Bliv medlem

Indmeldelse

Præsteforeningen organiserer præster i Den danske Folkekirke samt cand. theol’er, som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret. Endvidere organiserer foreningen også stud. theol’er.

For at blive medlem skal du udfylde formularen, som du finder link til i boksen ‘Bliv medlem her’.

Du kan også vælge at hente en indmeldelsesblanket som PDF i samme boks. Den kan du udfylde, gemme og sende til ddp@praesteforening.dk, eller du kan printe den og sende den med post til adressen:

Præsteforeningen
Rosenvængets Allé 16, 3. sal
2100 København Ø

Kontingent 2024

Her kan du se den aktuelle prisliste.

Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
7.164 kr. pr. år.
Betaler 597 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
7.836 kr. pr. år.
Betaler 653 kroner månedligt.
Kvoteansatte under 50%
5.316 kr. pr. år.
Betaler 443 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
2.856 kr. pr. år.
Betaler 238 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
3.264 kr. pr. år.
Betaler 816 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.968 kr. pr. år.
Betaler 492 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
240 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Første år er gratis, herefter 240 kr. om året.
Medlemmer, der er gået på pension *
1008 kr. pr. år.
Betaler 252 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 65 kroner månedligt i alt 780 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

Under studieorlov skal medlemmet selv indbetale sit kontingent til Præsteforeningen.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 7.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

OBS!
 –  Fra 1. juni 2022 har det i henhold til overenskomsten været muligt for emeriti at tage ansættelse på overenskomstvilkår. Emeriti, der er i præsteansættelse, kan få rådgivning og bistand fra sekretariatet om løn- og ansættelsesforhold. Fra 1. april 2023 skal emeriti, der er i ansættelse, derfor betale kontingent, som erhvervsaktive.

–  Fra 1. september 2023 bliver kontingentet til studerende ændret. Det første års medlemskab bliver kontingentfrit i lighed med andre akademiske organisationer. Kontingentet vil herefter være 240 kr. årligt

Bliv medlem her

Stud. theol.
Indmeldelsesformular (online)

Cand. theol.
Indmeldelsesformular (online)

Særligt for studerende

Som studerende kan du blive medlem af Præsteforeningen gratis det første år. Herefter koster det 240 kr. om året. Du får udover Præsteforeningen Blad adgang til medlemssiderne her på hjemmesiden og til den teologiske vidensbank.

I Præsteforeningens Blad kan du følge med i de aktuelle faglige teologiske debatter, læse anmeldelser af teologisk faglitteratur, finde prædikenvejledninger og få generel indsigt i folkekirkelige forhold. De seneste 20 års udgivelser af bladet ligger tilgængelig på hjemmesiden.

Præsteforeningen har desuden indgået aftale med Landsforeningen af Menighedsråd om, at foreningens studentermedlemmer får Landsforeningens blad gratis. Landsforeningens blad giver indsigt i folkekirkelige forhold.

Endelig får du som medlem forskellige rabatter på forsikringer, bank osv.

Udmeldelse

Udmeldelse af Præsteforeningen kan kun ske skriftligt med tre (3) måneders varsel