Studerende

Hvad kan vi gøre for dig?

Når du læser teologi, kan vi hjælpe dig med praktiske spørgsmål, hvis du har studenterarbejde. Det kan for eksempel være spørgsmål om ferierettigheder eller hvad, hvis man bliver gravid.

Vi arbejder også med tilbud til studerende, som for eksempel tilbud om prædikenværksted. Præsteforeningen er også med i Styregruppen for ”Bliv præst, rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken”, hvor vi arbejder med forskellige tiltag, som skal bygge bro mellem studiet og folkekirken.

Et studentermedlemsskab af Præsteforeningen er gratis det første år

Studentermedlemsskab af Præsteforeningen er gratis det første år. Herefter koster det kr. 240 om året.

Som medlem af Præsteforeningen får du adgang til Præsteforeningens Blad og hjemmesiden. Vi har desuden indgået aftale med Landsforeningen af Menighedsråd om, at du gratis kan modtage deres medlemsblad.

I Præsteforeningens Blad kan du følge med i de aktuelle faglige teologiske debatter, læse anmeldelser af teologisk faglitteratur, prædikenvejledning og få generel indsigt i folkekirkelige forhold.

På hjemmesiden ligger Præsteforeningens Blad tilbage til 1997. Her kan du læse artikler, anmeldelser, prædikenvejledninger med videre. Vi har desuden blogs om en lange række forskellige teologiske emner og forhold vedrørende præstearbejde på foreningens hjemmeside.

Er du meldt ind som medlem før den 1. september 2023, så gælder den gamle studentermedlemsskabsordning, hvor du som studerende betaler 100 kr. årligt.

Prædikenværksted & Prædiken-netværk

Prædikenværksted er et godt tilbud til dig der vil sætte din teologiske faglighed i spil på en anden måde end på universitetet eller for dig, der måske gerne vil have afmystificeret prædikenskrivningsprocessen.

Du kan få tips og tricks til den gode prædikenskrivning. Du kan derudover selv få lov til at prøve kræfter med at skrive en prædiken og drøfte proces, tanker og prædikenen med værkstedsleder og de andre deltagere.

Prædikenværksted: Det næste Prædikenværksted er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Tilmelding er ikke åben på nuværende tidspunkt!

Prædiken-netværk: I forlængelse af Prædikenværksted har Præsteforeningen et Prædiken-netværk, hvor du som studerende får kontakt til en præst, i hvis kirke du får mulighed for at prøve at holde en prædiken.

Sammen med præsten forbereder du prædikenen, ligesom I evaluerer bagefter.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i et prædikenværksted, kan du stadig få udleveret listen over præster, der er med i prædiken-netværket ved at skrive en mail til ddp@praesteforening.dk 

Er du ikke allerede medlem? Så meld dig ind i Præsteforeningen.

Studenterambassadører

Præsteforeningen udpeger studenterambassadørerne ved universiteterne, som udgangspunkt 2 i Aarhus og 2 i København. Studenterambassadørerne fungerer som bindeled mellem Præsteforeningen og studentermedlemmerne. Du kan kontakte dem hvis du fx har spørgsmål til medlemskab. Derudover kan man kontakte en studenterambassadør, hvis man har idéer til faglige arrangementer uden for studiet.

Københavns Universitet
Andrea Larsen
larsenandrea82@gmail.com

Københavns Universitet
Jonas Due
jonasbjorndue@gmail.com

Aarhus Universitet
Adrian Kvist
adriankvist97@gmail.com

Aarhus Universitet
Kristine Hansen
Kristine-Hansen97@hotmail.com

stud københavn
stud. århus 2

Medlemsfordele

Som studentermedlem kan du få fordelagtige vilkår i blandt andet Lån & Spar Bank og Tryg Forsikring.

A-kasse og dagpenge

Akademikernes a-kasse med studerende

Som studerende kan du blive gratis medlem af A-kasse. Her kan du få dagpenge, når du er færdig som cand.theol. og ikke har fået ansættelse.

Bliv medlem

Du kan melde dig ind via vores online indmeldelsesformular. Husk at vedhæfte kopi af studiekort.