Nyheder

  • Alle
  • Arbejdsmiljø
  • Blogindlæg
  • Folkekirken
  • Ikke-kategoriseret
  • Kirkepolitik
  • Løn og ansættelse
  • Om præster
  • Præsteforeningen

Præsteforeningen og Danske Sømands- og Udlandskirker har fornyet overenskomsten for danske præster ansat i Sydslesvig og udlandet. Der er tale om en 2-årig overenskomst med en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. Der er aftalt lønstigninger på 5,94 pct. pr 1. april 2024....

Her kan du se Præsteforeningens undersøgelse af stifternes tilbud om supervision. Læs mere om stifternes supervision her....

Kære medlemmer, Tirsdag den 14. og onsdag den 15. maj 2024 afholdes medlemsmøder i flere stifter. Sekretariatets svartider kan derfor være lidt længere. Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt....

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) præsenterer sognerapporten som et nyt redskab til menighedsrådene: Sognerapporten er et nyt redskab til menighedsrådets arbejde, som også kan bruges i arbejdet med det kommende menighedsrådsvalg. Sognerapporterne giver et bredt indblik i sognets befolkning med tal...

Præsteforeningen holder lukket 1. maj....

Fonden kan søges i perioden fra den 26. april 2024 til den 21. maj 2024, kl. 12.00. Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere...

Præst.dk er en ny hjemmeside med et visuelt univers, som kommunikerer præstejobbet til unge i studievalg, teologistuderende og præster. På hjemmesiden kan teologistuderende samt dem, som overvejer at læse teologi få inspiration, viden og overblik over blandt andet arrangementer, praktikophold...

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har netop godkendt en ny strategi for årene 2024-2028.   FUV’s strategi 2024-2028, som kommer til verden her institutionens 10-års jubilæumsår, tager afsæt i en klar vision og mission. Ved at agere i samspil med...

150.000 akademikere siger et stort ja til nye offentlige overenskomster 97,9% af de afgivne stemmer, og samtlige 26 medlemsorganisationer i Akademikerne, har stemt ja til overenskomstaftalen OK24. Samtidig er stemmeprocenten vokset med 27% sammenlignet med foregående afstemning. Dermed kan 150.000...

Kirke.dk skriver om Præsteforeningens medlemstilbud ”peer-to-peer samtaleforløb”. I 2022 kunne Præsteforeningen og Lægeforeningen udbyde tilbuddet som et 1-årigt pilotprojekt til deres medlemmer, skriver Kirke.dk og fortsætter: Projektet blev en succes med 20 dannede par, hvoraf enkelte valgte at fortsætte deres samtaleforløb udover...

Velkommen til Michala Thousig. Præsteforeningens sekretariat har fra 2. april 2024 fået en ny konsulent. Michala Thousig er cand.soc.jur. og kommer fra en stilling i Politiforbundet. Hun har derfor et godt kendskab til tjenestemandslovgivningen og tjenestemandspension, ligesom hun har solid erfaring...

Hovedbestyrelsesmedlem Simon Nørgaard Skaugen har efter mange overvejelser besluttet at trække sig fra hovedbestyrelsen. Det skyldes personlige forhold. Simon blev valgt ind i hovedbestyrelsen på liste G. Han har siddet i hovedbestyrelsen fra januar 2022. Stor tak til Simon for engagement og arbejde. I...

Sekretariatet holder lukket den 25., 26. og 27. marts. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende ansættelsesretlige forhold. I akutte tilfælde de tre nævnte dage kan direktør Lars Qvistgaard kontaktes i tidsrummet kl. 10-14 på...

Så er endnu en af Præsteforeningens dygtige tillidsrepræsentanter blevet provst. Denne gang er det sognepræst i Kregme-Ølsted Pastorat i Helsingør Stift Dennis Jelstrup, som fremover kan kalde sig provst i Falster Provsti. Dennis er tillidsrepræsentant og lønforhandler i Helsingør Stift. Her ses han...

Den overenskomst, der efter mange timers forhandling tidligere i dag landede på statens område, har markante resultater for folkekirken. Overenskomsten sikrer en økonomisk ramme, der vil holde reallønnen for de statsligt ansatte og med historisk store lønstigninger på 5,89 pct. allerede...

Har du fået god hjælp og vejledning, når du har kontaktet foreningen? Har du fået hurtigt og kvalificeret svar? Det vil vi gerne høre mere om. Præsteforeningen har derfor sendt en medlemsundersøgelse ud til alle medlemmer mandag den 5. februar 2024. Fortæl...

Arbejdsmiljødøgn i Aalborg Stift onsdag 31. januar 2024, hvor Præsteforeningens formand holdt oplæg om Arbejdsmiljøundersøgelsen, paraplyprojektet, vigtigheden af supervision og redskabet “Den gode kollega”. En god dag med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, provster og biskoppen i Aalborg Stift. Foto: Bettina Franck ...

SEKRETARIATET HOLDER LUKKET MANDAG DEN 5. OG TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR OG IGEN MANDAG DEN 12. OG TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR Søndag den 11. februar 2024 flytter Præsteforeningen til Rosenvængets Allé 16 på Østerbro. Vi holder derfor lukket mandag den 5. februar...

”Jeg hæfter mig ved, at undersøgelsen viser, at der er stor arbejdsglæde i folkekirken. Mange oplever, at de har et meningsfyldt arbejde, stor frihed i arbejdstilrettelæggelsen samt høj indflydelse på eget arbejde”, siger Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge, som glæder...

Kender du aldersfordelingen blandt sognets beboere? Ved du, hvor mange der er flyttet til og fra sognet? Og hvordan finder du de tal? Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har udviklet to nye redskaber til at blive klogere på dit sogn. Det...

Ønsket om en god dialog og samarbejde kendetegnede Præsteforeningens møde med kirkeminister Morten Dahlin. Præsteforeningens formandskab Pernille Vigsø Bagge og Iben Johanne Thomsen var sammen med direktør Lars Qvistgaard inviteret til hilse-på møde hos den nye minister onsdag den 10. januar...

Præsteforeningen har været med til at sætte gang i den tiltrængte debat om, hvad der kan gøres, når valgte menighedsrådsmedlemmer belaster arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads. Derfor er det med stor glæde, at Præsteforeningen kan oplyse, at der i den...

Den fysiske levering af Præsteforeningens Blad vil det næste stykke tid først ske om lørdagen. Der er desværre nogle tekniske omstændigheder, som vi arbejder på at få løst hurtigst muligt. Vi beklager. HUSK du kan altid tilmelde dig at modtage bladet elektronisk i...

Lån & Spar udbyder et gratis online webinar omkring investering for nybegyndere torsdag den 18. januar 2024 kl. 16.30 til 17.30. Tilmeldingsfrist er torsdag den 18. januar 2024 kl. 12 Læs mere om webinaret og tilmelding her  ...

Hun kommer fra en stilling som center- og afdelingsleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor hun bl.a. har arbejdet med nationale udviklingsprojekter. Hun tiltræder stillingen den 1. februar 2024. Præsteforeningen ønsker Birgitte Graakjær Hjort tillykke med den nye stilling. ...

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende ansættelsesretlige forhold. Har du akut behov for at kontakte sekretariatet, kan du den 27., 28. og 29. december 2023 ringe på...

Kirkeudvalget har ved brev af 21. november 2023 bedt kirkeminister Morten Dahlin svare på, hvilke initiativer der er på vej, der kan modvirke præstemangel. Læs ministerens svar her.   Foto: Marie Hall...

Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023 går i år til Abildgård Kirke i Frederikshavn. Vinderen er valgt med følgende begrundelse: Abildgård Kirkes vision er, at kirken er bygget af ”levende sten”. Det fordrer gode forhold for alle, der har deres gang i kirken. Visionen udmøntes...

Præsteforeningen sendte en studielivsundersøgelse ud til foreningens studentermedlemmer. Vi satte samtidig to gavekort på højkant og trak lod mellem besvarelserne i henholdsvis København og Aarhus. I Aarhus blev det Thomas Thiim Christensen, som blev den heldige vinder. Her overrækker studenterambassadør Adrian Kvist...

Præsteforeningen har udskrevet en essay-konkurrence om folkekirkens relevans i dag. Der er kommet hele 36 bidrag. Fredag den 1. december 2023 mødtes dommerpanelet hos sognepræst Tine Illum i Sdr. Bjert. Med på den lille skærm er: Provst Betty Ahrenfeldt fra Skive Biskop Elof...

Brænder du for et meningsfuldt arbejde, der har betydning for store dele af det danske samfund, så skal du søge stillingen som konsulent hos os. Præsteforeningens medlemmer er præster og teologer, som er dybt engageret i deres arbejde og i...

Morten Dahlin, venstre politiske ordfører, bliver ny kirkeminister. Han bliver også minister for byer og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde. Louise Schack Elholm udtræder samtidig af regeringen.   Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix...

Hovedbestyrelsesmedlem Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen har været i Bonn til Rheinischer Pfarrvereins årsmøde. Han var inviteret til at holde oplæg om brobygning mellem studie og præstegerning/Præsteforeningen, betydningen af som fagforening at have studentermedlemmer og studenterambassadører. Kristoffer fortalte også om, hvordan vi...

Præsteforeningen har gennem de sidste par år prioriteret foreningens synlighed på fakulteterne med henblik på hvervning af studentermedlemmer. Efter hvervekampagnen i september 2023 på København og Aarhus universiteter er antallet af studentermedlemmer steget fra 250 til lidt over 300. Noget af...

Lige nu kan to spændende teologiske bøger bestilles hos Præsteforeningen til kun 30 kr. pr. stk. (+ 52 kr. i porto pr. stk.): Arbejdet med konfirmander Kald, kunst og Karnov Bogen er resultat af en teologisk essaykonkurrence i Præsteforeningens Blad, hvor tre af bidragene har...

Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge og biskop Thomas Reinholdt skriver i Jyllands-Posten den 3. oktober dette fælles læserbrev om præstemangel Vi er en gruppe medarbejdere, der med jævne mellemrum iklæder os lange sorte kjoler med hvide tallerkenagtige kraver, og som kan...

På Provsteforeningens årsmøde 2023 blev der valgt bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Annette Bennedsgaard Næstformand: Esben Thusgård Sekretær: Søren Nolsøe Kasserer: Per Vibskov Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen Menigt medlem: Line Skovgaard Pedersen...

– få professionel rådgivning til at passe godt på dig selv Præsteforeningen har fået et nyt medlemstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du fx har smerter, føler dig stresset, eller du gerne vil leve sundere. Trivselslinjen er...

Præsteforeningen har i samarbejde med en repræsentant for biskopperne, provsterne samt en arbejdsmiljørepræsentant udarbejdet et samtaleværktøj der kan sætte gang i en dialog om kultur og holdninger på en måde, der giver plads til den professionelle uenighed. Du kan downloade det...

Så er det tid til at søge om løntillæg, oprykning til anden løngruppe og studieorlov. Alle præster modtager mail fra stiftet med orientering om ansøgningsprocedure og link til ansøgningsformular. Ansøgninger kan indsendes i perioden fra den 2. august til den 23. august...

Sekretariatet vil være åbent hele sommeren, men med kortere telefontid. Fra mandag den 3. juli 2023 til og med fredag den 11. august er den daglige telefontid fra kl. 10-14. Der vil være begrænset bemanding hen over sommeren. Mandag den 14. august vil...

Præsteforeningen lancerer som noget nyt en chatbot på hjemmesiden. Når du logger ind på hjemmesiden, vil du møde ”Berta Experta”, som vil tilbyde at svare på spørgsmål indenfor de emner, som er omtalt på hjemmesiden. ”Chatbotten er en alternativ til indgang...

Præster tjener mere end jurister fremgår det af den rapport Lønstrukturkomiteen har udsendt. "Det er gådefulde tal Lønstrukturkomitén fremlægger, når der drejer sig om præsteløn", siger Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge til rapporten. "Både hvad angår antallet af præster, mellemlederlønninger som tælles...

På et konstituerende bestyrelsesmøde d. 4. juni har Landsforeningens bestyrelse valgt ny formand. Det blev 43-årige Anton Pihl, der afløser Søren Abildgaard på posten. Præsteforeningen ser frem til samarbejdet med Anton Pihl og takker samtidigt Søren Abildgaard for mange års godt...

Arbejdstilsynet offentliggør i dag en ny vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladser med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge stress. At arbejde med mennesker kan give rigtig meget mening for den...

Præsteforeningen har holdt 11 medlemsmøder i alle stifter plus Bornholm Møderne har været præget af gode og konstruktive faglige debatter om hovedbestyrelsens faglige arbejde. På programmet har også været grænseløst arbejde. Hovedbestyrelsen har fået mange inspirerende input til arbejdet med præsters arbejdstid. Læs...

(er udløbet, bliver slået op igen sent efterår) Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år under uddannelse) af ovennævnte præster afgået...

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udsendt en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Den nye vejledning giver konkrete forslag på opmærksomhedspunkter til dialog på arbejdspladsen, når man gerne vil forebygge at medarbejdere udsættes for belastninger som følge af verbale...

Så har Kirkeministeriet offentligt gjort Paraplyprojektet. Et flerårigt projekt, som viser, hvordan forskellige metoder til at håndtere trivselsmæssige udfordringer for præster kan gavne arbejdsmiljøet. Evalueringen af indsatserne viser, at blandt andet systematisk uddannelse og opkvalificering inden for psykisk arbejdsmiljø kan...

Lektor Mads Davidsen vandt bispevalget på Fyn og bliver indsat 2. april 2023. Mads Davidsen har været tillidsrepræsentant på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Her er han i samtale med hovedbestyrelsesmedlem Kristoffer Schmidt-Hansen. Præsteforeningen ønsker Mads Davidsen tillykke med valget. Vi ser frem...

Ole Bjerglund Thomsen har efter mange overvejelser besluttet at trække sig fra hovedbestyrelsen, da han i september 2022 blev provst. Tiden rækker derfor ikke til at være hovedbestyrelsesmedlem, provst, præst og have en familie. Sognepræst Martin Rønkilde fra Sct. Nicolaj i Kolding...

Akademiker-fondspuljen er åben i 14 dage fra 7. februar 2023. Du skal være opmærksom på, at der er to ændringer i ansøgningsproceduren: Akademiker-fondspuljen modtager ledergodkendte ansøgninger i perioden fra tirsdag den 7. februar 2023 kl. 10.00 til tirsdag den 21. februar 2023...

Bispevalget i Fyens Stift blev ikke afgjort i første valgrunde. Mads Davidsen og Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen går videre til anden valgrunde, der afgøres onsdag den 1. marts 2023 Læs mere her   Foto: Marianne Hyrlov...

Afskaffelsen af Store Bededag er et stort indgreb i arbejdsmarkedet, og måden man planlægger at tromle forslaget igennem på, vidner om en manglende forståelse for forholdet mellem kirke og stat. Desværre virker det også som om, at Kirkeministeriet slet ikke længere...

Parti Kirkefører Radikale Venstre  Zenia Stampe Venstre  Lars Christian Lilleholt Enhedslisten  Søren Søndergaard Alternativet  Franciska Rosenkilde Liberal Alliance  Katrine Daugaard SF  Theresa Berg Andersen Nye Borgerlige  Mikkel Bjørn Mikkel Danmarksdemokraterne    Søren Espersen Socialdemokratiet Kim Aas Moderaterne Jeppe Søe De Konservative Helle Bonnesen Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt   Foto: Anders Hvid...

Birgitte Stoklund Larsen er udnævnt som ny rektor for FUV fra 1. februar 2023. Birgitte Stoklund Larsen kommer fra en stilling, som konsulent i Helsingør stift. Hun har stor ledelsesmæssig erfaring fra sin tid som generalsekretær i Bibelselskabet, og hun...

Louise Schack Elholm(V) bliver ny kirkeminister. Hun bliver samtidigt også minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Præsteforeningen ønsker Louise Schack Elholm tillykke med udnævnelsen. Det er glædeligt, at der er udnævnt en minister, som har haft fokus på den lange...

VIDSTE DU, AT »PRÆSTEN« ER TILGÆNGELIG FREDAG MORGEN PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE? Vil du være med til at støtte den grønne dagsorden og spare på papiret, så skriv til ddp@praesteforening.dk og afmeld den fysiske levering af bladet. I stedet kan du læse »Præsten«...

Den 1. december kl. 10.00 åbner en ny, midlertidig fondspulje til ansatte på akademiker-overenskomst på 55 år eller derover. Den Statslige Kompetencefonds Akademiker-fondspulje modtager færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte der...

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har udarbejdet en samtaleguide, der kan inspirere til en fælles dialog om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Guiden indeholder konkrete forslag til, hvordan samarbejde, kommunikation og trivsel kan drøftes i løbende samtaler om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden...

DR har den 23. oktober 2022 præmiere på en serie, som følger sognepræst Josefine Mikuta Poulsen Hun forlod i 2020 Nørrebro i København for at begynde i sit første præsteembede på Sejerø. I en ny serie i fire afsnit følger DR Josefines...

DAO har overtaget leveringen i Bladkompagniet – det har givet større problemer at få leveret bladet til alle. Kontakt os endelig, hvis bladet udebliver. Bladet må uddeles til og med mandag – har du ikke fået bladet der, så skriv dit navn...

Provsteforeningens årsmøde 2022 valgt ny bestyrelse. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger: Formand: Annette Bennedsgaard Næstformand: Esben Thusgård Sekretær: Søren Nolsøe Kasserer: Per Vibskov Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen Menigt medlem: Line Skovgaard Pedersen 1. Suppleant: Michael Krogstrup Nissen 2. Suppleant: Anne Sophie Olander Christensen Bestyrelsen blev efterfølgende fotograferet...

Vil du gerne blive bedre til at komme til orde i medierne? Så har vi et medlemstilbud til dig: Et intensivt dagskursus på fem undervisningstimer med 12-15 deltagere. Kurset holdes onsdag den 12. oktober 2022 kl. 10-15 i Præsteforeningens lokaler...

Til jer der er bliver 62 år i 2022, eller er ældre: Vær opmærksom på, at alle ansatte nu har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn.  Seniorbonussen udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Du kan vælge...

Tirsdag den 23. august 2022 indgik Præsteforeningen og Kirkeministeriet aftale om en fælles lønpolitik for folkekirkens provster. Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge glæder sig over, at det endelig er lykkedes at få aftalen i hus. ”Det har taget tid. Både den...

Er du præst i folkekirken skal du være opmærksom på, at dit stift via DAP’en udsender links til brug for  ansøgning om funktions- og kvalifikationstillæg, engangsvederlag, studieorlov og oprykning til løngruppe 2 eller 3. Ansøgningssystemet åbner for indtastning af ansøgning(er) den...

Rentestigningen i Nationalbanken har medført, at Lån & Spar har valgt at foretage en række ændringer i rentesatserne. Lån & Spar var blandt de sidste, der indførte negative renter for privatkunder, og nu er de blandt de første, der fjerner dem...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden...

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende ansættelsesretlige forhold. Har du akut behov for at kontakte sekretariatet, kan du ringe på mobil 40 75 19 97. Sekretariatet har...

Arbejdsgivere i folkekirken skal kontrollere coronapas for deres ansatte. Samtidig ændres deltagerantallet uden coronapas indendørs til 100 og udendørs til 1000 [vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Nyt krav om coronapas for ansatte Arbejdsgivere i folkekirken skal kontrollere coronapas for...

Stifterne har udsendt følgende om coronapas i folkekirken: Den politiske beslutning om at indføre coronapas i folkekirken betyder, at deltagere skal medbringe coronapas i kirken, hvis der er over 200 deltagere. I den enkelte kirke kan man også beslutte ikke at...

I forbindelse med indførelse af krav om coronapas ikke blive udsendt nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund, men Kirkeministeriets hjemmeside (www.km.dk) samt FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret i overensstemmelse hermed. På Kirkeministeriets område...

Det skal oplyses, at der ikke er indgået aftaler om listeforbund i forbindelse med valg til Præsteforeningens hovedbestyrelse. Du kan læse mere om valg til hovedbestyrelsen, listerne, stillerne og hvem, der er opstillede i Præsten nr. 43 og nr. 44, som...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden...

Her kan du se de tre vindere af Præsteforeningens videokonkurrence. Bedømmelsesudvalget glæder sig over bidragene til konkurrencen og takker for dem alle. De indsendte bidrag vidner alle om stort engagement og meget hjerte i præsters måde at varetage deres embede på....

Tirsdag den 28. og onsdag den 29. september holder sekretariatet lukket grundet 125 års jubilæum og repræsentantskabsmøde...

På Provsteforeningens årsmøde 2022 blev der valgt ny bestyrelse. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger: Formand: Annette Bennedsgaard Næstformand: Esben Thusgård Sekretær: Søren Nolsøe Kasserer: Per Vibskov Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen Menigt medlem: Line Skovgaard Pedersen 1. Suppleant: Michael Krogstrup Nissen 2. Suppleant: Anne Sophie Olander Christensen Bestyrelsen blev efterfølgende fotograferet...

Kirkeministeriet oplyser, at i lyset af den seneste tids udfasning af restriktioner og anbefalinger i forbindelse med corona/Covid-19, som har betydet, at der pr. 1. september 2021 ikke længere er sektorspecifikke restriktioner for folkekirken og andre trossamfund, har regeringen besluttet, at...

Præsteforeningens hovedbestyrelse har fastsat datoen for ordinært nyvalg af hovedbestyrelsen til onsdag den 24. november 2021, kl. 12. Valget afvikles i overensstemmelse med foreningens vedtægter elektronisk. Medlemmer, der ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan stemme pr. brev. Den 10. september 2021...

Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen har ophævet anbefalingerne om 1 meters afstand mellem personer og 2 meter, når der synges. Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer Covid-19: Forebyggelse af smittespredning kan læses her. Det betyder, at de såkaldte arealkrav også kan ophæves, herunder i folkekirken og andre trossamfund....

Hvilke personoplysninger må menighedsrådet indsamle for at arrangere en sogneaften? Må der transmitteres lyd og billeder fra en gudstjeneste eller kirkelig handling? Hvordan behandler man personfølsomme oplysninger, hvis sognegården udlånes til begravelseskaffe? Sådanne spørgsmål kan man finde svar på i en...

Både teologiuddannelsen på Aarhus og Københavns Universiteter melder om et stort optag. Ved midnat natten til i dag tirsdag fik i alt 221 besked om, at de var optaget på teologi, skriver Kirke.dk onsdag den 28. juli 2021....

Præsteforeningen og Danske Sømands- og Udlandskirker har den 30. juni 2021 underskrevet en aftale om fornyelse af overenskomsten. Aftalen indeholder blandt andet en forhøjelse af udetillægget. Endvidere er det aftalt, at overenskomstens ordlyd opdateres i løbet af perioden, at samarbejdet mellem...

Som følge af nye regler er retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret pr. 2. juli 2021. Retningslinjerne er opdateret med følgende: Det indendørs forsamlingsforbud er pr. 1. juli 2021 hævet fra 100 til 250...

Nye retningslinjer fra Kirkeministeriet. De væsentligste ændringer er: Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021. Det lille indendørs forsamlingsforbud er hævet til 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli...

- nyt initiativ skal imødegå præstemangel   Kirkeministeriet har givet tilsagn om at støtte projektet "Læs teologi og bliv præst - rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken.  Bag projektet står en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, biskopperne og...

Bogen ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken”, som er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, tegner et samtidsbillede af danskernes religiøsitet og forhold til folkekirken anno 2020. Læs mere her....

Panlægger du at ansøge Akademiker fondspuljerne til efteruddannelse, så kan du allerede nu gøre din ansøgning klar. Husk at provsten skal godkende ansøgningen. Puljerne er igen er åbne den 1. juni 2021 kl. 10. Læs mere her...

På baggrund af regeringens aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 har Kirkeministeriet udarbejdet nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne er opdateret med følgende: Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs. Ophævelse af...

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) gennemfører en anonym spørgeskemaundersøgelse om præsters psykiske arbejdsmiljø med særligt fokus på de følelsesmæssige belastninger i arbejdet. Præsteforeningen opfordrer alle præster, som får invitationsmailen, til at deltage. Ca. halvdelen af folkekirkens præster bliver inviteret. Svarfrist for undersøgelsen...

Kirkeministeriet har opdateret retningslinjer. Opdatering omhandler muligheden for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 25 personer indendørs og 75 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader. Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne...

Kirkeministeriet har den 6. maj 2021 indkaldt medlemmerne af Pensionskassen af 1950 til et virtuelt møde med henblik på omdannelse og nedlæggelse af Pensionskassen. Læs her Præsteforeningens skrivelse til Kirkeministeriet i den anledning....

I skrivende stund er både Akademiker-fondspuljen og HK Stat-fondspuljen midlertidigt tømt for midler, men den 1. juni kl. 10 åbner puljerne igen. Læs mere her...

Der er denne gang foretaget en række ændringer, herunder: • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs, herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v. • Lempelse af arealkrav fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm...

Præsteforeningen overgår i juni måned til opkrævning af kontingent via FarPay. Dette vil i første omgang omfatte medlemmer, der er ansat som præster og provster i folkekirken, som aktuelt betaler kontingent via månedslønnen. Omlægningen sker for både forudlønnede (tjenestemænd) og bagudlønnede...

Akademikernes medlemsorganisationer har godkendt forliget om overenskomsterne på det offentlige område i de næste tre år. Af de 26 organisationer, der er tilsluttet Akademikernes forhandlingsaftale, blev resultatet samlet set, at 95,5 pct. stemte ja og 4,5 pct. stemte nej til...

I en fællesskrivelse fra folkekirkens taskforce opfodres kirkeministeren til at overveje genåbning af folkekirken. Læs skrivelsen her...

På baggrund af de senest opdateringer vedr. forsamlingsforbud, bl.a. i forbindelse med aktiviteter på plejehjem, har Kirkeministeriet udarbejdet nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Du kan se de opdaterede retningslinjer her...

PFA udbyder en række gratis live webinarer til deres kunder, som giver dig indblik i at få det bedste ud af din pensionsordning og dine muligheder. Til alle webinarer vil der være erfarne rådgivere og mulighed for at stille spørgsmål...

Præsteforeningen har aftalt nye takster  med Bispeforeningen for emeritis varetagelse af enkelttjenester. De vejledende takster er følgende: Højmesser og øvrige kirkelige handlinger: 1.900 kr. pr. gang. Efterfølgende gudstjenester med samme prædikentekst aflønnes med 600 kr. pr. gang. Præsteforeningen opfordrer stifterne til fremover...

Præsteforeningen hilser det velkomment, at der er fremsat forslag til folketingsbeslutning om ændring af dimensioneringen for optaget på teologiuddannelserne. Det er et af de områder Præsteforeningen har peget på som et af flere tiltag for at imødegå præstemangel. Forslaget er...

Lønsatserne og andre satser er opdaterede pr. 1. februar 2021. Du kan se de opdaterede satser her...

Der er nu landet en aftale, der sikrer en ansvarlig og rimelig lønudvikling for 80.000 akademikere i staten over de næste tre år. Præster kan, som andre akademikere i staten, se frem til generelle lønstigninger på 4,42% over de næste...

Akademikerne (AC) har netop indgået en ny 3-årig overenskomst med staten for 80.000 akademikere. I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. Læs mere her Billede af Lars Quistgaard af Ulrik Jantzen...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har lagt sidste hånd på Præsteforeningens livsfasepolitik. Livsfasepolitikken er drøftet med tillidsrepræsentanter og med medlemmer på tre webinarer. Læs livsfasepolitikken her...

Præsteforeningen og Kirkeministeriet har december 2020 indgået aftale om lønpolitik for præster. Aftalen vil danne grundlag for fremtidige lokale lønforhandlinger, blandt andet forhandlingerne om lønforbedringer i efteråret 2021. Hensigten med aftalen er at skabe et fælles grundlag for lokale lønforhandlinger,...

Parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksætter igen en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Indsatsen er for alle ansatte under Akademikerne i staten – og ikke kun de, der almindeligvis arbejder med digitalisering og it. Erfaringer fra...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens redegørelse for foreningens rolle i folkekirkens håndtering af coronakrisen. Læs det her (PDF)      ...

I forlængelse af nyhed fra 7. januar om den negative lønregulering på 0,25 % pr. 1. februar er det oplyst, at Danmarks Statistik efterfølgende har fundet en fejl i datagrundlaget. Reguleringen skal derfor nyberegnes og den negative regulering forventes at blive...

Gratis webinarer fra PFA ’Sådan overlever du hjemmeskoling som forælder’ og ’Mental trivsel på hjemmearbejdspladsen’ samt rabataftale hos MentorDanmark Vi ved, at tidens restriktioner påvirker vores mentale trivsel, og det kan være svært at jonglere imellem hjemmearbejde og hjemmeskole. PFA har...

PFA skriver til Præsteforeningen i en pressemeddelelse: Selvom coronapandemien stadig raser, og vi fortsat må være sammen hver for sig, så har det sidste halve år været præget af optimisme på finansmarkederne, som er kommet hurtigt tilbage efter et dramatisk forår...