Medlemsfordele

Præsteforeningens Kalender

Som medlem af Præsteforeningen får du hvert år primo maj måned næste års kalender tilsendt gratis.

Vær opmærksom på, at den udsendes sammen med Præsteforeningens Blad i et plastikomslag.

Som medlem af Præsteforeningen kan yderligere eksemplarer bestilles på mail: ddp@praesteforening.dk – pris pr. stk. er 50 kr. incl. porto.

Forsikringer i Tryg

Skadesforsikringer i Tryg Gruppeforsikring

Præsteforeningen og Tryg Gruppeforsikring har en aftale, der giver medlemmerne mulighed for at tegne privatforsikringer til fordelagtige priser.

Her finder du flere oplysninger om de forskellige forsikringer, som du kan tegne via aftalen

Ønsker du at tegne forsikringer hos Tryg Gruppeforsikring, skal du henvende dig på telefon 70 33 25 25 eller e-mail gruppe@tryg.dk

Fakta om Tryg Gruppeforsikring

Tryg Gruppeforsikring er en selvstændig afdeling i Tryg, som kun tilbyder forsikringer til medlemmer af faglige organisationer og lignende.

Garantifond

Tryg Forsikring A/S (Danmark) er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Alle de private Tryg-forsikringer, som du tegner gennem Præsteforeningen, er omfattet af Garantifonden. Dette gælder også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når disse svarer til private forsikringer.

 

Gratis indboforsikring hos Tryg for studerende

Præsteforeningen giver dig indboforsikring inkl. ansvarsforsikring i Tryg det første år, du er medlem som studerende. Så behøver du ikke at bekymre dig.

Når du er forsikret i Tryg gennem Præsteforeningen, dækker din forsikring f.eks., hvis dine ting bliver skadet eller cyklen stjålet. Det har en normal pris på op til 680kr./år.

Læs mere hos Tryg

Efter et år er prisen 57 kr./md. på din forsikring. Forsikringen vil være uden øvre sum og med en selvrisiko på kun 1.669 kr. I forbindelse med opstart af din indboforsikring, vil der være et årligt gebyr for stormflod og garantifond på 100 kr./år alt.

Ønsker du at tegne forsikringer hos Tryg, skal du bestille et tilbud på deres hjemmeside,  henvende dig på telefon 70 33 25 25 eller e-mail gruppe@tryg.dk

Legat: Præsteenkefonden

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke.

Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller.

Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerboliger.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Præsteforeningen, tlf. 35 26 05 55 eller pr. mail legat@praesteforening.dk
Meddelelse om udlodning vil ske ultimo juni 2021.

Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest fredag den 7. maj 2021

Legatportionerne uddeles to gange årligt, og kan udgøre op til 10.000 kroner. Legatet opslås på Præsteforeningens hjemmeside og i Præsteforeningens Blad.

Bestyrelsen består af Karen Lundblad, Sandra Kastfelt, Anna Grethe Christensen og Hans Christian Andersen.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til Præsteforeningen, Linnésgade 25, 4. sal, 1361 København K.

Ansøg

Præsteenkefonden legatansøgning
Online ansøgningsskema til Præsteenkefonden.

Vejledning til legatansøgning
Hent vejledning til legatansøgning (PDF).

Forbrugsforeningen

Som medlem af Præsteforeningen kan du blive medlem af Forbrugsforeningen. Det gælder også, hvis du er studerende, efterlønsmodtager eller pensionist.

Hver gang du benytter Forbrugsforeningens kontokort i én af de ca. 4.500 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener du bonus – med forskellige bonusprocentsatser.

Tjenestemændenes Låneforening

Som medlem af Præsteforeningen har du mulighed for at optage lån gennem Tjenestemændenes Låneforening.

Låneforeningen sænker renten fra  1. oktober 2021 til 4,9%, Ændringerne gælder for alle løbende og nye lån. Der er fortsat ingen gebyrer eller øvrige omkostninger på deres lån.

Hvem kan låne?

Medlemmer af Præsteforeningen, der er ansat under staten, er berettiget til at låne. Det samme er præster i private kirkelige organisationer, hvor der af Kirkeministeriet ydes refusion af lønnen.

Betingelserne er i øvrigt fast ansættelse. Endvidere kan også pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension optage lån, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

Hvad kan man låne til?

Lånene ydes til stort set alle formål, såsom anskaffelse og istandsættelse af bolig, inventar, bil, udgifter i forbindelse med forflyttelse og børns uddannelse, større læge- eller tandlægeregninger og lignende. Der ydes ikke lån til spekulative formål.

Hvor meget kan der lånes?

Lånene ydes afhængigt af formål og kan højst udgøre et beløb svarende til en halv årsløn. Lånene fastsættes af Låneforeningen og har en løbetid på mellem 1 og 8 år.

Hvad koster lånet?

Renten er variabel, men ligger i almindelighed under pengeinstitutternes. Der beregnes ingen provision eller andre låneomkostninger.

Præsteforeningens repræsentant i Låneforeningen er sekretariatschef Jette Frederiksen.

Kontakt

Tjenestemændenes Låneforening
H.C. Andersens Boulevard 38
1553 København V

Telefon: 3312 3228
Hjemmeside: www.tjlaan.dk

Ansøgningsskema

Ansøgninger om lån sendes til Præsteforeningen.

Gå til online-ansøgningsskema

Samrådets Boligselskab

Som medlem af Præsteforeningen kan du, hvis du er sognepræst eller pensioneret sognepræst, optages i Boligselskabet og få mulighed for at en billig lejlighed. Indmeldelsesgebyret udgør 5.000 kr. én gang for alle.

Boligselskabet er stiftet i 1927 med det formål at skaffe bolig til billig leje eller som fribolig, fortrinsvis til enker/enkemænd med børn efter selskabets medlemmer samt til pensionerede medlemmer m.fl.

Som medlemmer kan optages tjenestemænd og overenskomstansatte, der er ansat i – eller pensioneret fra – en stilling i staten eller amtskommunerne, hvor Akademikerne har forhandlingsretten.

Selskabets ejendomme er:

 • Vinkelager, 2720 Vanløse
 • Amager Fælledvej 18-30, 2300 Kbh. S.
 • Frøbels Allé 2-6 og Ewaldsensvej 4-6, 2000 Frederiksberg
 • Dalgas Boulevard 81-85 og Ewaldsensvej 2, 2000 Frederiksberg
 • Mokkahuset, 2610 Rødovre

Alle lejligheder er med varme og bad. Husleje ligger mellem ca. 2.800-14.500 kr. månedligt + varme – højest i Mokkahuset.

Indmeldelse

Samrådets Boligselskab
Administrationen
Nørre Voldgade 96, 6.
1358 København K

Telefon: 33 11 26 76.
E-mail: sbs@sbs-dls.dk

Hjemmeside: www.sbs-dls.dk

Din socialrådgivning

Hvis du bliver syg, kan du have brug for at kende dine rettigheder med hensyn til den sociale rådgivning, d.v.s. sygedagpenge, fleksjob, førtidspension og folkepension.

Har du pension i Velliv, tidligere Nordea Liv & Pension, kan du få rådgivning herom i Velliv,  “Din socialrådgivning”,  på tlf. 70 33 37 03.

Socialrådgivningen har tavshedspligt.

Din socialrådgivning

Præsteforeningens gruppelivsordning

Præsteforeningens gruppelivsordning har forsikret alle aktive medlemmer, der betaler månedskontingent. Forsikringsbeløbene, der udbetales ved medlemmets død, andrager:

Fyldt alder Udbetaling ved død
Under 65 år kr. 300.000,00
65 år kr. 150.000,00
70 år kr. 0,00

Til efterladte børn under 20 år udbetales et beløb på kr. 30.000,00 pr. barn.

Præmien udgør 115,- kr. pr. måned, som betales via dit kontingent i Præsteforeningen.

Sognepræster og andre tjenestemandsansatte præster er endvidere dækket overenskomstmæssigt gennem Finansministeriets og CFU’s aftale med Forenede Gruppeliv.

Lån & Spar Bank

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Præsteforeningen er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet Danmarks højeste rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Lån & Spars rådgivere kender medlemmer af Præsteforeningen godt

Du får en personlig rådgiver, som giver et samlet overblik over dine muligheder. Så kan I sammen finde de løsninger, der passer bedst til din private økonomi. Og det er helt op til dig, om I tager snakken over en kop kaffe i banken, over telefonen eller via nettet. Den gode behandling er den samme.

Økonomisk rådgivning til trængt økonomi

Alle kan opleve, at økonomien ikke hænger sammen i perioder. Har du brug for at få ekstra øjne på din økonomi, kan du som medlem af Præsteforeningen få uforpligtende økonomisk rådgivning i Lån & Spar. Læs mere her

Det er let at skifte bank

Det er let at skifte til Lån & Spar, hvis du ikke allerede er kunde. Book et møde – det behøver ikke tage mere end én time. De ordner alt det praktiske for dig. Også kontakt og koordinering med din nuværende bank.

Book et møde

og hør mere om dine fordele i en ordentlig og bundsolid bank.

Medlemsfordele hos Lån & Spar

Fælleskaber betaler sig. Derfor kan du som medlem af Præsteforeningen få en række fordele og særligt gode vilkår:

Sådan får du 3% i rente på din lønkonto

 • Du er medlem af Præsteforeningen og har afsluttet din uddannelse
 • Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra)
 • Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit
 • Der er 3% i rente på de første 50.000 kr. på lønkontoen. 0% på resten
 • Rentesatserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019. Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Kontakt os

og hør mere om 3% på lønkontoen og de øvrige fordele hos Lån & Spar.

Sådan får du Danmarks absolut bedste studiekonto – med 3% i rente og billig kassekredit

 • Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. på lønkontoen. 0 % på resten
 • Vælg en kassekredit med op til 50.000 kr. Du betaler kun 5% i rente
 • Studieopsparing som giver 0,05% i rente på HELE opsparingen
 • Gratis: Visa/Dankort og MasterCard med samme pinkode, valutaveksling, kontanthævninger i DK, netbank, mobilbank og hjælp til budgetlægning.

Du kan hurtigt og nemt søge Studiekontoen via vores app ”Zapp”, du får svar på din ansøgning inden for 24 timer i hverdagene.

Det med småt:

For at få Danmarks absolut bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar og være medlem af Præsteforeningen. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. 0% på resten.

Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse.

Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 9. maj 2019.

Kontakt os

og hør mere om alle dine Lån & Spar-fordele som studerende i Præsteforeningen.

Sådan får du et af Danmarks billigste billån:

 • Kontakt Lån & Spar og lad dem regne på, hvilke ekstra gode betingelser de kan give dig, fordi du er medlem af Præsteforeningen
 • Lån til hele bilen eller til den del, du mangler, hvis du allerede har udbetalingen
 • Vælg mellem fast eller variabel rente
 • Hænger du på et dyrt billån, så Lån & Spar regne på, hvor meget du kan spare om måneden ved at flytte lånet.

Grønt billån
Som medlem kan du få et meget attraktivt Grønt billån hos Lån & Spar. Fordelene er mange ved at skifte til en Plug-in eller Elbil. Blandt andet en meget lav variabel rente på bare 1,95 %. Det er 1 % lavere end Lån & Spars nuværende billån. Som medlem kan du også nøjes med 10 % i udbetaling på det grønne billån. En udbetaling, der er meget lavere end på andre billån, hvor du minimum skal lægge 20 %. Fordi det grønne billån er så attraktivt, er det et krav, at du samler hele din økonomi i Lån & Spar for at få det.

Se alle betingelser og beregn dit lån