Teologiske ressourcer

Teologisk tidsskrift og prædikenvejledninger

Som medlem modtager du en gang ugentligt Præsteforeningens Blad, som er det eneste faglige tidsskrift henvendt til teologer. Her på hjemmesides får du desuden adgang til et arkiv over 20 års udgivelser og til en stor samling prædikenvejledninger.

Ikke-medlemmer kan tegne abonnement på Præsteforeningens Blad. Det koster 1.800 kr. årligt.

Teologisk Stat

Teologisk Stat rummer en fortegnelse over folkekirkens præsteembeder, opført stifts- og kirkevis. Desuden rummer den biografier over alle nulevende folkekirkepræster og teologiske kandidater.

Opslagsværket er i bogform, men der er også adgang til bogens oplysninger via hjemmesiden, hvis du køber bogen.

Udgifterne til anskaffelse af eksemplar til tjenstligt brug kan afholdes af kirke- eller præstegårdskassen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Præsteforeningen på:
ddp@praesteforening.dk

– eller telefon 35 26 05 55.

Bestilling af kirkelig håndbog:

Du bestiller Teologisk Stat ved at skrive til Præsteforeningens sekretariat ddp@praesteforening.dk

Teologisk Stat – Kirkelig Håndbog 2009

UDSALGSPRIS: 250 kr. + 110 kr. i forsendelse
– dog uden adgang til den elektroniske udgave.

1523 sider. Pris 1.595 kr. inkl. forsendelse.
Med adgang til den elektroniske udgave.

10. udgave af den uundværlige guide til alt og alle i folkekirken. Opslagsværket er i bogform som hidtil, men som noget nyt er der adgang til bogens oplysninger via hjemmesiden for de, der køber bogen.
Teologisk Stat rummer en fortegnelse over folkekirkens præsteembeder, opført stifts- og kirkevis. Desuden rummer den biografier over alle nulevende folkekirkepræster og teologiske kandidater.

Køb af bog og netadgang giver licens til én bruger.

Fra 1. januar 2013 opdateres sognedelen ikke længere.

Adgang til online-udgaven af Teologisk Stat
Link til online-udgaven, hvor du kan logge ind.

Oplysninger til Teologisk Stat
Her finder du online-formular til oplysninger.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55

Salmebog - alter

Kalender

Bestilling kan ske ved at sende en mail til ddp@praesteforening.dk

Præsteforeningens Kalender 2024 og 2025

8 sider.

Medlemspris 80 kr. pr. stk. inkl. porto
(Er du ikke medlem koster en kalender 115 kr. pr. stk. + porto).

Som medlem af Præsteforeningen får du hvert år primo maj måned næste års kalender tilsendt gratis. Vær opmærksom på, at den udsendes sammen med Præsteforeningens Blad i et plastikomslag.

Yderligere eksemplarer bestilles på mail: ddp@praesteforening.dk

Er du studerende?

Som studerende kan du blive medlem af Præsteforeningen gratis det første år. Herefter koster det kr. 240 om året.

Læs mere om fordelene under ‘Bliv medlem’