Konfirmandundervisning

Du har som præst ansvar for tilrettelæggelsen og varetagelsen af konfirmationsforberedelsen. Normalt strækker konfirmationsforløbet sig over et skoleår fra august og til konfirmationen omkring maj. Det betyder tilstræbt 56 undervisningslektioner af 45 minutter, minimum 48 lektioner, hvor der undervises i to ugentlige lektioner. Det skal dog bemærkes, at der er forskellig praksis med konfirmationsforberedelsen, som også kan afvikles som internatophold.

Konfirmationsforberedelsen foregår på folkeskolens syvende eller ottende klassetrin.

Undervisningen finder i henhold til Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation normalt sted i kirkens lokaler.

Konfirmationsdagen fastsættes af sognets præst eller præster i samarbejde med menighedsrådet og kan afholdes en søndag eller anden helligdag, dog ikke Langfredag, Påskedag eller Pinsedag.

Efter skolereformen har mange præster oplevet, at det er vanskeligt og i mange tilfælde ikke muligt at aftale med skolen, at konfirmationsforberedelsen ligger om formiddagen.

Her har vi samlet regler, information og viden om skolereformens betydning.

Skolereformens betydning for konfirmationsforberedelsen

Undersøgelse fra FUV

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters (FUV) lavede i 2014-2015 en undersøgelse om konfirmationsforberedelsens tidsmæssige placering efter skolereformens indførelse.
Du kan læse undersøgelsen lige her (PDF)

Skrivelser fra Præsteforeningen

På baggrund af undersøgelsen skrev Præsteforeningen til Kirkeministeren og Kirkeudvalget.
Du kan læse skrivelserne her (PDF)

Skrivelser fra kirkeministeren og undervisningsministeren

Kirkeministeren har i skrivelse af 9. marts 2015 til alle præster, provster og biskopper præciseret, at den tidsmæssige placering af konfirmationsforberedelsen ikke har ændret sig med den nye skolereform. Ministeren slår videre fast, at de lokale parter har pligt til at forhandle om placeringen af tiden for konfirmationsforberedelsen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der afsættes den nødvendige tid til konfirmationsforberedelsen inden for rammen af normal skoletid.
Du kan læse hele kirkeministerens skrivelse her (PDF)

Kirkeministeren har ligeledes skrevet til Præsteforeningens formand.
Læs kirkeministerens svar her (PDF)

Og undervisningsministeren har præciseret reglerne i en skrivelse til kommunalbestyrelserne.
Læs brev fra undervisningsministeren her (PDF)

Kirkeminister Marianne Jelved og undervisningsminister Christine Antorini har i en fælles skrivelse af 19. maj 2015 til kommunalbestyrelserne, biskopperne, provster og præster præciseret, at det er muligt at tilrettelægge konfirmandforberedelse, så den både er i overensstemmelse med lovgivningen, og præst og skoleledelse er tilfredse med den konkrete aftale. De to ministre har i skrivelsen vedhæftet et modelkatalog med konkrete forslag til løsningsmodeller.
Du kan læse den fælles skrivelse her (PDF)

Ny undersøgelse i 2016

I 2016 lavede FUV endnu en undersøgelse af skolereformens konsekvenser for folkekirkens konfirmationsforberedelse og børnekonfirmandundervisning.
Du kan finde undersøgelsen lige her (PDF)

Børnekonfirmander

Menighedsrådet har i henhold til reglerne ansvar for, at alle børn på tredje eller fjerde klassetrin får et tilbud om deltagelse i børnekonfirmandundervisning. Det betyder i imidlertid ikke, at du som præst skal undervise børnene. Præsten har ansvaret og tilsynet med undervisningen. Selve undervisningen kan ske ved, at menighedsrådet antager en fast medhjælp til undervisningen. Det fremgår af “Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation”.

Læs mere

Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation
Fra retsinformation.dk.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Fra retsinformation.dk.

Konfirmandcenter.dk
Find inspiration i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander.

Undervisning af konfirmander