Formelle dokumenter

Her har vi samlet en række vigtige formelle dokumenter for foreningen: Vedtægter, forretningsorden, årsregnskab, budget, årsberetning og den ledelsesmanual, som hovedbestyrelsen har udarbejdet. På den måde kan du som medlem følge med i organisering, administration og økonomi i foreningen, og i ledelsesmanualen kan du se, i hvilken retning hovedbestyrelsen ønsker, at foreningen skal udvikle sig frem mod 2020.

Ledelsesmanual

Ledelsesmanualen beskriver den kultur, de processer og de arbejdsgange, der allerede findes i Præsteforeningen, og den sætter fokus på hensigtsmæssige forandringer i organisationen. Formålet med manualen er at vurdere styrker og svagheder i organisationen og dens måde at arbejde på for at opnå en større bevidsthed om arbejdsmetoder og mål og for at fastholde Præsteforeningen som relevant for foreningens medlemmer. Ledelsesmanualen medvirker til at formulere konkrete politikker, strategier, initiativer og retningslinjer for Præsteforeningens politiske og administrative ledelse med henblik på at holde 2020-processen på sporet og styrke foreningens arbejde på de tre særlige satsningsområder, som fremgår af vision og handlingsplanen for 2020-processen, vedtaget af hovedbestyrelsen på mødet 20. januar 2014.

Målet er, at Præsteforeningen fortsat er og videreudvikles som en attraktiv fagforening og faglig interesseorganisation for folkekirkens præster, provster og biskopper samt øvrige teologer.

Etiske retningslinjer for investering

Her kan du de etiske retningslinjer, som Præsteforeningens hovedbestyrelse har aftalt med foreningens Investeringsrådgiver Gudme Raaschou.

Læs mere

Vedtægter
Se Præsteforeningens vedtægter (PDF).
Du kan også finde vedtægterne på denne side.

Forretningsorden
Hovedbestyrelsen forretningsorden 2022 (PDF).

Årsregnskab
Se Præsteforeningens årsregnskab 2022 (PDF).

Årsberetning
Se hovedbestyrelsens årsberetning 2022 (PDF).