Bliv medlem

Indmeldelse

Præsteforeningen organiserer præster i Den danske Folkekirke samt cand. theol’er, som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret. Endvidere organiserer foreningen også stud. theol’er.

For at blive medlem skal du udfylde formularen, som du finder link til i boksen ‘Bliv medlem her’.

Du kan også vælge at hente en indmeldelsesblanket som PDF i samme boks. Den kan du udfylde, gemme og sende til ddp@praesteforening.dk, eller du kan printe den og sende den med post til adressen:

Præsteforeningen
Linnésgade 25, 4
1361 København K.

Kontingent 2019

Her kan du se den aktuelle prisliste.

Medlemmer ansat i lønramme 16-21 - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
5.520 kr. pr. år.
Betaler 460 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
5.520 kr. pr. år.
Betaler 460 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i lønramme 29 og derover - samt medlemmer i samme indtægtsklasse
6.120 kr. pr. år.
Betaler 510 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
6.120 kr. pr. år.
Betaler 510 kroner månedligt.
Kvoteansatte under 50%
3.900 kr. pr. år.
Betaler 325 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
1.800 kr. pr. år.
Betaler 150 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
2.800 kr. pr. år.
Betaler 700 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.800 kr. pr. år.
Betaler 450 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
100 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Betaler årligt.
Medlemmer, der er gået på pension *
900 kr. pr. år.
Betaler 225 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 115 kroner månedligt i alt 1.380 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

Bliv medlem her

Stud. theol.
Indmeldelsesformular (online)

Cand. theol.
Indmeldelsesformular (online)

Særligt for studerende

Som studerende kan du blive medlem af Præsteforeningen for bare 100 kroner om året. Du får udover Præsteforeningen Blad adgang til medlemssiderne her på hjemmesiden og til den teologiske vidensbank.

I Præsteforeningens Blad kan du følge med i de aktuelle faglige teologiske debatter, læse anmeldelser af teologisk faglitteratur, finde prædikenvejledninger og få generel indsigt i folkekirkelige forhold. De seneste 20 års udgivelser af bladet ligger tilgængelig på hjemmesiden.

Præsteforeningen har desuden indgået aftale med Landsforeningen af Menighedsråd om, at foreningens studentermedlemmer får Landsforeningens blad gratis. Landsforeningens blad giver indsigt i folkekirkelige forhold.

Endelig får du som medlem forskellige rabatter på forsikringer, bank osv.

Udmeldelse

Udmeldelse af Præsteforeningen skal ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse med tre (3) måneders varsel.