Bliv medlem

Indmeldelse

Præsteforeningen organiserer præster i Den danske Folkekirke samt cand. theol’er, som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret. Endvidere organiserer foreningen også stud. theol’er.

For at blive medlem skal du udfylde formularen, som du finder link til i boksen ‘Bliv medlem her’.

Du kan også vælge at hente en indmeldelsesblanket som PDF i samme boks. Den kan du udfylde, gemme og sende til ddp@praesteforening.dk, eller du kan printe den og sende den med post til adressen:

Præsteforeningen
Linnésgade 25, 4
1361 København K.

Kontingent 2023

Her kan du se den aktuelle prisliste.

Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
5.928 kr. pr. år.
Betaler 494 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
6.552 kr. pr. år.
Betaler 546 kroner månedligt.
Kvoteansatte under 50%
4.200kr. pr. år.
Betaler 350 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
1.920 kr. pr. år.
Betaler 160 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
3.028 kr. pr. år.
Betaler 757 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.884 kr. pr. år.
Betaler 471 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
100 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Betaler årligt.
Medlemmer, der er gået på pension *
972 kr. pr. år.
Betaler 243 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 40 kroner månedligt i alt 480 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

Under studieorlov skal medlemmet selv indbetale sit kontingent til Præsteforeningen.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

OBS!
 –  Fra 1. juni 2022 har det i henhold til overenskomsten været muligt for emeriti at tage ansættelse på overenskomstvilkår. Emeriti, der er i præsteansættelse, kan få rådgivning og bistand fra sekretariatet om løn- og ansættelsesforhold. Fra 1. april 2023 skal emeriti, der er i ansættelse, derfor betale kontingent, som erhvervsaktive.

–  Fra 1. september 2023 bliver kontingentet til studerende ændret. Det første års medlemskab bliver kontingentfrit i lighed med andre akademiske organisationer. Kontingentet vil herefter være 240 kr. årligt

Bliv medlem her

Stud. theol.
Indmeldelsesformular (online)

Cand. theol.
Indmeldelsesformular (online)

Særligt for studerende

Som studerende kan du blive medlem af Præsteforeningen for bare 100 kroner om året. Du får udover Præsteforeningen Blad adgang til medlemssiderne her på hjemmesiden og til den teologiske vidensbank.

I Præsteforeningens Blad kan du følge med i de aktuelle faglige teologiske debatter, læse anmeldelser af teologisk faglitteratur, finde prædikenvejledninger og få generel indsigt i folkekirkelige forhold. De seneste 20 års udgivelser af bladet ligger tilgængelig på hjemmesiden.

Præsteforeningen har desuden indgået aftale med Landsforeningen af Menighedsråd om, at foreningens studentermedlemmer får Landsforeningens blad gratis. Landsforeningens blad giver indsigt i folkekirkelige forhold.

Endelig får du som medlem forskellige rabatter på forsikringer, bank osv.

Udmeldelse

Udmeldelse af Præsteforeningen kan kun ske skriftligt med tre (3) måneders varsel