Folkepension

Folkepensionsalderen er i dag mellem 65 og 68 år. Du kan finde din folkepensionsalder i bilag V her.

Iflg. de nuværende prognoser forventes folkepensionsalderen at stige for de, der går på pension fra 2036 og fremefter i takt med den stigende levealder.

Du kan få folkepensionen udbetalt fra den 1. i måneden, efter du har nået folkepensionsalderen.

Ønsker du at arbejde ud over folkepensionsalderen, kan du vælge, at udbetalingen udskydes eller opsættes, hvorved du optjener procenttillæg. Det beregnes som forholdet mellem det antal måneder, folkepensionen har været opsat, og den gennemsnitlige middellevetid for mænd og kvinder i den pågældende tilbagetrækningsalder, og fastsættes løbende.

Du kan læse mere om udskydelse af folkepension på ATP´s hjemmeside

Du kan også få folkepension udbetalt samtidig med, at du arbejder. Beløbets størrelse afhænger af din indkomst.

Du skal selv søge om folkepension eller søge om udskydelse af din folkepension. Søg gerne i god tid og senest inden udgangen af den måned, du når folkepensionsalderen. Du kan læse mere om folkepension her: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt, hvorfra du også kan søge om din folkepension eller søge om udskydelse.

Pensionsberegning

Du kan lave en vejledende beregning på din folkepension her.