Nyheder

  • Alle
  • Arbejdsmiljø
  • Blogindlæg
  • Ikke-kategoriseret
  • Kirkepolitik
  • Løn og ansættelse
  • Om præster
  • Præsteforeningen

Da den tidligere formand for Provsteforeningen, provst Peter Birch, Gentofte provsti, er blevet valgt til biskop over Helsingør Stift, har Provsteforenings bestyrelsen på sit møde d.22. november 2020 har valgt Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens provsti, som ny formand.   Derudover er konstitueringen...

Præsteforeningen vil gerne indhente erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen. Foreningen har derfor udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til foreningens medlemmer via tillidsrepræsentanterne. Har du ikke modtaget link til undersøgelsen fra din tillidsrepræsentant, er du velkommen til at udfylde...

FUVs rapport har udarbejdet en rapport om, hvordan folkekirken håndterede coronaperioden i foråret 2020 Formålet med rapporten er at klæde folkekirken på til håndtering af lignende krisesituationer i fremtiden, men også at gøre brug af de indhentede erfaringer i forhold til...

Mere end 100 præster kan nu komme i LG3 fortæller Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen i forbindelse med, at der er indgået aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kirkeministeriet, Akademikerne og Præsteforeningen. I forbindelse med OK18 blev der aftalt et periodeprojekt vedrørende...

Erfaringerne fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond viser imidlertid en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe. Derfor...

Præsteforeningens medlemmer inviteres til at diskutere hovedbestyrelsens udkast til livsfasepolitik. Det sker på tre Teams-møder den 27.-28. oktober. Udkastet blev lagt på Præsteforeningens hjemmeside 28. september undervejs i årets repræsentantskabsmøde, da det er hovedbestyrelsens ønske, at medlemmerne bliver inddraget i...

Kirkeministeriet har udsendt pressemeddelelse om de nye corona-tiltag: Som meddelt af statsministeren på et pressemøde i dag betyder det stigende antal smittede med corona-virus, at det er nødvendigt at skærpe tiltagene til smitteforebyggelse. Det får også betydning for folkekirken og andre...

Har du oplevet skimmelsvamp i din tjenestebolig? Præsteforeningen har brug for din hjælp, fordi foreningen indsamler erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen Skimmel er svampe, der findes overalt. De kan findes i huse i sådanne mængder, at de kan være sundhedsskadelige. Det...

Provst Peter Birch er blevet valgt som ny biskop i Helsingør Stift. Præsteforeningen ønsker tillykke med valget og ser frem til samarbejdet. Bispevalget i Helsingør Stift blev afgjort i en enkelt runde. Peter Birch fik 53 procent af stemmerne. De øvrige kandidater, Ulla Thorbjørn...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden...

Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen i deres bemærkninger til ministeriets retningslinjer har ønsket, at: Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst...

Sofie Petersens afløser på posten som biskop er fundet. Det bliver provsten Paneeraq Siegstad Munk, der har fået flest stemmer foran tre konkurrenter, og dermed bliver hun den nye biskop i Grønlands Stift. Paneeraq Siegstad Munk er 43 år og kommer...

10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane”...

PFA inviterer til to webinarer med temaet penisonsplanlægning. Find det webinar som passer til dig og tilmed dig hos PFA. For dig, der går på pension indenfor 3 år Det gode seniorliv kræver god planlægning af både økonomi og trivsel. På PFA’s...

Præsteforeningens Kalender 2021 er udsendt sammen med blad 26-27/2020 Vær opmærksom på, at den altid udsendes i plastikomslag. Ønsker du som medlem af Præsteforeningen yderligere eksemplarer, kan kalenderen rekvireres i sekretariatet for 50 kr. pr. stk. incl. porto. Er du ikke medlem af...

Danmarks Provsteforening afholdt generalforsamling på Hotel Milling Søpark i Maribo, tirsdag d.22.9.20. Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen fremover består af 6 medlemmer, mod tidligere 5, grundet mange udvalgsopgaver. På valg var Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa og Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive, der begge...

Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har skrevet en fællesskrivelse. Folkekirken er ligesom resten af samfundet lige nu i en situation, hvor smittetrykket er stigende og med de forlydender, der er lige nu fra sundhedsmyndighedernes side, skal vi nok ikke regne med...

I et svar til kirkeudvalget redegør kirkeminister Joy Mogensen for, hvorfor de retningslinjer, der gælder i folkeskolen ikke gælder i folkekirken. Hun skriver blandet andet i sit svar: Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at konfirmandundervisningen i folkekirken (eller lignende for så vidt...

På akademikerområdet har parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksat en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Dvs. der gives økonomisk støtte til individuelle supplerende aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på digitalisering og IT inden...

Hvis du vil søge kompetencefonden, skal du sende din ansøgning senest tirsdag den 2. september 2020 kl. 23.59. Nye midler bliver tilført den 1. december 2020 kl. 10.00. Læs mere her...

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020. Du kan læse bekendtgørelse...

Hvad skete der i folkekirken under coronakrisen? FUV indsamler bidrag, der kan gøre folkekirken klogere på sig selv FUV er på vej med den første landsdækkende undersøgelse af, hvordan folkekirken fungerede under nedlukningen. Formålet med undersøgelsen er på nationalt plan at opsamle...

Bliv opdateret på afstandskrav i kirken, coronaregler for konfirmandundervisning samt regler for hvor mange, der må deltage i udendørs begravelse og bisættelse Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har i sit høringssvar til Kirkeministeriet vedrørende lovforslag om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken understreget, at foreningen fortsat ser den teologiske kandidateksamen som hovedvejen til ansættelse som præst i folkekirken, men foreningen anerkender, at...

Sekretariatet vil være åbent hele sommeren, men med kortere telefontid....

I år har både Københavns og Aarhus universiteter været nødt til at afvise ansøgere til teologi. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag den 28. juli 2020. Det betyder ifølge avisen, at alle optagne har teologi som første prioritet. Sidste år søgte 226 teologi...

Et rekordstort antal unge har valgt at søge ind på en videregående uddannelse. Teologi har den største relative stigning på 22 pct., hvilket svarer til 50 personer, oplyser Undervisnings- og forskningsministeriet. I år har i alt 276 søgt ind på teologi. Sidste...

Hvad skete der i folkekirken i corona-perioden? Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter efterlyser præsters bidrag til at gøre folkekirken klogere på sig selv. Læs mere her...

Læs her Præsteforeningens undersøgelse af tjensteboligerne baseret på tillidsrepræsentanternes undersøgelser Præsentation af boligundersøgelsen 2020 (PDF) Status på tjenesteboligerne 2016-2019 (PDF)...

Lån & Spar har besluttet at medlemskunderne i banken kan få pengene udbetalt allerede nu. Hvis du er kunde hos Lån og Spar så kontakt din rådgiver, så finder de en god og individuelt løsning, hvor du får beløbet ind på...

Kirkeministeriet har torsdag den 11. juni 2020 udskrevet valg til valget af en ny biskop i Helsingør Stift. Afstemningen indledes 22. september, og hvis en af kandidaterne får mere end 50 procent af stemmer, kan valget være afgjort allerede den...

En ny bekendtgørelse fra Sundheds- og ældreministeren med virkning fra den 9. juni 2020 har ændret reglerne for hhv. indendørs og udendørs arrangementer samt reglerne om arealkrav Folkekirken får derfor nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv....

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.   Læs bekendtgørelsen her...

Fra mandag den 18. maj åbner kirkerne i Danmark. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark. Retningslinjerne er udarbejdet i dialog mellem Kirkeministeriet, Præsteforeningen og repræsentanter for folkekirkens interessenter...

Akademikerne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om arbejdsmiljøet blandt akademikere på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at arbejdspladser, der satser på forebyggelse, står stærkere i at bekæmpe udfordringer med stress blandt medarbejderne. I undersøgelsen kommer det frem, at de akademikere,...

Præsteforeningen har efterlyst en afklaring af, hvad der gælder for udendørs begravelser og bisættelser. Kirkeministeriet har nu opdateret sin vejledning om udendørs begravelse og bisættelse. Reglen om, at der maksimalt må deltage en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, gælder ikke længere...

Danmark er ved at åbne op igen efter den største sundhedskrise i nyere tid. Nu står vi foran en økonomisk krise, som ingen kender omfanget af. Krisepakker, konkurser og restriktioner er fulgt i kølvandet på nedlukningen, og det er endnu...

Kirkerne må genåbne den 18. maj 2020. Mange præster efterlyser i den anledning retningslinjer. Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen sidder med til de sektorbaserede dialogmøder med folkekirkens øvrige parter og forstår godt utålmodigheden. "Det er vigtig, at retningslinjerne for en ansvarlig...

Præsteforeningen har deltaget i den arbejdsproces, som Kirkeministeriet har indbudt til med henblik på sektordialogen i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken. Udover Præsteforeningen har de øvrige kirkelige faglige organisationer med repræsentanter for biskopperne,...

Sundhedsstyrelsen har udsendt en opdateret anbefaling i  forhold til hvilke personer, der kan betragtes som værende i øget risiko for at blive syg af COVID-19. I takt med epidemiens tilstedeværelse på verdensplan er der tilkommet mere viden om sygdommen, og der...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til chefredaktør Erik Bjeragers leder i Kristeligt Dagblad lørdag den 24. april 2020 Meningsdannerne har travlt i denne tid med meninger om alt fra epidemiologi til teologi. KD’s spalter har i disse uger...

Beskæftigelseministeriet har udsendt vejledningen om “vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19”. Den vedrører som det primære ansatte i sundhedsvæsenet, men der står blandt andet også: “Andre medarbejdergrupper har i deres jobfunktioner høj grad af personlig kontakt, men kontakten er mere sporadisk...

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) oplyser, at sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19, ikke skal påvise en konkret smittekilde. Det skal kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet. Hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til,...

Statsminister Mette Frederiksen oplyste på pressemødet mandag den 6. april 2020, at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer løber indtil videre til og med den 10. maj 2020. På pressemødet nævnte Mette Frederiksen specifikt, at kirkerne derfor også...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til Kirkeminister Joy Mogensens udmelding om, at hun overvejer, at kirkerne skal være åbne i påske,   Kirkeminister Joy Mogensen har meldt ud, at regeringen overvejer muligheden for at åbne landets kirker til påske. Præsteforeningen...

Der er torsdag den 26. marts 2020  indgået aftale mellem overenskomst parterne om  visse ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med covid-19. Parterne er blevet enige om  en aftale om afvikling af frihed i forbin­delse med covid-19. Aftalen supplerer og fraviger bestemmelser i...

Præsteforeningen har fra stifterne fået følgende meddelelse om, hvordan stifterne håndterer ansøgninger under coronakrisen: Ansøgerne vil få en kvittering for ansøgningen. Det enkelte stift kontakter ansøgerne og oplyser om den videre proces, hvis det er muligt....

Biskopperne har udsendt en opdateret vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse begravelser/bisættelser. Vejledningen er en præcisering af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger m.v. Vejledningen er blevet tydeligere på en række punkter, som flere præster har efterlyst.   Det er nu...

Ministeren skriver blandt andet: ”Vi skal i denne situationen udvise et forsigtighedsprincip, og er der tvivl, så ræk ud efter hinanden og indled dialog om, hvordan I håndterer situationen bedst, og tal om hvordan I kan løse de nødvendige opgaver,...

Normalt er det ikke kutyme at filme og transmittere dåb, vielser og begravelser fra kirkerne. Coronaepidemien har dog sat kirkerne i en ny situation, hvor det undtagelsesvist kan blive muligt at dele kirkelige handlinger på eksempelvis sociale medier. Læs vejledning her...

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men biskopperne opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt og peger på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse...

Kirkeministeriet har efter den seneste regeringsbeslutning  den 17. marts 2020 lavet en omfattende opdatering af FAQ om Coronavirus/Covid-10 på folkekirkens område. FAQ’en opdateres løbende. Biskopperne har også opdateret deres vejledning. Du kan læse mere her...

Ældre- og Sundhedsministeriet har udsendt Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Hovedreglen om, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs...

Biskopperne har efter regeringens nye tiltag, der blev præsenteret den 17. marts  2020 opdateret vejledningen. Du kan læse den her...

Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker og se Udenrigsministeriets rejsevejledninger....

Præsteforeningen har samlet en række spørgsmål og svar vedrørende coronavirus samt link til forskellige relevante hjemmesider med oplysninger. Se mere her...

Som følge af myndighedernes anbefalinger, som skal afbøde og forsinke Corona smitten i Danmark, har ledelsen i Præsteforeningen besluttet at lukke sekretariatet. Medarbejderne arbejder i stedet hjemmefra. Det vil sige, at medlemmer fortsat kan kontakte foreningen og få hjælp. Vi beder...

Biskopperne følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Det betyder, at alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det...

Præsteforeningen får løbende henvendelse om coronavirus. Vi henviser til sundhedsstyrelsens hjemmeside, som du kan se her...

Folkekirken gør klogt i at interessere sig for at møde de teologistuderende. Læs her næstformand i Præsteforeningen  Niels Vincens Grunnets læserbrev i Kristeligt Dagblad tirsdag den 3. marts 2020, I lørdagens udgave af kristeligt Dagblad ironiserer sognepræst Marie Høgh over afholdelsen af...

Den Statslige Kompetencefond er endnu en gang lukket for ansøgninger fra akademikere. Denne gang tog det blot 2,5 dag. Nye midler bliver tilført den 1. juni 2020. Du kan læse mere her...

Ny rapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om storpastoratet som ramme om præstens arbejde på landet Vilkårene for at være præst på landet er under forandring. Fortidens solistembeder er udfordrede af nutidens måde at organisere sig på i landdistrikterne. På den...

Kompetencesekretariatet har sat gang i en rådgivningskampagne, som omhandler Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser. Læs mere her...

Præster er født medlemmer af menighedsrådet og skal have stemmeret. Læs formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasens indlæg i Kirke.dk  i debatten om præsters indflydelse i menighedsrådet...

En fremtid som præst? – Tag en ven med! Hvad vil det sige at arbejde som præst? Er det noget for mig? Få svar og mød oplægsholdere, som selv er præster. Præsteforeningen og Aarhus Stift inviterer studentermedlemmer til et hyggeligt aftenmøde med...

Vil du gerne blive bedre til at komme til orde i medierne? Så har vi et medlemstilbud til dig. I marts 2020 udbyder Præsteforeningen et mediekursus i samarbejde med Kåre Gade fra Kirke.dk. Læs invitationen til kurset her: Mediekursus 2020_A4_pdf   Tilmelding sendes på...

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale? Repræsentanter for folkekirken har i et samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter arbejdet med...