Medlemsfordele

Præsten

Som medlem får du Præsteforeningens medlemsblad Præsten hver uge, hvor du kan følge med i de aktuelle faglige teologiske debatter, læse anmeldelser af teologisk faglitteratur, finde prædikenvejledninger og få generel indsigt i folkekirkelige forhold og se stillingsopslagene.

Medlemmer af foreningen har også adgang til den teologiske vidensbank på hjemmesiden med forskelligt teologisk stof, herunder 20 års udgivelser af bladet.

Adgang til rådgivning og vejledning

Præsteforeningens sekretariat har medarbejdere med specialiseret viden om og erfaring i præsters ansættelses- og arbejdsforhold.

De står parat til at vejlede og rådgive dig i såvel de almindelige som de særlige emner, der optræder i et arbejdsliv. Det kan være om:

 • Løn – både i forbindelse med de årlige lønforhandlinger, men også ved stillingsskift
 • Hvis du kommer i en situation, hvor der klages over dig, eller du på anden vis har ansættelsesretlige problemer
 • Tjenesteboligen og/eller kontorforhold
 • Forandringer i dit arbejdsliv
 • Regulativer og rådighedsordningen
 • Barsel eller syge børn
 • Orlov eller ferie
 • Arbejdsmiljø fysisk som psykisk
 • Sygdom
 • Pension
 • Og meget mere

Det gælder, hvad enten du er tjenestemandsansat, overenskomstansat, organisations- eller privatansat, nyuddannet, ledig, studerende eller emeritus.

Kontakt

Sekretariatet har åbent for telefonerne mandag til fredag kl. 10.00-15.00.

Telefon: 35 26 05 55

Alle medarbejdere kan desuden kontaktes via mailadressen ddp@praesteforening.dk

Tillidsrepræsentant

Som medlem af Præsteforeningen har du også mulighed for at trække på din tillidsrepræsentant. Det være sig som bisidder eller hjælp til udarbejdelse af regulativ osv.

Tillidsrepræsentanten holder et årligt provstikredsmøde for medlemmer af Præsteforeningen, hvor du kan høre om Præsteforeningens arbejde.

Du bliver også en gang årligt inviteret til medlemsmøde, hvor du kan møde medlemmer af hovedbestyrelsen og debattere faglige emner og gøre din indflydelse gældende.

Præsteforeningens Kalender

Som medlem af Præsteforeningen får du hvert år primo maj måned næste års kalender tilsendt gratis.

Vær opmærksom på, at den udsendes sammen med Præsteforeningens Blad i et plastikomslag.

Som medlem af Præsteforeningen kan yderligere eksemplarer bestilles på mail: ddp@praesteforening.dk – pris pr. stk. er 50 kr. incl. porto.

Forsikringer i Tryg

Forsikringer i Tryg

I et samarbejde med Tryg har medlemmer af Præsteforeningen mulighed for at købe privatforsikringer til fordelagtige priser.

Formålet er at skabe de bedste rammer for, at du – som medlem – kan skabe en tryghed for både dig og din familie.

Ring ind på 70 33 25 25 eller læs mere om medlemsfordelene for Præsteforeningens medlemmer her.

Andre gode grunde til at vælge Tryg:

 • Mere tryghed med plusfordele. Med en indboforsikring hos Tryg, er du og din familie ikke blot sikret ved tyveri og indbrud. Du får også vores særlige Plus-fordele, som du har fri adgang til.
 • Hurtig hjælp, når du har brug for det. Får du en skade, kan du nemt anmelde den døgnet rundt.
 • Har du forsikringer hos Tryg, er du medlem af TryghedsGruppen, der er Trygs hovedejer og står bag Trygfonden. Det giver dig mulighed for bonus – og du er samtidig med til at skabe større tryghed i Danmark

Book et møde med Tryg allerede i dag.

 

Passer dine forsikringer?

Dine forsikringsbehov ændrer sig livet igennem.

Det er derfor vigtigt, at dine forsikringer er opdaterede, så de afspejler din virkelighed og den reelle risiko, som du ønsker at være dækket for, hvis uheldet skulle være ude. Ændringer i livet – store som små – kan have indvirkning på din forsikringssum og dækningsbehov

Er du kunde i Tryg og ønsker en forsikringsgennemgang eller, har du spørgsmål eller ændringer til dine forsikringer?
Ring til Tryg på tlf. 70 33 25 25, eller læs mere om Præsteforeningens forsikringsordning hos Tryg: Præsteforeningen | Tryg.dk

 

Gratis indboforsikring til studerende hos Tryg

Som studentermedlem af Præsteforeningen har du adgang til en særligt fordelagtig forsikringsaftale gennem Tryg. Lige nu får du indboforsikringen til 0 kr. det første år, du er medlem.

Når du er forsikret i Tryg gennem Præsteforeningen, dækker din forsikring f.eks., hvis dine ting bliver skadet eller hvis cyklen bliver stjålet. Det har en normal pris på op til 680kr./år.

Efter et år er prisen 57kr./pr.md. på din forsikring. Forsikringen vil være uden øvre sum og med en selvrisiko på kun 1.669 kr. I forbindelse med opstart af din indboforsikring, vil der være et årligt gebyr for stormflod og garantifond på 100 kr./år alt.

 

Tryg udvider indboforsikringen til også at dække ukrainske flygtninge

Tryg ser med alvor på situationen i Ukraine, og har i den anledning valgt ekstraordinært at udvide indboforsikringen til også at dække ukrainske flygtninge, der bliver indlogeret i Tryg kunders hjem.

Hvis du er forsikret hos Tryg via Præsteforeningen, og tilbyder husly til ukrainske flygtninge, vil din indboforsikring være udvidet med følgende

 • Krisehjælp til alle personer i husstanden, som er berørt af situationen i Ukraine
 • Krisehjælp til flygtninge, som er indlogeret i dit hjem
 • Indlogerede flygtninge i dit hjem får samme dækning som dig på indboforsikringen

 

Vi håber, at vi i en meget svær situation kan hjælpe hinanden og sikre medlemmer og flygtninge mod yderligere udfordringer.

Udvidelsen af indboforsikringen gælder foreløbigt i perioden frem til 1. september 2022.

Er du endnu ikke kunde hos Tryg, kan du læse mere om medlemsfordelene gennem Præsteforeningen her.

Legat: Præsteenkefonden

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke.

Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller.

Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerboliger.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Præsteforeningen, tlf. 35 26 05 55 eller pr. mail legat@praesteforening.dk
Meddelelse om udlodning vil ske ultimo juni 2022.

Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest torsdag den 19. maj 2022.

Legatportionerne uddeles to gange årligt, og kan udgøre op til 10.000 kroner. Legatet opslås på Præsteforeningens hjemmeside og i Præsteforeningens Blad.

Bestyrelsen består af Sandra Kastfelt, Anna Grethe Christensen og Hans Christian Andersen.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til Præsteforeningen, Linnésgade 25, 4. sal, 1361 København K.

Ansøg

Præsteenkefonden legatansøgning
Online ansøgningsskema til Præsteenkefonden.

Vejledning til legatansøgning
Hent vejledning til legatansøgning (PDF).

Forbrugsforeningen

Som medlem af Præsteforeningen kan du blive medlem af Forbrugsforeningen. Det gælder også, hvis du er studerende, efterlønsmodtager eller pensionist.

Hver gang du benytter Forbrugsforeningens kontokort i én af de ca. 4.500 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener du bonus – med forskellige bonusprocentsatser.

Tjenestemændenes Låneforening

Som medlem af Præsteforeningen har du mulighed for at optage lån gennem Tjenestemændenes Låneforening.

Låneforeningen sænker renten fra  1. april 2022 til 4,5%. Ændringerne gælder for alle løbende og nye lån. Der er fortsat ingen gebyrer eller øvrige omkostninger på deres lån.

Hvem kan låne?

Medlemmer af Præsteforeningen, der er ansat under staten, er berettiget til at låne. Det samme er præster i private kirkelige organisationer, hvor der af Kirkeministeriet ydes refusion af lønnen.

Betingelserne er i øvrigt fast ansættelse. Endvidere kan også pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension optage lån, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

Hvad kan man låne til?

Lånene ydes til stort set alle formål, såsom anskaffelse og istandsættelse af bolig, inventar, bil, udgifter i forbindelse med forflyttelse og børns uddannelse, større læge- eller tandlægeregninger og lignende. Der ydes ikke lån til spekulative formål.

Hvor meget kan der lånes?

Lånene ydes afhængigt af formål og kan højst udgøre et beløb svarende til en halv årsløn. Lånene fastsættes af Låneforeningen og har en løbetid på mellem 1 og 8 år.

Hvad koster lånet?

Renten er variabel, men ligger i almindelighed under pengeinstitutternes. Der beregnes ingen provision eller andre låneomkostninger.

Præsteforeningens repræsentant i Låneforeningen er sekretariatschef Jette Frederiksen.

Kontakt

Tjenestemændenes Låneforening
H.C. Andersens Boulevard 38
1553 København V

Telefon: 3312 3228
Hjemmeside: www.tjlaan.dk

Ansøgningsskema

Ansøgninger om lån sendes til Præsteforeningen.

Gå til online-ansøgningsskema

Samrådets Boligselskab

Som medlem af Præsteforeningen kan du, hvis du er sognepræst eller pensioneret sognepræst, optages i Boligselskabet og få mulighed for at en billig lejlighed. Indmeldelsesgebyret udgør 5.000 kr. én gang for alle.

Boligselskabet er stiftet i 1927 med det formål at skaffe bolig til billig leje eller som fribolig, fortrinsvis til enker/enkemænd med børn efter selskabets medlemmer samt til pensionerede medlemmer m.fl.

Som medlemmer kan optages tjenestemænd og overenskomstansatte, der er ansat i – eller pensioneret fra – en stilling i staten eller amtskommunerne, hvor Akademikerne har forhandlingsretten.

Selskabets ejendomme er:

 • Vinkelager, 2720 Vanløse
 • Amager Fælledvej 18-30, 2300 Kbh. S.
 • Frøbels Allé 2-6 og Ewaldsensvej 4-6, 2000 Frederiksberg
 • Dalgas Boulevard 81-85 og Ewaldsensvej 2, 2000 Frederiksberg
 • Mokkahuset, 2610 Rødovre

Alle lejligheder er med varme og bad. Husleje ligger mellem ca. 2.800-14.500 kr. månedligt + varme – højest i Mokkahuset.

Indmeldelse

Samrådets Boligselskab
Administrationen
Nørre Voldgade 96, 6.
1358 København K

Telefon: 33 11 26 76.
E-mail: sbs@sbs-dls.dk

Hjemmeside: www.sbs-dls.dk

Din socialrådgivning

Hvis du bliver syg, kan du have brug for at kende dine rettigheder med hensyn til den sociale rådgivning, d.v.s. sygedagpenge, fleksjob, førtidspension og folkepension.

Har du pension i Velliv, tidligere Nordea Liv & Pension, kan du få rådgivning herom i Velliv,  “Din socialrådgivning”,  på tlf. 70 33 37 03.

Socialrådgivningen har tavshedspligt.

Din socialrådgivning

Præsteforeningens gruppelivsordning

Præsteforeningens gruppelivsordning har forsikret alle aktive medlemmer, der betaler månedskontingent. Forsikringsbeløbene, der udbetales ved medlemmets død, andrager:

Fyldt alder Udbetaling ved død
Under 65 år kr. 300.000,00
65 år kr. 150.000,00
70 år kr. 0,00

Til efterladte børn under 20 år udbetales et beløb på kr. 30.000,00 pr. barn.

Præmien udgør 115,- kr. pr. måned, som betales via dit kontingent i Præsteforeningen.

Sognepræster og andre tjenestemandsansatte præster er endvidere dækket overenskomstmæssigt gennem Finansministeriets og CFU’s aftale med Forenede Gruppeliv.

Lån & Spar Bank

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Præsteforeningen er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet Danmarks højeste rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Lån & Spars rådgivere kender medlemmer af Præsteforeningen godt

Du får en personlig rådgiver, som giver et samlet overblik over dine muligheder. Så kan I sammen finde de løsninger, der passer bedst til din private økonomi. Og det er helt op til dig, om I tager snakken over en kop kaffe i banken, over telefonen eller via nettet. Den gode behandling er den samme.

Økonomisk rådgivning til trængt økonomi

Alle kan opleve, at økonomien ikke hænger sammen i perioder. Har du brug for at få ekstra øjne på din økonomi, kan du som medlem af Præsteforeningen få uforpligtende økonomisk rådgivning i Lån & Spar. Læs mere her

Det er let at skifte bank

Det er let at skifte til Lån & Spar, hvis du ikke allerede er kunde. Book et møde – det behøver ikke tage mere end én time. De ordner alt det praktiske for dig. Også kontakt og koordinering med din nuværende bank.

Book et møde

og hør mere om dine fordele i en ordentlig og bundsolid bank.

Medlemsfordele hos Lån & Spar

Fælleskaber betaler sig. Derfor kan du som medlem af Præsteforeningen få en række fordele og særligt gode vilkår:

Sådan får du 3% i rente på din lønkonto

 • Du er medlem af Præsteforeningen og har afsluttet din uddannelse
 • Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra)
 • Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit
 • Der er 3% i rente på de første 50.000 kr. på lønkontoen. 0% på resten
 • Rentesatserne er variable og gælder pr. 5. september 2022. Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Kontakt os

og hør mere om 3% på lønkontoen og de øvrige fordele hos Lån & Spar.

Sådan får du Danmarks absolut bedste studiekonto – med 3% i rente og billig kassekredit

 • Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. på lønkontoen. 0 % på resten
 • Vælg en kassekredit med op til 50.000 kr. Du betaler kun 5% i rente
 • Studieopsparing som giver 0,05% i rente på HELE opsparingen
 • Gratis: Visa/Dankort og MasterCard med samme pinkode, valutaveksling, kontanthævninger i DK, netbank, mobilbank og hjælp til budgetlægning.

Du kan hurtigt og nemt søge Studiekontoen via vores app ”Lån og Spar Mobilbank”, du får svar på din ansøgning inden for 24 timer i hverdagene.

Det med småt:

For at få Danmarks absolut bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar og være medlem af Præsteforeningen. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. 0% på resten.

Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse.

Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 5. september 2022.

Kontakt os

og hør mere om alle dine Lån & Spar-fordele som studerende i Præsteforeningen.

Sådan får du et af Danmarks billigste billån:

 • Kontakt Lån & Spar og lad dem regne på, hvilke ekstra gode betingelser de kan give dig, fordi du er medlem af Præsteforeningen
 • Lån til hele bilen eller til den del, du mangler, hvis du allerede har udbetalingen
 • Vælg mellem fast eller variabel rente
 • Hænger du på et dyrt billån, så Lån & Spar regne på, hvor meget du kan spare om måneden ved at flytte lånet.

Grønt billån
Som medlem kan du få et meget attraktivt Grønt billån hos Lån & Spar. Fordelene er mange ved at skifte til en Plug-in eller Elbil. Blandt andet en meget lav variabel rente på bare 1,95 %. Det er 1 % lavere end Lån & Spars nuværende billån. Som medlem kan du også nøjes med 10 % i udbetaling på det grønne billån. En udbetaling, der er meget lavere end på andre billån, hvor du minimum skal lægge 20 %. Fordi det grønne billån er så attraktivt, er det et krav, at du samler hele din økonomi i Lån & Spar for at få det.

Se alle betingelser og beregn dit lån