Teologiske ressourcer

Teologisk tidsskrift og prædikenvejledninger

Som medlem modtager du en gang ugentligt Præsteforeningens Blad, som er det eneste faglige tidsskrift henvendt til teologer. Her på hjemmesides får du desuden adgang til et arkiv over 20 års udgivelser og til en stor samling prædikenvejledninger.

Ikke-medlemmer kan tegne abonnement på Præsteforeningens Blad. Det koster 1.570 kr. årligt.

Teologisk Bogklub

Teologisk Bogklub er et samarbejde mellem Eksistensen og Den danske Præsteforening. Bogklubben tilbyder teologisk og filosofisk litteratur med min. 25% rabat til landets præster og til dig, der interesserer dig for teologi i et professionelt øjemed. I Teologisk Bogklub bliver videnskabelige teologiske tekster nærlæst og taget detaljeret og fagligt hånd om.

Teologisk Bogklub

Teologisk Stat

Teologisk Stat rummer en fortegnelse over folkekirkens præsteembeder, opført stifts- og kirkevis. Desuden rummer den biografier over alle nulevende folkekirkepræster og teologiske kandidater.

Opslagsværket er i bogform, men der er også adgang til bogens oplysninger via hjemmesiden, hvis du køber bogen.

Udgifterne til anskaffelse af eksemplar til tjenstligt brug kan afholdes af kirke- eller præstegårdskassen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Præsteforeningen på:
ddp@praesteforening.dk

– eller telefon 35 26 05 55.

UDSALGSPRIS: 250 kr. + 110 kr. i forsendelse
pr. stk. – dog uden adgang til den elektroniske udgave.

1523 sider. Pris 1.595 kr. inkl. forsendelse.
Med adgang til den elektroniske udgave.

Køb af bog og netadgang giver licens til én bruger.

Fra 1. januar 2013 opdateres sognedelen ikke længere.

Bestilling

Du bestiller Teologisk Stat ved at skrive til Præsteforeningens sekretariat ddp@praesteforening.dk

Adgang til online-udgaven af Teologisk Stat
Link til online-udgaven, hvor du kan logge ind.

Oplysninger til Teologisk Stat
Her finder du online-formular til oplysninger.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55

Rabat på bøger fra eget forlag

Som medlem får du 25% rabat på foreningens bogudgivelser ved forudbetaling.

Alle Præsteforeningens bøger kan købes i boghandelen. Medlemmer af Præsteforeningen bestiller bøgerne med rabat ved at sende en mail til ddp@praesteforening.dk

Kald, kunst og Karnov – aspekter af den lutherske reformations virkningshistorie

Povl Götke (red.),  144 sider.

UDSALGSPRIS: 50,- inkl. forsendelse (pris i boghandlen 156,25).

Dorthe Jørgensen: Kaldet. Peter Thyssen: Kunsten. Uffe Østergård: Karnov. Anne Jøker: Folkekirken og styring i den offentlige sektor. Bogen har et sammenfattende og perspektiverende forord af Povl Götke.

Teologisk Stat – Kirkelig Håndbog 2009

UDSALGSPRIS: 250 kr. + 110 kr. i forsendelse
– dog uden adgang til den elektroniske udgave.

1523 sider. Pris 1.595 kr. inkl. forsendelse.
Med adgang til den elektroniske udgave.

10. udgave af den uundværlige guide til alt og alle i folkekirken. Opslagsværket er i bogform som hidtil, men som noget nyt er der adgang til bogens oplysninger via hjemmesiden for de, der køber bogen.
Teologisk Stat rummer en fortegnelse over folkekirkens præsteembeder, opført stifts- og kirkevis. Desuden rummer den biografier over alle nulevende folkekirkepræster og teologiske kandidater.

Køb af bog og netadgang giver licens til én bruger.

Fra 1. januar 2013 opdateres sognedelen ikke længere.

Teologisk Stat – Kirkelig Håndbog 2004 (inkl. CD-ROM)
Teologisk Stat – Kirkelig Håndbog 1989 og 1994

UDSALGSPRIS: 100 kr. pr. stk. + 110 kr. i forsendelse (Danmark),
(ved 3 bøger er forsendelsen 140 kr.).

En uundværlige guide til alt og alle i folkekirken. Med embedsbeskrivelser, biografier over alle nulevende danske teologer.

Arbejdet med konfirmander

153 sider.

UDSALGSPRIS: 50,- inkl. forsendelse (pris i boghandlen 218,75).

Ti teologiske essays med erfaringer, reflektioner og idéer – inspiration til arbejdet med konfirmander. Helle Poulsen: Den tolvårige Jesus – Pubertet og kristendom; Søren Hermansen og Per Jensen: “Mariehøns” – Erfaringer fra en konfirmandlejr; Claus Henry Olsen: Hvordan man overlever som konfirmandlærer; Jette Dahl: Den menneskelige og personlige udfordring; Karin Friis Plum: Dagens hemmelighed; Signe Voldby: At formidle kristendom til unge mennesker; Søren Hermansen og Per Jensen: At være et ekko; Helle Viuf: Tid til besindelse – nye veje i konfirmandarbejdet; Bodil Olesen: Den dybe sammenhæng; Johs Kühle: Kompetencegivende konfirmandundervisning.

Bogen er resultat af en teologisk essaykonkurrence i Præsteforeningens Blad, hvor tre af bidragene har været trykt.

Vejledning vedrørende Præsteansættelse

32 sider.

Medlemspris 35,- inkl. forsendelse (pris i boghandlen 43,75).

En praktisk håndbog i procedurerne omkring ansættelse af sognets nye præst. Hvad skal der gøres og hvordan griber vi det an? Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen.

… stenen var væltet fra – En prædikensamling

107 sider.

UDSOLGT

24 kvindelige prædikanter, her i blandt Sanne Thøisen, Sabine S. Bech-Hansen, Margrethe Auken, Vita Andreasen, Jette Marie Nielsen, Marianne Christiansen, Kirsten Nielsen. Udgivet af Præsteforeningerns kvindeudvalg 1994 i anledning af Nordisk Forum med temaet Kvinders liv og arbejde, glæde og frihed.

At sige verden ret farvel – En analyse af prædikener ved 927 begravelser

Einar Fog-Nielsen, 132 sider, 2. oplag.

Medlemspris 158,- inkl. forsendelse (pris i boghandelen 197,50).

UDSOLGT

“Det er ganske enkelt et værdifuldt stykke pionérarbejde, der her foreligger.”
– Ulla Morre Bidstrup i Prf. Bl. 2007/12

Hvad siger danske præster ved begravelser? Einar Fog-Nielsen, der er sognepræst i Faaborg-Diernæs, har spurgt. 500 præster har lånt ham de to seneste begravelsestaler (med salmevalg), og han har lavet et teologisk tværsnit af hvad der blev prædiket ved begravelser i Danmark den uge! Og en analyse af salmevalget. Det er blevet til en perspektivrig bog. En bog, der vil give inspiration til enhver præst, der skal holde en begravelsestale.

Det Gamle Testamente på prædikestolen – Udvalgte prædikener

Kirsten Nielsen, 200 sider.

Udsalgspris: 150,- inkl. forsendelse (pris i boghandlen 247,50).

UDSOLGT

“Kirsten Nielsen løfter Det Gamle Testamente ud af fakultetets videnskabelige detailstudie og ind i kirken og i et sprog, der giver de gamle ord eksistentiel dimension og dybde. Her er ikke tale om professoral selvfølelse med underforstået, særlig forbindelse til de hellige skrifter, men her er prædikener, som med udgangspunkt i Det Gamle Testamente formulerer gedigen kristendom.”
– Kristian Østergaard i Kristeligt Dagblad 

Udfordringer til folkekirken

144 sider.

Udsalgspris: 150,- inkl. forsendelse (pris i boghandlen 218,75).

UDSOLGT

Tolv teologiske essays med udfordringer til folkekirkens forkyndelse, dialog og til kirken som kirke. Anne Fuglsang-Damgaard: Koder, kors og kristendom: kirken som hjemsted; Lars Peter Melchiorsen: Ændrede vilkår for gudstjenesten; Bjarne Markussen: Tomhed og længsel i senmoderniteten som udfordring til kirken; Christina Milgaard Busk og Charlotte Locht: Folkekirkens fornemmelse for åbenhed: Jette Dahl: Det moderne menneskes eksistentielle og religiøse erfaringer: Hvor står kirken?; Erik Bastian Bock: Til forsvar for statskirken; Bente Holm Viuf: Menighed mellem Djævel og Gud – Kirkens rolle som “vejviser” for børn og unge i tidens samfund; Birgit Madsen: Religionsmødet med islam og islams integration i det danske samfund; Steen Skovsgaard: Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?; Anders Kjærsig: Homiletisk identitet – om autoritet i en autoritetstømt verden; Jette Holm: Nødvendigheden af en helligåndsteologi; Bjarne Markussen: “Blomstre skal da Guds rige”.

Bogen er resultat af en teologisk essaykonkurrence i Præsteforeningens Blad, hvor tre af bidragene har været trykt.

Salmer til kirkeåret – Forslag til salmevalg ved kirkeårets gudstjenester

Gerhard Pedersen og Erik Ågård, 193 sider.

Udsalgspris: 150,- inkl. forsendelse (pris i boghandlen 243,75).

UDSOLGT

Gerhard Pedersen og Erik Ågård har lavet forslaget til salmevalg i DDS. I bogen kommenterer de det, dels liturgisk, dels teologisk ved inddragelse af de tre læsninger fra begge tekstrækker.  Det er en af de bøger, der ligger på præstens skrivebord. Bogen har også et afsnit om gudstjenestens salmer i historisk belysning og et kapitel om salmevalg ved begravelse og bisættelse.

Salmer året rundt – Et salmevalgsforslag

Jørgen Schultz, 104 sider.

UDSOLGT

Er du studerende?

Som studerende kan du blive medlem af Præsteforeningen for bare 100 kroner om året.

Læs mere om fordelene under ‘Bliv medlem’

Salmebog - alter