Formelle dokumenter

Mission

Det er Præsteforeningens mission:

Det er vores mission at repræsentere foreningens medlemmer, varetage deres ansættelsesmæssige rettigheder, fremme trivsel og udvikling samt understøtte medlemmerne i udøvelsen af præstegerningen” 

Præsteforeningens formål er at varetage medlemmernes kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Dette indebærer, at foreningen håndterer ansættelsesretlige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for medlemmerne. Præsteforeningen indgår også overenskomster for Den danske Folkekirkes præster og medlemmer, der ikke er dækket af en anden organisations forhandlingsret.

Præsteforeningen arbejder for at synliggøre præsteembedets betydning og medvirker til at skabe respekt omkring embedet.

Vision og strategisk indsats

Hovedbestyrelsens vision og strategiske indsatser for 2024-2026 kan ses her:

Læs mere

Vedtægter
Se Præsteforeningens vedtægter (PDF).
Du kan også finde vedtægterne på denne side.

Årsregnskab
Se Præsteforeningens årsregnskab 2022 (PDF).

Årsberetning
Se hovedbestyrelsens årsberetning 2023 (PDF).

Vision og strategi 2024-2026
Se hovedbestyrelsens vision og strategiske indsatser for 2024-2026.

PF investeringspolitik
Se Præsteforeningens politik for ansvarlige investeringer.