Vi arbejder for

Præsteforeningens formål er at varetage de faglige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for Den danske Folkekirkes præster samt for medlemmer, som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret.

Præsteforeningens mål er fortsat at videreudvikles som en attraktiv fagforening og faglig interesseorganisation for folkekirkens præster, provster og biskopper samt øvrige teologer.

Du kan finde Præsteforeningens politikker under Hovedbestyrelsens udvalg og politikker.

Præsteforeningens hovedbestyrelse har vedtaget følgende tre særlige satsningsområder:

  • Medlemsservice af højeste kvalitet målrettet medlemmernes behov.
  • Indflydelse på alle områder, der har betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold og aktuelle kirkepolitiske forhold.
  • En effektiv og målrettet kommunikation om de forhold, der har betydning for foreningens medlemmer.

Indflydelse

Hovedbestyrelsen søger indflydelse på alle områder, der har betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. Som interesseorganisation for folkekirkens præster, provster og biskopper samt øvrige teologer søger Præsteforeningen indflydelse på og påvirker aktuelle kirkepolitiske dagsordener på alle folkekirkens niveauer.

Præsteforeningen søger derfor aktivt og målrettet at fremme foreningens interesser ved at afgive høringssvar og indgå i udvalg, arbejdsgrupper og nævn m.m., hvor det har relevans for foreningens medlemmer.

Ledelsesmanual

Du kan læse mere om vores arbejde i hovedbestyrelsens ledelsesmanual (PDF).

Debat til Hovedbestyrelses møde
Her kan du få overblik over de eksterne og interne råd, udvalg og arbejdsgrupper, som Præsteforeningen indgår i.

Hovedbestyrelsens arbejdsplan

Den nuværende hovedbestyrelse er valgt for perioden 2018-2021.

Du kan læse mere om de enkelte medlemmer her

Hovedbestyrelsen har de seneste år udarbejdet en arbejdsplan, der tager udgangspunkt i de overordnede emner, som hovedbestyrelsen vurderer er centrale i forhold til præsters løn- og ansættelsesvilkår. Hovedbestyrelsen vil med arbejdsplanen give dig mulighed for som medlem at få et hurtigt overblik over hovedbestyrelsens arbejde, såvel de ting, som er i proces, som de afsluttede resultater. Arbejdsplanen er ikke udtømmende og bliver løbende justeret i overensstemmelse med de forhold, situationer og aktuelle emner, som hovedbestyrelsen vurderer, har mest betydning for medlemmerne.

Du finder arbejdsplanen 2021/2022 her (PDF)

Hovedbestyrelsens arbejde i 2020/1021 (PDF)

Hovedbestyrelsens udvalg og politikker
Du kan læse mere uddybende om de enkelte udvalg som hovedbestyrelsen har nedsat her.

Årsberetning
Se hovedbestyrelsens årsberetning 2021 (PDF).

Præsteforeningens fagpolitiske perspektiver
Du kan læse magasinet her (PDF).

Præstemangel
Her kan du læse betænkning fra Kirkeministeriets udvalg om præstemangel