Ansættelsesforhold

Som medlem af Præsteforeningen kan du få hjælp til at finde rundt i de love, overenskomster og aftaler, som har betydning for dine løn- og ansættelsesvilkår.

Du er velkommen til at kontakte os i sekretariatet, hvis du er i tvivl om dine rettigheder eller har spørgsmål til oplysningerne på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til sekretariatet eller ringe mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00.

Telefon: 35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk

Barsel

Her har vi samlet information om graviditetsorlov, barselsorlov, forældreorlov og adoption. Du kan også finde links til barselsloven, barselsvejledningen og barselsberegneren.

Ferie og fridage

Her kan du læse mere om dine rettigheder til fridage, friweekender og søgnedage. Du kan også læse om optjening og tilrettelæggelse af ferie, om feriedagpenge og om sygdom før og under ferie.

Seniorliv

I staten er der indgået en rammeaftale, der giver mulighed for at aftale seniorordninger både for overenskomstansatte og for tjenestemænd.

Folkekirkens præster har pligt til at bære tjenestedragt. Læs mere om vedligeholdelse, forsikring og brugstermin, og find links til aftalen og cirkulæret om tjenestedragten.

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

En MUS – medarbejderudviklingssamtale – er en årlig tilbagevendende samtale mellem præst og provst med henblik på at tilgodese planlægning og udvikling af præstens kompetencer og arbejdsmuligheder.

Her kan du udskrive det officielle vejledningsskema og Præsteforeningens anbefalinger til de lovpligtige medarbejderudviklingssamtaler

Officiel vejledning (PDF)

Præsteforeningens anbefalinger ved MUS (PDF)

Kørsel og tjenesterejser
Her kan du finde information om godtgørelse i forbindelse med både kørsel og rejser.