Præsteforeningens Blad – Præsten

På denne side kan du læse om Præsten, se de seneste blade, finde genveje til tidligere blade i arkivoversigten og se priser på annoncering.

Udgivelsesplan for 2024 kan ses her

Præsten udkommer hver uge i et oplag på knap 4.000 eksemplarer, dog udkommer bladet bl.a. omkring visse helligdage og i sommerperioden hver anden uge. Se udgivelsesplanen.

Bladet indeholder artikler om ny og klassisk teologi, prædikenvejledninger, boganmeldelser, debat, arrangementsmeddelelser, fagpolitiske artikler samt stillingsopslag.

Medlemmer af Præsteforeningen får bladet tilsendt med post eller elektronisk. Bor du i udlandet, får du bladet tilsendt elektronisk. Du skal selv kontakte Præsteforeningen, når du flytter – vi får ikke besked fra postvæsenet eller folkeregisteret.

Ønsker du at overgå til at modtage bladet elektronisk, så skriv en mail til sekretariatet.

Artikler, debatindlæg og arrangementsmeddelelser kan sendes på mail til redaktøren.

Ikke-medlemmer kan tegne abonnement på Præsten. Det koster 1.800,00 kroner årligt og er ikke fradragsberettiget.

ISSN 0106-6218

Kontaktinfo

Redaktør: Jakob Brønnum
Rosenvængets Allé 16, 3. sal, 2100 København Ø
E-mail: red@praesteforening.dk
Tlf. 53 60 84 96

Bøger til anmeldelse sendes til:
Præsteforeningens Blad
c/o Strandbygaard
Trykkerivej 2, 6900 Skjern

De seneste blade

PrfBl 1-2 24 Forside

Præsten

Se de seneste udgaver af bladet her.

Arkivoversigt

Du kan læse udgivelser af Præsteforeningens Blad tilbage til og med 1997. Hver årgang har sin egen side, hvor du kan åbne de enkelte blade som PDF, samt se indholdsfortegnelsen for det pågældende år.

Samlet indholdsfortegnelse

Her kan du se en samlet oversigt med henvisninger til indhold i tidligere årgange af bladet.

Inspiration

Du kan finde prædikenvejledninger til inspiration til alle årets gudstjenestedage.

Læs mere her

Annoncering

Annoncepriser PRÆSTEN

Her kan du se annoncepriser pr. 1. januar 2024 (ekskl. moms)

Annoncer

Pr. spalte mm
17,95 kr.
1/8 side
795,00 kr.
(max. b 64 x h 49 mm)
1/4 side
1.515,00 kr.
(max. b 132 x h 49 ell. b 64 x h 101,5 mm)
1/2 side
2.895,00 kr.
(max. b 132 x h 101,5 ell. b 64 x h 207 mm)
1/1 side
4.465,00 kr.
(max. b 132 x h 207 mm)
Bagsiden
2.895,00 kr.
(max. b 80 x h 130 mm)

Indstik (max b 145 x h 220 mm)

Indstik 1 ark
4.825,00 kr.
+ portoforøgelse DAO
Mere end ét ark
9.600,00 kr.
+ portoforøgelse DAO
Ilægning pr. stk
0,95 kr.
+ portoforøgelse DAO
Indhæftning pr. stk.:
0,75 kr.
+ portoforøgelse DAO

+ opstart 750 kr.

Foliering
5.800,00 kr.

Spar på dine annoncer! Præsteforeningens Blad tilbyder tre rabatformer:

Den klassiske pakke

3 indrykninger giver 10%
6 indrykninger giver 15%
12 indrykninger giver 20%
24 indrykninger giver 25%

Den virkelig interessante pakke

Køb op til 10 annoncer for 13.000 og spar ca. 50%

– hvoraf højst de 2 må være helsider
– hvoraf der højst må være 5 hele sider i alt

Det vil fx sige 2 helsider, 4 halvsider og 4 kvarte eller 9 halvsider. Det skal ved booking af hver enkelt annonce oplyses, at det er en del af pakkeaftalen.

Den lille pakke

Køb 5 annoncer for 8.000 og spar ca. 40%

– hvoraf højst én må være en helside og højst de 3 må være halvsider, dvs. fx 1 helside, 3 halvsider og 1 kvart side. Det skal ved booking af hver enkelt annonce oplyses, at det er en del af pakkeaftalen.

Materiale

Annoncemateriale indsendes til: ddp@praesteforening.dk senest 2 uger før udgivelsesdatoen for det nummer, hvori annoncen ønskes optaget. Såfremt materiale ikke er modtaget til aftalt tid, kan annoncen ikke forventes indrykket. Ugentligt oplag ca. 4.000.

Annoncemateriale

Annoncemateriale sendes senest to uger før udgivelsesdatoen for det nummer, hvori annoncen ønskes optaget, til:

Præsteforeningens Blad
Rosenvængets Allé 16, 3. sal
2100 København Ø

E-mail: ddp@praesteforening.dk

Ugentligt oplag ca. 4.000.

Annoncepriser JOBPORTAL

Her kan du se annoncepriser pr. 15. maj 2024 (ekskl. moms)

Vælg den bedste løsning til dit stillingsopslag

Præsteforeningen tilbyder maksimal fleksibilitet i stillingsannoncer til favorable priser. Vi har gennem vores medlemsblad, der ugentligt udkommer hver fredag i et oplag på ca. 4.000, heraf til mere end 200 studerende, tæt kontakt til de primære ansøgere til embeder i folkekirken og stillinger rettet mod teologer.

Jobdatabasen Præstejob er den fleksible løsning, hvor man som annoncør hurtigt kan få et stillingsopslag tilgængeligt for alle potentielle ansøgere. Elektroniske stillingsopslag giver vide muligheder for at kombinere tekst, billeder og video.

Vi foretrækker at modtage billeder og logo som jpeg eller png filer, max 1 MB. Tekstfiler modtages i Word. Video sendes i separat mail.

Kontakt Præsteforeningen på ddp@praesteforening.dk eller telefon 35 26 05 55 for at høre nærmere om nedenstående muligheder.

jobMAX

Den mest omfattende og effektive måde at nå potentielle kandidater på:
– Omfatter omtale i et 1/3 side opslag i medlemsbladet Præsten med et billede og logo
– Fremhævet stillingsopslag på jobdatabase Præstejob med adgang til video, fotosuite, logo mm.
– Omtale på LinkedIn Præstejob
– Pris: 4.995 kr. ex. moms.

jobDIGITAL

Prisvenlig og fleksibel online rekruttering
– Inkluderer et standardopslag på jobdatabasen Præstejob
– Adgang til video, fotosuite, logo mm.
– Pris: 2.995 ex. moms.

jobSTUD

Online annoncering overfor studerende og praktikanter
– Pris 0 kr.

Genopslag

jobMAX eller jobDigital til 1.495 kr. ex moms.

Trykte annoncer

Priser for øvrige annonceformater i medlemsbladet Præsten fremgår af Præsteforeningens hjemmeside.
Trykte annoncer kan kombineres med online annoncering på jobdatasen til den pris, der gælder for de pågældende tilbud.

Har du spørgsmål?

Kontakt Præsteforeningen for at høre nærmere om valgmulighederne for annoncer.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Tlf. 35 26 05 55