du også fagrelevant rådgivning, fordi vi kender dig og dine medstuderende bedre end de fleste.

Er du på udkig efter en bolig, kan du få hjælp til at lægge en økonomisk plan for, hvordan du får råd til at købe en bolig. Og så det allerbedste – du kan beholde Danmarks bedste studiekonto 3 år efter, du er færdig. Du får det ikke bedre.

Læs om dine muligheder på lsb.dk under studiekonto


Betingelser for studiekonto

 • Du er medlem af Præsteforeningen.
 • Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar.
 • Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering.
 • Du får 5 % i rente på de første 20.000 kr. derefter 1,5 %.
 • Renten beregnes dagligt og tilskrives årligt.
 • Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse.
 • Alle rentesatser er variable og gældende pr. 27. november 2023.
 • Alle rentesatser er variable og gældende pr. 27. november 2023.