Samlet indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 1997-2023

Stoffet er ordnet under følgende hovedrubrikker:

ARTIKLER

Abildtrup, Ulla: Tidspres og store forventninger kan få præsten til at skamme sig 972/20
Adamsen, Johannes: Forvaltningsteologi 621/04
Agersnap, Anne og Johansen, Kirstine Helboe: Forpligtelsen til at tale – om prædikener som kristendoms- og samfundsfortolkning i dag 1185, 1210/17
Agger, Gunhild: Myter, kristendom og krimi 598/08
Ahlefeldt-Laurvig, Mette Maria: En frugtsommelig drue 676/17
Andersen, Anders Thyrring: Gud er et sprog der har vist sig at kunne bruges 1059, 1089, 1112, 1136, 1165/16
Andersen, Anne Katrine Bjørn: Den tredimensionelle præst 738/04
Andersen, Birte: En luthersk Maria? 706/17
Andersen, Børge Haahr: En kjærlighet med rom for alle? 74/03
Andersen, Børge Haahr: Problemer med Skriften og læren 657/97
Andersen, Børge Haahr: Som katten om den varme grød 709/10
Andersen, Christian: Øieblikket – og det ekko, det gav 82/00
Andersen, Erling og Lindhardt, Mogens: Lokal ledelse – hvorfor og hvordan? 954/05
Andersen, Erling: Provstier på vej 210/06
Andersen, Erling: Skal provsten også være præst? 271/10
Andersen, Hans Christian: Forhandlings-systemet og Præsteforeningens rolle 1007/98
Andersen, Knud: Dåb, genfødsel og opstandelse 677, 707/20
Andersen, Knud: Eucharisti eller nadver 623, 648/19
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Præstens prædiken og tilhørerens lydhørhed 498/00
Andersen, Poul E.: En globaliseret folkekirke? 546/01
Andersen, Poul E.: Et kultur-møde 1070/99
Andersen, Svend: Teologistudiets retorik 125/99
Andreasen, Per Bucholdt: Den digitale revolution i præstelivet 475/04
Andreassen, Carsten: Den kirkelige samtale på menighedsrådsmøder 783, 816/20
Andreassen, Carsten: Meditationspraksis hos Martin Luther og Ignatius af Loyola 690/05
Arendt, Bent: Arbejdsvejledning som af grænset funktion 438/99
Arffmann, Leif: Begravelsens elementer 299, 331/11
Arffmann, Leif: Embedsteologien set fra provstens synsvinkel – mellem menighedsliv og personaleadministration 452/09
Arffmann, Leif: Gudstjenesten 617/20
Arffmann, Leif: Gudstjenestens egenart 530/20
Arffmann, Leif: Gudstjenesten i den lutherske, reformatoriske tradition 548/20
Arffmann, Leif: Liturgisk nærvær 591/20
Arffmann, Leif: Provsten som leder på det folkekirkelige lokale niveau – medspiller eller monster? 242 /04
Arffmann, Leif: Samtale i kirkerummet – en ekskurs om trapper 646/20
Arnbak, Paul Chr: Mellemrum 503/04
Arndal, Steffen: Verdensrum, bevidsthedsrum og kirkerum i Brorsons salmer 410/00
Asbirk, Signe: Mindernes skatkammer: Et fællesskab om sorgen 813/23
Asmussen, Kevin Ocksen: Sandbecks forsoningsteologi 954/12
Augustin: Filosofiske dialoger 19/00
Bach, Marianne: Arbejdsvejledning – et arbejdsredskab for kirken 82/07
Bach, Marianne: Lad i dig mig elske livet 652, 686, 713, 755/16
Bach, Marianne: Samtalevejlederuddannelse 218/01
Bach, Marianne: Sjælesorg mellem kompetence og spiritualitet 475/09
Baggesgaard, Benedikte Vejlby: Hvad er seksualitet? 508/12
Baggesgaard, Benedikte Vejlby: Intet menneskeligt skal være dig fremmed 507/12
Baggesgaard, Benedikte Vejlby: Når der lurer et øje i det høje 534/12
Bak, Jens Torkild: Udfordringer til Folkekirkens organisation 234/06
Balslev-Clausen, Peter: Danskernes toptisalmer 154/00
Balslev-Clausen, Peter: Den nødvendige salmebog 546/04
Balslev-Clausen, Peter: Salmer, forskning og undervisning 386/07
Bang-Møller, Henrik: Den eviges historiske klædebon 118/08
Bang-Møller, Henrik: Evangelium og kristendom: Sværmerisk jubel- og grundtvigianisme eller evangelisk tyngde? 802/13
Bang-Møller, Henrik: Fornuftens skæbne mellem gudstro og ateisme 72/21
Bang-Møller, Henrik: Intellektuel gnosticisme forklædt som teologi 927/16
Bang-Møller, Henrik: Rummelighed og substans 434/21
Bang, Erik: Hvad leder vi efter? 833/11
Bechmann, Helge: Religionsteori 798/97
Berg, Kenneth: En ny sten i skoen 547/17
Berg, Signe Malene: Fra et sted i virkeligheden 412/10
Bergeon, Inger Hjuler: Mens vi venter på en afklaring af arbejdspladsvurdering for præster i folkekirken 1017/98
Bertung, Birgit: Den dialektiske svæven 390/99
Bertung, Birgit: Døden og udødeligheden 338/01
Bertung, Birgit: Kunsten at kommunikere kristendom 136/10
Bertung, Birgit: Søren Kierkegaard og fundamentalismen 850/13
Bertung, Birgit: Åbenbaring, kommunikation og menneskelighed – i Søren Kierkegaards forståelse 609/02
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: Et velafprøvet, justeret vielsesritual 128/12
Bidstrup, Ulla Morre: 1. søndag i advent 1059/09
Bidstrup, Ulla Morre: De kirkelige handlinger som orienteringsritualer 301/12
Bidstrup, Ulla Morre: De ny præster og præsteidentiteten 400/11
Bidstrup, Ulla Morre: Et præstevirke, der virker 304/09
Bidstrup, Ulla Morre: Pontoppidan, Pontoppidan og den evige kulturkamp 236/05
Bidstrup, Ulla Morre: Vielsestalen som både visdom og profeti 786, 815, 848/17
Birch, Peter: Hvor to eller tre er forsamlet i Herrens navn, er der brug for ledelse! Påtag dig rollen! 861/11
Bischoff-Mikkelsen, Lene og Bager, Annalise: Præsters arbejdsvilkår i Folkekirken 503/00
Bjerg, Svend og Lynglund, Sten: Den karnevalske prædiken 943/10
Bjerg, Svend: Fortælling 812/99
Bjerg, Svend: Godhed 782/99
Bjerg, Svend: Guds selvforsvar 31/11
Bjerg, Svend: Gudserfaring 763/99
Bjerg, Svend: Kaldstanken bag person og embede 850/02
Bjerg, Svend: Realpræsens 718/99
Boas, Lotte: Svaghed, svigtet ansvar, skyld og skam 461, 492/18
Bohn, Oluf: Kristus-begivenheden i går og i dag 1174/99
Bollmann, Kaj: Kristendom og frimureri 212/20
Bollmann, Kaj: Rasteplads for vandrere undervejs 1178/00
Bollmann, Kaj: So, what? 201/01
Bramming, Torben: Forholdet mellem stat og kirke 542/07
Bramming, Torben: Om kompetencer, professionalisme, kristent lederskab og personlighedsdyrkelsens genkomst 209/97
Bramming, Torben: Skal kirken tale eller lytte? 407/98
Brandt-Henriksen, Peter: Den digitale menighed 374/20
Brandt-Henriksen, Peter: Den participatoriske vending i kulturinstitutionernes formidling – Hvad med folkekirken 250, 279/19
Brandt-Pedersen, Henrik: Den historiske Jesus 638/98
Breengaard, Carsten: Kirken og Jesus 448/00
Bregn, Kirsten: Ny løn for præster? 130/00
Brinth, Lars: Meditation og Guds Rige 890/00
Brisson, Benedikte: En underfuld tvekamp 191/98
Brisson, Benedikte: En underlig krig? 322/97
Brorson, Mikael: Intet nyt under solen! 864/22
Brun, Jens: Adams og skærmens virkelighed 224/22
Brun, Jens: Den tabte tråd fra eksistensteologien 7/20
Brun, Jens: Evas advokat 690/07
Brun, Jens: Gudsbegrebet: En teologisk selfie 828/14
Brun, Jens: Gudsbevisernes genkomst? 174/05
Brun, Jens: Jesus-monoteisme hos Brorson? 650/02
Brun, Jens: Kristologiens 3. fase 863/09
Brun, Jens: Liv og dom 1182/98
Brun, Jens: Sandheden i historien 730/06
Brun, Jens: Til min hukommelse 646/99
Brun, Jens: Udkast til en Grundtvigsk Religionsteologi 770/01
Brunés, Steffen (KM): Folkekirkens ledelse – Provsten som chef 842/01
Brunés, Steffen: Personaleledelse i folkekirken, et forslag til en ny model 860/05
Brøndum, Peter: Konfirmander i cyberspace 957/06
Brønnum, Jakob: Ledelse i folkekirken 350/99
Buchwald, Tina: Kommer der mon snart kvindelige, katolske præster? 133/12
Bugge, David: Den unge seers testamente 350/05
Bundgaard, Johannes Lund: Ånd og frihed 598/03
Busk-Jensen, John: Kierkegaard sat i musik 960/13
Busk, Christina Millgaard og Locht, Charlotte: Folkekirkens fornemmelse for åbenhed 426/04
Bøggild, Jacob: Billedet, forbilledet og øjeblikket i Kierkegaards opbyggelige forfatterskab, belyst ud fra to taler om »Synderinden« 498/01
Christensen, Andreas: Og det skete – sgu! 1174/01
Christensen, Andreas: Prædiken i almindelighed og trinitatisprædiken i særdeleshed 474/03
Christensen, Anna Grethe: Konfirmations vejledning 1020/98
Christensen, Bent: Ikke vedhæftning, men henvisning 26/02
Christensen, Bent: Livsengagement og poesi 208/12
Christensen, Bent: Salmevalg i historisk og økumenisk perspektiv 270/07
Christensen, Bjarne: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – belyst fra dansk hold 138/03
Christensen, Bjarne: Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren – en del af det 20. årh.’s kirkehistorie 162/03
*Christensen, Bjarne: Om musik og salmer 1211/15
Christensen, Flemming Baatz: Efterlysning: En søndagsprædiken, der når frem! 1058/00
Christensen, Johannes: En videnskabsmand fra kirkens højrefløj 690/00
Christensen, Jørgen Bo: Alt mit er dit 470/98
Christensen, Jørgen Bo: Arme og våben – En afvæbnende læsning 1063/07
Christensen, Jørgen Bo: Det liv vor lyst står til. – Om behov og begær hos K.E. Løgstrup 161/97
Christensen, Jørgen Bo: Dødens fremtid? Om evigt liv og teknologisk transhumanisme 196/14
Christensen, Jørgen Bo: Forureneren betaler ikke 1082, 1122/09
Christensen, Jørgen Bo: Grundtvigs horisontsammensmeltning med evangeliet 786/04
Christensen, Jørgen Bo: Habermas og skabelsen 218/04
Christensen, Jørgen Bo: Hjertets Uro 614/99
Christensen, Jørgen Bo: Josef og den stærke emergens 1050/06
Christensen, Jørgen Bo: Jørgen I. Jensen 624/10
Christensen, Jørgen Bo: Niels Henrik Gregersen 506/10
Christensen, Jørgen Bo: Næsten for godt til at være sandt 1096/11
Christensen, Jørgen Bo: Til tekstvejledningerne 1034/99
Christensen, Jørgen Bo: Vi er designet 1146/04
Christensen, Kathrine: Skole-kirke-samarbejdets selvfølgelighed i et polycentrisk samfund 574/04
Christensen, Leise m.fl.: »I anden række« prædikenvejledninger til hele anden tekstrække 1057/09
Christensen, Majbritt Breinholt: Kartoflerne lugter af jord 1024/10
Christensen, Torben Juul: Den fjerne Gud – og kirkens liv og lære 510/99
Christiansen, Helle, Bech-Hansen, Sabine og Brønnum, Jakob: Præst i Den danske Folkekirke: Embedet og arbejdet 210/05
Christiansen, Helle: Den fulde klang 194/01
Christiansen, Helle: En vinkel med to ben 420/09
Christiansen, Helle: Paulus i gudstjenesten 1050/02
Christiansen, Henrik: Det kirkelige embede 1030/97
Christiansen, Henrik: Hvad og hvor er folkekirken 558/99
Christiansen, Henrik: Højmesse uden nadverfejring? 591/97
Christiansen, Henrik: Julekrybbens historie 1092/03
Christiansen, Henrik: Kirkeretlige og pastorale reflektioner over en skifteretsafgørelse om kirkelig begravelse af en person, der ikke var medlem af folkekirken 98/03
Christiansen, Henrik: Om børns deltagelse i Nadveren 911/06
Christiansen, Henrik: Om ordination – Baggrunden for og teologien bag ritualerne af 1992 for præste- og bispevielse 860/07
Christiansen, Henrik: Om pligten til at lade børn døbe og om dåb af unge og voksne 1010/00
Christiansen, Henrik: Tradition og fornyelse 9/09
Christiansen, Marianne: Deltagelse, oprigtighed, nærvær 642/11
Christiansen, Marianne: Forsvar for den skrevne kirkebog 542/98
Christiansen, Marianne: Mishandlet (sic!) 199/01
Christiansen, Marianne: Musikken er en gave fra Gud, ikke fra mennesker 82/12
Christiansen, Marianne: Når sorgen bæres sammen 807/14
Christiansen, Marianne: Ritual og spiritualitet 26/06
Cöster, Henry: Präst i Sverige under den nya kyrkoordningen 754/02
Damgaard, Finn: Hvor peberet gror 162/06
Damlund, Julie: Debatten om dåben og ritualet: Mere end ord 1052/19
Damlund, Julie: Dåbens før og efter – Om dåbsritualer og bibelbrug 492, 524, 542/23
Dammeyer, Jens: Efter postmodernismen kommer buddhismen 250/12
Damsgaard, Poul: Luther som udlægger af Den hellige Skrift 450/02
Damsgaard, Poul: Skriftens klarhed ifølge Luther 358/00
Damsgaard, Poul: Striden mellem Erasmus og Luther 1524-25 en historisk/teologisk indledning 74/99
Dandanell, Dorete: AC’s generelle krav: Højere løn og mere fri tid 1009/98
Danielsen, Iben: Biskoppen efterlyser diakoni 892/12
Danielsen, Iben: Giv os i dag vor daglige sæl 112/20
Danielsen, Iben: Kirken – købt for hvalspæk 1177/19
Davidsen, Mads: Alle tiders Shakespeare 434/16
Davidsen, Mads: Begravelsestalens psykologiske rum 820/11
Davidsen, Mads: Dåben som et sakramentalt teater 946, 968/18
Davidsen, Mads: Forkyndelse som genfortælling af virkelighed 1008/12
Davidsen, Mads: Fra lejlighedstale til prædiken 967/10
Debel-Hansen, Hans Kurt: (Post-)moderniteten og dens konsekvenser for unges identitetsdannelse og værdier 874/02
Demant, Jørgen: Embedet teologisk betragtet 106, 130/17
Demant, Jørgen og Rønkilde, Jette Bendixen: Smag og behag – liturgisk dannelse 852, 877/19
Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe v/Kresten Drejergaard: Confessio Augustanas (Den augsburgske Bekendelses) fordømmelser – er de bindende i dag for en evangelisk-luthersk kirke 665/07
Dickmeiss, Eskil: Mission i krise 674, 698/01
Dideriksen, Dorte: Den kontemplative kirke – om folkekirkens ledelse 166/22
Dideriksen, Dorte: Et kærlighedsmåltid – med etiske implikationer 394/21
Dideriksen, Dorte: Giv og lyset tilbage. Musikpoetisk dannelse med grundtvigske toner 1048/19
Dideriksen, Dorte: Jelemetaforer i »Et dukkehjem« 1215/22
Dideriksen, Dorte: Kain, hvor er din bror? 1032/18
Dideriksen, Dorte: Lad dem lege i livstræets krone 1153/20
Dideriksen, Dorte: Min tid er i dine hænder 320/20
Dideriksen, Dorte: Offer og pagt hos Karen Blixen og Martin A. Hansen 1012/23
Dideriksen, Dorte: Offerets eviggyldige fejltagelse – og nødvendighed 1028/22
Dideriksen, Dorte: Slør og afsløring – en feministisk be-tragtning af gudsforholdets vekslen mellem Gud og afgud 489/23
Dideriksen, Dorte: Som tørstige hjort monne skrige – Det sakramentale fællesskab er sat på vent 343/20
Dideriksen, Dorte: Tilbage til kirkerummet 55/202
Dideriksen, Dorte: Trolddomsbjerget – tur-retur med fasten som grundkamp 809/21
Dideriksen, Dorte: Urangsens og indbildningskraftens forløsende nåde 926/21
Drejergaard, Kresten: Den eskatologiske prædiken 878/99
Drejergaard, Kresten: Det kirkelige Schweiz og det kirkelige Danmark 411, 435/20
Drejergaard: Kresten: Eskatologiens nødvendighed 1053, 1082, 1108/22
Dreyer, Rasmus H. C.: »men hand sammenscreff selff sin Alchoran« – om Tausen og tyrkerne 867/10
Drigsdahl, Tina Folke: Liturgi som selv-afkald 448, 480/22
Due, Bodil Rønnow: »Den glæde, der har overvundet verden…« 98/05
Due, Elmo: Den rette ængstelse og ars moriendi 489/10
Due, Elmo: Hjerte og psyke 225/97
Dyrkjøb, Jan Ulrik: En åndelig krise 1157/17
Dyremose, Charlotte: Grib chancen i religionsmødet 1036/10
Ebbesen, Klaus: – og gjorde danerne kristne 866/00
Egholm, Kåre: Nietzsche som teologisk ressource? 410/01
Ejrnæs, Bodil: Salmebogsforslagets »Bibelske salmer« 121/01
Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Om udfarende, modelagtige og modstandsdygtige læsere 33/97
Ellermann, Charlotte: Kan vi lære noget af amerikansk prædikenkunst? 712, 740/11
Engberg-Pedersen, Troels: Den nye Paulus, Luther og os 167/04
Engberg-Pedersen, Troels: Introvert og ekstrovert: Prædikantens livtag med Johannesevangeliet 374/22
Engberg-Pedersen, Troels: Johannesevangeliet i alterbogen: En appel til biskopperne 11, 36/19
Engberg-Pedersen, Troels: Paulus – apokalyptiker og »stoiker« 26/01
Engberg-Pedersen, Troels: Prædikens sandhed 474/01
Engberg-Pedersen, Troels: Retfærdiggørelse hos Paulus 100/97
Engberg-Pedersen, Troels: Teologiens mål 802, 899/02
Engholm, Birgitte: Tid og ro. Den ny luksus. Folkekirkens tredje vej 214/15
Erbs, Paul Børge: Ind i Bibelen med Northrop Frye 554/00
Eriksen, Uffe Holmsgaard: Herre, luk os ind! 962/23
Espersen, Preben: Biskoppens tilsynsfunktion 578/00
Fatum, Lone: De døbtes fremtid 815/00
Fatum, Lone: Eksegese som prædikenforberedelse: Præsten som den repræsentative læser 1086/98
Feilan, Finn: Overraskelser, provokationer og tankevækkende inspiration: Oplevelser på Iona 702/12
Feldt, Laura: Åbne spørgsmål i omkredsen af muslimsk-kristen dialog 762/00
Felter, Kirsten Donskov: Fra kald til profession 218/07
Felter, Kirsten Donskov: Hvad vil det sige at være præst? 975/16
Felter, Kirsten Donskov: Ledelse – et wicked problem 802/08
Felter, Kirsten: Ordinationen mellem ritual og kontekst 1026/06
Felter, Thomas: Vielser udenfor kirkerummet – erfaringer fra Viborg Stift 670, 692/18
Fischer, Marianne m.fl.: Velkommen i folkekirken 1001/19
Fischer-Møller, Peter: Psykisk arbejdsmiljø i kald og stand 258/00
Fischer-Møller: Peter: Om Præsteforeningens arbejde for flere præstestillinger/98
Fischer-Nielsen, Louise og Pedersen, Hanne Smith: Gør lægmandslæserne dygtigere til at læse op 283/18
Fischer-Nielsen, Peter: Præstetyper i den danske folkekirke 838/10
Fledelius, Karsten: Fra stift til stift (Stiftsårbøgerne) 798/99
Fledelius, Karsten: Stiftsårbøgerne 199, 634, 700/00
Fledelius, Karsten: Stiftsårbøgerne 1996 258/97
Fleinert-Jensen, Flemming: Herren bevare din indgang og din udgang 608, 638, 666/13
Fleinert-Jensen, Flemming: Opstandne Herre og frelser 893, 920/18
Fogh, Niels Jørn m.fl.: Udtalelse om eventuel indførelse af en kirkelig velsignelse af homofile par 1010/97
Fonsbøl, Erik: Den danske Folkekirke i det 21. århundrede/03
Fonsbøl, Erik: Introducing John Shelby Spong 595/04
Franch, Hans Nørkjær: Kunsten at skrive en prædiken – eller: Hvor er det nærmeste forkyndelsesfitnesscenter? 1284/22
Franch, Hans Nørkjær: Tou-rettes-tro og den forskelsløse nåde 898, 934/19
Frandsen, Henrik: Døgnfluemesse eller højmesse 211, 231/21
Friis, Aleksander Vind: Præsten skal også være leder (C3) 726/07
Frosell, Bertil A.: Kærlighed og kirkeret 122/99
Fuglsang-Damgaard, Anne: Koder, kors og kristendom: kirken som hjemsted 402/04
Fusager, Sille: Indsamling af kirkestatistik i de nordiske lande 282/14
Gade, Tove: Betyder ens teologi noget for den trøst, man kan give? 585, 606/14
Gadegaard, Anders: At tage vare på mennesker 666/97
Gadegaard, Anders: Den katolsk-lutherske fælleserklæring om retfærdiggørelsen 3/97
Garde, Kristine: Hvornår skal decorumklokken ringe? 939, 982/11
Garvin, Aase: Biskoppen som stedlig repræsentant for Kirkeministeriet som ansættelsesmyndighed 583/00
Gautier, Mette Christoffersen: Jamen – er det overhovedet en gudstjeneste? 112, 134/23
Gjesing, Lars Ole: Den Nye Aftale i teologisk perspektiv 487/08
Gjesing, Lars Ole: Homoseksualitet og kirker i Nordeuropa 648/07
Glargaard, Astrid: Prædiken og retorik 1135/09
Glebe-Møller, Jens: Når fanden er gammel går han i kloster 74/06
Glenthøj, Johannes: Josef og Maria – en syrisk vekselsang 1170/01
Glenthøj, Johannes: Jul ifølge Efraim syrereen 1240/18
Glenthøj, Johannes B.: Efraims jul 1282/21
Grane, Leif og Wiberg, Bertil: Romerkirken og lutherdommen 210/98
Grane, Leif: Erasmus og hans tyske disciple i de tidlige reformationsår 614/98
Gravgaard, Anne-Mette: Brokirkerne i København – fortid – nutid – fremtid? 1030/99
Gregersen, Niels Henrik: 10 teser om første trosartikel 3/03
Gregersen, Niels Henrik: Apokastasis eller dobbelt udgang? 357/03
Gregersen, Niels Henrik: Den katolsk-lutherske fælleserklæring om retfærdiggørelsen 3/97
Gregersen, Niels Henrik: Floden og timeglasset: Om påskens budskab 270/13
Gregersen, Niels Henrik: Lyset i Limbo 258/03
Gregersen, Niels Henrik: Prøvelse og fristelse 938/01
Gregersen, Niels Henrik: Religion i det offentlige rum 737, 767/08
Gregersen, Niels Henrik: Tortur eller tilintetgørelse – to helvedesteorier 282/03
Gregersen, Niels Henrik: Tro som livsbekræftelse eller selvbekræftelse? 714/04
Gregersen, Nielsen Henrik: Evangeliet om Dommedag 234/03
Grevbo, Tor Johan S.: Profesjonalitet og faglighet i sjelesorgen 518/98
Grevbo, Tor Johan S.: Sjelesorg – teologi i biografisk kontekst 870/97
Grosbøll, Jakob: Præsteforeningens Blad i min redaktørtid 1984-1995 936/97
Grosbøll, Thorkild: 1. søndag i advent 2003 1116/03
*Grosbøll, Thorkild: Den nye Gud – en sten i skoen 1151/15
Grove, Peter: Subjektets tydninger – religion og gudstanke efter Schleiermacher 374/05
Grunnet, Niels Eric: Overvejelser omkring fremtidige løn- og ansættelsesvilkår 65/97
Grunnet, Niels Vincens: Det æstetiske i det religiøse stadie 1074/01
Grunnet, Niels Vincens: Kan det onde skabes? 982/99
Grunnet, Niels Vincens: Kunst – skabelse eller fiktion? 105/09
Grønborg, Jan: Tegnhandlinger i gudstjenesten 37/08
Grønkjær, Niels: Bevægelsens, handlingens, livets Gud 905/12
*Grønkjær, Niels: Den nye Gud – en sten i skoen 1153/15
Grønlykke, Peter: Humanismens krise – og antihumanismen 5/06
Grønlykke, Peter: Kritik og opbyggelighed 726/98
Gudbergsen, Thomas: Bibelens og teologiens rolle for sjælesorgen i folkekirken og i »institutionskirken« 42, 71/18
Gudbergsen, Thomas: Det guddommelige du og det personlige jeg 192/13
Gudbergsen, Thomas: Salme 23 847/15
Gudbergsen, Thomas: Skriften kærligheden og Gud 179/12
Gudmand-Høyer, Torben: Gymnadenia 494/98
Götke, Povl: Den ukirkelige kristendom – folkekirken mellem individ og fællesskab 1206/98
Gaarden, Marianne: Den emergerende prædiken 634, 680, 716, 760, 878/15
Gaarden, Marianne: Tendenser i nyere amerikansk homiletik »Don’t tell them – show them« 146/07
Hage, Line: Bibelkreds – en sonetkrans 343/23
Hage, Line: Præsten som entreprenør – en refleksion og en praktisk guide 81, 111/22
Hallbäck, Geert: Eksegesens vilkår i 90’erne 270/97
Hallbäck, Geert: Hvad er en tekst – og hvad er en kanonisk tekst? 786/00
Hansen, Heine: Den professionelle kirke og de ulønnede medarbejdere 1177/14
Hansen, Jákup Reinert: De gode postillers tid 348/22
Hansen, Jakup Reinert: Færøsk kirkesprog 614/07
Hansen, Karen Togsverd: Konfirmandernes oplevelse af højmessen – og hvad stiller vi op med den? 119, 142/18
Hansen, Line Bjørn m.fl.: Sorggrupper i folkekirken 801/14
Hansen, Martin A.: Bispebjerg Hospital 31. Maj Efm. 62/00
Hansen, Mogens m.fl.: Post illa – der er altid noget at komme efter 1009/07
Hanssen, Jørgen: Den digitale udfordring 610/06
*Hanssen, Jørgen: Om den kunstige virkelighed og cyber-gnosis 956/15
Harbsmeier, Eberhard og Thomsen, Henning: Præstespejl 217/05
Harbsmeier, Eberhard: At tro alligevel – og den lykkelige uvidenhed 114/06
Harbsmeier, Eberhard: Barnetro og barnets tro 525/00
Harbsmeier, Eberhard: Den wittenbergske reformation og Danmark 1122/02
Harbsmeier, Eberhard: Poetisk teologi 902/21
Harbsmeier, Eberhard: Romantisk gudstjeneste – med en prædiken over en tekst af Goethe 930/07
Harbsmeier, Eberhard: Videnskab og professionalitet 986/00
Harms, Maria: Pejling på evigheden 989/10
Hartung, Sten: »Dr. Zivago« – et særegent kristent univers 234/00
Hartung, Sten: Tojstoj og Bjergprædikenens lære 235/12
Haue, Harry: Kirken set fra en kirkegængers perspektiv 683/08
Haystrup, Helge: Augustin som formidler af Oldkirkens teologi til Martin Luther og Reformationen 138/02
Haystrup, Helge: Efterfølgelse som skæbnefællesskab med Kristus, hos Ignatios af Antiokia 550/97
Heick, Thorbjørn: De tre ord ved dåb og begravelse 1156/20
Heilesen, Lars Nymark: Lægmandsgudstjenester i folkekirken 195/19
Heilesen, Lars Nymark: Troens sprog er til at tage og føle på 289/20
Herbst, Martin: I den videnskabelige redeligheds navn 718/04
Herbst, Martin: Om at få styr på den værdistyrede ledelse 74/05
Herbst, Martin: Quo Vadis? 395/05
Hermansen, Søren og Jensen, Per: At være et ekko 74/02
Hildebrandt, Steen: Ledelse i Folkekirken 322/05
Hjort, Birgitte Graakjær: Mere samarbejde mellem kirker og kommuner kan gavne socialt udsatte 1:2 og 2:2 1292, 1317/17
Holm-Larsen, Mary: Hvordan arbejdet gribes an 594/01
Holm-Larsen, Mary: Psykisk arbejdsmiljø i kald og stand 258/00
Holm-Larsen, Mary: Visioner for en seniorpolitik 274/01
Holm-Nielsen, Svend: Fadervor 880/03
Holm, Bo Kristian: Den lutherske teologis fremtid – Fremtidens lutherske teologi 778/03
Holm, Bo Kristian: Nærværende i selve troen 618, 639/01
Holm, Bo Kristian: Retfærdiggørelse i verdens kontekster 696/99
Holm, Bo og Pedersen, Else Marie Wiberg (red): Nåden og den frie vilje 651/07
Holm, Jacob: Ud med helvede? 973/14
Holm, Jakob: Forholdet mellem moské og stat i Tyskland 906/02
Holm, Jakob: N.F.S. Grundtvig som folke- og religionsteolog 210/02
Holm, Peter: Alle mine fejl 454/16
Holm, Peter: Det moderne subjekt og dets gud 1107/12
Holm, Peter: Gør døren høj, gør porten vid 98/21
Holm, Peter: Jesus i rummet 1175/08
Holm, Peter: Kirken og epoken 106/98
Holm, Preben: Den menneskelige eksistens’ dybeste hemmelighed 324/15
Holm, Preben: Er fordringen stadig tavs? 774/19
Holm, Preben: Selvets fordring 884/06
Holm, Preben: Tilbageblik på en affære 111/19
Holm, Preben: Tillichs syn på forholdet mellem psykologi og teologi 350/08
Holmboe, Henrik: Den vragede sten 83/19
Holmstrøm, Mette: Fra Lild til Løkken/Lykken – en rejseberetning! 900/15
Holst, Søren: Den forbandede mulighed 698/20
Holst, Søren: Fra israelitisk folkesjæl til PC-avatar. GT-teologi på dansk i 100 år 41/21
Honoré, Bent: Forvaltning af tiloversblevne nadverelementer 1134/98
Horsens, Karen: Indledende bemærkninger 522/00
Hultberg, Ole: Gud oven over Gud 594/03
Hvid-Olsen, Egil: To teologiske romaner 61/19
Hyldahl, Jesper: Afmytologisering som mysticisme 1050/04
Hyldahl, Jesper: Balancen mellem almagt og afmagt 983/12
Hylddahl, Niels: Andet Korinterbrev 21/00
Hylleberg, Bent: Barnedåb – voksendåb 774/98
Høgenhaven, Jesper: De rette meningers moralisme 842/00
Høgenhaven, Jesper: Det særlige præsteembede i folkekirken 958/98
Høgenhaven, Jesper: Fra historisk kritik til tekstfortolkning 186/98
Høgenhaven, Jesper: Prædiken, tekst og tolkning 1062/98
Høgenhaven, Jesper: Teologiens afskaffelse 774/97
Høgild, Hanne: Et værdifuldt frirum 863, 898/21
Højholt, Mikkel: Forsvar for Gudsbilledet 1122/04
Højlund, Asger Chr.: Bekendelsesbundethed og videnskab 514/99
Højlund, Asger Chr.: Nådemidlerne i Regin Prenters teologi – og i Luthers 530/02
Højlund, Christian: Argumenter for et ritual 1006/97
Højlund, Henrik og Sejergaard, Jørgen (red): Opstand om opstandelsen 522/16
Højlund, Henrik: Den rette tro i en postmoderne tid 380, 405/08
Højlund, Henrik: En dybere virkelighed. Om C.S. Lewis, Hilen og det evige liv 86/11
Højlund, Henrik: Flydende trosindhold, teologi i frit fald 482/11
Højsgaard, Morten Thomsen: Den udsatte folkekirke 204/11
Haarløv, Sten: Erasmus af Rotterdams kristendomsforståelse 1154/00
Ilfeldt, Annette: Erfaringer med sjælesorg 430/98
Iversen, Hans Raun: Den praktiske teologis første 50 år 595/20
Iversen, Hans Raun: Folkekirkens styrkepunkter og vejen frem621/20
Iversen, Hans Raun: Folkekirkens udfordringer – kan de klares? 650/20
Iversen, Hans Raun: Guds virkelighed og den moralske uro 762/04
Iversen, Hans Raun: Hører sognemedhjælpere med til kristendommen? 50/99
Iversen, Hans Raun: Lutherdommen som civilreligion i Danmark 937/17
Iversen, Hans Raun: Sekulariseringer, sekulariteter og sekularismer 778/06
Iversen, Hans Raun: Sogne- og præsteliv før og efter årtusindeskiftet 295/14
Iversen, Hans Raun: Teologi som fundamentalt set praktisk teologi 1042/01
Iversen, Hans Raun og Jørgensen, Jonas Adelin: Den kristne dåb og den kulturelle mangfoldighed 44/16
Jacobsen, Anders Lund: Dåben – tilsagn og tilegnelse 994, 1018/01
Jacobsen, Anders-Chr. Lund: Folkekirkens bekendelsesgrundlag 578/02
Jacobsen, Johs. W.: Ikke nedbryde, men opfylde 750/98
Jacobsen, Lisbet: Himmelen stod altid åben for mig 756/21
Jacobsen, Martin Restorff: Salige er de præster, som slap for at blive afskediget 186/99
Jacobsen, Preben Brock: Kristendom i medierne 509/16
Jacobsen, Preben Brock: Kristendomskritik i medierne 384/16
Jakobsen, Hanne Jul: Rundesang 872/16
Japhetson-Jensen, Käthe: Hvem ringer klokkerne for? 44/14
Jensen, Hans J. Lundager: Jeg’et og hjertet: Om indgangsbønnens religiøse antropologi 440/10
Jensen, Hans J. Lundager: Kult, offer og renhed i GT 414/99
Jensen, Helle Theil: Teologi, der opleves som irrelevant, er også virkelig irrelevant 818/01
Jensen, Helle Theill: Ikke noget problem? Kvindens status i islam 464/07
Jensen, Henrik Gade: Monrad – Vilje, tidsånd og tro 432/16
Jensen, Jens Juhl: Lukas 23,15: Et tekstkritisk problem 846/06
Jensen, Jens Juhl: Salmebogens syvkabale 129/05
Jensen, Karin Ladegaard: Hvad laver præsterne? 602/02
Jensen, Kristian Ditlev: Det daglige brød 289/16
Jensen, Lene Schuldt: Bryllupspakkeløsninger? Nej tak, ikke i Hellerup Kirke 133/10
Jensen, Lone Kofod: Antihumanistisk undervisning? 449/11
Jensen, Mogens Gottfred: Det bibelske nådegavebegreb og den folkekirkelige virkelighed 720, 752, 772/18
Jensen, Ole Brehm: Det at prædike 423/99
Jensen, Ole Brehm: Kristen forkyndelse mellem metafysik og eskatologi 931/04
Jensen, Ole Vig: Folkekirken – en levende tradition 1062/97
Jensen, Ole: »At læse til præst« 546/97
Jensen, Ole: »Kristendom« som ideologikritisk potentiale i den folkelige arv – hos Søren Krarup og Thorkild Grosbøll 111/04
Jensen, Ole: Præsternes Efteruddannelse – en statusopgørelse 354/00
Jensen, Ole: Søren Krarups antihumanisme i kritisk lys 738, 762/05
Jensen, Ole: Tabuets forsvinden – Tabuetsgenkomst? 446/98
Jensen, Søren E.: Tvivlerens desperate Credo 490/97
Jensen, Thue Raakjær og Kofoed, Trine og Jensen: Kirkerne står hel- eller halvtomme – eller gør de 280/14
Jensen, Viggo Juelsgaard: Kirkens heteronormative fangenskab og de queer kristne 682, 714/10
Jenson, Robert W.: Treenig nåde 802/03
Jepsen, Bent Kim: Jesus ville henrettes 1026/04
Jessen Thiessen, J. og Bollmann, Kaj: Rapport fra et landsogn i marsken 702/98
Jessen, Bent: Den religiøse udfordring 529/09
Jessen, Bent Høeg: En salme og dens inspiration – en diskussion og en dokumentation 609, 634, 666/21
Jessen, Ida og Bartholin, Hanne: Bibelhistorier 783/16
Johannessen, Henrik: En præsentation af en ikkevoldelig forsoningsteologi 863/12
Johansen, Kirstine Helboe og Agersnap, Anne: Forpligtelsen til at tale – om prædikener osm kristendoms- og samfundsfortolkning i dag 1185, 1210/17
Johansen, Kirstine Helboe og Rønkilde, Jette Bendixen: En livgivende gudstjeneste 220, 241/14
Johansen, Lene Flensted: Dobbelt udgang versus apokatastasis 186/06
Johansen, Niels: Hvorfor går du ikke hjem, Mester Nokodemus? 1074/04
Johansen, Niels: Som himlen og havet – af drengens billedbog 1235/16
Johansen, Søren Skov: Den ny Kirkebog, en leg med ild 178/00
Joof, Hella: Hellas katekismus 1106/16
Jubilæumsnummer: Fra Præsteforeningens Blad’s historie 896, 941/97
Juhl, Inger Uldall, Vesterdal, Lone og Thomsen, Karsten: Relation mellem præst og læge 1036/20
Juul, Jørgen: Fælleserklæring om Retfærdiggørelseslæren 1234/97
Juul, Kirsten Birgitte: Jesusfiguren i Koranen og det koraniske opgør med Jesus som verdens frelser 464, 498/19
Jørgensen, Anders: Bispekollatsen – i retlig belysning 594/05
Jørgensen, Henrik: Religionspædagogik – mere end metodisk ”survival-kit” 1034/13
Jørgensen, Jonas Adelin: Dåbsteologi under forandring: …. Hvori du tager imod os som dine børn 519/21
Jørgensen, Kirsten m.fl.: Sig ja! 1107/10
Jørgensen, Kirsten Tange: Mens krystalklokken kimer! 1036/98
Jørgensen, Kirsten: Folkekirkens Forsknings- og Studiecenter 248/11
Jørgensen, Kirsten: Sokratisk autoritet 513/14
Jørgensen, Steffen Ravn: Livet i det grænseløse marked 1134/97
Jørgensen, Theodor: Anerkendelse og mission – og folkekirken 987/08
Kappelgaard, Dorte m.fl.: Ord vind kød 1213/16
Karlsen, Charlotte: Prædiken som religiøs kommunikation 3/05
Karlsen, Mads Peter: Troskab mod Kristusbegivenheden: Peter Kemp og Alain Badiou 669, 682/14
Kemp, Peter: Jeg måtte ophæve viden for at få plads til tro 458/06
Kemp, Peter: Kristendommens rationalitet 819/16
Kemp, Peter: Opstandelse: Mellem erfaring og tro 322/00
Kiel, Ulla: Martin Luther og Irenæus 50/01
Kirkefondet (udg): Gudstjeneste fra kanten 817/16
Kirkehistoriske Samlinger 2016 1086/16
Kirkeministeriet: Folkekirkens udgifter i ro i 1995 348/97
Kjems, Lena: Konfirmander og liturgisk dannelse 740/23
Kjær, Lise Lotte: Dansk tegnsprog i Folkekirken 707/06
Kjær, Mogens: Folkeånden og Helligånden 1040/08
Kjærgaard, Jørgen: Gud er nu ikke længer vred… 153/23
Kjærgaard, Jørgen: Hvordan defineres det uopgivelige i gudstjenesten? 897, 928, 953/20
Kjærsig, Anders: 2 x Johannes – efterår i litteratur og teologi 858/05
Kjærsig, Anders: At prædike retorisk 34/00
Kjærsig, Anders: Biskoppen og den tjenstlige samtale 680/16
Kjærsig, Anders: En katastrofe … 1160/16
Kjærsig, Anders: Kristne motiver hos H.U.G. 69/09
Kjærsig, Anders: Manglen på engle og behovet for engle 229/11
Kjærsig, Anders: Sorgen i kunsten – med specielt henblik på Søren Huus’ Troen & Ingen 163/13
Kjærsig, Anders: To forskellige prædikengenrer og så den iscenesatte! 1101/01
Kjærsig, Anders: Vi er liv og lys 682/02
Klinting, Georg: Biskoppernes problematiske dåbsteologi 442/01
Klinting, Georg: Dåben i sidelys fra lutherske nabokirker 648/98
Klinting, Georg: Dåbsteologiske udfordringer 131/09
Klinting, Georg: En mere dækkende trosbekendelse 996/10
Klinting, Georg: Menighedens kald og menighedsrådets – hvad med kald på åremål? 469/09
Klit-Johansen, Villy: Dåbspagtens pointe, baggrund og betydning for menigheden og for den pastorale praksis 555/14
Klit-Johansen, Villy: Hvad er dåbens frelsemiddel? Om Grundtvigs dåbssyn og Christian Thodbergs og Nils Arne Pedersens fortolkninger af det 280, 322/22
Klit-Johansen, Villy: Lad og få Fadervor og fredlysningen i dåben på plads igen 136/20
Klit-Johansen, Villy: Sker der noget i dåben? Om Grundtvigs udfordring til den kirkelige vanetænkning 283/21
Knudsen, Inger Lundager: Teologisk kommunikation og formidling som fagområde 386, 410/06
Knudstorp, Susanne Charlotte: Jonastegnet – en velsignelse 453/04
Kobbelgaard, Hanne m.fl: Luther og inkarnationen 1182/13
Koch, Caspar: Med evangeliet på landevejen 522/13
Koch, Caspar: Træløven 566/16
Kock, Margrethe Dahlerup: 1. søndag i advent 1038/12
Koefoed, Simon Emil: Show, don’t tell. Matthæuspassionen som øvelse i evangelisk fortælling 328/20
Kofoed, Trine og Jensen, Thue Raakjær: Kirkerne står hel- eller halvtomme – eller gør de 280/14
Kozon, Czeslaw m.fl. (overs): Fra konflikt til fællesskab 94 /16
Kraft, Eberhard og Nande, Anne Marie Møde med Hans-Georg Gadamer 1118/99
Kraft, Eberhard og Nande, Anne Marie: Møde med Hans-Georg Gadamer (2) 1150/99
Krarup, Jens Kristian: 25 års religionspædagogik og Folkekirkens Pædagogiske Institut 82/98
Krarup, Søren: Danmark er en messe værd 774/99
Krarup, Søren: Den løgstrupske humanisme 910/05
Krarup, Søren: Vores fælles fortid 907/05
Krause, Christian: Evangeliets kulturelle prægekraft 714/00
Kristensen, Thomas: Præstens 10 bud i formidlingen 922/22
Kristiansen, Hanne-Birgitte: Utilsigtet skiltning 858/06
Kristiansen, J. C. Hedegaard: Psykisk udviklingshæmmede 822/97
Kristoffersen, Martin Louw 402/03
Kristoffersen, Martin Louw: En læsning af Heideggers »Sein und Zeit« 950/99
Krogsdal, Iben: Forsoningstanken i salmebogen 1074/14
Krogsdal, Iben: Vild opstandelse 458/16
Krogsøe, Peter A.: Seniorpolitik er udviklingspolitik 74/01
Krogsøe, Peter: Den Ny Kirkebog: Problemer og perspektiver 1015/98
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke 923/16
Kühle, Johs.: Kompetencegivende konfirmandundervisning 98/02
Kyndal, Erik: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – fremskridt og tilbageslag 250/98
Kyndal, Erik: I anledning af underskrivelsen af fælleserklæringen 1006/99
Kaalø, Steen: Adrian Moccels Papirer 653/07
Kaasgaard, Mogens: Frelsens kirkehistorie 378/03
Langdahl, Poul Martin: Trosoplæringskonference! Det er sådan noget, de har i Norge 233/17
Larsen, Birgitte Stoklund: Bibelen 2020 er hele Danmarks nye bibel 265/20
Larsen, Birgitte Stoklund: Rummelighed er ikke en selvfølge, det er en udfordring 760/11
Larsen, Jesper Hougaard: Kys det nu (det satans liv) 666/00
Larsen, Jesper Hougaard: Tigeren spiser lige i nærheden 1285/15
Larsen, Jørgen Børglum: Optakt 954/06
Larsen, Marianne Frank: Musvittens to toner 1058, 1086/18
Larsen, Thomas Godsk: Barths bibelbrug 631/23
Leth-Nissen, Karen Marie Sø: Hvad skal vi med kunst i kirken? 194/04
Leth-Nissen, Karen Marie Sø: Nu bærer Figentræet frugt for anden gang 498/04
Lidell, Elisabeth: Bøn og kristen spiritualitet 981/07
Lillie, Louise: Omkring Torslundepanelet 186/03
Lind, Henriette Bacher: Opfylder de moderne salmer et behov? 114/01
Lindhardt, Mogens og Andersen, Erling: Lokal ledelse – hvorfor og hvordan? 854/05
Lindhardt, Mogens: Ledelse og konflikthåndtering – på landsplan, stiftsplan, provstiplan og i sognet 834/04
Lissner, Holger: Forslag til nyt nadverritual 1023/03
Locht, Charlotte og Busk, Christina Millgaard: Folkekirkens fornemmelse for åbenhed 426/04
Lodberg, Peter: Prædikenens opgave 930/06
Lomholt, Carl: Kærlighedsbuddet er mere end uheldigt oversat i Bibebelen 2020: 1109, 1130/20
Lomholt, Carl: Skriftfund i Terebintedalen 999/10
Lomholt, Carl: Til gengæld 691, 717/09
Lund-Sørensen, Gunner: I økonomiens, effektivitetens og professionalismens navn 940/09
Lundsteen, Hans: Iagttagelser vedrørende Johannesevangeliet 129/97
Lybecker, Bente: Kan en lutheraner være from? 650/03
Lybecker, Bente: Luther Rom 1026/05
Lynglund, Sten og Bjerg, Svend: Den karnevalske prædiken 943/10
Lynglund, Sten: Jonas-tegnet 546/98
Lyster, Jens: Påskelatteren Påskedag og i den danske salmeskat 678, 719/19
Lyster, Jens: Salmebogskommisionens lavstatusrapport II 498/98
Lyster, Jens: Salmebogskommissionens lavstatusrapport 154/98
Lægsgaard, Knud Erik Holck: De elendige og de, der finder mening 1179/15
Madsen, Arne Busk: Delte Grundtvig Luthers syn på loven? 898 /03
Madsen, Arne Busk: Den lutherske etik 890/01
Madsen, Arne Busk: Knuth Becker og den kristne tro 418/05
Madsen, Bjarne A.: Confessio Augustanas fortolkningshistorie 1002 /06
Madsen, Bjarne A.: Den fælles kasse – et udtryk for reformationstidens økonomiske og sociale ansvar 501/09
Madsen, Bjarne A.: Fra Rigsdagen i Augsburg til Konkordieformlen 983/97
Madsen, Bjarne A.: Honningblomsten fra Heidelberg – om Philipp Melanchthon 950/97
Madsen, Bjarne A.: Hovedlinier i Luthers stillingtagen til islam 658, 682/06
Madsen, Bjarne A.: Luthers evangeliske embedsforståelse 442/05
Madsen, Bjarne A.: Morgenstjernen fra Wittenberg 962/00
Madsen, Bjarne A.: Reformatoren Martin Luthers teseopslag – om og om igen 211/08
Madsen, Finn Malthe: Kierkegaards kirkekamp og opgør med sin samtid 1086/08
Madsen, Gyrite: Tekstvejledning 1085/01
Madsen, Ole Skjerbæk: Hvordan være kirke vis a vis en sekulariset spiritualitet? 124, 158/11
Mandrup, Lars: Dansk diakoni og Bratislava-deklarationen 566/97
Mandrup, Lars: Religionsmøde i Indien 590/99
Markussen, Bjarne Bæk: Forkyndelse – i relation til det senmoderne menneske 30, 55/07
Markussen, Bjarne Bæk: Guds kirke – folkets kirke 886/10
Markussen, Bjarne: Kedsomhedens kultur 130/04
Matthiesen, Søren: Klokketårnets hemmelighed 914/01
Matthiesen, Søren: Leve Gud og hans glæde! 239/00
Matthiesen, Søren: Offerrollens opbyggelighed 138/08
McGuire, Brian Patrick: Danerne og Europa 170, 214/01
McOwan, Janne-Elisabeth: Begravelsesskikke og kulturmøde i Danmark 934/98
Mikkelsen, Hans Vium: Bjergprædiken – lov eller evangelium? 130/98
Mikkelsen, Hans Vium: Religion i det offentlige rum 1034/16
Mikkelsen, Hans Vium: Teologi og religionskritik i et 20. århundrede – med udblik til debatten i dag 445/19
Mikkelsen, Hans Vium: Velsignelsens teologi – dogmatisk belyst 545, 567, 611/12
Mikkelsen, Karin Braüner: Anerkendelse, vedkendelse og Imago Dei 3:5 673/22
Mikkelsen, Karin Braüner: Autisme og inklusion i folkekirkens relationelle liv praktisk belyst 1:5 606/22
Mikkelsen, Karin Bräuner: Handicap – Deus absconditus, uperfekthed, pædagogisk formål, identitetstab og paradisfortælling 4:5 698/22
*Mikkelsen, Karin Braüner: Jeg har jo ikke mund i øjnene 53 (findes i en lang, elektronisk version på www.praesteforening.dk) /17
Mikkelsen, Karin Braüner: Konturer af en sårbarhedens teologi 5:5 726/22
Mikkelsen, Karin Braüner: Relationalitet og trinitet 2:5 638/22
Miland, Morten: Lokalmenigheden som trosgenstand og erfaringsvirkelighed 1110/98
Moeslund, Jørgen Paakjær: Lad vreden få plads til guds-billedet 86, 137, 156, 180/23
Mogensen, Kaj: Evangelium og etik. Et stilfærdigt indlæg i flygtningedebatten 1124/15
Mogensen, Kaj: Fra eksegese til prædiken og fra prædiken til eksegese 1:2 1057/06
Mogensen, Kaj: Fra eksegese til prædiken og fra prædiken til eksegese 2:2 4/07
Mogensen, Kaj: Håbet om alle tings genoprettelse 740/09
Molin, Birgitte: Ser vi brudeparret i vielses(sam)talen? 61/20
Molin, Keld: Har præsterne overtaget John Wayne-syndromet? 362/07
Morsing, Ole: En ateistisk tænkers kristendom – Slavoj Zizek 50/03
Mortensen, Jacob: Hvor var Paulus? Rejseberetning om den teologiske ekskursion til det sydvestlige Tyrkiet 1130/12
Mortensen, Karen Marie 1068/03
Mortensen, Karen Marie: Det religiøse efter moderniteten – eller: Gives der noget universelt? (I) 462/99
Mortensen, Karen Marie: Det religiøse efter moderniteten Eller: Gives der noget universielt? (II) 486/99
Mortensen, Karen Marie: Nuancering af den danske teologiske modernistiske arv 26/99
Mortensen, Nikolas Fuad m.fl.: Fængselskirken som religiøs og verdslig institution 711/06
Mortensen, Viggo: 11. september – set gennem teologiens briller 506/02
Mortensen, Viggo: Kristendommen i Danmark er under forvandling 451/05
Mulnæs, Carsten: Det evige liv er lavet af stof, vi kendte her i tilværelsen 346/15
Mulnæs, Carsten: Gud død i en eftertænksom treenighedslære 956/07
Mulnæs, Carsten: Menneskets død og Guds fremtid 50/06
Munksgaard, Leif: Samtaler med muslimer: Nogle perspektiver 356/04
Müller, Lisbet Kjær: Det evangeliske ægteskab 272/04
Müller, Lisbet Kjær: Præsten som mediator 60/12
Müller, Lisbet Kjær: Vi er havnet i det forkerte testamente 170/18
Müller, Mogens: De bibelske læsninger i højmessen 1064/20
Müller, Mogens: Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente 386/01
Müller, Mogens: Dødehavsskrifternes betydning 590/98
Müller, Mogens: Evangelierne, bibelsk genskrivning og »sola scriptura« 576, 610, 648/18
Müller, Mogens: Evangelisterne som teologer 978/06
Müller, Mogens: Fra lektionarinddelinger til perikoperækker 78, 107/10
Müller, Mogens: Hvornår gik kvinderne ud til graven? 301/21
Müller, Mogens: Indledning 1054/01
Müller, Mogens: Jesus og Loven 778/02
Müller, Mogens: Jøden Jesus 540, 576, 597, 627, 653/11
Müller, Mogens: Kristus eller »den salvede« 746/19
Müller, Mogens: Kommentar til Matthæusevangeliet 794/01
Müller, Mogens: Matthæusevangeliet – kirkens yndlingsevangelium? 1157/19
Müller, Mogens: Underlig klædt i kød og blod. Eller: hvad mener vi, når vi siger: »Gud«? 26/05
Møller, Frede: Om at prædike over tekster fra Det gamle Testamente 570/05
Møller, Aage: En skabelsesteologi, der viser vejen 33/03
Møller, Aage: Fra tro og skrift til tro og menighed 34/10
Møller, Aage: Hvad handler skabelsesteologi om? 933/07
Møller, Aage: Teologiens styrke er rationalitetens grænse 1030/98
Mårup, Arne: Bedrageren på prædikenstolen – præsten og »imposter-syndromet« 841/20
Mårup, Arne: Dialogicitet i dåbs- og vielsesritualer 1258/22
Mårup, Arne: Gensyn med bedrageren på prædikestolen 663, 691/23
Mårup, Arne: Prædikenforberedelse med benspænd 471, 488, 516, 585, 617/17
Nedergaard, Thomas: Hvad betyder korset? 594/15
Nielsen, Anders Eyvind: Nyt lys over Ny Testamente 1106/00
Nielsen, Anders Eyvind: Rekonstruktion af kristendommens tilblivelse 626/02
Nielsen, Anders Eyvind og Sandbeck, Lars: Mangfoldig opstandelse – eller: at respektere teksternes anliggende 222/19
Nielsen, Anders Ejvind og Sandbeck, Lars: Opstandelsen i senantikken 189, 209/17
Nielsen, Bent Flemming: Kløen og kradsen 746/01
Nielsen, Bent Flemming: Menigheden i prædikenen 684/11
Nielsen, Carsten Haugaard: Er fremtidens gudstjeneste-menighed (også) digital? 328/21
Nielsen, Carsten Haugaard: Hvad kan demens give kirken? 632, 669/22
Nielsen, Claus Thomas: Omvendelse og bod 1154/97
Nielsen, Flemming Chr.: Den fortabte søn 1094/99
Nielsen, Helge Baden: Præsteuddannelsen 514/97
Nielsen, Helge Kjær: Fadervors første bøn 973/03
Nielsen, Helge Kjær: Unyttige tjenere 293/03
Nielsen, Henning: Skal man le eller græde? 90/01
Nielsen, Jakob Fløe: Hvem er vi? Hvad står vi for? Og hvor vil vi hen? 170/07
Nielsen, Jesper Tang: Et forslag til en »pizzaeffekt«: Religiøs management 933/06
Nielsen, Jesper Tang: Herlighed og herliggørelse i Johannesevangeliets nye gudsforståelse 1182/16
Nielsen, Jesper Tang: Indholdets niveauer 146/05
Nielsen, Jesper Tang: Indtil Vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst – Om en apokalyptisk tone i Første Timotheusbrev 563, 594/19
*Nielsen, Jesper Tang: Konflikthåndtering i Korinth 11 /16
Nielsen, Jesper Tang: Paulus’ befrielse fra Luther 34/04
Nielsen, Kirsten Busch: Hvor fjern er den fjerne kirke egentlig? 926/99
Nielsen, Kirsten: De nye salmer og Det gamle Testamente 810/00
Nielsen, Kirsten: Den onde eller det onde? 1015/08
Nielsen, Kirsten: Gammel Testamente og kristen gudstjeneste 1110/97
Nielsen, Kjeld Slot: Gud er Gud for at sætte et rige i værk, anderledes end det skaberværk, vi ellers kender 1087/13
Nielsen, Kjeld Slot: Vielsen set i lyset af 1. søndag i advent 1108/16
Nielsen, Paul Zebitz: Danmarks første kvindelige præst 374/98
Nielsen, Svend Aage: Otto Larsen-sagen (1932) 795/04
Nilsen, Anders: Peters fornægtelse 930/02
Nissen, Johannes: Bibel og etik i hermeneutisk belysning 670/98
Nissen, Johannes: Bibeltolkning og livs tolkning 442/97
Nissen, Johannes: De kristne og staten – tilpasning, afstandtagen eller kritisk engagement 378/04
Nissen, Johannes: Missionsbefalingen og religionsmødet 978 /02
Nissen, Karsten: Biskoppens pastorale ansvar 854/98
Nissen, Karsten: En syntese under opbrud 390/09
Nissen, Ricko Damberg m.fl.: Åndelig omsorg i krydsfel-tet mellem læger og præster 892, 912, 938/23
Nissen, Tine Winther: Fortrolighed, kontinuitet og genkendelse – forudsætningen for en vedkommende kirke 1031/05
Nissen, Ulrik: Kærlighedens ansvar som kristen etik 501/22
Nissen, Ulrik Birk: Philipp Melanchthons forståelse af loven 982/98
Nybo, Anne-Marie: 12 år i dansk sjælesorgs nye historie 738/07
Nyborg, Ole: Gud er kærlighed 511/12
Nygaard, Birger: Hvor findes fællesskabet med forfulgte kristne? Søndag morgen 1120/14
Nørager, Troels: Gud er død, om alle mand var døde 914/00
Nørgaard-Højen, Peder: Leuenberg-kirkernes generalforsamling i Belfast 757/01
Nørgaard, Amalie og Pedersen, Henriette: Manden på stenen 1119/03
Nørgaard, Anders: Den lutherske mission er vel nok en dansk præstekjole værd 788/05
Nørkjær, Hans: Præstens gode tid – hos Kaj Munk og i dagens danske folkekirke 855/18
Nørr, Erik: Otto og Thomas 58/00
O’Sullivan, Birgit: Brugerdreven innovation i erhvervslivet – og i folkekirken? 1005/04
Ochsner, Knud: Idéer og billeder 1054/99
Ochsner, Knud: Omphalos – striden om skabelsen 958/02
Ochsner, Knud: Sjællegeneproblemet 470/07
og strukturforholdene omkring dem 1011/98
Oldenburg, Vibeke Fosgerau von: Askese, frelse og Paradis hos Afrem Syreren 754/03
von Oldenburg, Vibeke: Kødets opstandelse hos Ephraem Syreren og Otto Møller 197, 236/18
von Oldenburg, Vibeke F.: Når ”den upålidelige fortæller” leder læseren i den rigtige retning 612, 635, 660/13
Olesen, Ole Buchardt: Grundtvig og Kierkegaard – to alen af et stykke? eller Den Zelotiske Grundtvig og hans kirkestormende lærling 258, 282/06
Olesen, Ole Buchardt: Religiøs forførelseskunst eller pietistisk alvor? 203, 223/09
Olesen, Ole Buchardt: Virkelighed, efterfølgelse og nåde 762, 786/07
Olesen, Ole: Domstolsafgørelser af gejstlige læresager 466/97
Olesen, Ole: I en kierkegaardsk kontekst 98/99
Olesen, Ole: Subjektivitet og negativitet 1086/97
Olesen, Ole: Tilbagetagelse af kollats 702/97
Olsen, Jakob Valdemar m.fl.: Hvad er fremtiden for kirkelig teologisk forskning og undervisning i Danmark? 834/06
Organisationsansatte, arbejdsgruppen for: Et broget billede (ansættelsesforhold i kirkelige organisationer) 352/97
Overgaard, Kirsten Dissing: Noget om et kokranie 469/97
Pahuus, Hanne Kragh: Den umenneskeliggørende ondskab i de tyske koncentrationslejre 715/05
Pahuus, Hanne Kragh: Det forvandlende i samtalen. Samtalevejledning som fødselshjælp 122/05
Pallesen, Carsten: Begrebsdannelse hos Paulus 884, 906/04
Pallesen, Carsten: Bekendelsens status 618, 642/05
Pallesen, Carsten: Calviniseret lutherdom 649/04
Pallesen, Carsten: Det lutherske sola fide i systemteoretisk belysning 905/08
*Pallesen, Carsten: De taknemmelige døde 1070/15
Pallesen, Carsten: Er Paulus for vigtig til at overlade til teologerne? 827
Pallesen, Carsten: Flugtlinjer 298, 322/02
Pallesen, Carsten: Forord [ordets kirke – kirkens ord] 902, 935/15
Pallesen, Carsten: Guderne ler, men Gud ler ikke 1098/04
Pallesen, Carsten: Kristendom, islam og modernitet ud fra spørgsmålet om gudsbegrebet 410, 440/07
Pallesen, Carsten: Retfærdiggørelseslæren: om at gøre det rigtige af de forkerte grunde – et oplæg om Paulus og Luther 82/04
Pallesen, Carsten: Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes? 992/11
Pallesen, Carsten: Teologi som ‘trivialmaskine’ 827/97
Pallesen, Carsten: Teologiens idiosynkrasi 754/06
Pallesen, Carsten: Ved det andet øjekast 886/98
Paludan, Lars: Bibelen afmytologiseret? 980/20
Paludan, Lars: Det guddommeliges epistemologi 1236/15
Paludan, Lars: Hvad er religion? 832/08
Paludan, Lars: Religionsteologi – en forsømt disciplin 578/10
Pedersen, Anne Kathrine Blinkenberg: Kierkegaard og prædikenens indirekte (til)tale 570/16
Pedersen, Bo Torp: Børn, død og film 522/01
Pedersen, Carsten Hjorth: Katekismus Updated – en religionspædagogisk udfordring 884/08
Pedersen, E. Thestrup: Den glemte Luther 370/97
Pedersen, E. Thestrup: Teologiens »afskaffelse«! 1009/97
Pedersen, Ellen Miriam: Kan Gud dø af metaformangel? 660/21
Pedersen, Else Marie Wiberg og Holm, Bo (red): Nåden og den frie vilje) 651/07
Pedersen, Else Marie Wiberg: En lang og hård kamp 376/98
Pedersen, Else Marie Wiberg: Folkekirkens fremtid – en kirke i og til tiden 461/10
Pedersen, Else Marie Wiberg: Syndernes forladelse 996, 1018, 1048/14
Pedersen, Gerhard og Ågård, Erik: Fra forordnet til frit salmevalg 155/04
Pedersen, Hanne Smith og Fischer-Nielsen, Louise: Gør lægmandslæserne dygtigere til at læse op 283/18
Pedersen, Henriette og Nørgaard, Amalie: Manden på stenen 1119/03
Pedersen, Inge Lise: Menighedsrådslovens paragraf 37 604/00
Pedersen, Ingrid: Dansk kirke – på spansk 95/13
Pedersen, Kåre Egholm: Havde Marx en pointe? Folkekirkelig revitalisering uden om markedet 653/10
Pedersen, Nils Arne: Fortolkningen af Judas og Jesus 362/06
Pedersen, Nils Arne: Smagte vi alle på æblet? 333/04
Pedersen, Sigfred: Bibelsk teologi: Et spørgsmål om Gudsforståelsen 394/97
Pedersen, Sigfred: Den epistolære analyse som en adækvat tilgang til de paulinske breve 1074/02
Pedersen, Sigfred: Den historisk-teologiske eksegese som analytisk metode 1186/97
Pedersen, Sigfred: Forståelsen af den kristne frelse hos Paulus 1098/02
Pedersen, Sigfred: Paulus som brevskriver 737/97
Petersen, Anders Klostergaard: Apologetik og kritik – et Århusprojekt 138/06
Petersen, Anders Klostergaard: Dekonstruktion af den protestantiske Paulusforståelse 854/99
Petersen, Anders Klostergaard: Hvor fører den nyere Paulus-eksegese hen? 1034/00
Petersen, Anders Klostergaard: Kærlighed til Gud 210/03
Petersen, Anders Klostergaard: Skellet går, hvor skellet sættes 398/98
Petersen, Anders Klostergaard: Troen – om igen 267/17
Petersen, Carsten Elmelund: Kirkelig velsignelse af homoseksuelle par – nu eller aldrig?! 97/97
Petersen, Carsten Elmelund: Viljen, troen og dyden 566/98
Petersen, Henrik Sonne: I skyggen af et kald 378/02
Petersen, Jørgen Juul: Apokalyptik og terrorisme 1064/16
Petersen, Jørgen Juul: Stjernfelt og den gamle pave 968/17
Petersen, Jørn Henrik: At skikke sig lige med denne verden 682/03
Pilgaard, Aage: Markusevangeliets kristologi og discipelbillede 846/97
Plum, Karin Friis: Den mystiske mølle 826/02
Plum, Karin Friis: Gudshusets eller livets dør? 549/05
Põder, Christine Svinth-Værge: Ritualerne og deres betydning for prædikenen 834/05
Post, Malene: Når kirken viser sit ansigt 714/07
Poulsen, Flemming Kloster: Den tavse religiøsitet 562/06
Poulsen, Flemming Kloster: Dronning Margrethe og kaldet 538/06
Poulsen, Flemming Kloster: Mellem dårlig religion og god religion 506/06
Poulsen, Flemming Kloster: Præstebilledet i Kerstin Ekmans »Skrabelodder« 482/06
Poulsen, Flemming Kloster: Sorgen og computeren 594/06
Poulsen, Frederik: Herrens tjener i 2. række 731/12
Poulsen, Helle: Den tolvårige Jesus 50/02
Rasmussen, Inge Bastkær: Livslang efteruddannelse 1018/98
Rasmussen, Michael Rønne: Kirkeliv i forandring 12/05
Rasmussen, Michael Rønne: På vej mod fremtidens folkekirke – sammen? 810/04
Rasmussen, Michael Rønne: Reformation og transformation i udkants-Europa 1207/14
Rasmussen, Michael Rønne: Sæt denne bog fri: Luther og udgivelsen af den første trykte udgave af Koranen 200/23
Rasmussen, Steen Marqvard: Værdistyring i den evangelisk-lutherske folkekirke 666, 690/04
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Det lukanske historieværk og debatten om opstandelsen 875/16
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Det særligt lutherske i dag 722/01
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Erik A. Nielsen 704/10
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Guds sande billede 908/06
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Jakob Wolf 537/10
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Kaldet i præsteembedet 363/09
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Om Gud og det onde – en samtale med Jakob Wolf: »Jobs tårer« 720, 758/12
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Radical Orthodoxy – en introduktion 468/07
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Sand Gud – Sandt menneske 666/02
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Skabelse og kors 106/00
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Svend Bjerg 481/10
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Theologia Grammatica 783/10
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Troels Nørager 598/10
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Ægteskabet 1002/04
Rasmussen, Torben Rugberg: Dengang Danmark stadig var en messe værd 534/99
Rathje, Amalie Nørgaard: Girards forsoningslære som et moderne alternativ til den objektive forsoningslære 666/05
Rathje, Amalie Nørgaard: Mellem evangelium og moderne management 492/07
Ravn, Martin: Den alt for korrekte prædiken 892/22
Ravn, Martin: Martin Luther og treenigheden 302/14
Reelsbo, Henning: En etisk indifference 654/97
Rhiger, Tenna Mose: Højmessens praksis dramaturgisk belyst 234/10
Rhiger, Tenna Mose: Liturgisk laboratorium 776, 904, 977/13
Rhiger, Tenna Mose: Om højmessen og ritualiseringens dramaturgi 38/13
Riis, Ricardt: Enighed om retfærdiggørelseslæren? 2/98
Riis, Richardt: Om Abrahams tro og tavshed. 4 eksempler i »Frygt og Bæven« 1261/15
Riis, Richardt: Relation og/eller substans. Et foreløbigt opgør med Luther 3/02
Rod-Salomonsen, Børge: Design? 882/05
Rosendal, Bent: Hos dig er livets kilde 1026/02
Rosengren, Ingrid Sofie: Ægteskabet – revisited 1107/04
Ruager, Søren: Guds almagt 1002/05
Ruager, Søren: Kirke og eskatologi i Johannesevangeliet 610
Ruager, Søren: Kirkerummet – funktion og symbol 997/03
Ruager, Søren: Tegnene i Johannes-evangeliet 624, 654/08
Ruge, Peter: Du skal lytte til dit unge hjerte…963/11
Ruge, Peter: Fortabelsens æt og stilhedens væsen 648/11
Ruge, Peter: Pilgrimsspor og kirkeveje 591/11
Ruge, Peter: Spiritualitet – fra neden – og fra oven 779/11
Ruge, Peter: Åndelig dannelse 1067/11
Rydal, Morten: Jysk Guide 966, 987, 998, 1033/23
Rønkilde, Jette Bendixen og Demant, Jørgen: Smag og behag – liturgisk dannelse 852, 877/19
Rønkilde, Jette Bendixen og Johansen, Kirstine Helboe: En livgivende gudstjeneste 220, 241/14
Rønkilde, Jette Bendixen: »Det lille Himmerige« 278/12
Rønkilde, Jette Bendixen: Ethvert fremmed land er et hjemland; ethvert hjemland er et fremmed land – om liturgi og kultur 601, 630, 658/16
Rønkilde, Jette Bendixen: Kristuskransen som nøgle til gudstjenestefordybelse og nærvær 158/10
Rønnow, Finn: Tillich som teologisk coach? 766/09
Rørtoft-Madsen, Helge: Den europæiske kirke- og religionsret i forslaget til EU-forfatning 562/07
Rørtoft-Madsen, Helge: Kirke, religion og livsanskuelse efter Amsterdamtraktaten 283/98
Raabjerg, Henry: Den sønderjyske tradition 201/01
Raakjær, Ole og Stimpel, Birgitte Bjørn: Himlen, der forsvandt 1056, 1089/12
Salomonsen, Preben: Blinkende stjerne, vinkende engle 426/03
Salomonsen, Preben: KUN i Jesus Kristus? 810/06
Salomonsen, Preben: Romantikken i salmerne 217/06
Samuelsen, Lis: Albert Camus 100 år: Mening eller ikke mening 1114/13
Sandbeck, Lars: Kristen ateisme 66, 96/14
Sandbeck, Lars og Nielsen, Anders Eyvind: Mangfoldig opstandelse – eller: at respektere teksternes anliggende 222/19
Sandbeck, Lars og Nielsen, Anders Ejvind: Opstandelsen i senantikken 189, 209/17
Schiøler, Aage: En bindestreg, der forsvandt og kom igen 122/07
Schiøler, Aage: Forståelsen af inkarnationen 938/00
Schmidt, Nadine: Præsteforeningens prædikenværksted – en beretning om en teologistuderendes møde med virkeligheden 999/22
Schmidt, Ulla: Ny kirkelig organisering? 1115/20
Schousboe, Karen: Kirke og liv i fremtiden 146/01
Schousboe, Karen: Kultur, samfund og kirke i det første århundrede – og i det enogtyvende 6/04
Schultz, Anette Foged 832/12
Schultz, Anette Foged: Helgener og helligsteder 734/10
Schuster, Benny Grey: Cyberspace: rum for kirken? 67/97
Schuster, Benny Grey: Vandringen til Emmaus som Dogme 95 film 902/99
Schwöbel, Christoph: Jagen på en adækvat nådesteologi og den lutherske teologisk fremtid 826/03
Sejergaard, Jørgen: Fysisk eller åndelig opstandelse 901/16
Sejergaard, Jørgen: Hvor blev dokumentationen for sjælens opstandelse af? 232/18
Seniorpolitik 274/01
Simonsen, Kristoffer: Fra ligegyldighed til aktivt kirkeliv 612/14
Sinding, Kirsten Staghøj: Hvor to eller tre er forsamlede er der trobund for konflikt 357/14
Sinding, Kirsten Staghøj: Professionel stolthed – daglig arbejdsglæde 810/07
Sjørup, Lene: Om igen. En diskussion af Kirsten Sarauws Tilbage bliver kun ømheden 738/00
Skovgaard, Steen: Hvordan gøres evangeliet kendt blandt muslimer? 750/97
Skovmand, Marianne Aagaard: Komponisten Sofia Gubaidulina – et musikalsk religiøst univers 954/02
Skovmand, Marianne Aagaard: Mariæ Bebudelse – og andre kvindebilleder i huskirken i Dura Europos i »Syriens Pompei« 262/17
Skovsgard, Steen: Den femte bøns prædikant 1020/11
Skovsgaard, Steen: Forholdet mellem præst og menighed 587/09
Skovsgaard, Steen: Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst 106/04
Sløk, Camilla: Gå ud og fortæl alle folkeslag i Danmark, at kristendommen er en del af vores historie og kultur 362/10
Sløk om livet, sorgen og (van)troen 690, 732/22
Smith, Susanne: Det moderne, søgende menneske og Paul Tillich 857/08
Stender, Poul Joachim: Hvordan de leverer varen 554/02
Storebjerg, Hanne: Længe leve livet 442/06
Stubkjær, Karen Neergaard: Højmessen – trosoplæringens vigtigste sted 150/09
Støvring, Kasper: Fragmenter om natur og kristendom 896/22
Støvring, Kasper: Ole Sarvigs moderne salmedigtning 310/18
Stålsett, Gunnar: Vielsestale, Oslo Domkirke 25. august 803/01
Svendsen, Erik Norman: Bispevielse af Niels Henrik Arendt den 14. marts 1999 i Haderslev Domkirke 318/99
Svendsen, Erik Norman: Bispevielse i Roskilde Domkirke, 29. juni 1997 678/97
Søgaard, Marianne: Ny salme om livsmod 1138/22
Søgaard, Peter: Magt og vold 1109, 1134/19
Søltoft, Pia: Det etiske hos Kierkegaard 185/97
Søltoft, Pia: Kierkegaard i dag 1022, 1122/17
Sønderby, Kirsten Kruchov: At holde på præsten lokalt 363/21
Sørensen, Arne Haugen: Det evangeliske røntgenbillede 910/98
Sørensen, Arne Haugen: Landskabet bag mig – erindringer i løs vægt 652/07
Sørensen, Christian Grund: Decade of Evangelism 4/99
Sørensen, Dorte Rebsdorf: Etiske perspektiver på forandringsledelse i folkekirken 42/09
Sørensen, Frederik G.: Fastens betydning for den åndelige og fysiske sundhed 916/98
Sørensen, Ole Beier: Seniorpolitik eller udviklingspolitik – om ældre på arbejdsmarkedet 286/01
Sørensen, Poul Bo B.: Cyberkirke i Cyberspace 286/03
Sørlander, Kai: Modernitet og Rationalitet 791/09
Tast, Peter: Gudstjenesten som terapeutisk forløb 778/12
Theill, Helle: At komme til Skriften – i Indien 4/00
Theill, Helle: Fra Gud i »alt i alle« til Gud i »død, men ikke glemt« 1143/18
Theill, Helle: Nietzsche – læst af en ikke-tidehvervsk teolog 126/17
Theill: Helle: Politisk eksegese – I Indien 11/00
Theissen, Gerd: Den historiske og den fiktive Jesus 54/11
Thomsen, Erling Stougård: Føl hos Olesen Larsen 830/99
Thomsen, Henning: Dåben – fra druknedød til væksttilskud? 1123, 1156/21
Thomsen, Henning: Guds barn i dåben? 931/19
Thomsen, Henning og Harbsmeier, Eberhard: Præstespejl 217/05
Thomsen, Henning: Homiletiske overvejelser over dommen 1146/01
Thomsen, Henning: Kristendom og kultur arv og kamp 262/99
Thomsen, Henning: Prædiken og den trinitariske struktur 207/10
Thomsen, Marie Hedegaard m.fl: Hvad ved vi om sorggrupper i folkekirken 14, 44/15
Thomsen, Ole Bjerglund: Efter brylluppet: Hvad så med kirken og parforholdet? 178/15
Thyssen, Birgitte: Prædiken og livsvirkelighed 445/99
Thøisen, Sanne: To skandinaviske homiletikker 402/02
Tjalve, Lars: Gud til tiden 90/06
Tjalve, Ulla og Lars: Tolkien, teologien og treenigheden 1140/03
Toftdahl, Lars: Om nærige og gavmilde paver iblandt os 730/02
Toftdahl, Lars: Om tro og dåb og Guds herredømme over nåden 350/98
Tolstrup, Christian Fink: Svaret på Kierkegaards angreb på kirken svæver lid i luften. Og hvad var spørgsmålet egentlig? 1133/13
Trap, Lise: Hvad fanden er meningen? (”meaning-making” kalder psykologerne det) 1060/13
Tronier, Henrik: Paulus – stoiker eller apokalyptiker? 3/01
Vinberg, Kim Tesdorph: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! 244/00
Vind, Anna: Paulus og Luther – et nutidigt oplæg 58/04
Vind, Anna: Primus et principalis articulus 858/04
Vinther, Ole: Mentorskab som en kirkelig udfordring 930/08
Værge, Johannes: Hvad sker der i dåben? 778/21
Værge, Johannes: Jesus og »Herrens lidende tjener« 346/17
Værge, Johannes: Tinglyst i Himlen – evigt liv uden evig sjæl 433/09
Wagner, Hartvig: Vor tids kirkelige situation i eskatologisk lys 400/05
Wallmann, Johannes: Kirkestrid i Tyskland om »Fælleserklæringen« 59/98
Weinholt, Karin: Fra ateisme til teologisk fakultet 162/99
Welz, Claudia: Den tabte tro – negativitetens sår i post-holocaust teologi 70, 90/13
Welz, Claudia: Det teologiske projekt 1085/10
Welz, Claudia: Ondskab, død og kærlighed. Michael Haneke som ubestemthedens mester 856/14
Wemmelund, Martin: Pascal – en moderne apologet? 50/05
Westergaard, Elof: De forsvundne kunstnere og hesten i det fjerne 680/97
Westergaard, Elof: Fødder og efterladte spor 450/03
Wiberg, Bertil: Gustaf Wingren genlæst 570/01
Widmann, Peter: Fakultetsteologien og den kirkelige præsteuddannelse 34/98
Wigh-Poulsen, Grete: Forandringer – Hvad er der sket med provstestillingen 1059/20
Wigh-Poulsen, Grete: Forventninger – Hvad forventes af en provst? 1032/20
With-Poulsen, Grete: Fremtid – Hvordan kan provstestillingen rumme både forventningerne og forandringerne? 1086/20
Wigh-Poulsen, Henrik: Voodoo! 670/11
Willert, Niels: Prædiken- og gudstjeneste forberedelse 1082
Willesen, Anne-Mette Nortvig: »Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer«. Forsoningslære hos René Girard 525/05
Winkel, Katrine: Den aktuelle Markion 186/02
Wiwe, Carl Frederik: Livets mening er sorgens mening 690, 732 /22
Wolf, Jakob: Den almægtige Gud og det onde 570/03
Wolf, Jakob: Den religiøse erfaring 418 /97
Wolf, Jakob: Gud er ikke død, han lever og har det god – i alle ting 426/02
Wolf, Jakob: Gud som magten og kærligheden 1142/11
Wolf, Jakob: Løgstrups fortolkning af Luther 914/10
Wolf, Jakob: Moralen og træerne – om moralens begrundelse 451/08
Wolf, Jakob: Om Gud 670/99
Wolf, Jakob: Troen er tåbelig 1156/08
Wolf, Jakob: Vi lever ikke i usandheden, men i oprør mod sandheden 544, 578, 604, 629, 656/11
Østergaard, Kristian: Heidegger – en religiøs eksistensfilosof 261/08
Aagaard, Anna Marie m.fl.: Ret og etik 831 /98
Aagaard, Anna Marie: Kirke, menighed, gudstjeneste 1046/99
Aagård, Erik og Pedersen, Gerhard: Fra forordnet til frit salmevalg 155/04
Aagaard, Per: Bibelske salmer – Ja tak! 196/01
Aarflot, Jan Olav: Seniorpolitik – forsømt og etterspurt 280/01
Aarup, Niels: Dansk Kirkekalender 274/02
Aarup, Niels: Salmebogsforslag og skrivebordsarbejde 94/01

BOGUDDRAG
Gadegaard, Anders: Tro mod politik 78/20
Hartung, Sten: Den ortodokse arv 168/20
På søndag – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret 424/21

DAGBOG FRA EN PRÆST
Bendtsen, Malene: Her tales jo det danske sprog, hjerte-sproget 242/23
Bendtsen, Malene: Hundredevis af frivillige 536/23
de Medeiros, Elisabeth Krarup: Afledning på vej hen for at købe klistermærker til ulvetimen 967/22
de Medeiros, Elisabeth Krarup: Bare de ikke blive væk juleaften 1192/22
de Medeiros, Elisabeth Krarup: Det er så vigtigt, at vi ta-ger menneskers livssituationer og behov alvorligt 58/23
de Medeiros, Elisabeth Krarup: Endelig mandag 687/22
de Medeiros, Elisabeth Krarup: Kommer der andre end ”Tre ludere og en lommetyv” i Brøndbytrand Kirke 306/23
de Medeiros, Elisabeth Krarup: Men hvor bliver konfirmanderne af? 532/22
de Medeiros, Elisabeth Krarup: Sogneudflugt til den lokale moske 306/22
Mikuta, Josefine Frej: At tale tro med en filurkat 468, 470/23
Mikuta, Josefine Frej: Er vi kanariefuglen i kulminen? Eller bærer vi Atlas-byrden? 714/23
Mikuta, Josefine Frej: Kigger din præstekjole sultent på dig? 130/23
Mikuta, Josefine Frej: Kunsten at græde 1038/23
Olesen, Lone Balle: Et øjebliks kærlighed til præstelivet på landet 859/23
Østrem, Pernille: Mørket har sænket sig, og udenfor er Nørrebro 186/22

DEN LITURGISKE SAMTALE
Berg, Berit Weigand: Menigheden og det liturgiske fællesskab 576/21
Demant, Jørgen: Gudstjeneste og kvalitet 542/21
Holm, Bo Kristian: Er det luthersk? 624/21
Højlund, Louise: Bibelen sombolsje 648/21
Rønkilde, Jette Bendixen: Genkendelse 601/21
Thomsen, Viggo Ernst: Klassisk 751/21
Westergaard, Elof: Tradition 776/21
Illum, Tine: Kunsten at knuse et holdkæftbolsje 539/21
Illum, Tine: Workshop om kvalitet i gudstjenesten 544/21
Illum, Tine: Intro til workshop om menigheden som liturgisk fællesskab 578/21
Illum, Tine: ”Præsten” – intro om genkendelighed 604/21
Illum, Tine: Workshop om ”luthersk” 626/21
Illum, Tine: Ubibelsk 650/21
Illum, Tine: Klassisk 753/21
Illum, Tine: Tradition 783/21

DEN ÅNDELIGE SØGEN (Peter Ruge):
Kaldstanken og kaldserfaringen. Fra »embedsteologiske overvejelser« til »moderne spiritualitet« 607/12
Nu’ets praksis på kirkebænken 105/12
Samtale med Jung: Hvis den kristne myte er svaret – hvad er så spørgsmålet? 35/12
Tre timers bøn og meditation – dagligt! 298/12

REFORMATIONSENCYKLOPÆDI
Mikkelsen, Hans Vium: Bibelen 321/17
Jensen, Ole: Brød, det daglige 343/17
Frederiksen, Hans Jørgen: Granach 425/17
Jacobsen, Anders-Christian: Dåb 465/17
Sjørup, Lene: Luther og familien 492/17
Hjorth, Birgitte Graakjær: Galaterbrevet 552/17
Larsen, Birgitte Stoklund: Helliggørelse 578/17
Nielsen, Henrik Bundgaard: Katekismus 608/17
Hornbech, Birthe Rønn: Loven 647/17
Jensen, Ole: Luther og Løgstrup 668/17
Amundsen, Valdemar: Melanchton 695/17
Jacobsen, Anders-Christian: Nadver 779/17
Nikolajsen, Jeppe Bach: Nationalkristendom 809/17
Larsen, Birgitte Stoklund: Prædiken 842/17
Hornbech, Birthe Rønn: Regimente 874/17
Andersen, Børge Haahr: Retfærdiggørelse 907/17
Bidstrup, Ulla Morre: Teologi 960/17
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Tro 995/17
Christensen, Jørgen Bo: Tænkning 1021/17
Gregersen, Niels Henrik: Ånd 1150/17

DEBAT

(Indlæg med * har efterfølgende kommentar fra formand eller redaktør)

13 ugers ekstra ferie! 256/07
Adamsen, Johannes: Et pip til en anmeldelse 530/07
Agersnap, Karen og Callesen, Mads: Teologi på universitetet 361/02
Agersnap, Søren: Servicekirketanken og bryllupsevents 872/07
Ahrenfeldt, Betty Grønne: Grænser for omklamring 865/11
Ahrenst, Stinna: Det er jo bare ment som et startskud 1093/14
Ahrenst, Stinna: Præsten som konfirmandunderviser: Mere relation og mindre autoritet 1035/11
*Albertsen, Andrés: Kirkeministeren i Argentina 285/04
Albinus, Johannes: Frelse eller fortabelse 671/06
Andersen Finn B.: Den indgydte tro 508/97
Andersen-Mølgaard, C. S.: Elskes – elske 895/05
Andersen, Anne Katrine Bjørn: Akut supervision one-to-one efterlyses 987/14
Andersen, Børge Haahr: En apostolsk misforståelse 201/99
Andersen, Børge Haahr: En præcisering! 801/00
Andersen, Børge Haahr: Et juridisk dilemma, belyst gennem en ombudsmandsafgørelse 592/00
Andersen, Børge Haahr: Hvordan er det lige, at vi bekæmper mobning? 61/08
Andersen, Børge Haahr: Når ægteskab reduceres til venskab 51/11
*Andersen, Børge Haahr: Præsteforeningens rolle i Grosbøll-sagen 817/04
Andersen, Børge Haahr: Skal vi løse problemet på dansk eller på svensk? 252/08
Andersen, Børge Haahr: Undersøgelse i 92 københavnske kirker 240/01
Andersen, Chr.: L. J. Koch – en inspirerende læremester 930/01
Andersen, Erling: Er det lykken at arbejde i team? 476/11
Andersen, Erling: Provstier på vej 210/06
Andersen, Finn B.: Baptisternes dilemma 998/98
Andersen, Finn B.: Blasfemi i kirken 793/06
Andersen, Finn B.: Dåbsdebat mellem kolleger 1146/98
Andersen, Finn B.: Er sakramenterne udstillingsmontrer eller nådemidler 992/02
Andersen, Finn B.: Feldbæk og Mynster 216/97
Andersen, Finn B.: Guds nåde 1034 /03
Andersen, Finn B.: Inkonsekvent vranglære 646/06
Andersen, Finn B.: Kan man afslutte en drøftelse på den måde? 943/06
Andersen, Finn B.: Luther og homoseksualiteten 332/05
Andersen, Finn B.: Martin Luther og Præsteinitiativet 175/06
Andersen, Jesper Steen: Respons og konklusion 834/01
Andersen, Jesper Steen: Til Danmarks teologer 715/01
Andersen, Jesper Steen: Åndelig status i folkekirken 748/03
Andersen, John m.fl.: Til Danmarks bisper og Kirkeministeriet 979/00
*Andersen, John: Præsteforeningen 13/97
*Andersen, Karin: Et rimeligt honorar 600/14
Andersen, Kresten Thue: Kristen ateisme – kommentar til Sandbeck 142/14
Andersen, Kresten Thue: Opstandelsen – bogstavelig talt og i tro 174/15
Andersen, Kurt V.: Forudsætninger for at rumme forskellighederne 1036/07
Andersen, Lars Toftdahl: Fem velmente påstande i det Herrens år 2009 220/09
Andersen, Leif: En lettere surrealistisk samtale 607/01
Andersen, Leif: Forfriskende tilgang 563/03
*Andersen, Mai Bjerregaard: Overvejelser efter overenskomstforhandlingerne OK18 600/18
Andersen, Niels: Det er dejligt at gå på pension 961/14
Andersen, Niels: Fadervor ved gudstjenesten 901/17
Andersen, Poul E.: Du må ikke udfordre! 198/03
Andersen, Poul E.: Overfladisk og fordomsfuld 610/97
Andersen, Solvej Paabøl: Podcasten ”Prædiken på vej” – et kollegialt scoop! 454/21
Andersen, Svend: Argumenter om kirkeforfatning: kirkehistorie eller teologi? 1046/11
*Andersen, Svend: Kristendom eller kristenhed 64/23
Andersen, Svend: Luthersk politisk etik 1105/12
Andersen, Svend: Marketing, prisfastfættelse og forrentning 104/06
Andersen, Svend: Påskens informativ 478/03
Andersen, Torben Hjul: Advarsel – mangel på frivillige 310/00
Andreasen, Birgitte, Nygaard, Maibrit og Slot-Henriksen, Rolf: Oprør fra midten 995/97
Andreasen, Carsten: Gudstjenestens indledningsdel 314/16
Andreasen, Per Bucholdt m.fl.: Elektronisk netværk for alle præster 153/99
Andreasen, Per Bucholdt og Hedegaard, Peter: Retten til at definere virkeligheden 29/12
Andreasen, Per Bucholdt: Bid i debatten 967/07
Andreasen, Per Bucholdt: Da kirken kom i TV 671/03
Andreasen, Per Bucholdt: Det grå guld og præstelivet 846/05
Andreasen, Per Bucholdt: Det relevante kirkesyn 1132/03
Andreasen, Per Bucholdt: Det sidste ord 941/05
Andreasen, Per Bucholdt: Er præster lede ved at lede? 203/06
Andreasen, Per Bucholdt: Er præster lede ved at lede? 204/06
Andreasen, Per Bucholdt: Hvis folkekirken var en arbejdsplads 366/03
Andreasen, Per Bucholdt: Ja, provsten skal også være præst 358/10
Andreasen, Per Bucholdt: Kirkens traditionsproblem 923/03
Andreasen, Per Bucholdt: Konkret seniorpolitik, tak 921/05
Andreasen, Per Bucholdt: Lokalfinansierede stillinger skal være med til at pege på, hvor der er brug for flere 227/08
Andreasen, Per Bucholdt: Replik til replik 896/05
Andreasen, Per Bucholdt: Sommertid 611/08
Andreasen, Per Bucholdt: Valget og kaldet 1102/08
Ank, Ingrid (red): Rigtige guder gider ikke psykologi 1055/13
Apelgren, Hans Erik: Et klart billede 206/07
Arendt, Bent: Folkekirkens magtstrukturer 255/22
Arendt, Bent R. m.fl.: Til biskopperne 363/98
Arendt, Kirstine og Hermann, Ulla E.: Cand. – cand. Ikke 391/02
Arendt, Lill og Bernhagen, Eva: Manglende km-adresser! 982/10
Arendt, Niels Henrik og Jeppesen, Knud: Sæt et dansk aftryk i Betlehem 685/09
Arendt, Niels Henrik: Betydningen af en liturgisk »piruette« 5/10
Arendt, Niels Henrik: Den uundværlige kirke 267/09
Arendt, Niels Henrik: Efteruddannelse og struktur 965/97
Arendt, Niels Henrik: En hårfin balance 880/09
Arendt, Niels Henrik: Haderslev stift udsender »personalepolitik« for præster 644/03
Arendt, Niels Henrik: Konfirmandundervisning – ufattelig vigtig! 294/10
Arendt, Niels Henrik: Kristendommen med og mod kulturerne 583/08
Arendt, Niels Henrik: Lær dog nu det ord! 574/09
Arendt, Niels Henrik: Opmærksomhedskrigen 821/08
Arendt, Niels Henrik: Ressourcer og strukturer – og faldgruber 882/07
Arendt, Niels Henrik: What’s in it for me? 1128/08
Arendt, Rudolph: Er det samme sag? 196/97
Arendt, Rudolph: Nietzsche og Jakob Knudsen 536/01
Arendt, Rudolph: Nisseteologi? 1022/00
Arendt, Rudolph: Paulus og Amerika 1199/00
Arendt, Rudolph: Replikker til 458/97
Arendt, Rudolph: Svar til Einar Brandt-Nielsen 337/98
Arendt, Rudolph: Så afskaf vielsen! 609/97
Arnbak, Paul Chr.: Mellemrum 503/04
Arnbak, Paul Chr.: Præsterne i Hadsund Provsti er kede af overenskomstresultatet 1017/99
Arnstrøm, Merete: Dårlig udrustning 180/02
Arrangørgruppen bag »Inspirationsdage«: Spiritualitet og kristentro 133/05
Asmussen, Finn: Ansættelse med løntilskud for ledige 656/04
Asmussen, Jan m.fl.: Præsters retssikkerhed 576/06
Asschenfeldt, Inge m.fl.: Til kirkeminister Tove Fergo 1040/04
Auken, Margrete m.fl.: Den forvrængede kristendom 1115/97
*Bach-Nielsen, Carsten: En mening om en ting 267/01
Bach, Henrik: Apropos solidaritet og langsom huslejestigning 970/06
Bach, Marianne, Jensen, Johannes og Due, Elmo: Vejledningens to-regimentelære 430./00
Bacher, Jesper og Holm, Katrine Winkel: De åbne øjnes hermeneutik 1050/08
Bacher, Jesper: Den der gifter sig med tidsånden bliver hurtigt enkemand 158/13
Bacher, Jesper: En snublesten – en replik 200/03
Bacher, Jesper: God ledelse er lidt ledelse 912/11
Bacher, Jesper: Tid til opgør imod nutidsteologien i folkekirken! 783/11
Bagge, Pernille Vigsø: Omskæring og andre svære spørgsmål 694/12
Bagge: Pernille Vigsø: Jamen hvad kan man med den? 420/12
Baggesgaard, Kristian: Hvad gør man hvis man ingen svinehund har? 1222/97
Baggesgaard, Kristian: Kirkeasyl 1044/09
Baggesgaard, Kristian: Kirken som asyl 737/09
Baggesgaard, Kristian: Lidt Løgstrup, lidt Paulus, os selv og så de fremmede 283/00
Baggesgaard, Kristian: Tid til opgør med fundamentalismen – og liberaltheologien 810/11
Baggesgaard, Kristian: Troen og almagten 881/12
Bak, Jens Torkild: Et uafklaret forhold til ledelse 457/04
Bak, Peter Aage: Et lille suk i et Luther-år 990/17
Bak, Peter Aage: Personalepleje i Københavns stift II 266/01
Bak, Peter Aage: Personalepleje? 20/01
Balling, Jakob: En gang til: Købt og betalt 1165/99
Balling, Jakob: Købt og betalt – fortsat 997/99
Balling, Jakob: Købt og betalt 870/99
Balling, Jakob: P.S. 100/00
Balslev-Clausen, Erik: Spørgsmål til Liste D 1048/97
Balslev-Clausen, Peter: Salmebøger og syvkabaler 384/05
Balslev, Svend: Når andre til kirke mon gange 513/03
Bang-Møller, Henrik og Rasmussen, Thomas Reinholdt: Teologi vendt på hovedet 243/09
Bang-Møller, Henrik: Da Gud fik krop 75/12
Bang-Møller, Henrik: Den sansende tro 94/10
Bang-Møller, Henrik: Den synlige Gud og den synlige tro 1059/10
Bang-Møller, Henrik: Det menneskeliges kristelige forankring 717/06
Bang-Møller, Henrik: Er alt politik? 883/10
Bang-Møller, Henrik: Grænser for politik 781/11
Bang-Møller, Henrik: Hvordan det burde ”slå klik” for betydeligt flere præster 886/11
Bang-Møller, Henrik: Stress, eksistens og præsterolle 980, 998, 1034, 1064/15
Bartholdy, Bent: Loyal mod sit firma – og mod sig selv 700/03
Baungård, Mogens Agerbo: Præsteside 929/98
*Baunsbak-Jensen, Asger: Værk eller person 75/10
Bay-Mortensen, Morten og Møller, Erik Dybdal: Konfirmandundervisningens fallit og mulige genrejsning? 340/99
Bech-Hansen, Sabine: Biskoppens rolle bør være mere klar 236/07
Bech-Hansen, Sabine: Boligpligten 1067/06
Bech-Hansen, Sabine: Formandsskifte 4/08
Bech-Hansen, Sabine: Præsten som leder 921/05
Bech-Hansen, Sabine: Præsters efter- og videreuddannelse 1116/04
Bech-Hansen, Sabine: Svar til Ivar Brændgaard 942/05
Bech-Hansen, Sabine: Svar til kirkeministeren 258/07
Bechmann, Helge: Små ændringer med stor betydning 251/08
*Beck, Hans F.: DNK: Hvorfor? 818/98
Beck, Hans F.: Visse misforståelser om Tidehverv og Grundtvigsk Arbejdskonvent 827/10
Bendfeldt, Helga Døssing: Kristeligt Dagblad skader fol-kekirken 883/23
Berg, Berit Weigang: En arbejdsløs teolog er en præstekollega uden job 847/05
Berg, Karen-Bolette: Om ønsker til ægteskabsritual 323/12
Berg, Kenneth: Et svar på en replik 796/19
Berg, Signe Malene: Færdig, medlem og arbejdsløs 173/98
Bergeon, Inger Hjuler m.fl.: Støtte til biskop Tine Lindhardt 905/14
Bergeon, Inger Hjuler: Kandidater og bagland 1100/97
Bergeon, Inger Hjuler: Lønnen! 1044/97
Bernhagen, Eva og Arendt, Lill: Manglende km-adresser! 982/10
Betalingskirke bemandet med ivrige amatører (Jesper Yde) 883/07
Bid i debatten (Per Bucholdt Andreasen) 967/07
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: Høringssvar på debatoplægget 373/06
Bidstrup, Ulla Morre: De helliges samfund 925/08
Bidstrup, Ulla Morre: Folkekirken lever af den personlige kontakt til præsten 507/11
Bidstrup, Ulla Morre: Liturgik på pastoralseminariet 269/14
Bidstrup, Vibeke m.fl.: 10 år med vielse af to af samme køn 598/22
Bille, Mads: Kirkekorets plads 890/99
Birch, Peter: Falsk markedsføring? 602/09
Birch, Peter: Salmebogen grafisk set 840/03
Birkler, Jesper: Det særlige rum 177/02
Bischoff-Mikkelsen, Lene: Professionel hjælp i tilspidsede situationer 41/15
Bischoff-Mikkelsen, Lene m.fl.: Kan præsters arbejdsbyrde vurderes? 1099/98
Bisgaard, Jens: Delrapport nr. 4 fra »Præsters psykiske arbejdsmiljø« 1013/02
Bisgaard, Jens: Fortsatte studiers bidrag til arbejdsmotivationen for præster 777/04
Bisgaard, Jens: Landsdækkende undersøgelse af præster psykiske arbejdsvilkår i folkekirken 873/01
Bisgaard, Jens: Nadveren og argumenterne 787/16
Bisgaard, Jens: Om undersøgelsen »Præsters psykiske arbejdsvilkår« 419/02
Bisgaard, Jens: Redegørelse for »Vielse af fraskilte« 154/08
Bisgaard, Jens: Teologien, der blev væk 421/08
*Bjarkam, Carl: Cølibatets renæssance? 719/06
Bjerg, Jakob: Gudstjeneste for dem? 866/11
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H.: Høgenhaven læser upræcist 1101/98
Bjerregaard, Mai: Ceremonilokale i Billund Lufthavn 937/03
Bjørn, Erik: Dårligt parameter 559/01
Bjørnson, John Kåre: Glemte nadveren! 699/00
*Bladt, Robert: En ensidig forestilling 481/99
Blichfeldt, Anders: Gamle årgange 715/01
Blichfeldt, Anders: Hjernevridereksegese 50/04
Blichfeldt, Anders: Præst i Sverige? 989/03
Blichfeldt, Anders: Religionernes tivoli på Christiania 948/04
Blichfeldt, Anders: Skattetænkere spekulerer i udmeldelse af folkekirken 12/06
Blichfeldt, Anders: Stilheden bagefter 335/06
Blinkenberg, Katrine: Arbejdsmiljø på dagsordenen 882/18
Blokager, Maja Søgaard og Helbo, Signe: Vigtigheden af liturgisk seriøsitet 556/19
Boas, Adam: Forkyndelse i feltet mellem fornuft og tro 1153/09
Bock, Erik: De ledige på torvet 590/03
Bock, Erik: Hvorfor tage i Kloster? 467/00
Bock, Erik: Mobning i Munkebo 277/07
Boel, Eva Fischer og Davidsen, Mads: Forkyndende og understøttende undervisning – hvordan bruger vi vores ressourcer bedst? 1142/14
Bojesen, Lars Bo: Selvets faktum 991/06
Bojsen-Møller, Anna: Til den kommende hovedbestyrelse i Præsteforeningen 1042/09
Bojsen-Møller, Jannik: Vestjydsk jærnbanekonvent 136/07
Bolding, Bodil: Den genopstandne kapellan 607/99
Bollmann, Kaj: A Soul for Bramming 404/99
Bollmann, Kaj: Brammings oplysninger er forkerte 634/99
*Bollmann, Kaj: Eurosjælen – endnu engang 1021/99
Bollmann, Kaj: Hjemmedåb og fremstilling 605/05
Bollmann, Kaj: Krarup suger blod af sønderjydernes historie 914/99
Bonde, Anders: Boligspørgsmålet i et videre perspektiv 374/07
Bondorf, Sofie Frost: Lad os tale! 6/22
*Bonnevie, Gustav (SOAP): Hvordan sikres overenskomstansatte præster et rimeligt regulativ? Hvor er tillidsrepræsentanterne? 106/11
*Bonnevie, Gustav: 100% til halv løn 10/12
Bonnevie, Gustav: Begrebet »tro« i DO og i den luthersk-katolske fælleserklæring (FE) 462/98
Bonnevie, Gustav: Folkekirken og religiøse erfaringer 507/97
Bonnevie, Gustav: Hvad man forstår ved sjæl 491/09
Bonnevie, Gustav: Teologisk kritik af menneskesynet i det etablerede sygdomsbehandlingssystem 907/07
Bonnevie, Gustav: Tro, ikke som tillid, men som træ 859/97
Bonnevie, Gustav: Ved tidernes ende 115/07
Borup, Niels Henning: Hvor er det synd for præsterne 501/99
Borup, Niels Henning: Søren Krarups messe – en replik 912/99
Boye, Erik: Budskabet om svaghed i dåbsundervisningen 252/00
Brahtz, Martin m.fl.: Åbent brev til kirkeministeren 965/04
Bramming, Bente og Torben: Efterlysning af teologisk Ribe litteratur 391/03
Bramming, Torben og Mulnæs, Carsten: Folkekirkelig magfoldighed og teologisk saglighed 1075/13
Bramming, Torben: – ikke flere afveje til Gud, tak 430/10
Bramming, Torben: At sige kirken ret farvel 995/00
Bramming, Torben: Folkekirken i massemediernes uhellige søgelys 634/12
Bramming, Torben: Folkekirken og klimaringning 1078/09
Bramming, Torben: Giv Europa en sjæl 198/99
Bramming, Torben: Kingo kendte Balzac 940/15
Bramming, Torben: Kirkefondet, Økumenisk center og den europæiske sjæl 549/99
Bramming, Torben: Kristendommen vendt på hovedet – eller sikrede Harald Blåtand ytringsfriheden 682/09
Bramming, Torben: Kristus alene eller en blandt andre? 222/10
Bramming, Torben: Managementspøgelset 504/11
Bramming, Torben: Modernitetens mytologi 743/13
Bramming, Torben: Målestok for kristne tydningers autenticitet 1200/00
Bramming, Torben: Politiske præster 888/11
Bramming, Torben: Religionsblindhed og religionssyn 850/00
Bramming, Torben: Wake up – vi lever i en ny tid! 393/13
Brandt-Nielsen, E.: Epistlen skriver 228/99
Brandt-Nielsen, E.: Sådan går alting i fisk 609/99
Brandt-Nielsen, Einar: Den egentlige død – opstandelsen 200/98
Branning, Knud: Et æselspark 411/97
Bratlien, Astrid O L: Opstandelsen, teknologien og livet 727/04
Breengaard, Benedicte Hvidt og Breengaard, Carsten: KALD eller ? 576/06
Breengaard, Benedicte Hvidt og Breengaard, Carsten: Svar til Jesper Yde m.fl. 397, 448/06
*Breengaard, Benedicte Hvidt: Hvad er huslejen? 1022/97
Breengaard, Carsten: Grane & Wibergs skyklapper 462/98
Breengaard, Carsten: Grane og Wiberg og sola scriptura 307/98
Breengaard, Carsten: Provsteægtefæller! Foren eder! 135/99
Breengaard, Carsten: Sammenhænge i historien 945/07
Bregn, Kirsten: Ny løn – en løftestang for ny ledelse i folkekirken 209/01
Brikner, Keld: Ligesom folkekirken? 960/03
Brink, Agnete: Problemfyldt personalepleje 282/02
Brinth, Lars: DR og »landets præster«! 111/03
Brinth, Lars: For at andre kan få adgang 379/00
Brinth, Lars: Net-Undersøgelser 134/08
Brinth, Lars: Pligten til at medvirke 202/08
Brisson, Benedikte: Det grundtvigske forslag til mishandling af Den danske Salmebog 995/98
Brun, Jens: At tælle til tre 992/14
Brun, Jens: Cupitt, sproget og den 2. korsfæstelse 486/01
Brun, Jens: Danmarks middelalderlige altertavler 269/09
Brun, Jens: Demokrati eller prædikestol? 11/06
Brun, Jens: Dåbstroens tilbagegang og fremgang 622/15
Brun, Jens: Hvor to eller tre… 785/11
Brun, Jens: Luther og renten 153/06
Brun, Jens: Noli Me Tangere! 481/14
Brun, Jens: Opgør med materialismen 34/09
Brun, Jens: Rør mig ikke – stadigvæk! 577/14
Brun, Jens: Seksualitetens forbandelse 756/12
Brun, Jens: Svaret til Pilatus 5/11
Brun, Jens: Teologisk opgradering af Julen! 1019/09
Brun, Jens: Velfærdssamfundets tryghedsnarkomani 798/07
Brun, Jens: Virkelighed og forestilling 1140/99
Brunés, Steffen: Midt i en IT-tid 341/00
Brunés, Steffen: Præsten og gymnasielæreren – en replik 823/06
Bryld, Christian: Sku’ vi så lige ta’ os sammen? 1197/98
Brændgaard, Ivar: Lidt mere professionalisme, tak! 923/05
Brøndum, Peter: Blodtryk og pensioner 1142/97
Brøndum, Peter: Hold kursen, kære minister. Stå fast! 1066/06
Brøndum, Peter: Undskyld, hr. Minister – og tak! 274/06
Buchhave, Johs.: Forklarelsen på bjerget 40/99
*Bundgaard, Johs. L.: Bolig og løn 794/06
Bundgaard, Johs. L.: Dåb i Guds navn 670/06
Bundgaard, Johs. L.: En politisk korrekt »NY« Paulus 257/04
Bundgaard, Johs. L.: Til hovedbestyrelsen 1011/01
Bundgaard, Johs. L.: Ægteskabelig dans på lighedslinen 856/10
Bundgaard, Johs.: Søndag 258/07
Bækdorf, Elna: Mangelfuld anmeldelse af grønlandske studier 1176/98
*Bækgaard, Hans-Ole m.fl.: Præsteforeningen har spillet fallit 1036/14
Bækgaard, Peter: Luther – Lars Toftdahls forbundsfælle? 228/04
Bærentzen, Jens (overs): Til »Fælleserklæring om retfærdiggørelseslæren« 170/98
Bærentzen, Jens: 150 tyske professorers votum om »Fælleserklæringen« 170/98
Bøcker, Kristian: Min og mit! 814/11
Bøcker, Kristian: Tillid er godt – kontrol er bedre! 1056/08
Bøggild, Jens: Fadervor er ikke forkyndelse 705/15
Bøggild, Jens: Om bortfald af modsætningen mellem tro og gerninger 464/17
Bøye, Merete og Thingstrup, Edith: Kirkeforfatning – nej tak 602/13
Callesen, Mads og Agersnap, Karen: Teologi på universitetet 361/02
Callesen, Povl: Hvem har erfaring med bibelhistoriske sange? 343/00
Carøe, Niels Bo: Folkekirkens embedskrise 1196/98
Chammon, Charlotte: Hvordan lærer vi konfirmanderne noget… 788/11
Christensen, Andreas: Vent bare til Far kommer hjem 70/04
Christensen, Anna Grethe: Hvad præsteforeningen faktisk gør 138/01
Christensen, Anna Grethe: Svar til Olav C. Lindegaard 440/98
Christensen, Anna Grethe: Synspunkter fra liste H 1101/97
Christensen, Bent m.fl.: Forum for Kritisk Indvandringsdebat 789/01
Christensen, Bent Skovhus: Tabuemnet og samvittigheden – teologisk og praktisk 573/00
Christensen, Bent: Der blev leveret en vare! 393/00
Christensen, Bent: Det virkelige menneske? 36/09
Christensen, Bent: Døbt ind i en ramme? 979/08
Christensen, Bent: FE-dobbeltsvaret er OK 581/98
Christensen, Bent: Folkekirken i Muhammedkrisen 334/06
Christensen, Bent: Forum for kritisk indvandringsdebat 610/01
Christensen, Bent: Go’ morgen Danmark 897/02
Christensen, Bent: Helligånden og debatten 65/06
Christensen, Bent: Herrens dag! 1132/13
Christensen, Bent: Hvad forestiller Torben Bramming sig? 654/07
Christensen, Bent: I virkeligheden 448/06
Christensen, Bent: Ind med kyndelmisse, ud med septuagesima 138/14
Christensen, Bent: Indvandringskritisk Forum opløses 273/03
Christensen, Bent: Kirken i virkeligheden 109/13
Christensen, Bent: Model 3, med ét fælles organ 718/13
Christensen, Bent: Og lad os så tage den derfra 857/09
Christensen, Bent: Opfordring 1030/01
Christensen, Bent: Overgivelse – til virkeligheden! 1021/09
Christensen, Bent: Political correctness er usand 577/97
Christensen, Bent: Uden mig 249/10
Christensen, Bent: Uden os 556/05
Christensen, Bent: Vogt jer for lære-klarhed 79/19
Christensen, Bent: Åbent brev 126/02
Christensen, Brian: Hvad ville der egentlig ske? 846/98
Christensen, Brian: Hvad ville der egentlig ske? 846/98
Christensen, Carsten Møller: Det er ingen skam at være landpræst i Sønderjylland 196/11
*Christensen, Hans Christian: Præsters afgangsalder 425/09
*Christensen, Herluf: Fifty-fifty – eller hvem skal tælles med? 808/10
Christensen, Herluf: Omklassificeringer og tillæg 560/01
Christensen, Jakob Carl: Forargelsen og paradokset 706/04
Christensen, Jakob Carl: Retten til lykke? 395/08
Christensen, Johannes H: Kursusdillen 26 /04
Christensen, Johannes H: Præsteløfte 121/04
Christensen, Johannes: Kommer alle døbte i himlen? 479/99
Christensen, Jørgen Bo: Engle, ozonhullet og lidt mindre ironi 480/03
Christensen, Jørgen Bo: Løgstrup og Lilleør 35/99
Christensen, Jørgen Bo: Åndens frugter og klimaet 9/10
*Christensen, Jørgen: 15% boligbidrag – kampen opgivet! 383/10
Christensen, Jørgen: En skrivebordsskelnen 398/06
Christensen, Jørgen: Frustration over de nye boligvurderinger 207/07
Christensen, Jørgen: Uklare ledelsesstrukturer og psykisk arbejdsmiljø 844/05
Christensen, Karen Holm: God teologi og ordentlig tysk 856/12
Christensen, Karsten og Nygaard, Michael Lerche: Når bønner skaber afstand 1105/13
Christensen, Karsten: …mens vi venter 699/07
Christensen, Kirsten: En gyselig sag 528/99
Christensen, Kirsten: En skæbne værre end døden? 908/01
*Christensen, Kirsten: Hvorfor ikke åbenhed? 534/98
Christensen, Kirsten: Tak for tilliden 213/01
Christensen, Kirsten: Til min fagforening Præsteforeningen 663/02
Christensen, Knud: For de gamle som faldt 630/98
Christensen, Knud: Idioter og tabuer 308/00
Christensen, Knud: Kære Jens Brun 789/99
Christensen, Knud: Kære Rolf Slot-Henriksen 815/97
Christensen, Knud: Tabu og problemer 856/00
Christensen, Kræn: It’s a pleasure 438/04
*Christensen, Kurt: Om at producere og vurdere likører 874/06
Christensen, Kurt: Svar til Lars Ole Gjesing 176/97
Christensen, Majbritt Breinholt: Hvorfor er det, at vi ikke kan diskutere, hvor grænsen går for et meningsfuldt, gudstjenestefejrende fællesskab? 757/11
Christensen, Stig T.: Diskrimination 916/99
Christensen, Torben Juul: Medliden savnes 843/99
Christensen, Torben Juul: Nej, Åndens verden! 659/99
Christensen, Torben Juul: Tal etik med Imamer 577/06
Christensen, Visti: Præsternes fagforening 1048/97
Christiansen, Helle: 16. april 1963 – en kirkehistorisk dag 210/13
Christiansen, Helle: Arbejdet i de nyvalgte menighedsråd 1065/04
Christiansen, Helle: Begrænsning og muligheder i regeringens forslag til finanslov 699/06
Christiansen, Helle: Betydningen af bindeord 292/09
Christiansen, Helle: Betænkning om folkekirkens opgaver og deres placering 574/06
Christiansen, Helle: Boliger 176/06
Christiansen, Helle: Dannelse i mødet 821/13
Christiansen, Helle: Det hellige offer 532/12
Christiansen, Helle: Embedsboligen: Serviceeftersyn – ja tak 67/05
Christiansen, Helle: En folkekirke – men tæt på 619/04
Christiansen, Helle: En handling, der ikke følger de arbejdsretslige regler? 182/04
Christiansen, Helle: Endelig bevægelse i den aldersbetingede oprykning til lønramme 34 968/04
Christiansen, Helle: Flere stillinger og ordentlige vilkår 347/04
Christiansen, Helle: Forspildte liv 1151/13
Christiansen, Helle: Færre gudstjenester? 564/04
Christiansen, Helle: Grosbøll-sagen 656/04
Christiansen, Helle: Haves: Udsatte unge. Ønskes: Arbejdspladser i folkekirken 582/13
Christiansen, Helle: I kærlighed og inter-Esse 412 /03
Christiansen, Helle: Inden for eller uden for folkekirkens lære 275/22
Christiansen, Helle: Indflydelse skal bruges 352/06
Christiansen, Helle: Kirkeårserfaring 275/14
Christiansen, Helle: Knuden strammer til 103/06
Christiansen, Helle: Kørselsordninger og andre udgifter 729/05
Christiansen, Helle: Landsforeningen: Ny bestyrelse og nyt navn 657/05
Christiansen, Helle: Ledelse i folkekirken 152/06
Christiansen, Helle: Ledelse i folkekirken 152/06
Christiansen, Helle: Løn og bolig 245/06
Christiansen, Helle: Mekaniker eller VVS? 206/04
Christiansen, Helle: Nu og altid 1039/03
Christiansen, Helle: Ny kirkeminister 162/05
Christiansen, Helle: Nyvurdering 130/06
Christiansen, Helle: Pengene fosser ud af kassen 650/06
Christiansen, Helle: Præsteembedet skal værnes 436/04
Christiansen, Helle: Præsteforeningen er åben overfor økonomiudvalg og udredningsarbejde 967/04
Christiansen, Helle: Præsteforeningen siger nej til overenskomstforliget 234/05
Christiansen, Helle: Realitetssans 921/05
Christiansen, Helle: Retro 896/05
Christiansen, Helle: Sagen om lokallønsmødler 801/05
Christiansen, Helle: Sogneforankring og forkyndelsesfrihed 434/05
Christiansen, Helle: Stiftsrådene og deres sammensætning 409/05
Christiansen, Helle: Tak til foreningens medlemmer 795/06
Christiansen, Helle: Tjenestebolig – for hvis skyld? 1020/05
Christiansen, Helle: Tjenesteboligen og arbejdsmiljøet 447/06
Christiansen, Helle: To hovedtendenser 398/04
Christiansen, Helle: Valg til hovedbestyrelsen 987/05
Christiansen, Helle: Ønsker – og deres opfyldelse 799/04
Christiansen, Henrik: »Dersom Herren ikke bygger huset« 1129/97
Christiansen, Henrik: »Sig alle hertil af hjertet amen!« 268/09
Christiansen, Henrik: »Så tør jeg godt« – ode til præsteløftet 173/09
Christiansen, Henrik: Bemærkninger til lektor Helge Baden-Nielsen 640/97
Christiansen, Henrik: Borgerlig indretning? 922/08
Christiansen, Henrik: Den liturgiske præsens 1037/03
Christiansen, Henrik: Det er nu ikke bare »kun«! 226/06
Christiansen, Henrik: Dåb med forkortet tilspørgsel 466/10
Christiansen, Henrik: Ecclesia Romana! 1054/08
Christiansen, Henrik: En overvejelse om ihukommelse… 741/06
Christiansen, Henrik: Evangelisk eller Evangelikal? 1043/04
Christiansen, Henrik: Lisbet Foss til vederkvægelse 16/02
Christiansen, Henrik: Om alverden for resten slår den ensomme fejl, er der én som skal komme” 704/11
Christiansen, Henrik: Om Fadervor og håndspålæggelsen ved dåb 334/05
Christiansen, Henrik: Om kejser-dyrkelse 43/03
Christiansen, Henrik: Om Nadverbønner 72/04
Christiansen, Henrik: Status confessionis 728/05
Christiansen, Henrik: Trosbekendelsens plads 21/98
Christiansen, Henrik: Trosbekendelsens plads i højmessen 197/07
Christiansen, Henrik: Årgange søges 343/00
Christiansen, Marianne: DNK: Lokal financiering? 972/99
Christiansen, Paul Kofoed: Forslag til Hovedbestyrelsen 794/06
Christiansen, Paul Kofoed: Hvad har vi at byde på? 226/99
*Christiansen, Paul Kofoed: Spørgsmål til Præsteforeningens bestyrelse 225/04
Christiansen, Willy: 185 m2? 100/00
Christiansen, Willy: Grådighedsordningen 871/01
Christiansen, Willy: Jeg har ikke stemt for Lindegaards forslag 586/01
Christiansen, Willy: Replik til Jesper Yde og oprob til HB 907/01
Christoffersen, Mads: Teologernes tvivlsomme tværfaglighed 365/04
Chritiansen, Helle: Forhandlingerne med stifterne om studieorlov 752/05
Clemmensen, Kim og Jørgensen, Berit Hune: Halloween i kirken 1090/14
Colding-Jørgensen, Henrik: Billedforstoppelse 1102/98
Dahl, Hanne og Marslund, Mette: De frie menigheder er ikke modstandere men medspillere! 679/11
Dahl, Jette: En kommentar til anmeldelsen af »Vejen – en mediativ fordybelse i Johannesevangeliet« 775/07
Dahlerup, Margrethe Koch m.fl.: Betænkeligheder vedrørende DNK 16/99
Dahlgaard, Sonia: Græske bibler til Hviderusland 959/01
Dahlmann, Keld: Kirke og kultur – uden mandat 296/10
Dahlmann, Keld: Klogere end Jesus? 345/07
Dalgaard, Esper: Et andet syn på Lars Hedegaards bog ”Muhammeds kvinder – vold, mord og voldtægter i Islams Hus” 571/11
Dam-Jensen, Torsten: Fællesudtalelse fra Lejre provstis præster 265/01
Damlund, Julie: Skal vi holde gudstjeneste om søndagen? 215/14
Danielsen, Peter: Antidepressiver som livsfortrængning 1107/11
Daugaard, Majbrit: Påskedugen som påskeprædiken og kirkerum 323/20
Daugaard-Hansen, Dorte: Et autonomibaseret perspektiv på kunstig befrugtning sat ind i en teologisk horisont 594/02
Davidsen 1069/00
Davidsen, Andreas: Afsluttende replik i fortolkningsstriden 167/00
Davidsen, Andreas: Bemærkninger til Søren Krarup fra nok en frafalden 286/00
Davidsen, Andreas: Brammings fejltagelse 1069/00
Davidsen, Andreas: Den nyeste Pauluseksegese 1108/99
Davidsen, Andreas: Hvad er en sand prædiken? 604/01
Davidsen, Andreas: Hvor Paulus-teksterne hører hjemme 52/00
Davidsen, Andreas: Prædikenens dårskab 105/01
Davidsen, Andreas: Replik til anmeldelse 998/00
Davidsen, Andreas: Spørgsmål til Søren Giversen – om Thomasevangeliet 145/98
Davidsen, Mads og Boel, Eva Fischer: Forkyndende og understøttende undervisning – hvordan bruger vi vores ressourcer bedst? 1142/14
Davidsen, Mads: Kirken og den mænd – et stridsskrift fylder hundrede år 715/13
Davidsen, Ole: Markusevangeliet – Paulus’ teologi i narrativ form? 38/20
de Tengnagel, Susanne Fabricius: Nye dåbssalmer 610/03
de Tengnagel, Susanne Fabritius: Interessante bemærkninger på Plan Bs møde i Vartov 877/04
de Tengnagel, Susanne Fabritius: Liturgisk lystænding 584/98
de Tengnagel, Susanne Fabritius: Man skal ellers høre meget… 89/99
de Tengnagel, Susanne Fabritius: Spong og reformationen 751/04
de Tengnagel, Susanne Fabritius: To sager om konfirmation 453/99
de Tengnagel, Susanne Fabritius: To ting om vielsen 789/97
de Tengnagel, Susanne: Når sognebåndsløsning bliver til kirkebygningsløsning 928/98
Debatserie: »Forventninger til Præsteforeningen«/98
Debatten om betænkning 1491/07
Demant, Jørgen: Højmessen og fremtiden 562/16
Demant, Jørgen: Uroen som vort eksistentielle vilkår 1107/11
Demant Jørgen Theodor: Dåbsritualet genbesøgt – replik-ker til Julie Damlund 628/23
Det økumeniske Center: Åbent brev til Den danske Folkekirkes biskopper/Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd 945/99
Dickmeiss, Eskil m.fl.: Provsten og den nyansatte præst 1074/98
Dickmeiss, Eskil Simmelsgaard: Folkekirken og de borgerlige begravelser 89/21
Dickmeiss, Eskil S.: Samvirket mellem præst og menighedsråd 66/15
Diderichsen, Elsebeth: En provokerende nytårshilsen 94/07
Dideriksen, Dorte: Ihukommelse af Kristi fuldbragte offer må ses som en takkesang 831/23
Dideriksen, Dorte: Putin, hvor er din bror? Ansvar og an-svarliggørelse med en omvendelse i øjet 863/23
Dideriksen, Dorte: Se markens liljer og himlens fugle. Kirkegården som eksistensteologisk rum 923/20
Dinesen, Palle: Bevægelsens Gud i Bibelen 1033/12
DNK – Protest 1048, 1225/98
Dickmeiss, Eskil S.: Samvirket mellem præst og menighedsråd 66/15
*Drejer, Hanne: Multimedieskatten; LR34 26/10
Drejergaard, Kresten: De technologia informationis 805/10
*Drejergaard, Kresten: Fuldgyldigt medlem? 682/04
Drejergaard, Kresten: Svar til Niels Thomsen 521/10
Dreyer, Hanne: Ressourcemangel i landsognene 775/20
Dreyer, Rasmus H.C.: Opportunistisk kirkehistorie 1043/11
*Drigsdahl, Kirsten: En principiel sag 583/99
Drigsdahl, Tina Folke: Hvor er den teologiske refleksion forud for liturgiarbejdet? 126/21
Drigsdahl, Tina Folke: Konfirmander, sola scriptura og Gud stavet bagfra 638/18
*Drigsdahl, Tina Folke og Henriksen, Laila Bomose: Akademiske kompetencer 957/17
Due, Bodil Rønnov: Kan vi ikke bare gøre det lidt bedre? 296/03
Due, Bodil: Det var dog en jammerlig prædiken 714/14
Dyrkjøb, Jan Ulrik: De holdt alle i enighed fast ved bønnen 849/04
Dyrkjøb, Jan Ulrik: Frans af Assisis bøn er ikke af Frans af Assisi! 528/99
Ehlers, Anne: Islam, folkekirke, religion 550/06
Elkjær, Lise: Teologernes mange muligheder?! 719/03
Ellebye, Lars: Al magt til folket? 834/09
*Ellekilde, Niels Holger: Præsters afgangsalder 289/17
Ellerbek, Finn Allan: Når elefanter slås, lider græsset 479/99
Ellermann, Charlotte og Nielsen, Henrik Raakjær: Hvor blev debatten af? 847/07
Ellermann, Charlotte: Tjenesteboligdebat 898/05
Elm, Ebbe og Larsen, Jesper Hougaard: Diapraksis i religionsmødet 503/10
Enevoldsen, Ulla Pierri: Præsten på RUC søger pæne, brugte alterbægre samt kalk til andagtsrum på Roskilde Universitetscenter 965/05
Enevoldsen, Ulle Pierri: Bjerg/Steffensen anbefales 610/98
Engberg-Pedersen, Troels: Den nye Paulus: Hvad er teologi? 64, 132/05
Engberg-Pedersen, Troels: Paulus – apokalyptiker og »stoiker« 26/01
Engberg-Pedersen, Troels: Paulus er for vigtig til at overlade til filosoffer og systematikere 927/13
Engdahl, Anita Hansen: Aflastning – ved teamwork i provstierne 850/03
Engdahl, Anita Hansen: Aflastning i præsteembedet 1154/03
Engdahl, Anita Hansen: Overbelastning og aflastning 295/03
Engdahl, Anita Hansen: Svar til Wladimir Kandel 417/98
Engdal, Anita Hansen: Aflastning i evangeliet – og i kirkens tid og rum 584/03
Engers, Bodil: Sognepaver 1043/97
Eriksen, Herluf: Forslag til den fremtidige kirkelige undervisning 199/10
Eriksen, Herluf: Replik til Benedikte Brisson 1079/98
Eriksen, Jan Grønborg og Høegh, Kjeld: Kurser i nærværende prædiken og liturgi 1014/02
Estrup, Niels-Erik: Ændring af boligvurderinger? 655/09
Etzerrodt, Hanne: Om vores kulturskat – kirkesølvet 958/01
Evangelisk-Luthersk Netværk: Odense-erklæringen 623/06
Exner, Poul: Angående tilspørgsel til barnet ved dåben 1122/09
Fabricius, Birgit: Den Jung’ske tilgang 1257/97
Falkenberg, Flemming: Stop 30-års krigen (om orgler) 1053/03
Feddersen, Thomas: Trosbekendelsen og evangeliet 336/98
Feilan, Finn: Kirkeasyl? 807/09
Feilan, Finn: Lovprisning af Gud 139/22
Fenger, Hans Jørgen og Hansen, Knud: Troens nye organ 817/09
Fergo, Tove: Embedsboligen er ikke hellig 41/05
*Fergo, Tove: Studieorloven som lønforbedring 360/04
Fergo, Tove: Tak for indsatsen 417/04
Fischer-Møller, Peter: Et par pip fra liste H 1102/97
Fischer-Møller, Peter: Klima-gudstjenester og klokkeringning 1079/09
Flodin, Margit: Meritgivende kurser 775/00
Floryan, Margrethe: Hvide Krist 121/08
Fog-Nielsen, Einar: Studieorlov 295/06
Fog, Olav: Grosbøll-sagen i teologihistorisk lys 856/03
Foged, Sussie Nygaard: Facebook er ikke en undervisningsmæssig revolution, men… 913/11
Folkekirkens Internetudvalg: Folkekirken og Internet 886/97
Fonsbøl, Erik: Folkekirken som offer for NPM? 1111/01
*Fonsmark, Elizabeth Dalsgaard: Mit liv som kvoteansat sognepræst 609/19
Foss, Lisbet: Det er synd og skam 1185/01
Foss, Lisbet: Har liturgikommissionen sovet? 266/01
Foss, Lisbet: Kære kollega Tjalve 993/04
Foss, Lisbet: Nå, så Gud er død 109/01
Foss, Lisbet: Skæv optik 137/99
Foss, Lisbet: Viel Geschrei und wenig Wolle 1121/00
Foss, Poul Juul: Indre emmigration 707/04
Franch, Hans Nørkjær: Præstekjolen – mellem kostume og uniform 889/20
Franck, Claus P.: Emeritus og nu også seniorkonfirmand 658/23
Franck, Thomas: Ledelsesmæssigt anarki vil kvæle folkekirken 293/09
Frandsen, Gunnar: Hyldest til en sandhed, der ofte er ilde hørt 1166/99
Frandsen, Henrik: Det pensionsproblem, som de fleste tjenestegørende præster er uvidende om 717/03
Frandsen, Kristen Skriver: Ad Pommern til 723/10
Frandsen, Kristen Skriver: Edb-materiale 420/98
Frandsen, Kristen Skriver: Er andre religioner og religionsdialog relevant stof i konfirmandundervisningen? 892/09
Frandsen, Kristen Skriver: Glæd jer altid 1109/11
Frandsen, Kristen Skriver: Jeg er det gode, vejen og livet 199/11
Frandsen, Kristen Skriver: Kirkegængere skræmmer præster væk 222/12
Frandsen, Kristen Skriver: Megakirker, katedraler og lille Mjolden 807/11
Frandsen, Kristen Skriver: Men det sker 478/10
Frandsen, Kristen Skriver: Midt i en managementtid 392/00
*Frandsen, Kristen Skriver: Mobning af præster 572/17
Frandsen, Kristen Skriver: Mobbepolitikkens vanskeligheder 670/17
Frandsen, Kristen Skriver: Præsteløftet revideret 309/23
Frandsen, Kristen Skriver: Til Timbuktu 534/11
Fredensborg, Peter: Gør alle folkeslagene til mine ateister 168/14
Frederiksen, Henrik E.: En fugl i hånden er bedre end ti på taget! 658/99
Frederiksen, Henrik Ellegård: Salmebogstilrettelæggelse – en balancegang 983/03
Frederiksen, Henrik Ellegård: Se på de faktiske forskelle 561/01
Frederiksen, Henrik Ellegård: Spis det – drik alle heraf 951/01
Frederiksen, Henrik Ellegård: Tillæg som kirkepolitik 585/01
Friis, Birthe Gunhild: En varmere anbefaling af Phil Rickmans Merrily Watkins-bøger 295/13
Friis, Erling: Derfor gav Luther sig heller ikke af med den slags »navlepilleri« 423/12
Friis, Erling: Noget, der ”virker”… 618/11
Friis, Erling: Pilgrimsvandringer og lutherske kæpheste 755/11
Fromsejer, Poul Henning: Hvor morsomt! 1150/09
*Frost, Majken: Om præsteforeningen og børneloven 876/01
*Frost, Majken: Præsteforeningen og børneloven 809/01
Førgaard, Niels: Fremtidsudsigten for teologistuderende 953/08
Gadegaard, Anders: Debatten om Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren 302/98
Gammeltoft-Hansen, Bendt: Jesus på Rensdyrslæde 957/01
Gamst-Pedersen, Henrik: Guds barn – Jesu discipel 96/00
Gamst-Pedersen, Henrik: Kirken og folket 1040/03
Gamst-Pedersen, Henrik: Moralen skifter med tiden og forholdene 534/97
Garde, Kristine: Gravelyst 964/97
Gautier, Didier: Bravo, Bramming! 1068/00
Gautier, Didier: Frihedsmedalje til Fonsbøl 40/02
Gautier, Didier: Op til den enkelte – hvad ellers? 490/01
Gerlach, Palle: Bedre arbejdsmiljø 871/05
Gerlach, Palle: Embedsbolig? 938/05
Giel, Lene: Det umulige demokrati 1251/97
Giel, Lene: Farvel Folkekirke? 198/97
Giel, Lene: Indvandring og humanisme 737/01
Giel, Lene: Kommentar til “Forslag til ny salmebog” 830/00
Giel, Lene: Lørdagsfortvivlelsen 1100/98
Giel, Lene: Om Fagbladet 898/02
Giel, Lene: Skal blodskam også velsignes? 435/97
Giel, Lene: Tilbageblik over debatten om folkekirken og de homofile 715/02
Giel, Lene: Under syndserkendelse – ingen brug for Kristus 94/00
Gjesing, Knud: En sejlivet misforståelse 484/98
Gjesing, Lars Ole: Bibel og homoseksualitet 16/97
Gjesing, Lars Ole: Rudolph Arendt gør sig sagen for let 363/97
Gjørup, Unna-Pernille: Den grænseløse fortælling 479/14
Glahn, Henrik: Kommentarer og spørgsmål til salmebog under opsejling 269/98
Glahn, Henrik: Slutreplik til Erik Norman Svendsen 439/98
Glebe-Møller, Jens: En lille korrektur 1117/04
Glebe-Møller, Jens: Når fanden er gammel går han i kloster 74/06
Glebe-Møller, Jens: Om at smykke sig med lånte fjer 919/06
Goldschmidt, Julie K.: Børn af en morder? 1187/18
Goldschmidt, Julie K.: Vi kan ikke undvære flygtningedebatten – eller kirkeasylet 74/10
Goldschmidt, Julie Katrine: De store valg 582/99
Gottlieb, Karin Rank: § 9-kursus – en åbenbaring 987/01
*Graeser-Greve, Victor og Malene: Kender du den om de to præster, der blev gift på rådhuset? 1238/22
Grandjean, Jakob: Kørsel 729/05
Grane, Leif og Wiberg, Bertil: Hvad siger biskopperne? 334/98
Grane, Leif og Wiberg, Bertil: Papir og virkelig 388/98
Graversen, Kamma Jacobsen: Så fri os dog for gamle mænd og alle deres mange privilegier! 849/14
Gravgaard, Anne-Mette: Angsten for Babelstårnet 1073/97
Gravgaard, Anne-Mette: Pas på med pressen i helligdagene 82/08
Gregersen, Niels Henrik: Den opstandne – og alle vi andre 713/03
Gregersen, Niels Henrik: Dømme, ikke fordømme 464/03
Gregersen, Niels Henrik: Opstandelsen som realitet og udsagn 413/03
Grosbøll, Jakob: Respektfuld og åben religionssamtale, tak 385/10
Grosbøll, Thorkild: Præcisering: 2. redegørelse til biskoppen over Helsingør stift juni 2003 i henhold til udbedte præciseringer med offentligheden for øje 694/03
Grosbøll, Thorkild: Redegørelse af 13.06.03 vedr. interview i Weekendavisen 23.05-03 afgivet til biskoppen over Helsingør stift 587/03
Grosbøll, Thorkild: Vedr. studieorlov – til oplysning 227/04
Grotrian, Simon: Nu dufter vi af jul igen (salme) 1204/20
Grunnet, Agnete: Om hjælpepræster og sognebåndsløsning m.v. 953/98
Grunnet, Niels Eric: Replik til Wladimir Kandel 802/00
Grunnet, Niels Eric: Sig nærmer tiden… 1044/97
Grunnet, Niels Eric: Svar til Erik Balslev-Clausen 1099/97
Grunnet, Niels Vincens: Hvor mange vikariater er proformaopslag? 167/00
*Grunnet, Niels Vincens: Vejledende satser for præstearbejde? 53/10
Grunnet, Per: Den almene erfaring 612/08
Grunnet, Per: Luthers skjulte Gud 148/09
Grunnet, Per: Mennesket og loven 791/08
Grunnet, Per: Moralen og begrundelsen 542/08
Græsholt, Thorkild: Ikke uden sikkerhedsnet 606/98
Grønborg, Jan: Tegnhandlinger – om koreografi og teologi 180/08
Grønkjær, Niels: Som det er 941/14
Grønkjær: Bevægelig ortodoksi 800/04
Grønlund, Ejnar: Gudstjenester uden fællessang – hvordan involveres menigheden? 5/21
Grønlykke, Peter: Den amoralske godhed 1050/05
Grønlykke, Peter: En omvendt Hørup 838/11
Grønlykke, Peter: Kong Davids og Jesu magt 1223/18
Grønlykke, Peter: Krarups kæleri 311/00
Grønlykke, Peter: Måtte Tidehverv komme…og forsvinde 775/10
Grønlykke, Peter: Pilgrimsvandring, lutherdom og folkelighed 705/11
Grønlykke, Peter: Søren Krarup og det nationale 995/99
Grønlykke, Peter: Vi er ikke blot Guds børn. Vi er også Guds voksne 720/22
Grønlykke, Peter: Vielsen og den evangeliske underfundighed 892/04
Gudmand-Høyer, Torben: Om adskillelse mellem Kirke og Stat – eller Den Fri Folkekirke 1112/11
Gudmund-Højer, T.: Konsekvensen af en læresag 818/04
Gylling, Ellen Margrethe: Tjenestebolig, ja tak! 843/05
*Götke, Eva Tøjner: Er Præsteforeningens Blad et fagforeningsblad? 147/11
Götke, Eva Tøjner: Forslaget er overflødigt 693/97
Götke, Eva Tøjner: Fra præst til lønslave – fra kerygma til kalkule 394/07
Hage, Line: Natkirke er folkekirke 54/12
Hage, Line: Religionsshopperne 943/07
Hage, Line: Skematimer i al evighed? 194/11
Halvorsen, Nicolai: Plan B er en – nødvendig – realitet 819/04
Hammer, Margaret L.: Provsten som chef 986/01
*Hansen, Bent Døssing: (Tillidsmands) systemets interesser 305/99
Hansen, Bent Døssing: Følge og forfølge 384/97
Hansen, Bent Døssing: Hvad om Gud ikke er humanist? 822/06
Hansen, Bent Døssing: Så siger Herren 791/97
Hansen, Bent Døssing: Til Jens Brun 24/97
Hansen, Bent Døssing: Undren og spørgsmål 1117/01
Hansen, Bodil Hindsholm: Det faktuelle i sagen 104/06
*Hansen, Bodil Hindsholm: Åbent brev til præsteforeningens bestyrelse 108/01
Hansen, Dorthe Friis: Gråd, raseri og forkyndelse 732/11
Hansen, Flemming Chr.: Den rytmiske musik som redningsplanke 467/02
Hansen, Flemming Chr.: Hvad er en kirkekoncert? 860/01
Hansen, Gunnar Kasper: Er alle børn Guds børn? 805/20
Hansen, Gunnar Kasper: Netkonfirmander 837/02
Hansen, Hans Jacob: Kærlighed mellem uret og sandhed 235/97
Hansen, Hans Jacob: Sekretariatet skal styrkes 1045/97
Hansen, Helene: Angående Kirkenetadgang og mobiltelefoner for vikarer 268/11
Hansen, Henning: Præsteforeningen – fagforening for alle medlemmer? 519/13
Hansen, Henrik Em.: For lavt, Kirkeby! 86/97
Hansen, Henrik Lindberg: Præst i spektret mellem religion og politik 888/09
Hansen, Iben Palle: Billedet, ingen kan genkende 158/22
*Hansen, Iben Palle: Det sagnomspundne rådighedstillæg 1182/22
Hansen, Jakúp Reinert: Det grå guld 1080/03
Hansen, Jakúp Reinert: Hvorfor folkekirken skal overtages 460/03
Hansen, Jakúp Reinert: Messefald? 746/03
Hansen, Jes Rønn: Fri os fra krisepsykologer! 1046/97
Hansen, Jess Rønn: En entydig gevinst for folkekirken? 887/18
Hanssen, Jørgen: Folkekirken bør ikke svigte »sin første kærlighed« 860/20
Hansen, Jørgen G.: Holdes barnet på maven, kan det se vandet… 964/14
Hansen, Jørgen Kappel: Bureaukratiske rammer 920/05
*Hansen, Jørgen Kappel: Ikke gennentænkt, ikke ført til dørs 1034/07
Hansen, Karen E.: Bogstaven slår ihjel! 799/07
Hansen, Keld B.: Klimaet og kirken 1075/09
Hansen, Keld B.: Lad kirkeklokkerne ringe for klimaet 992/09
Hansen, Keld Balmer og Nielsen, Anders Eyvind: »Kirche, Leben und Glauben« 983/10
Hansen, Knud Erik W.: Om ministeren evt. kunne vikariere i påsken? 207/04
Hansen, Knud Henning: Modernitet og kristentro 427/01
Hansen, Knud og Fenger, Hans Jørgen: Troens nye organ 817/09
Hansen, Merete m.fl.: Betænkeligheder ved Kirkeministeriets Forenklingsudvalgs Delbetænkning 977/00
Hansen, Mogens: Dåbsgudstjeneste – en folkekirkelig nødvendighed 1196/18
Hansen, Niels Herman: Brev eller skrivelse 800/07
Hansen, Ole Steen: Hvem er ansvarlig – især for det store tidsforbrug? 781/01
Hansen, Per Nedergaard: Lidt om de 17 bibelske salmer – og bilag nr. 4 491/00
Hansen, Peter Bjørn: Om respekt og kollegialitet. Og det kønsneutrale ægteskab 325/12
Hansen, Peter Bjørn: Vendt mod menigheden – vendt mod alteret? 891/11
Hansen, Peter: Den Danske Folkekirkes præster og stillingens krav til agtelse og tillid 894/04
Hansen, Peter: Spørgsmålet er, hvem det er, Kristus er med 958/11
Hansen, Troels: Om de åndelige gudstjenester og ordets rene mælk 41/02
Hansen, Ulla Thorbjørn: Der tages forbehold! 847/05
Hansen, Ulla Thorbjørn: Er dåben et forstyrrende element – og/eller nødvendig til frelse? 123/10
Hansen, Ulla Thorbjørn: Fuldkomne og/eller ufuldkomne præster? 784/09
Hansen, Ulla Thorbjørn: Kan feltpræster også have Guds nåde? 951/08
Hansen, Ulla Thorbjørn: Opstandelse og/eller genopstandelse 61/09
Hansen, Ulla Thorbjørn: Personlig afvikling og/eller personlig udvikling? 642/08
Hansen, Ulla Thorbjørn: Præst med huset på ryggen eller husvild og fattig? 443/09
Hansen, Ulla Thorbjørn: Rodløs eller omstillingsparat? 339/08
Hansen, Ulla Thorbjørn: Skaber klæder folk og/eller præster? 1017/09
*Harbo, Hans Kristian: Replik til en anmeldelse 815/02
Harding, Mathias: Dåbsprædiken: Som et strejf af en dråbe 1029/19
Hareskov, Arne K.: Visionært samarbejde 1046/97
*Hareskov, Arne: En sidebemærkning 113/02
Hartung, Nikolaj: Partipolitik i Præsteforeningens Blad 935/11
Hartung, Sten: Rod i bekendelsen 147, 226/98
*Haystrup, Helge: Hvornår får vi friheden og tolerancen tilbage? 535/98
Hebener, Jens-André m.fl.: Svar til Lemches anmeldelse af ny GT-oversættelse 153/02
Hedegaard, Peter og Andreasen, Per Bucholdt: Retten til at definere virkeligheden 29/12
Hedensted, Annette: Åbent brev til Den danske Præsteforening ved fmd. Peter Krogsøe 1114/01
Hegner, Tommy: … qui ex padre filioque procedit 371/09
Hegner, Tommy: Citatets ophavsmand 133/08
Hegner, Tommy: Individuelt byggede elektroniske orgler 1053/03
Hegner, Tommy: Om e-mail-adresser 22/98
Hegner, Tommy: Salmebogens grafik 914/03
Heick, Thorbjørn: Bultmann og GT 547/02
Heick, Thorbjørn: Dåbens plads: Efter trosbekendelsen 1176/19
Heick, Thorbjørn: En dansk liturgi 226/98
Heick, Thorbjørn: Et sønderjysk Fadervor giver mening til 6. og 7. bøn 1065/11
Heick, Thorbjørn: Et trossamfund blandt andre? 981/08
Heick, Thorbjørn: Forén nadver c og b! 885/10
Heick, Thorbjørn: Hvad betyder orden »præst«? 993/02
Heick, Thorbjørn: Trosbekendelsen skaber kirke 237/20
Heide-Jørgensen, Henriette: Kaldet, kvoterne og den elendige løn 150/16
*Heide-Jørgensen, Henriette: Overenskomstansattes lønforhold 739/19
Heinsen, Jacob: Tre bryllupper og en begravelse (og fem dåb) – en uge i praktik som præst 695/06
Helbo, Signe og Blokager, Maja Søgaard: Vigtigheden af liturgisk seriøsitet 556/19
Helleskov, Berit: Er kirken Guds hus – eller præstens? 533/98
Helleskov, Børge: Lidt om lønningsklasser og kollegaforhold 1019/99
Helsbøl, Claus og Winther, Birthe Storm: Folkekirken går op i limningen 794/02
Helsbøl, Claus: Fri, friere, Grundtvig 448/12
Helsbøl, Claus: Kirkelig slingrevals i regeringen 846/08
Helsbøl, Claus: Krig er kommet til Jesu fødeby Betlehem 366/02
Helsbøl, Claus: Lad 1000 blomster blomstre 694/01
Helsbøl, Claus: Muhammed, Jesus og demokratiet 293/06
Helsbøl, Claus: Støtte til den evangelisk lutherske kirke i Betlehem 392/02
*Helsingør Stiftsbestyrelse: Skal Kirkeministeriets sektoransvar finansieres af præsterne? 960/10
Henningsen, Niels: Selvanmeldelse 145/00
*Henriksen, Laila Bomose og Drigsdahl, Tina Folke: Akademiske kompetencer 957/17
Herbst, Martin Tage: I den totale forvirrings navn 946/04
Herbst, Martin: Ledelse og traditionstab 338/06
Herler, Jørgen: Guds nærhed 149/11
Herler, Jørgen: Ledelse i folkekirken 226/05
Herler, Jørgen: Præstelinjen 1257/97
Herlev, Jørgen: Gratis blade 539/03
Hermann, Ulla E. og Arendt, Kirstine: Cand. – cand. Ikke 391/02
Hildebrandt, Steen: Folkekirkens ledelse 953/01
Hindsholm, Anders J.: En sær konfirmation 765/97
*Hindsholm, Lise: Honorar og lokalløn 651/06
Hjerrild, Ane og Skærved, Paul Verner: Svar på Udkastet til Charta Oecumenica 951/00
Hjerrild; Frederik: Klæde bliver flag – en model for nadverforståelsen 876/15
Hjort, Birgitte Graakjær: Hvem er målgruppen? 799/05
*Hjort, Litten, Kan vi få de gratis kurser tilbage? 99/98
*Hjort, Marie: Kæmp for os! 578/09
Holberg, Britta Schall: Svar til Jesper Kiil Jørgensen (Prf. Bl. 1997/47) 1257/97
*Holck, Joan Amalie: Hvem er Præsteforeningen fagforening for? 427/13
Holm-Larsen, Mary E.: Om mobilitet 871/05
Holm-Larsen, Mary E.: Struktur og ledelse 942/05
Holm-Larsen, Mary E.: Svar på tiltale – om mobilitet og demokrati 920/05
Holm-Larsen, Mary og Bastkær, Inge: En anden løsning 608/97
Holm-Larsen, Mary og Bastkær, Inge: Overenskomstresultat – en flad fornemmelse 434/97
Holm-Larsen, Mary: Arbejdsglæde og kompetence 1099/97
Holm-Larsen, Mary: Bemærkning til hovedbestyrelsens årsberetning 435/05
Holm-Larsen, Mary: En professionel bestyrelse 990/05
Holm-Larsen, Mary: Undersøgelse af fysisk arbejdsmiljø 314/97
Holm-Nielsen, Svend: Gammeltestamentlige salmer i salmebogen? 401/01
Holm, Jacob: Kulturkaos? 270/03
Holm, Katrine Winkel og Bacher, Jesper: De åbne øjnes hermeneutik 1050/08
Holm, Kirsten Jensen: Refleksioner over Lisbeth Kjær Müllers artikel »Det evangeliske ægteskab« 437 /04
Holm, Kjeld: Angstens tid 312/13
Holm, Kjeld: Ateisme og aggression 851/12
Holm, Kjeld: Dannelse og kirke 627/13
Holm, Kjeld: Debat og solidaritet 148/15
Holm, Kjeld: Det forlegne samfund 582/12
Holm, Peter: Forholdet til Gud afgøres ikke endegyldigt på det interpersonelle område 787/15
Holm, Kjeld: Thomas Kristensen og Præsteforeningens nyere historie 514/05
Holm, Kjeld: Tradition og dannelse. Og fremmedgørelse 5/14
Holm, Kjeld: Tro og tolerance 4/13
Holm, Kjeld: Udenomssnak eller væsentlighed 919/13
Holm, Peter: Boligbidrag – boligmarked – arbejdsmarked 395/06
Holm, Peter: Efter Guds død 41/01
Holm, Peter: Lamaen i Christianskirken eller via antiqva og via moderna 751/00
Holm, Peter: Stor Sandhed med lille s 352/01
Holm, Peter: Uforløst kristendom 928/00
*Holm, Peter: Vedr. fremtidige særlige lønkrav og lokallønspulje 1021/97
Holm, Peter: Økonomisk udnyttelse af præster 313/97
Holm, Preben: Bundet til Gud – frie over for alle menneskelige ytringsformer 1257/21
Holm, Preben: Findes der en kristelig etik? 482/12
Holm, Preben: Kanel for sig og skidt for sig 68/07
Holm, Preben: Sand ånd i en materialistisk, nyåndelig tid 843/21
Holm, Søren: Er Ole Jensen teolog? 918/05
Holm, Søren: Om »Menneskets afskaffelse« 693/01
Holm, Thala Juul og Frandsen, Kristen Skriver: Fremtidens præst – en opgave for vores fagforening 114/99
Holmgaard, Erik: Tekstvildledning og tekstvejledning 414/03
Holst, Susanne H.: Dialog omkring boligpligten 1040/04
Holst, Søren: Godt sønderjysk 1114/11
Holst, Søren: Måske blev Adam bare befippet? 806/20
Holt, Mikael: En paradoks jøde? 954/00
Holt, Mikael: Religion og samfund og religionsundervisning 861/06
Honoré, Bent: Alternative gudstjenester i Taarbæk 772/03
Honoré, Paul: Gud som skaber – og homoseksualiteten 315/97
Honoré, Paul: Kære Arendt 534/97
Honoré, Paul: Ridderkors og præstekjole 1164/99
Hornbech, Birthe Rønn: Folkekirken må vogte samvittighedsfriheden for alle præster 189/22
Horstmann, Margrethe: Det regner sa’e Per Degner – Kryb i skjul sa’e Per Jul 11/10
Horstmann, Margrethe: Kirketræthed 622/06
Horstmann, Margrethe: Vedrørende indbildskhed 268/00
Hostrup, Trine: Quis custodiet ipsos custodes? 538/15
Hougaard, Bjarne: Bønner er det bedste vi har! 370/23
Hougaard, Bjarne: Embedsdragt 924/05
Hougaard, Bjarne: Hvad skal man sige? – Prøv det! 69/98
*Hougaard, Bjarne: Noget om kursusafgifter og diæter 1053/98
Hougaard, Bjarne: Undervisning af konfirmand via internet/e-mail 712/02
Hougaard, Bjarne og Johansen, Caris Elkjær Trads: Vi vil bryde tavsheden – også når kolleger bliver urimeligt behandlet i medier 162/22
Houkjær, Peter: På samme hammel 1067/05
Hugger, Weise: Det ku’ være så godt… 823/08
Hvalsøe, Mogens: Kære kolleger med hjemmesider! 965/05
Hvalsøe: Åbent brev til “Brian” fra IT-kontoret 658/00
Hvas, Søren Lodberg: Beretning om dåb 184/05
Hvas, Søren Lodberg: Citatfusk og løgn 456/97
Hvas, Søren Lodberg: Snedsted-sagen 196/97
Hvid-Olsen, Egil: Salmebog til pinse, men hvad med koralbogen? 202/03
Hvidt, Christian: Præstens pc og de himmelråbende el-priser 228/02
Hviid, Bjarne m.fl.: Brev til 138 muslimer fra præstegruppen i Haderslev stift, Danmark 83/09
Hviid, Else: Boykot Politikens kampagnejournalistik! 58/08
Hviid, Else: Ja, lad os tale højt 160/22
Hvor blev debatten af (Henrik Raakjær Nielsen og Charlotte Ellermann) 847/07
Høck, Jes Henrik: Tak for kurset for arbejdsledige 42/99
Høegh, Kjeld og Eriksen, Jan Grønborg: Kurser i nærværende prædiken og liturgi 1014/02
Høg, Signe Kølbæk: En tåkrummende historie 157/20
Høg, Signe Kølbæk: Nye sider af konsekvenserne af skolereformen 452/15
Høgenhaven, Mette og de Place, Corrie: En mulighed for seniorer 511/00
Høgh, Marie: Gravfred eller dødedans. Om teologi og orakelsvar 267/15
Høgh, Marie: Overtro i kirken. Halloween i kirken – et forvredet evangelium 132/15
Høgsbro, Inger: Hvad med alle disse midlertidige præster – hvad fører det til? 512/00
Højgård, Jens: Efterlysning af salmedigteren Sthens skrifter 814/97
Højland, Lars: Statistik er noget, som… 605/07
Højlund, Christian: En konfirmationssalme 464/03
Højlund, Henrik: At læse Joh 12,47 389/03
Højlund, Henrik: Begyndelsen på enden for kristendom 788/16
Højlund, Henrik: Bibelløs regne-stykke-teologi 333/06
Højlund, Henrik: Bibelordet og fornuften 872/06
Højlund, Henrik: Den afgørende stemme 990/22
Højlund, Henrik: Det man siger, er man selv 699/07
Højlund, Henrik: Et debattrick (?) 115/07
Højlund, Henrik: Figenbladene falder 1020/06
Højlund, Henrik: Fra opstandelsens hvordan til dens hvortil 592/16
Højlund, Henrik: Grosbøllske specialiteter 49/04
Højlund, Henrik: Her gælder kun ædruelig bibelteologi 200/03
Højlund, Henrik: Hvem er indskrænket 555/06
Højlund, Henrik: Ikke et ord mere om den danske præstekjole 1051/00
Højlund, Henrik: Man skal vel ikke gøre Paulus mere oprindelig, end han var 585/01
Højlund, Henrik: og vort påskelam er slagtet 1041/16
Højlund, Henrik: Systematikken over eksegesen 648/06
Højlund, Henrik: Vedrørende Munksgaards “tabuemne” 306/00
Højlund, Henrik: Ønskelæsning 425/06
Højlund, Thorkild: Klintings problematiske dåbsteologi 633/01
Høyer, Kasper: En hyldest til Cyberkirken 603/07
*Høyer, Kasper: Om løngruppe 3: Åbent brev til min fagforening 1110/21
Haahr, Line A.B.: I jobtræning som studenterpræst på Sygepleje- og radiografskolen i Herlev 890/03
Håkansson, Laura: Kære præstekollegaer 797/22
*Haarder, Bertel: Fakta om præstefyring 347/07
Haarder, Bertel: Forståelse for præsters vilkår 496/06
Haarder, Bertel: Regulering af præsters boligbidrag 209/07
Haarder, Bertel: Svar om præstefyring 235/07
Haarlev, Britt Yde: Døren – lukket – halvåben – åben! 480/03
Haarløv, Britt Tryde: Kvalifikationstillæg? 972/99
Ibsen, Jytte: Troens forvandling 819/04
Ikke gennemtænkt, ikke ført til dørs (Jørgen Kappel Hansen) 1035/07
Illum, Tine: Fra snublesten til trædesten 173/21
Illum, Tine: Hvem og hvor mange søger egentlig efter kristen spiritualitet på nettet? 534/14
Ishøy, Martin: Har Europa ingen sjæl? 402/99
Ishøy, Martin: Håbet er større 485/18
Ishøy, Martin: Kirkernes klimastafet 125/09
Ishøy, Martin: Ramt af en forbier? 583/98
Ishøy, Martin: Ægteskabet omfatter homoseksuelle 41/05
Iversen, Hans Raun: Allchin må vi sige undskyld til 273/98
Iversen, Hans Raun: Baglæns ind i triniteten 32/13
*Iversen, Hans Raun: Brug og misbrug af menighedsrådslovens § 37 84/08
Iversen, Hans Raun: Den hellige skrift og virkeligheden 430/99
Iversen, Hans Raun: Efter- og videreuddannelse for præster i folkekirken 1112/04
Iversen, Hans Raun: Efterlysning: Præsters erindringer 749/03
Iversen, Hans Raun: Efteruddannelse og højskoletraditionen 467/09
Iversen, Hans Raun: Folk og kirke(gang) 37/99
Iversen, Hans Raun: Folkekirkens bekendelse i dag – duplik til Michael Riis 1015/04
Iversen, Hans Raun: Hilsen til 88’erne og senere årgange fra en 68’er 1058/10
Iversen, Hans Raun: Høgenhavens embedssyn 1053/98
Iversen, Hans Raun: Skal kristendommen låses fast i det tidlige 20. århundredes finkultur? 208/15
Iversen, Hans Raun: Stabilitet og labilitet blandt folkekirkens medlemmer 89/05
Iversen, Hans Raun: Status omkring kirkestatistik februar 2004 183/04
Iversen, Hans Raun: Universitetsteologiens selvforståelse 918/02
Iversen, Jens Christian Bach: Betænkning sætter præsteembedet under pres 366/09
Iversen, Jens Christian Bach: Det psykiske arbejdsmiljø står højt på dagsordenen 767/14
Iversen, Jens Christian Bach: Hvordan drøfter vi det psykiske arbejdsmiljø 884/18
Iversen, Jens Christian Bach: Mobning og manglende anerkendelse 807/17
Ivertsen, Ole Chr.: Almindeligt dansk Præstekonvent 480/10
Jacobsen, Anders-Christian: Udelukkende beskrivelse – ikke vurdering 1081/03
Jacobsen, Hanne Jul: Til lykke, du er blevet fastansat… 602/09
Jacobsen, Johs. W.: GT i gudstjenesten og salmerne 669/01
Jacobsen, Niels-Peter: Oplevelsen af bispevisitats 417/98
Jart, Una: Det var Hippokrates 503/99
Jart, Una: Helgen her og helgen hisset 111/99
Jensen, Andreas: Når vi som kristne står over for mennesker i nød 1102/09
Jensen, Andreas Christian: Om hvem der er min næste og hvordan jeg kan være en 1002/15
Jensen, Anna: Præst møder præst 738/14
Jensen, Birgit Lundholm: Det bæredygtige sognepræsteembede i Den danske Folkekirke 63/16
*Jensen, Birgit Lundholm: En bedre lønudvikling 4/18
Jensen, Birgit Lundholm: Folkekirken kan ikke overlade alting til Gud – Troen på Gud løser ikke alt! 579/14
Jensen, Birgit Lundholm: Helikopterperspektiv på sognestrukturen og bæredygtige embeder i folkekirken på en gang! 841/16
Jensen, Birgit Lundholm: Hvem er egentlig sjælesørger for sjælesørgeren i folkekirken? 775/12
*Jensen, Birgit Lundholm: Lønforhandling i 2018 – hvad er der reelt til rådighed? 1238/18
*Jensen, Birgit Lundholm: Lønmidlerne til fordeling i forbindelse med de kommende lønforhandlinger i 2017? 873, 959/17
Jensen, Birgit Lundholm: Strukturen i folkekirken og præsteembederne? 537/18
Jensen, Birgit Lundholm: Tiden er endnu ikke moden til det! 584/08
Jensen, Hans H.: Forandringer forude 269/06
Jensen, Hans H.: Personalekursus i folkekirken 149/02
Jensen, Hans J. Lundager: Dødefesterne og kirken 710/15
Jensen, Jens Juhl: Grove løjer ved morgenandagten 889/11
Jensen, Jens Juhl: Salmebogens syvkabale 129/05
Jensen, Johannes H.: 4 forslag 40/01
Jensen, Lone Kofod: Luhmann og konfirmanderne 703/08
Jensen, Mikael Byrial: Gudsbilleder og trøst 739/14
Jensen, Mogens: Folkekirken som offer for NPM? 151/02
Jensen, Ole Brehm: Boligpligt – eller ej? 112/08
Jensen, Ole Brehm: Hvor er Gud egentlig henne? Om at jage spøgelser 163/14
Jensen, Ole Brehm: Moderniteten er ingen myte 652/13
Jensen, Ole: Angående Søren Krarup 226/00
Jensen, Ole: Der er ingen høvdinge! 712/97
Jensen, Ole: Grav-camouflage – et opråb 204/08
Jensen, Ole: Hus forbi 909/10
Jensen, Ole: I den enheds navn 597/06
Jensen, Ole: Teologi som resignation 1121/97
Jensen, Peter Neergaard: Genfødelsen i Dåben 879/98
Jensen, Peter Ulrik: Moderne kristentro 539/01
Jensen, Thue Raakjær: Til alle præster i Kreds 25, Ribe-Vestslesvig 1048/97
Jensen, Verner Villensgaard: Nyt indhold i vielsesritualet? 736/01
Jensen, Viggo: Folkekirken – trossamfund eller »Blot borgerlig indretning«? 224/06
Jeppesen, Knud og Arendt, Niels Henrik: Sæt et dansk aftryk i Betlehem 685/09
Jeppesen, Knud: Brev fra Tantur 139, 161, 373, 431/01
Jepsen, Bent Kim: Kollegialt netværk 511/98
Jepsen, Bent Kim: Nyt om kollegialt netværk 928/98
Jepsen, Bent Kim: Ole Davidsen smider opstandelsen ud som en historisk levning 838/97
Jepsen, Johannes Kibeck: ‘92 ritualet og den ny salmebog 467/00
Jepsen, Johannes Kibeck: Den irakiske tolk 704/08
Jepsen, Johannes Kibeck: Du må ikke bryde ægteskabet 613/08
Jepsen, Johannes Kibeck: Herre, forbarm dig! 474/06
Jepsen, Johannes Kibeck: Lidt om Jesu mor 636/04
Jepsen, Johs. Kibeck: Det almindelige skriftemål 877/01
Jessen, Bent Høeg: Fremstillingen af DNK-projektets historie bekræftet 89/03
*Jessen, Bent: DNK-fødselsdagsstatus 12/03
Jessen, C.C.: Resultater og programmer 1043/97
Jessen, C.C.: Sagligt og fordomsfrit 1099/97
Jessen, Carl Christian: Præstekjole og messeklæder 832/20
Jessen, Peter Lindholt: Befri Gudstjenesten 931/17
Jessen, Peter Lindholt: Bønner og kollekter som liturgisk element i gudstjenesten 58/14
Jessen, Peter Lindholt: Gudstjenestens fremtid 484/16
Jessen, Peter Lindholt: Gudstjenestens ordo og elementernes samspil 319/14
Jessen, Peter Lindholt: Intet er forandret, måske, andet end virkeligheden! 534/15
Jessen, Peter Lindholt: Man skal vælge sine kampe – med omhu! 490/19
Jessen, Peter Neergaard: Er det forsvarligt at tale om genfødelse i dåben i forbindelse med vor nuværende dåbspraksis? 38/99
Johansen, Caris: Hvorfor gør vi det?/22
Johansen, Kirsten m.fl.: Til præster, provster og biskopper i folkekirken! 948/02
Johansen, Kirstine Helboe: Svar til Jan Stolt 776/07
Johansen, Niels: Nu ånder jorden pinsen ind 410/05
Johansen, Niels: Påske 333/06
Johansen, Nikolaj Kjærby: Religion ja, men kristendom? 555/06
Jones, Ray Carlton og Refshauge, Jens Jørgen: Sognet eller embedet? Præsteforeningens uheldige inkonsekvens! 824/99
Jones, Ray Carlton: Apokatastasis og håbet om alle tings genoprettelse i islam 832/09
Jones, Ray Carlton: En af de uheldige 658/99
Jones, Ray Carlton: Symbolfunda-mentalisme 872/06
Jones, Ray Carlton: Uretfærdig, uevangelisk og uredelig 844/99
Jong, Johannes: Fortabelsen 792/08
Jong, Johannes: Frivillig isolation 737/06
Jonssen, Lars Ole m.fl.: Åbent brev til kirkeministeren 285/04
Jonssen, Lars Ole: Liste H siger nej til funktionærgørelse 943/05
Jonssen, Lars Ole: Nej til funktionærgørelse af præsteembedet 906/01
Juul, Jørgen: Det evangelisk-lutherske præsteembede og arbejdsvejledning/ supervision 627/00
Juul, Thorkild: 1000-års-riget og den store trængsel 657/09
Juul, Thorkild: Budskabet om Jesu genkomst 658/10
Juul, Thorkild: De to rapporter 884/97
Juul, Thorkild: Klimaforandringer til debat og Bibelens belysning af forholdene 700/07
Jæger, Karin: Når sjælesorg er et par hænder….687/98
Jørgensen, Anette Laage: Bras 946/99
Jørgensen, Bent: Travlt med at luge 379/00
Jørgensen, Berit Hune m.fl.: Hjælp os 148/98
Jørgensen, Berit Hune og Clemmensen, Kim: Halloween i kirken 1090/14
Jørgensen, Hans Anker: Du siger det med blomster 492/09
Jørgensen, Hans Anker: Januar 63/06
Jørgensen, Hans Anker: Med sorgen og klagen hold måde! 304/99
Jørgensen, Jesper Kiil: Ret og/eller anstændighed 1143/97
Jørgensen, Jonas Adelin: Kirke i skiftende tider: Hvorfor skal jeg døbe mit barn? 390/21
Jørgensen, Jørgen: Svar til Knud Sørensen 551/99
Jørgensen, Kirsten og Westergaard, Elof: Nye kollekter – bibelske gudsbilleder i sprog og krop 1189/13
Jørgensen, Kirsten Tange: For let at skrive salmer? 50/98
Jørgensen, Kirsten Tange: GT-salmer i konfirmationsforberedelsen 606/99
Jørgensen, Kirsten Tange: Poetisk montage 283/02
Jørgensen, Kirsten Tange: Teologers ulidelige letsind i omgang med salmer 1097/00
Jørgensen, Kirsten: ”Frederiksbergritualet” Forslag til nyt dåbsritual 308/23
Jørgensen, Kirsten: Indtil livet vågner 108/15
Jørgensen, Kirsten: Misvisende 675/03
Jørgensen, Kirsten: Åbent brev til biskopperne vedr. obligatorisk indledende konfirmationsforberedelse 228/08
*Jørgensen, Steffen Ravn: Bunden er nået 944/99
Kallenbach, Albin: Er danske præster alkoholikere? 480/99
Kamstrup-Olesen, Leo: Lilleørs korstog imod Københavns biskop 730/07
Kandel, Wladimir: En kirkekoncert er… 988/01
Kandel, Wladimir: Et vemodigt suk 259/02
Kandel, Wladimir: Farvel og … ??? 486/00
Kandel, Wladimir: Hvor skal fornyelsen komme fra? 271/98
Kandel, Wladimir: Kirkelukninger? 227/99
Kandel, Wladimir: Kordegnen uddelte brødet 866/02
Kandel, Wladimir: Leif Bork Hansen og hans decorum – igen 1059/99
Kandel, Wladimir: Lukkede kirker, nedlagte sogne, overbebyrdede præster 988/05
Kandel, Wladimir: Mange kolleger harcelerer over, at studieorlovn foreløbig er indstillet 440/04
Kandel, Wladimir: Når ørerne hænger og blafrer 154/99
Kandel, Wladimir: Svar til Bønholder (?) Paul Zebitz Nielsens indlæg: “Præster på plejehjem” 729/00
Kanding, Viggo: Spørgsmål til min biskop 1146/97
Kappelgaard, Arne: Konfrontation?? 1019/97
Kappelgaard, Arne: Kulturer skiller – forener evangeliet? 441/02
Kappelgaard, Finn: Hvor svært kan det være? 340/02
Kappelgaard, Finn: Nej til uindskrænket vielsespligt 386/97
Kappelgaard, Finn: Udfordring til dybdegravning 425/06
Karlsen, Mads Peter: Hvorfor falder vi? 1093/15
Kastberg, Ingeborg og Vesterdal, Lone: Hvordan ændrer vi en syg og giftig kultur? – Supervision som værktøj til forbedring 191/22
Kelstrup, Bent: Den samme melodi 466/00
Kemp, Peter: Dansk religionsfilosofi 42/03
Kirkeby, Lars: Den dumme godsforvalter! 634/04
Kirkeby, Lars: Det lange, seje træk – ved næsen? 362/98
Kirkeby, Lars: Det seje træk nocheinmal 485/98
*Kirkeby, Lars: Nytårshilsen til Peter A. Krogsøe 14/97
Kirkeby, Lars: Organiseret utilfredshed 11/97
Kirkeby, Lars: Pædagogisk rækkevidde 1138/04
Kirkefondets bestyrelse: Flyt midler fra bygninger til mennesker i kirken! 524/02
Kirkefondets bestyrelse: Symptombehandling af strukturproblemer 178/02
Kirkegaard, Liselotte: Fremtidens folkekirke? 874/03
Kirkegaard, Pia: Konflikter skal måske alligevel ikke løses strukturelt? 884/22
Kirkegaard, Pia: Man velsigner da kaniner? 1181/13
Kjeldsen, Ingrid: Præstegården: Det lokale og det centrale 119/11
*Kjeldsen, Søren Dam: Alternative prædikenvejledninger i Præsteforeningens Blad 385/05
Kjelgaard, Else Marie: Gå bort med fred… 1258/97
Kjems, Lena: Den omvendte bevægelse 584/13
Kjær-Pedersen, Erik: Fem korrekte disciple af Emma Gad er trådt i karakter 1221/97
Kjær-Pedersen, Erik: Teologi på hønisseplanet 72/98
Kjær, Lise Lotte: Der er mere end ét bogstav til forskel 890/11
Kjær, Mogens: Dialog er ikke elastik i metermål. Og heller ikke som en forhandling på Hjallerup Marked 118/15
Kjær, Mogens: Hvad kan vi gøre for de kristne i Mellemøsten? 301/14
Kjær, Mogens: Kampen med dæmonerne 684/99
Kjær, Mogens: Leif Bork Hansens decorum 1019/99
Kjær, Mogens: Nytter dialog? 502/10
Kjær, Mogens: Stueren mission 121/11
Kjærby, Nikolaj Hartung og Nolsøe, Søren Isak: Sæt gudstjenesten fri 137/14
Kjærby, Nikolaj Hartung: Det defensive kirkesyn og den almindelige folkekirke 295/11
Kjærby, Nikolaj Hartung: Ikke alle har råd til materiel luksus 260/15
Kjærby, Nikolaj Hartung: Lidt om ihukommelse 873/15
Kjærby, Nikolaj Hartung: Sandbeck og citaterne 249/14
Kjærby, Nikolaj Hartung: Skal nu også kirken dyrke ungdommen 714/13
Kjærby, Nikolaj: Den homoseksuelle livsstil og bibelsynet 678/10
Kjærby, Nikolaj: Det femte eller det sjette bud? 387/10
Kjærby, Nikolaj: Diskutable forudsætninger 97/10
Kjærby, Nikolaj: Dåbsritualet 30/10
Kjærby, Nikolaj: Forslag til nyt dåbsritual 1043/09
Kjærgaard, Jørgen: Efter Kristi egen indstiftelse 814/15
Kjærgaard, Jørgen: Gør dette, og jeg er hos jer! 1120/15
Kjærgaard, Jørgen: Hvad skal liturgidebatten handle om – liturgien eller debatten? 597/21
Kjærgaard, Jørgen: I-hu-kommelse 984/15
Kjærgaard, Jørgen: I-hu-kommelse ved dåben 1153/19
Kjærgaard, Jørgen: Nadverforvaltning? 516/16
Kjærgaard, Jørgen: Salmer på dansk og tysk 1159/16
Kjærgaard, Jørgen: To spørgsmål til Henrik Højlund 16/07
Kjærgaard, Thorkild: Angststyret, kontrolfokuseret tilgang til livet? 666/12
Kjærsig, Anders: Fra Folkekirke til Provstikirke 99/12
Kjærsig, Anders: Kætterier – lidt om Hauge, Løgstrup og Grosbøll 346/04
Klinting, Georg: Alternativet til præsteretten? 85/97
Klinting, Georg: Autoriserede kollekter er en anakronisme 219/23
Klinting, Georg: Biskoppernes dåbsteologi – uddybende replik 786/01
Klinting, Georg: Dåben som tilsigelse 238/20
Klinting, Georg: Dåbsanordning og dåbsvejledning 600/07
Klinting, Georg: Dåbsritualet er i konflikt med sakramentlæren 758/23
Klinting, Georg: Dåbsritualet er problemet – ikke dåben 770/19
Klinting, Georg: Er liturgiprojektet ved at gå i sig selv? 309/22
Klinting, Georg: Et liturgisk smertensbarn med to anstødssten 220/11
Klinting, Georg: Form og indhold – en replik 110/03
Klinting, Georg: Giv ritualet frit! 812/11
Klinting, Georg: Hvorfor skal biskopperne bestemme gudstjenstefrekvensen? 1110/99
Klinting, Georg: Hvornår kommer biskopperne på banen? 124/10
Klinting, Georg: Højmessens fornyelse 128/16
Klinting, Georg: Kan nadveren reddes? 1136/01
Klinting, Georg: Kommentar til det foreslåede bryllupsritual 6/11
Klinting, Georg: Konfirmandernes agtelse for gudstjenesten 451/99
Klinting, Georg: Konfirmationens hvad og hvor 1266/22
Klinting, Georg: Kritiske bemærkninger til »Beretning om dåb« 381/05
Klinting, Georg: Lad os få konkrete ritualforslag på bordet 902/19
Klinting, Georg: Liturgisk topstyring er en anakronisme 959/11
Klinting, Georg: Liturgiske knæbøjninger 87/02
Klinting, Georg: Perspektivløs småjustering af højmessen 965/22
Klinting, Georg: Prædikestol og demokrati 63/06
Klinting, Georg: Signalforvirring i brugen af alteret 93/18
Klinting, Georg: Til ihukommelse af kristi dåb 1101/19
Klinting, Georg: Tilspørgelsesmagi 505/10
Klinting, Georg: Taarbæk-sagen, liturgien og den udeblevne læresag 1010/03
Klit-Johansen, Villy: De udsendte soldater i kirkebønnen 74/12
Klit-Johansen, Villy: Kommentarer til »Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåb« 776/05
Klostergaard, Anders: Klumpe-Dumpe tale 25/04
Knudsen, Halvdan: Ja – der må være en grænse 421/98
Knudsen, Poul A.: Barnedåben et hensigtsritual 1149/98
Knudsen, Poul A.: Gud er død eller er han? 1119/00
Knudsen, Povl Bendix: Raun Iversen og sognemedhjælperne 180/99
Kobbersmed, Niels Jørgen: Smertefri vielser – eller rygsmerter ved havearbejde! 309/00
Koed, Hans Krab: Den ny viden gør vel en forskel 145/04
Koed, Hans Krab: Grosbøll i læreruddannelsen i Ribe 1014/04
Koed, Hans Krab: Paulus og identitetspolitikken 777/20
Kortegaard, Herluf: Afskaf indgangsbøn og udgangsbøn 886/10
Krabbe, Morten m.fl.: BUSK-dag 613/97
Krarup, Søren: Een gang mere om Jean Monnet 23.Krarup, Søren: Om faderen, sønnen og Tidehverv 194/00
Krarup, Søren: Jødeskriftet en gang til 697/06
Krarup, Søren: Købt og betalt – af hvem? 912/99
Krarup, Søren: Købt og betalt af EU – fortsat 1060/99
Krarup, Søren: Snakkesalighed 997/99
Kreds 22: Forståelse 395/06
Kristensen, Anne Marie: Hvem har talt timerne? 1020/97
Kristensen, Anne Marie: Modet til at gå et skridt videre 300/15
Kristensen, Anne Marie: Nogle betragtninger fra kirkebænken 60/20
Kristensen, Jens: Fingrene væk! 41/02
Kristensen, John: En ny præsteparia 27/10
*Kristensen, Karen Marianne: Studieorlov og videreuddannelse 956/01
Kristensen, Maja Søgaard: Angående ny skolereform og konfirmationsforberedelse: Kære præstekolleger, glæd jer til det, som kommer! 510/15
Kristensen, Maja Søgaard og Nyegaard, Nina Dyrhoff: Konfirmationsgudstjenesten – højmesse eller gavebod? 542/13
Kristensen, Susanne Bach: Mig eller organisationen 371/99
Kristensen, Thomas: En tak – og en opfordring 898/05
Kristensen, Thomas: Kjeld Holms plads i Præsteforeningens historie 514/05
Kristensen, Thomas: Replik til liste G 1047/97
Kristensen, Thomas: Til Mary Holm-Larsens kvaler omkring hovedbestyrelsens årsberetning 481/05
Kristiansen, Egon: Er det virkelig lov? 22/98
Kristiansen, Hanne-Birgitte 870/08
*Kristiansen, Hanne-Birgitte: Rådighedsordningens omfang 239/98
Kristiansen, J.C. Hedegaard: Til præster, som har konfirmationsforberedelse, gudstjenester o. lign. med udviklingshæmmede 716 /03
Kristiansen, Jens Kristian: 50+ og 50- 942/05
*Kristiansen, Jens Kristian: Glem ikke OA’erne! 44/07
*Kristiansen, Jens Kristian: Hvad med OA’erne? 399/06
Kristiansen, Jens Kristian: Overholdes reglerne? 845/05
Kristiansen, Jens Kristian: SOAP – hva’ er det? 1058/07
Krogager, Verner: Big brother (or anyone else) is watching you 285/00
Krogh, Grethe: Digitale orgler et stort problem 988/03
Krogsøe, Peter A: 197 dage for længe 1009/03
Krogsøe, Peter A: Ekstra arbejdsbyrde og usikkerhed 792/03
Krogsøe, Peter A.: 185 kvm.?! 166/00
Krogsøe, Peter A.: At få balancen genoprettet 1107/03
Krogsøe, Peter A.: Det er uacceptabelt at præster får stress 1092 /02
Krogsøe, Peter A.: Forslag til forsøgsprojekter 84/02
Krogsøe, Peter A.: Hvor svært kan det være? 1082/03
Krogsøe, Peter A.: Kirkebogsføring og børneloven 632/01
Krogsøe, Peter A.: Liste H-hjemmeside 880/01
Krogsøe, Peter A.: LR 34 projekt forsætter 943/99
Krogsøe, Peter A.: Lønmidlerne skal blive på vores område 1196/99
Krogsøe, Peter A.: Ord på betænkelighederne 1171/00
Krogsøe, Peter A.: Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle 713/01
Krohn, Bjarne: Præsteløftet og »En sten i skoen« 44/04
Kronborg, Arne: En sag om et søm 773/03
Kronborg, Arne: Foredragsaften i forsamlingshuset 334/03
Kruhøffer, Annette: Et forsvar for samvittigheden 452/18
*Kruhøffer, Annette: Købt eller bare betalt? 710/19
*Kruse, Juma Nellemann: Hvad skal vi mon gøre fremadrettet? 766/18
*Kruse, Juma Nellemann: Tre ideer til at forbedre embedet som sognepræst 195/23
*Kruse, Juma: Ulønnede hjælpepræster? 731/11
*Kruse, Lars: Hvad må vi så? 771/03
Krøger, Kristian m.fl.: Hvornår har I præster fået nok? 159/07
Kvist, Jens: Bemærkninger til et justeret ritual 175/12
Kvist, Jens: Ikke nogen forening 535/10
Kvist, Jens: Manden på stenen, stenen i skoen, skoen ligger langt ude i skoven.… 48/04
Kvist, Jens: Plan B – en realitet 878/04
*Kvist, Jens: Religion eller kristendom 982/11
Kvist, Jens: Synd og Jantelov 191/15
Kyndal, Erik: Peter Kemps afmyto-logisering 575/06
Kyndal, Erik: Retfærdiggørelsen endnu engang 460/98
Kærgaard, Frank: Provster, der slagter embedsboliger, findes de? 1010/01
Langagergaard, Poul: Ledelse i Folkekirken – professionel og demokratisk 768/06
Langballe, Jesper: Når dåb og tro adskilles 410/97
Langballe, Jesper: Når ideologi bliver til fag 53/00
*Langballe, Jesper: Til en bekymret formand 90/02
Langballe, Jesper: Undskyld 483/97
Lange, Hans Ole Krebs: 77.1 719/14
*Lange, Hans Ole Krebs: Back to basis 980/00
Lange, Hans Ole Krebs: Beredskabspræster honoreres, sikkerhedsrepræsentanter gør ikke 247/10
Lange, Hans Ole Krebs: Dåbsklubben 18/01
Lange, Hans Ole Krebs: Hvorfor Tryg-Baltica? 730/00
Lange, Hans Ole Krebs: I kirken kommer det ikke an på at være mand eller kvinde (Paulus)…eller gør det? 572/21
Lange, Hans Ole Krebs: Misforstået ufarisæisme 563/01
Lange, Hans Ole Krebs: Mødt af trusler om politianmeldelse 603/18
Lange, Hans Ole Krebs: Nadver til Indiana Jones 373/01
Lange, Hans Ole Krebs: Om Guds aseitet 1120/00
Lange, Hans Ole Krebs: Stiftsråd – eller -rod? 711/09
Lange, Ole: Bibelen og trinitetsteologien 697/02
Lange, Ole: Over, for og ved 41/16
Langkilde, Sanne S. J.: Kommentar til Lars Toftdahl 815/02
Larsen, Birger: HBs store plan 1018/99
Larsen, Birger: Kapellan! 894/99
Larsen, Birger: Replik til liste C’s valgudtalelse 1044/97
*Larsen, Ester: Besættelse af provstestillinger 194/12
Larsen, Gotfred: Nadveren og dens smitte 1039/15
*Larsen, Gotfred: Puljemidler!/97
Larsen, Jesper Hougaard og Elm, Ebbe: Diapraksis i religionsmødet 503/10
Larsen, Simon Kangas: 10 år med det nye Danmarkskort: Kirker og kommuner og det diakonale samarbejde 183/17
Larsen, Simon Kangas: Kan dit sogn klare en tur i løvens hule? 540/18
Larsen, Simon Kangas: Vi skal skabe god kemi mellem kirker og kommuner 38/18
Lassen, Søren Friis: Forelæsninger og seminarer og dialog 531/98
Lassen, Søren Friis: Forenklingsudvalgets arbejde med nye strukturer og arbejdsformer i folkekirken 309/02
Laukamp, Thea: Kærlighed med krav på 1006/15
Lauridsen, Poul Juel: Svar fra DNK-Sekretariatet 227/00
Laursen, Elizabeth: Advarsel!!! 195/00
Laursen, Kirsten R.: Diakoniens Dag – hvorfor? 715/06
Laursen, Thorkild Schousboe: Gudstjenesteforståelse 488/16
Laursen, Thorkild Schousboe: Man skal høre meget…. 1140/15
Laursen, Thorkild Schousboe: Om altergangspraksis 326/12
Laursen, Thorkild Schousboe: Tegnhandlinger i gudstjenesten 83/08
Laursen, Troels: Institutionspræsters forhold skal genforhandles med de nye regioner 925/05
Laursen, Vagn: Nytårsønske. Til biskop Hvas, Ålborg 176/97
Lausen, Egon: Orlovsåbenbaring 310/00
Lausten, Martin Schwarz: Replik til Odenburg 506/97
Lebech, Johannes: Replik 738/01
Lemke, Anni: Kompetence 1139/04
Leth-Nissen, Karen Marie Sø: Ydmyghed over for skaberværket 1123/09
Leth-Nissen, Søren: Præsten er den bedste leder – i teorien! 621/06
Lidegaard, Mads: Danerne og Europa 349/01
Lidegaard, Peter og Kirkeby, Lars: »Den Ny Kirkebog? Nej Tak!« 1174/98
*Lidegaard, Peter: Bemærkning til Peter Krogsøe 12/97
*Lidegaard, Peter: Til Præsteforeningens hovedbestyrelse/Peter Krogsøe, Prf. Bl. 12/97
Lidell, Elisabeth: Efterlysning 843/05
Ligaard, Janet Cecilie: Ledelse, strukturoplæg, navnelov og nyvurdering 352/06
Ligaard, Janet Cecilie: Tjenestebolig, nej tak! 870/05
Ligaard, Janet Cecilie: Vattet og visionsløst 943/05
Lindegaard, Ane Sofie: Præstens magt 171/23
Lilhav, Preben: Indsmugling af ny teologi i Kierkegaard! 1040/07
Lilhav, Preben: Jung – en fascistisk mytemager 1090/01
Lilleør, Niels Carl: Biskoppernes habilitet og ombudsmandens 820/06
Lilleør, Niels Carl: Dén har retten, som tager magten 426/12
Lilleør, Niels Carl: En ulykkelig sag 776/07
*Lilleør, Niels Carl: Er Danmark blevet et stort missionshus? 226/99
Lilleør, Niels Carl: Hvem ønsker kirkebogen afskaffet? 427/99
Lilleør, Niels Carl: Islams hus og retsforholdene i Danmark 589/11
Lilleør, Niels Carl: Kirkebogsdebatten og dens aflejringer 842/99
Lilleør, Niels Carl: Kristi magt og Muhammeds 857/97
Lilleør, Niels Carl: Luther og Tidehverv 48/00
Lilleør, Niels Carl: Løgstrup og Tidehverv 1170/98
Lilleør, Niels Carl: Når præsten bliver statist 1199/99
Lilleør, Niels Carl: Om en messehagel med rygmærke 1064/05
Lilleør, Niels Carl: Opgøret med to-regimentelæren baner vejen for den totalitære stat 1253/97
Lilleør, Niels Carl: Overvejelser efter et kredsmøde 575/07
*Lilleør, Niels Carl: Så blæs dog på den Løfteparagraf 14/05
*Lilleør, Niels Carl: To præcise udenomssvar 676/07
Lilleør, Poul: Lige så sikkert som … 194/09
Lind, Johs: Tilbage til virkeligheden! 136/99
Lindbjerg, Niels: Teknologi og livsanskuelse 697/97
Lindegaard, Olav C.: Forslag om nye regler for valg af formand og hovedbestyrelse 355/01
Lindegaard, Olav C.: Hvad med et vikarbureau? 336/98
Lindegaard, Olav C.: Oplæg til drøftelse om ændringer af regler for valg af formand og hovedbestyrelse 375/01
Lindegaard, Olav C.: Årsag til vakancers varighed 486/98
*Lindhardt, Jan: Et kig ned i forskningen 906/00
Lindhardt, Jan: Folkekirke og gudstjeneste 705/05
Lindhardt, Jan: I fiskens tegn 710/99
Lindhardt, Jan: Og Wind 90/03
Lindhardt, Jan: Selvfølgeligheder 16/02
Lindhardt, Jan: Sprog og bevidsthed 895/04
Lindhardt, Mogens: Dårlig opførsel er dårlig opførsel 155/08
Lindhardt, Mogens: Holdninger og praksis 480/08
Lindhardt, Mogens: Ledelsesopgaver skal styrkes 899/05
Lindhardt, Mogens: Udtræden af HB 678/07
Lindhardt, Tine: Bibelen for kvinder 750/15
Lindhardt, Tine: Fordi det er vigtigt 120/15
Lindhardt, Tine: Friheden, forbundetheden og modstanden 90/16
Lindhardt, Tine: Hvor går grænsen? 717/14
Lindhardt, Tine: Kirken i konkurrence 478/16
Lindhardt, Tine: Tale til konfirmanderne 478/15
Lings, Jens Kristian: Elsker hinanden 1016/04
Lissner, Holger: Guds barn 1021/09
Lissner, Holger: I den nat da han blev forrådt… 488/00
Lissner, Holger: Måske er det blevet for let at være salmekritiker i disse år 49/98
Ljung, Regina: Jeg har uheldigvis en kollega, som er værnspræst! 844/05
Ljung, Regina: Replik til Jesper Yde 923/05
Lomborg, Lena Rose: Åbent brev til samtlige biskopper i ind- og udland! 933/01
Lomholt, Carl: Det »femte« bud, som er det sjette 386/10
Lomholt, Carl: Dåben som adgangsbetingelse – eller som ubetinget nåde 552/14
Lorentzen, Inge: Mindesamvær eller højtidelighed 580/99
*Lorentzen, Inge: Små honorarer til emeriti 399 /04
Lorentzen, Inge: Sygehuspræsters usynlighed 1077/98
Lorentzen, Inge: Vort danske sprog i og uden for kirken 67/02
*Lundholm, Birgit: Hvad med livslønnen for præster? 273/19
Lumholt, Bent: Syngemesteren 121 /04
*Lomholt, Maja Nørtoft: Tidsbegrænsede ordninger? 159/20
Lundblad, Arne: Ved nytårstid i Nøddebo præstegård 25/97
Lundblad, Karen: Børn i klemme 984/05
Lundgreen, Lise: 14 ugers studieorlov 1070/00
Lundsteen, Hans: Den naturligste sag af alle 5/09
Lundsteen, Hans: Læsefrugter 43/01
Lundsteen, Hans: Stedordene 34/09
Lundsteen, Hans: Vil eller ville 1170/08
Lysebjerg, Niels: Jeg har aldrig følg mig til grin i præstekjolen 919/20
Lyster, Jens: Efterlysning af salmedigteren Sthens skrifter 814/97
Lægsgaard, Knud Erik: Næstekærlighed og akademisk røgslør 65/06
*Løvstad, Jørgen: Proaktiv bekæmpelse af skimmelsvamp er bydende nødvendig 40/22
Madsen, Anette: Det grønne i fredede præsteboliger 1150/09
Madsen, Arne Busk: Det lutherske paradoks 532/98
Madsen, Arne Busk: Dialog eller konfrontation? 250/03
Madsen, Arne Busk: En Svækkelse 380/00
Madsen, Arne Busk: Et falsk forlig 265/98
Madsen, Arne Busk: Fremtidens kirke 1052/98
Madsen, Arne Busk: Fælleserklærings-fiksfakserier 67/99
Madsen, Arne Busk: Spørgsmål til Erik Kyndal 364/98
Madsen, Bjarne A.: Luthers syn på islam 64/02
Madsen, Bjarne A.: Mutuum colloquium et consolatio fratrum 1163/01
Madsen, Bjarne A.: Om Luthers stillingtagen til jødedommen og islam 168/00
Madsen, Bjarne Abildtrup: Guds fremkandelse af mennesket 698/17
Madsen, Finn Malthe: Den kristne tro og det moderne liv 180/05
Madsen, Kaj: Barnedåben tømt for indhold og betydning 218/97
Madsen, Lars Danner: En erfaringsnær beskrivelse af troen 78/19
Madsen, Lars Danner: Retfærdiggørelse og helliggørelse 1161/18
Madsen, Ole Witte: Dåb med sæbebobler og cava er ikke svaret 250/21
Magelund, Johannes: De 10 bud er vor livsbetingelse 1136/01
Magelund, Johannes: Om forståelse for hørehæmmedes problemer 832/00
Magelund, Johannes: Var du tro mod det himmelske syn? 686/99
*Mandrup, Knud Ove: Et skævt og dårligt aflønningssystem 1254/21
Mandrup, Knud Ove: Ta’ te’ Tantur 1089/04
Markussen, Bjarne: Et grelt eksempel 59/08
Markussen, Bjarne: Godt at være præst!? 873/05
Markussen, Bjarne: Kompetente præster! 897/05
Marslund, Mette og Dahl, Hanne: De frie menigheder er ikke modstandere men medspillere! 679/11
Marvig, Carsten m.fl.: Formandsskifte 90/08
Matthies, Lene: Blichfeldts skydetelt 1013/04
Matthiesen, Søren: »Kristen ateisme« og »Ateistisk kristendom« 119/14
Matthiesen, Søren: Kristen ateisme – tur-retur 247/14
Meile, Eva: Kommentar til Jens Lyster 418/98
Melchiorsen, Lars Peter: Sten eller ligtorne 635/04
Meldgaard, Jens Chr.: Det liturgiske arbejdsliv 1236/17
Meldgaard, Jens Chr.: Lørdagsdåb – en ret og en pligt!? 1136/18
*Meldgaard, Jens Christian: Rettidig omhu – jeg manglede et ”også”! 491/19
*Meldgaard, Jens Christian: Spørgsmålet om lørdagsdåb 6/19
Meldgaard, Jens Chr.: Åben konfirmandundervisning i Vadum 869/16
Mikkelsen, Christen: Om tabuemnet, som Jens Munksgaard omtalte i nr. 11, og kommentarerne til samme i nr. 14 465/00
Mikkelsen, John Børsting: Nu har vi præster fået nok 208/07
Mikkelsen, John: Den ualvorlige automatkirke 600/09
*Mikkelsen, Leif: Snæver ontologi 1021/99
Mikkelsen, Samuel Færgemand: Katekismus updated – spørgsmål og svar 954/08
Milling, Hans-Birger: Brug eller misbrug 1142/15
Milling, Hans Birger: Guds barn – og Povl Vendekåbe 1046/09
Milling, Hans Birger: Radiogudstjenester 6/09
Milling, Hans-Birger: Kære Radioprædikant 50/11
Milling, Hans-Birger: Præstekjolen 768/02
Milling, Hans-Birger: Studereværelse eller kontor 963/14
Moe, Bjørn: Til Povl Bo B. Sørensens anmeldelse af Værktøj 96 (1997/4) 198/97
Moeslund, Jørgen: Kristen spiritualitet er ikke selvoptaget virkeligehedsflugt 986/21
Moeslund, Jørgen: Spiritualitet er en legitim del af kristen praksis 136/22
Mogensen, Gert Blak: Vedrørende strukturændringer 1223/97
Mogensen, Kaj: Alle tings genoprettelse 338/03
Mogensen, Kaj: Bekendelses skrifter 1020/06
Mogensen, Kaj: Den tidsubegrænsede smerte 535/03
Mogensen, Kaj: Et kristologisk begrundet håb 340/02
Mogensen, Kaj: Evangeliets frelsesvirkelighed 552/06
Mogensen, Kaj: Forsoning og genoprettelse 159/13
Mogensen, Kaj: Guds vrede 710/03
Mogensen, Kaj: Gudsopfattelse, frelsesforståelse og forståelsen af Jesu Kristi betydning 912/03
Mogensen, Kaj: Håb – ikke apokatastasis 466/02
Mogensen, Kaj: Håbet om alle tings genoprettelse og forsoningens universalitet 944/06
Mogensen, Kaj: Ikke dommen, men fordømmelsen 153/03
Mogensen, Kaj: Kierkegaard og den dobbelte udgang 711/03
Mogensen, Kaj: Ligeglad med troen? 93/07
Mogensen, Kaj: Om Snedstedsagen 18/97
Mogensen, Kaj: Overfladisk om dobbelt udgang 353/06
Mogensen, Kaj: Præcisering 2 188/07
Mogensen, Kaj: Replik til Finn B. Andersen 903/06
Mogensen, Kaj: Replik til Svend Schultz-Hansen 395/07
Mogensen, Kaj: Symbolforpligtelsen 738/06
Mogensen, Kaj: Tankevækkende, udfordrende, bekymrende og skræmmende 474/11
Mogensen, Kaj: Til Præsteforeningens Blad 530/07
Mortensen, Chr. Kold: Det er flovt! 420/98
Mulnæs, Carsten og Bramming, Torben: Folkekirkelig mangfoldighed og teologisk saglighed 1075/13
Mulnæs, Carsten: Er Folkekirken en ordentlig organisation? 534/12
Mulnæs, Carsten: Hvorfor mopper Jeppe? 805/17
Mulnæs, Carsten: Teologi kontra tjenestemandsforpligtelser? – et spørgsmål til kolleger 656/05
Mulnæs, Carsten: Tårernes teologi 822/12
Mulnæs, Carsten: Ønsker vi et udemokratisk kirkeråd? 603/13
Munch, Carsten: Diskussionen fortsætter: ”Opgør med den moderne myte” 217/13
Munch, Christian: Salme 360/97
Munch, Lars m.fl.: Opfordring til kirkeministeren og kirkeforfatningsudvalget om at forlænge høringsperioden 276/13
Munk, Hanne: Elektrohjerne? 1144/97
Munk, Hanne: Forespørgsel til biskop Jan Lindhardt 714/97
Munk, Lars: Fra en højrekristens blækhus 29/10
Munk, Lars: Goth ungdomskultur – fri os fra det onde?? 847/08
Munksgaard, Jens F.: Det var et følsomt emne!! 392/00
Munksgaard, Jens F.: Et tabuemne bør drøftes på alle kredsmøder i år 251/00
Müller, Lisbet Kjær og Müller, Mogens: Er præsten den fødte leder? 765/06
Müller, Lisbet Kjær: »Hold mig ikke tilbage«. Om hvorfor Maria må give slip 539/14
Müller, Lisbet Kjær: Kære kollega 64/03
Müller, Lisbet Kjær: Om det enkelte sogn skal leve eller dø 30/12
Müller, Lisbet Kjær: Tag barnet ved hånden – også i ritualerne 988/17
Müller, Mogens: Bibelen 2020 Med Jesus i en overraskende ny rolle 991/22
Müller, Mogens: Et vægtigt og meningsfuldt indlæg i Paulusforskningen 929/00
Müller, Mogens: Evangelierne som teologiske fortællinger 191/20
Müller, Mogens: Evangelisterne er teologer 829/00
Müller, Mogens: Mod bedre vidende? 7/22
Mynster, Lars: Gruppelivsforsikringen bør forandres 344/00
Mynster, Lars: Mere i løn 89/99
Mynster, Lars: Udbud og efterspørgsel 137/01
Møberg, Morten: At miste kjole og krave 1089/01
Møldrup, Birgitte: Diakoni på bøh-landet 1204/14
Møldrup, Birgitte: Lemming-effekten – kan kirken på landet stå imod? 795/14
Møldrup, Birgitte Rosager: At lefle for sin samtid 262/15
Møldrup, Birgitte Rosager: I aften skal vi ha’ fremmede 590/15
Møldrup, Birgitte Rosager: Frivillighed – i flygtighed eller fangenskab 868/15
Møldrup, Birgitte Rosager: Paven og patriarken og … 236/16
Møldrup, Birgitte Rosager: Rummelighed – kan det blive for meget af det gode? 1222/15
Mølgaard, Villy: Uheldigt forsøg under Kirkeministeriet 778/05
Møller-Christensen, Carsten: Det såkaldte præsteinitiativ 39/06
Møller-Christensen, Carsten: Et ødelæggende skel i folkekirken 340/08
Møller-Christensen, Carsten: Fordømmelse af »Muhamedanerne« 548/06
Møller-Christensen, Carsten: Hvad med solidariteten? 534/10
Møller-Christensen, Carsten: Kirkebogsføring – et problem! 576/09
Møller-Christensen, Carsten: Men hvad med de små landsogne? 248/10
Møller-Christensen: Carsten: Boligpligten og musketerprincippet 276/07
Møller, Christian Massey: Har vi glemt ånden? 177/06
Møller, Erik Dybdal: Definerer bølgerne havet? 408/10
Møller, Frede: Der tages forbehold….. 161/01
Møller, Frede: Tag og læs! 1090/01
Møller, Frede: Åbent brev til Præsteforeningens hovedbestyrelse 893/99
Møller, Aage: Både ideologien og dekonstruktionen har en grænse 970/99
*Møller, Aage: Den fatale fortielse 1015/02
Møller, Aage: Den ydre klarhed 545/00
Møller, Aage: Fornyelsen, der udeblev 339/03
Møller, Aage: Grundtvigsk – giver det mening? 277/21
Møller, Aage: Kønsliv og skabelsesorden 507/97
Møller, Aage: Magtens overflødighed i en trinitarisk teologi 58/20
Møller, Aage: Nej! 714/97
Møller, Aage: Om den nye teologi 153/17
Møller, Aage: Om salighedens sted 1104/13
Møller, Aage: Skriften, den blinde tjener 174/03
Mønsted, Mads: FN og religionsfriheden 1015/10
Mønsted, Mads: Klimaklokke! Mellem adle malme… 7/10
Mønsted, Mads: Sola Scriptura 867/11
Mørch-Nielsen, Kirsten: Arbejdsskade anerkendt 788/99
Mørch-Nielsen, Kirsten: Om stille kapeller 1224/15
Mørch-Nielsen, Kirsten: Pensionering og hvad så? 1188/18
Månsson, Dan K.: Ja, hvem er egentlig sjælesørgeren for sjælesørgeren i folkekirken? 857/12
Nabe-Nielsen, Karen Elise: Arbejde betalt med ferie 534/05
Nabe-Nielsen, Karen Elise: Jagten på sjælen 455/01
Nabe-Nielsen, Karen Elise: Tillidsrepræsentanterne skal have ressourcer til at løse opgaver for medlemmerne 846/05
Neergaard, Carl Johan Bartholdy: Om at nævne navne i prædiken 1165/99
Neergaard, Carl Johan: Det grå guld skal udnyttes 878/01
Neergaard, Carl Johan: Kommentar til Peter Kemps artikel i nr. 14 “Opstandelse: Mellem erfaring og tro” 431/00
Neerskov, Hans Kristian: Dåb og tro i Landsretten 480/99
Niclasen, Hardi J.: Fatum i harnisk 712/97
Nicolaisen, Sonja: Tanker om dåb og højmesse! 704/05
Nicolajsen, Gert: Demokratisk valg eller… 870/05
Nicolajsen, Gert: Kirkens pastorale og forkyndelsesmæssige ansvar 271/06
Nicolajsen, Gert: Ledelse? 922/05
Nicolajsen, Gert: Præsteboligens fremtid 31, 203/08
Nicolajsen, Gert: Præsternes boliger bør være grønne 1074/09
Niekerk, Kees van Kooten: Afgøres menneskets eksistens for Løgstrup af dets gerninger? 545/15
Nieling, Anne Regitze: Det Gamle Testamente gør Det Nye Testamente forståeligt 1088/15
Nielsen, Anders Eyvind og Hansen, Keld Balmer: »Kirche, Leben und Glauben« 983/10
Nielsen, Bent Feldbæk: Et korrektiv 81/97
Nielsen, Bent Feldbæk: Mynsters dåbsritual 173/97
Nielsen, Bent Flemming: Guds trofasthed 318/17
Nielsen, Carsten Haugaard: Præsten som leder 589/06
Nielsen, Claus Thomas: Replik til Kenneth Bergs anmeldelse af »Økonomi og kristendom« 793/19
Nielsen, Edvard: Den skjulte værdiforringelse 83/06
Nielsen, Edvard: Præsteboligens størrelse 964/05
Nielsen, Ejvind: De forkyndende indslag og minikonfirmandundervisningen 535/15
Nielsen, Ejvind: Den kirkelige undervisning: Forslag til en god sammenhængende kontakt med børnene under hele opvæksten 432, 480/10
Nielsen, Ejvind: Guds barn? 835/09
Nielsen, Ejvind: Kirkelig undervisning – og to biskopper 388/10
Nielsen, Ejvind: Om forkyndende og/eller understøttende undervisning 190/15
Nielsen, Erik A.: Skabelsens sprog- og universitetsteologiens 578/14
Nielsen, Henrik Raakjær i og Ellermann, Charlotte: Hvor blev debatten af? 847/07
Nielsen, Henrik Raakjær: 100 år – og stadig ung!! 877/98
Nielsen, Henrik Raakjær: 100 år – og stadig ung!! 877/98
*Nielsen, Henrik Winther: Ikke på det rette niveau? 712/09
Nielsen, Henrik Winther: Om jeg så taler med engles tunger 1002/12
Nielsen, Henrik Winther: Ægteskab og »skabelsesorden«? 907/10
Nielsen, Jens Chr.: En kulturel frontforkortning 579/07
Nielsen, Johannes Østerlund: Pastorens greatest hits 791/97
Nielsen, Johannes Østerlund: Prædikenlære 513/00
Nielsen, Kirsten Busch: Kompetencekuller 146/04
Nielsen, Kjeld Sloth: Oplevelse og lære i konfirmandundervisningen 674/11
Nielsen, Lars Graff: Om den seneste opnormering af præstestillinger 822/99
*Nielsen, Lars Graff: Repræsentantmøde 1997: Tilføjelse til referat 965/97
Nielsen, Lise-Lotte: Præster er en oplagt ressource 756/00
Nielsen, Malling Mølgaard: Duer ikke som dåbssalme 270/98
Nielsen, Malling Mølgaard: Når en kirke tømmes 700/00
Nielsen, Mølgaard: Morten Børup og hans vårvise 417/03
Nielsen, Paul Zebitz: Præster på plejehjem 574/00
Nielsen, Per Vibskov: Dåbssteder 951/16
Nielsen, Peter: Mere lørdagsfortvivlelse 1198/98
Nielsen, Poul B.: Paradigmeskifte 1076/08
Nielsen, Svend Aage 391/16
Nielsen, Svend Aage (red): Otto Larsen-sagen (1932) 795/04
Nielsen, Svend Aage: Den lille trosbekendelse og den næste salmebog 563/01
Nielsen, Svend Aage: Det udvidede nicæniske symbol 593/02
Nielsen, Svend Aage: Flere svar vedrørende Nicænum – og vejen frem 838/02
Nielsen, Svend Aage: Hvilken Luther fejrer vi? 789/15
Nielsen, Svend Aage: Håndbog i liturgi for afvigende anskuelser 428/00
Nielsen, Svend Aage: I jødehadets onde cirkel 642/06
Nielsen, Svend Aage: Indlæg og svar til kolleger – i dåbssagen 82/97
Nielsen, Svend Aage: Katalog udbedes over tilsidesættelser af folkekirkens bekendelsesgrundlag 110/05
Nielsen, Svend Aage: Om dåbssyn i folkekirken 1147/98
Nielsen, Svend Aage: Om jødisk og kristen tro 201/02
Nielsen, Svend Aage: Sandhedens ånd, som udgår fra Faderen 248/09
Nielsen, Svend Aage: Sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, sendes af Sønnen 471/09
Nielsen, Svend Aage: Sandt og falsk 656/09
Nielsen, Svend Aage: Skal kristen kulturarv skrottes på vore kirkegårde? 777/17
Nielsen, Svend Aage: Spørgsmål til Viborg-dommen 176/99
Nielsen, Svend Aage: Svar vedrørende Nikænum 739/02
Nielsen, Svend Aage: Åb. på scenen 152/02
Nielsen, Søren Trolddal: Fagligt Præsteforum holder generalforsamling 657/09
Nielsen, Søren Trolddal: Vedr. ansættelsesstoppet 938/03
Nielsen, Thea Emilie Laukamp: Præsten, bedemanden og lokalsamfundet 198/21
Nilsson, Kristina: Angående Søren Holms kritik af anmeldelsen af »Menneskets afskaffelse« 832/01
Nilsson, Kristina: Embedet og lønnen skal afspejle ledelse 924/05
Nilsson, Kristina: Embedet til debat 899/98
Nilsson, Kristina: Embedet til debat 8999/98
Nilsson, Kristina: Medlemmernes fagforening 1100/97
Nilsson, Kristina: Strukturforbedringer i Præsteforeningen ønskes 202/99
Nilsson, Kristina: Strukturændringer hen over hovedet? 1128/97
Nilsson, Kristina: Tid til opgør imod fundamentalismen i folkekirken! 733/11
Nissen, Hans-Henrik m.fl.: Kære kollega 848/04
*Nissen, Jeppe Carsce: At være præst kl. 3 om natten 31/23
Nissen, Johannes: Den diakonale menighed (Diakoni 1:5) 72/15
Nissen, Johannes: Kroppens betydning for diakoni (Diakoni 2:5) 150/15
Nissen, Johannes: Diakoni og migration (Diakoni 3:5) 236/15
Nissen, Johannes: Det inkluderende fællesskab (Diakoni 4:5) 458/15
Nissen, Johannes: Diakoni i udkanten (Diakoni 5:5) 568/15
Nissen, Karsten: Evangelium, folk og statsmagt 322/11
Nissen, Karsten: Folkekirken i sol? 337/12
Nissen, Karsten: Julen og vejen til påsken 31/12
Nissen, Karsten: Risiko eller ny mulighed? 567/10
Nissen, Karsten: Tilsynet: Hvordan vi bedst løser opgaven 884/11
Nissen, Karsten: Tjenestebolig og præsters arbejdsvilkår 75/11
Nissen, Karsten: Torben Bramming, indenadslæsning og frihedssyn 634/99
Nissen, Karsten: Udviklingshæmmedes rettigheder 854/10
Nissen, Karsten: Under åben himmel? 616/11
Nolsøe, Søren Isak og Kjærby, Nikolaj Hartung: Sæt gudstjenesten fri 137/14
*Nolsøe, Søren Isak: For dyrt? 427/13
Nord, Johan Christian: Fra dyrets mund 34/20
Nordentoft, Bodil: Hvor går man hen? 560/98
Nybo, Anne-Marie: Samvittighedsfrie rejsepræster 728/00
Nybo, Helge: Nok?! 939/03
Nybo, Helge: Sandsynlig diagnose 119/04
Nygaard, Michael Lerche og Christensen, Karsten: Når bønner skaber afstand 1105/13
Nygaard, Michael Lerche: Barnetroen og den personlige tilspørgsel ved dåben 401/20
Nygaard, Michael Lerche: Dåbsforordning eller katekismus? – til »Beretning om dåb« 726/05
Nygaard, Michael Lerche: Til grin 815/02
Nyegaard, Nina Dyrhoff: Midt i en klynketid 30/23
Nyegaard, Nina Dyrhoff: Skolereform og konfirmandforberedelse – skal vi vælge mellem ja-hat eller nej-hat? 702/15
Nyegaard, Nina Dyrhoff og Kristensen, Maja Søgaard: Konfirmationsgudstjenesten – højmesse eller gavebod? 542/13
Nymark, Lars: Er det slut med konfirmander 892/11
Nørager, Troels m.fl.: Teologi i Aarhus lever og har det godt! 472/11
Nørager, Troels: “Gud er død, om alle mand var døde” – svar til mine kritikere 1139/00
Nørgaard, Anders: “Økonomisk ansvarlighed?” 981/00
Nørgaard, Anders: Ansættelsesstop – kørselsstop 719/03
Nørgaard, Anders: Bestiller kordegne ingenting? 562/01
*Nørgaard, Anders: Et år uden at høre et kuk 840/02
Nørgaard, Anders: Fagre nye kirkebog 650/06
Nørgaard, Anders: Fejl i foreningshåndbogen 1024/00
*Nørgaard, Anders: Honorarer 765/97
Nørgaard, Anders: Hovedbestyrelsesvalg: kørselsordning 730/05
*Nørgaard, Anders: Hvad er meningen? 634/99
*Nørgaard, Anders: Klage over embedsførelse 281/99
Nørgaard, Anders: Kørselsoplevelser 537/03
Nørgaard, Anders: Medlemssag? 1066/02
Nørgaard, Anders: Præsteboliger 672/06
*Nørgaard, Anders: Præsters forpligtelse 1030/01
Nørgaard, Anders: Rådighedspligt 100/00
*Nørgaard, Anders: Rådighedstjeneste også for bilen 1128/97
Nørgaard, Anders: Snarest… 1061/99
Nørgaard, Anders: Tidligere fødsler 17/03
*Nørgaard, Anders: Til Præsteforeningens Hovedbestyrelse 556/05
Nørgaard, Anders: Til skræk og advarsel! 391/02
Nørgaard, Anders: Til trøst og lindring 867/02
Nørgaard, Anders: Vedrørende DNK-verificering 214/01
Nørgaard, Anders: Vi skal jo have tingene klaret 889/03
Nørgaard: Anders: »Bevidne«? 937/05
Nørretranders, Tor: En værre uredelighed 847/04
Nørretranders, Tor: Utroligt 1066/04
Nørsøller, Marianne: Vedr. ”Lad de døde begrave deres døde” 702/11
Ochsner, Knud: ”Alle folkeslag skal strømme dertil” 874/13
Ochsner, Knud: »Dersom Herren ikke bygger huset« 1023/97
Ochsner, Knud: »Ind« og »ud« 269/09
Ochsner, Knud: »kbf« igen 431/10
Ochsner, Knud: »Nu tør jeg kalde ham Far« 201/03
Ochsner, Knud: ALLAH – »guden « eller Gud? 531/07
Ochsner, Knud: Alle mennesker er Guds børn 31/10
Ochsner, Knud: Barn og discipel 1022/09
Ochsner, Knud: Bekæmp religionsfordomme 588/11
Ochsner, Knud: Dåb og Trosfællesskab 361/97
Ochsner, Knud: Én Gud – tre religioner 63/03
Ochsner, Knud: I den nat sagde Jesus: »Dette er mit legeme og blod« 963/15
*Ochsner, Knud: Ingen sognepræster (kbf)! 120/98
Ochsner, Knud: Jakobstrappen 753/10
Ochsner, Knud: Koranfusk? 248/03
Ochsner, Knud: Løn og ansvar 1166/99
Ochsner, Knud: Menneske-myrer i det uendelige univers 147/09
Ochsner, Knud: Noacks udlægning 540/14
Ochsner, Knud: Personlige pronominer 960/03
Ochsner, Knud: Samme Gud? 1066/04
Ochsner, Knud: Skabelse og forsyn 82/06
Ochsner, Knud: Sognepræst kbf 171/10
Ochsner, Knud: Sædemanden var ikke ødsel 269/11
Oehlenschläger, Jesper Ertmann: Kristen faste – brød til verden! 134/08
Oehlenschläger, Jesper: Jeg var fremmed – tog I imod mig? 1052/05
Oest, Henrik: Er vi ansat i samme hus? 800/00
Oest, Henrik: Hvor langt går uanstændighed? 65/01
Ohrt, Peter: Hvem er egentlig sjælesørger for præsten? 289/13
Okkels, Hans Olav: Er det moderne? 668/01
Okkels, Hans Olav: Guds barn i dåben 1151/09
Okkels, Hans Olav: Guds børn i dåben 148/10
Okkels, Hans Olav: Inklusiv kristologi? 902/06
Okkels, Hans Olav: Luther eller Melanchthon? 815/16
Oldenburg, Claus: Et citat 548/00
Olesen, Bodil: Erfarne præster til kamp for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø 922/05
Olesen, Bodil: Gamle og unge præster 906/14
Olesen, Bodil: Huslejen! 1101/97
Olesen, Bodil: Løn og præstens opgaver 869/05
Olesen, Bodil: Om mobilitet – endnu en gang 896/05
Olesen, Bodil: Rapport ti år efter indførelsen af ny løn for præster 207/01
Olesen, Bodil: Replik til Mary Holm-Larsen 941/05
Olsen, Jakob Valdemar: Kierkegaard gentaget 860/03
Olsen, Jakob Valdemar: Kierkegaard og fortabelsen 388/03
Olsen, Jakob Valdemar: Quod erat demonstrandum 993/06
Olsen, Raymond: Filmhus og Kirkehus 417/02
Opsahl, Lene Skov: Om rekruttering af teologer og akademikere til præstestillinger 54/19
Ottosen, Knud: Hvad med at byde folk velkommen i sognet? 236/97
Otzen, Benedikt: Karin Friis Plum og Apokryferne 571/00
Overgaard, Lis: Altergang og H1N1 656/09
Pallesen, Carsten: Teologi som »helvedesmaskine 240/98
Palstrøm, Lise: Lad os alle ikke bede 1172/00
Paludan, Ebbe: Et par kommentarer til Den skjulte Gud 129/02
Pedersen, Anders: Besøg efter begravelser 582/99
*Pedersen, Anders: Trykker Præsteforeningens Blad alt, der sendes ind? 795/02
Pedersen, Anne Katrine Blinkenberg: Håndbog og håndsret 766/21
Pedersen, E. Thestrup: Etik-kritik: En forbier 510/98
Pedersen, Elisabeth: At holde de arbejdsløse i gang 466/00
Pedersen, Elisabeth: Til kredsmøde i kreds 7 1144/97
Pedersen, Finn Carpentier: En udfordring til teologien 97/04
Pedersen, Gerhard: Forum Musik-Teologi 1087/99
Pedersen, Gudmund Rask: Det kollapsede kapel 753/16
Pedersen, Gudmund Rask: Glædelig jul! 1172/00
Pedersen, Gudmund Rask: Guds rige ligger ikke bagude, men forude 291/13
Pedersen, Gudmund Rask: Konge, klædning og kufferter 517/13
Pedersen, Gudmund Rask: Metafysikskræk 993/04
Pedersen, Gudmund Rask: Pinde-huggerfortabelse 496/06
Pedersen, Gudmund Rask: Prædiken og hjertesprog 149/21
Pedersen, Gudmund Rask: Prædiken og indbildninger: »Hvad i alverden bilder du dig ind?« 104/12
Pedersen, Henning Sundby m.fl: Giver Løn bedre præster? 17/01
Pedersen, Henriette: Den sakramentale kringle 415/03
Pedersen, Inge Lise m.fl.: Fra sognedød til de levendes land 27/12
Pedersen, Inge Lise: Korrektion vedr. betænkning 1477 160/07
Pedersen, Inge Lise: Løfteparagraffen og virkelighedens verden 91/05
Pedersen, J. Koedbøl: De ti bud i evangeliets tjeneste 741/97
Pedersen, Margith: Børn på banen – samarbejde i sognet om børnene 237/97
Pedersen, Marianne: Lad os alle lytte 483/21
Pedersen, Michael: Nyt teologisk fag 1067/04
Pedersen, Michael: Ondt i samvittigheden 788/97
Pedersen, Per Damgaard: Loyalitet og kristentro 783/01
Pedersen, Søren Lydeking: Omfavn dine fejl: En erfaring fra sygehuspræstearbejdet 858/23
*Pedersen, Trine Stevn m.fl.: Efterlysning af en samlet indsats for arbejdsløse 173/98
Pedersen, Ulla (Sammenslutningen for overenskomstansatte): Ny Hovedbestyrelse 1185/01
Pedersen, Ulla m.fl.: Solidarisk lønpolitik? 876/01
Pedersen, Ulla: Hvad der er vigtigt i de kommende år 753/05
Pedersen, Ulla: Regulativ – en stor hjælp for kvoteansatte hjælpepræster 1083/03
Petersen, Anders Klostergaard: En patosfuld anmeldelse 319/15
Petersen, Anders Klostergaard: En strid om kejserens skæg 98/00
Petersen, Anders Klostergaard: En sål i skoen 875/03
Petersen, Anders Klostergaard: Hvor ny er den nye Paulustolkning? 1197/99
Petersen, Anders Klostergaard: Nikodemus og jeg 1020/99
Petersen, Anders Klostergaard: Når saltet mister sin kraft 64/01
Petersen, Anders Klostergaard: Ord og begreber har faktisk betydning 807/18
Petersen, Anders Klostergaard: Skriftprincippets lyksalighed 109/03
Petersen, Anders Klostergaard: Som man råber, får man svar 436/13
Petersen, Anders Klostergaard: Troen, endnu en gang – eller viel geschrey und wenig wolle 500/17
*Petersen, Bo Heikendorf: Historien om en ansøgning til Kompetencefonden 816/03
Petersen, Ellen Aagaard: Dyr og dårlig service til præster 533/05
Petersen, Fritz Schiær: Københavns Stifts Tænketanksrapporter 179/99
Petersen, Jørgen Juul: Med Luther, Grundtvig og Bodil Koch i ryggen 816/04
Petersen, Jørgen Juul: Rifbjerg om liv og død (og H.C. Andersen og Løgstrup om opstandelsen) 51/12
Petersen, Kurt: Hvordan måles den slags? 525/02
Petersen, Ole: Efterlysning 670/01
Petterson, Jørgen: Imødekommenhed kan differentieres 342/00
Piekut, Ole Bach: Ingen fantasiverden 459/13
Pilegaard, Emma: Mellemkirkeligt arbejde som argument mod kvindelige præster? 368/23
Place, Corrie de: En usædvanlig vielse 1054/03
Plum, Karin Friis: Dåbs-søndagen 71 /04
Plum, Karin Friis: Elskes og elske 843/05
Plum, Karin Friis: Himmelport og barnesæde 674/05
Plum, Karin Friis: Noget med fugle 995/07
Plum, Karin Friis: Præsternes private religiøsitet 416/98
Plum, Karin Friis: Præstespejlets reflekser 482/05
Plum, Karin Friis: Sognebørn og medlemmer 543/01
Pontoppidan, Claus: Ny løn 354/01
Post, Elin: Bøn om heling og helhed 913/03
Poulsen, Finn: Fotos forbyttet 658/00
Poulsen, Frederik: Det Gamle Testamente i gudstjenesten 946/14
Poulsen, Lars: Falske fingeraftryk i DNK 718/03
Poulsen, Lars: Ydmygende vikarsatser 541/08
Præsteforeningen skriver til kirkeministeren og kirkeudvalget vedrørende skolereformen og konfirmationsforberedelsen 260 /15
Præsteforeningen opfordrer alle medlemmer til at gå aktivt ind i debatten om folkekirkens styringsstruktur 483/13
Præsteforeningen: Præsterne skal betale Fællesfondens underskud! 539/03
Præsteforeningens høringssvar til betænkning fra udvalget om den lokale økonomi i folkekirken 1053/07
Præsteforeningens høringssvar til betænkning fra udvalget om den lokale økonomi i folkekirken 1053/07
Præsterne i Thisted provsti: Kattens leg med musen 608/03
Rao, Mia Lund og Sjørslev, Juri: Til embedet os skiller 674/15
Rasmussen, Anders Lundbeck: Bedre løn? 874/06
Rasmussen, Anders Lundbeck: Embede søges? 135/07
Rasmussen, Bruno: Hold liv i Præstehøjskolen 714/15
Rasmussen, Bruno: Kirkeåret – bid for bid 26/12
Rasmussen, Børge: Nyvurdering af boligen 206/07
Rasmussen, Henrik Ertner: Kære brødre og søstre i Kristus Jesus! 585/05
Rasmussen, Henrik Ertner: Nogle af os vidste det 920/06
Rasmussen, Henrik Ertner: Også lægfolk synger med 514/01
Rasmussen, Inge Bastkær: Prædikenkursus 947/02
Rasmussen, Jacob D. Krogh og Tougaard, Stine: Dagen, hvor vi blev beskyldt for at være forkyndende præster 94/15
Rasmussen, Jakob D. Krogh: Den måde, kirkerummet bruges på! 1075/12
Rasmussen, Jacob D. Krogh: Hvorfor var du i kirke juleaften? 930/15
Rasmussen, Jens: Indre anliggender: Folkekirkens styringsstruktur 538/13
Rasmussen, Jens: Mynsters dåbsritualforslag 1839 382/97
Rasmussen, Lars: Hvilken reinkarnation? 1064/11
Rasmussen, Lars: Hvor er teologien i flygtningedebatten? 1105/09
Rasmussen, Lars: Nye boller og gammel vin 1008/15
Rasmussen, Lars: Når vi står over for mennesker i nød 937/09
Rasmussen, Lissi: Respekt og forståelse for flygtning og indvandrere 1202/97
Rasmussen, Lissi: Slot-Henriksens korstog mod muslimer 880/98
Rasmussen, Michael Rønne: Der må være en grænse! 121/98
Rasmussen, Michael Rønne: Forbrydelse betaler sig ikke? Gælder det også Kirkeministeriet? 676/07
Rasmussen, Michael Rønne: Kirkeliv i forandring 12/05
Rasmussen, Michael Rønne: Konfirmation – en særlig dag 886/97
Rasmussen, Michael Rønne: Kriterier for afgrænsningen af rådighedsordningen 365/98
Rasmussen, Michael Rønne: Hvad gør vi nu, lille du? 1038/15
*Rasmussen, Michael Rønne: Nok er Nok! 130/22
Rasmussen, Michael Rønne: Om anmeldelse af arbejdsbetingede ledelser til Arbejdstilsynet 565/04
*Rasmussen, Michael Rønne: Præstestillinger og embedsboliger 764/97
*Rasmussen, Michael Rønne: På vej? 407/99
*Rasmussen, Michael Rønne: Stillingsopslag og boligbidrag 1003/07
Rasmussen, Michael Rønne: Synliggørelse af præsters arbejdsmiljøproblemer 200/06
Rasmussen, Michael Rønne: Wittenberg graver ud og pakker ind 383/14
Rasmussen, Steen Marqvard: »Resultatløshedens« værdier 159/05
Rasmussen, Steen Marqvard: Anmelderkritik af »Meninger med menighedsråd« Et gensvar 754/12
Rasmussen, Steen Marqvard: Forskellige forventninger kræver ledelse 620 /11
Rasmussen, Steen Marqvard: Kirkens kontakt med befolkningen 38/16
Rasmussen, Steen Marqvard: Humanisme som springbræt 1065/05
Rasmussen, Stig G.: Kristendommens politiske afvikling 858/09
Rasmussen, Stig G.: Til genmæle 292/13
Rasmussen, Thomas Reinholdt m.fl.: Islamkritisk netværk i folkekirken 475/06
Rasmussen, Thomas Reinholdt og Bang-Møller, Henrik: Teologi vendt på hovedet 243/09
Rasmussen, Thomas Reinholdt: At knytte opstandelsen og realpræsensen sammen 597/16
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Det afgørende er nådens pris 1108/18
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Duplik til Jan Stolt 832/01
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Dåben som sakramente – et svar til Henning Thomsen 1022/19
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Et ønske 458/13
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gode gerninger er skadelige for frelsen 30/19
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Om igen-igen 316/17
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Replik 896/07
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Replik til Anders Kloster­gaard Petersen 320/15
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Selvfølgeligheder 1097/00
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Teologi og Præsteforeningens Blad – en overvejelse 131 /15
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Trøsten er, at Gud ved Jesus Kristus har stillet sig midt i intetheden 853/12
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Ægteskabet 1154/04
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Ægteskabets teologi: Bemærkninger til Martin Ishøy 109/05
*Raunkjær, Nina m.fl.: Spørgsmål til Hovedbestyrelsen vedrørende Ny Løn 240/01
Rechendorff, Torben: Salmebogskommisionens tilblivelse 84/02
Red.: At vise undere 564/03
Reelsbo, Henning: “Næsten” i aktiv? 490/00
Reelsbo, Henning: Den faderløse kirke 630/09
Reelsbo, Henning: Fra selvstændig forkynder til igangsat funktionær 1039/99
Reelsbo, Henning: I en klasse for sig? 361/97
Reelsbo, Henning: Kirken og de homoseksuelle 659/14
Reelsbo, Henning: Med “verden” som Gud 854/00
Reelsbo, Henning: Nysynkretismens festdag i Christianskirken 680/00
Refshauge, Birgitte: Oplevelse og/eller viden i konfirmandundervisningen 735/11
Refshauge, Jens Jørgen: En af de heldige 657/99
Refskou, Niels: Automatik og anstændighed 1046/97
Refskou, Niels: Solidarisk lønpolitik? 894/99
Reiter, Anne Birgitte og Pedersen, Gudmund Rask: Ringe fornemmelse 950/98
Reiter, Anne Birgitte: Verdensfjernhed? 591/03
Reiter, Anne: Katekumenatet: Dåbsoplæring for voksne, der virker 58/13
Reitoft, Poul: Bibelen i salmebogen, Salmebogen i bibelen, Salmeordbog 66/01
Rendtorff, Knud: Kirkestrukturen i fremtiden 961/04
Ressourcer og strukturer – og faldgruber (Niels Henrik Arendt) 882/07
Riis, Michael: Folkekirken i nutid? 921/04
Riis, Ricardt: Argumenter mangler 814/97
Riis, Ricardt: Den trælbundne vilje 602/18
Riis, Ricardt: Det er samme sag 385/97
Riis, Ricardt: Skabelse og syndefald 576/97
Riis, Richard: Luthers opfattelse af skærsilden – og Kaj Munks eskatologi 342/07
Riis, Richardt: Gud og sprogkraften 1198/00
Riis, Richardt: Kirkeklokkers sekulære brug 86/14
Ringgaard, Henriette m.fl.: Hvornår er det nok? 643/03
Rosenberg-Larsen, Klaus: Kun sans for finanserne 353/01
Rosenberg-Larsen, Klaus: Lønreform og lønpose 395/07
Rosenberg-Larsen, Klaus: Præsternes fremtid 551/07
Rosenberg, Finn m.fl.: Samarbejde om sognets kirkemusik – mellem præster, organister og andre… 676/05
Rosenkilde, Mogens: Arbejdsløse cand. theol.’er 1197/98
Rotem, Lis-Ann: Kirkedøren – åben eller lukket? 326/18
Rydal, Morgen: Kritiske teologer? 456/13
Rydal, Morten: »77« 511/14
Rydal, Morten: Ateismens strudseflugt 144/14
Rydal, Morten: Giv os nu et retfærdigt lønsystem 1228/16
Rydal, Morten: Kald og opkald 650/16
Rydal, Morten: Landpræster i løngruppe 3? 374/15
Rydal, Morten: Nye boller på suppen! 950/15
Rydal, Morten: Om varmebidrag, mostre og skæbne 424/16
Rydal, Morten: Ordet dialog er elastik i metermål 34/15
Rydal, Morten: To billeder af præstens kontor 903/14
Rønkilde, Martin Bendixen: Til kamp for kvaliteten! 725/10
Rönnow, Jakob: »Fra oldsagskommisionen« 612/97
Rönnow, Jakob: Duplik fra en agurk 873/13
Rönnow, Jakob: En fornøjelse 535/97
Rönnow, Jakob: Kirken og pengene 1039/07
Rönnow, Jakob: Konfirmandundervisning over internet 503/99
Rönnow, Jakob: Man ku måske også overveje…. 759/08
Rönnow, Jakob: Præst på landslejr? 957/00
*Rönnow, Jakob: Skal præsters pensionsalder ikke snart hæves? Der er stemning for det i Folketinget 792/14
Rönnow, Jakob: SPAM i lange baner 121/04
Rönnow, Jakob: Tilbagevirkende kraft? 1087/99
Rönnow, Jakob: Tjek din lønseddel! 193/14
Rørtoft-Madsen, Helge m.fl.: Et lærerigt spørgsmål 635/04
Rørtoft-Madsen, Helge: Til Kirkeminister Margrethe Vestager 944/99
Raabjerg, Henry: Advent og juletid 1117/04
Raabjerg, Henry: Brorsons Nytårssalme 16/05
Salicath, Ulla: Præsten på skolebænken 245/09
Salicath, Ulla: Skal kirken bare være sig selv? 245/11
Salling, John og Brok, Annelise: Kredsarbejde 421/98
Salling, John: Arbejdsvilkår forringes skridt for skridt 461/04
Salling, John: Brev fra en bejler 869/99
Salomonsen, Børge: Ochsners univers 197, 245/09
Salomonsen, Børge: Relativt og universelt 945/06
Salomonsen, Morten Miland: Fleksibel konfirmationsalder 729/07
Salomonsen, Preben: »Kærlighed er livets kilde« 693/01
Salomonsen, Preben: Smag for Bibelen 1004/08
Salomonsen, Preben: Tornebusken i kirkerummet 127/02
Saltorp, Birgitte: Arbejdsløsheden skal frem i lyset 1045/97
Saltorp, Birgitte: Herfra i rødt? 1115/02
Saltorp, Birgitte: Håb for fremtiden 1101/97
Samuelsen, Morten Miland: Korsfæstet – på hvad? 918/06
*Sandal, Bjarne: LR34-snyderiet 882/09
Sandbeck, Lars: A-teismen og Guds virkelighed 306/14
Sandbeck, Lars: Da Paulus tabte opstandelsesstriden – svar til Højlund 879/16
Sandbeck, Lars: Kristen ateisme – uden Grosbøll 165/14
Sandbeck, Lars: Opstandelse er nyskabelse 596/16
Sandholt, Kirsten: Trinitatis kirke 350 år 106/06
Sanggaard, Johannes: Luther og islam 821/06
Sareen, Manu: Integration – har kirken et ansvar? 1052/03
Scheel, Ove: »Den ny Kirkebog« – en fejlinvestering 530/98
Scheel, Ove: Thorkild Grosbøll er en belastning for folkekirken 748/03
*Schmidt, Bodil Greve: Offentligheden var ikke mødt! 1178/97
Schmidt, Jan: Sidste udkald 940/05
Schmidt, Nadine: At holde på en præst 536/21
Schousboe, Karen: En drøm 208/04
Schousboe, Karen: Teologi og samfundsvidenskab 904/01
Schrøder-Hansen, Ingrid: Hvordan man forvandler stress til 13 ugers ekstra ferie! 256/07
Schultz-Hansen, Svend: »Han vil elske os hjem« 390/02
Schultz-Hansen, Svend: Billedet af Luthers gudsbillede fortegnes 571/02
Schultz-Hansen, Svend: Duplik til Andreas/00
Schultz-Hansen, Svend: Guds skjulte vilje 714/02
Schultz-Hansen, Svend: Handlingsaspekter for forkyndelsen i det nye Paulusbillede 271/03
Schultz-Hansen, Svend: Herre over menneskets frihed 200/03
Schultz-Hansen, Svend: Hvordan har vi ånden? 606/01
Schultz-Hansen, Svend: I det nye paulusbillede er det ganske overflødigt, at Gud blev menneske 351/01
Schultz-Hansen, Svend: Misforståeligt 530/07
Schultz-Hansen, Svend: Omkring kærlighedsbegrebet 259/02
Schultz-Hansen, Svend: Troen og læren 187/07
Schultz, Anette Foged: Pilgrimsvandring i protestantisk sammenhæng 707/11
Schwensen, Michael: Om Guds almagt og Kristi kærlighed 855/12
Schwensen, Michael: Sandaler og sko 1074/13
Seeberg, Lars: Bliv “Martha-præst”! 122/00
Sejergaard, Jørgen: Evangeliske hovedpunkter 815/03
Sejergaard, Jørgen: For at undgå Guds vrede 673/03
Sejergaard, Jørgen: Guds vrede i NT 51/04
Sejergaard, Jørgen: Hvordan kommer man videre til også at bede for selve måltidet XXX/23
Sejergaard, Jørgen: Ny Testamente og øjenvidnerne 1091/15
Sejergaard, Jørgen: Spørgsmål til Jørgen Kjærgaard 928/15
Sejergaard, Jørgen: Spørgsmål om en af nadverbønnerne 780/23
Sejergaard, Jørgen: Stadig ingen åndelig opstandelse påvist i NTs jødiske baggrund 227/19
Sejergaard, Jørgen: Tidsubegrænset smerte 462/03
Sejergaard, Jørgen: Ynk! 713/97
Senbergs, Kirsten: Jo, det går bedre for OA’erne, men… 622/06
Senbergs, Peter: Embede og ledelse 873/05
Senbergs, Peter: Præsteembedet under pres 335/03
Servicekirketanken og bryllupsevents (Søren Agersnap) 872/07
Siegismund, Kasper: Er Matthæusevangeliet virkelig jødekristent 85/20
Siersbæk, Karen: Myte og gerningsretfærdighed 191/14
Sievers, Søren: Samarbejde og ledelse i Folkekirken 1047/97
Sigubjörnsson, Björn: Fra sidelinjen 408/99
Simonsen, Niels: »Quo Vadis?« 42/02
Simonsen, Niels: Er Rorty kristen? 596/00
Simonsen, Niels: Et Sildigt Svar 789/99
Simonsen, Niels: Modstander af supervision – med Gud som chef?! 730/00
Simonsen, Niels: Nadver-hip 714/01
Simonsen, Niels: Tre bemærkninger 608/99
Simonsen, Niels: Ufarisæisk 490/01
Sinding, Christen Staghøj: Fuldgyldig fagforening for alle medlemmer 153/16
Sinding, Christen Staghøj: Hvad ved biskopper om sjælesorg? 595/00
Sinding, Christen Staghøj: Lokal løndannelse – varm luft eller reelle muligheder? 1231/16
Sindre, Pål: Jesu navnedag – og Danmark-Norge 43/05
Sjørslev, Juri og Rao, Mia Lund: Til embedet os skiller 674/15
Skjesol, Hanne Moesgaard: Fritidsordning for præster 186/07
Skjøtt, Jens A. m.fl.: Åbent brev til Præsteforeningens hovedbestyrelse 372/06
*Skou, Ulla: Torvet i Padborg 172/23
*Skovmose, Kristian R.: Med hovedet i busken 818/98
Skovmose, Kristian R.: Mere end en studieorlov – ansættelse som gæstelektor i Nigeria 604/07
Skovsgaard, Steen: Askeonsdag 201/12
Skovsgaard, Steen: Barnedåb – en opgave også for menigheden 953/16
Skovsgaard, Steen: Den, der bedømmer mig, er Herren 980/23
Skovsgaard, Steen: DR-kirken – en overset opgave for folkekirken 195/09
Skovsgaard, Steen: Du er ikke god nok, som du er! 722/14
Skovsgaard, Steen: Døb dem – men ikke nødvendigvis selv 963/10
Skovsgaard, Steen: Fyld kirken! 701/11
*Skovsgaard, Steen: Indtryk og eftertanke i forbindelse med lønforhandling 1081/16
Skovsgaard, Steen: Konfrontation er andet end ord 1019/97
Skovsgaard, Steen: Kunne man supplere? 305/99
Skovsgaard, Steen: Mødet med skråsikker tro 397/04
Skovsgaard, Steen: Næstekærlighed og alkoholfri altervin 864/02
Skovsgaard, Steen: Pengene eller livet! 953/13
Skovsgaard, Steen: Præstepraktik – en øjendræber og en overvældende oplevelse 180/17
Skovsgaard, Steen: Præsternes efteruddannelse – en blindtarm 179/02
Skovsgaard, Steen: Samme Gud?? 271/03
Skovsgaard, Steen: Tjenstlige samtaler – nok en gang 842/16
Skærved, Paul Verner og Hjerrild, Ane: Svar på Udkastet til Charta Oecumenica 951/00
Skærved, Paul Verner: Nej og ja 1059/99
Slot-Henriksen, Rolf m.fl.: »Oprør fra midten« 995/97
Slot-Henriksen, Rolf: Advarsel! 343./00
Slot-Henriksen, Rolf: Censur 1086/99
Slot-Henriksen, Rolf: Hvorfor er Gud og Allah ikke den samme? 175/03
Slot-Henriksen, Rolf: Jesus i islam: »skabt, ikke født« 337/03
Slot-Henriksen, Rolf: Korstog mod muslimer?? 972/98
Slot-Henriksen, Rolf: Kritisk islamforskning er nødvendig 536/10
Slot-Henriksen: Rolf: Radikalisering blandt muslimer 742/98
Sloth-Henriksen, Rolf: Til alle midtsøgende præster 739/97
Smidt, Frederik Berggren: Kristen forkyndelse om ægteskab 422/12
Smith, Christina R.: Roskildesyge 226/08
Spies, Hans Jørgen: Kirken skal ikke velsigne homoseksuelle par 482/97
Steincke, Viggo: Nyskrevne tekster til kirkekoncertprogram søges 113/12
Stender, Poul Joachim: Afmagtens svamp 147/23
Stensgaard, Pernille: Manden på stenen 46/04
Stidsen, Erik J.: Trøstermand mm. 398/08
Stolt, Jan: Ajourføring af trosbekendelsen 43/97
Stolt, Jan: Det helliges samfund? 824/08
Stolt, Jan: En grov provokation 801/05
Stolt, Jan: En kattelem 71/98
Stolt, Jan: En refleksion over den opstandnes åbenbarelser i hhv. Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet/Apostlenes gerninger 903/00
Stolt, Jan: En udholdende mand 899/02
Stolt, Jan: Fredshilsenen i folkekirken 531/07
Stolt, Jan: Homoseksualitet og kirken – et økumenisk perspektiv 750/07
Stolt, Jan: Kim Larsens sang 154/03
*Stolt, Jan: Nyt spørgsmål til formanden 362/05
Stolt, Jan: Opfordring til biskopperne 559/97
Stolt, Jan: Præstekjolens brug 511/98
Stolt, Jan: Replik til Kirstine Helboe Johansen 845/07
Stolt, Jan: Replik til Thomas Reinholdt Rasmussen 782/01
Stolt, Jan: Rækkefølgen af de fire evangelier og Apostlenes gerninger i Det nye Testamentes indholdsfortegnelse 195/07
*Stolt, Jan: Spørgsmål til formanden 227/05
Stolt, Jan: Spørgsmål til Kirstine Helboe Johansen 730/07
Stolt, Jan: Tre spørgsmål til biskop Drejergaard 1145/97
Stolt, Jan: Urkirkens dristighed 389/02
Stolt, Jan: Vielse af fraskilte 4/08
Strid, Erik: Om den ny salmebog 487/01
Strid, Erik: Vorde eller blive 125/10
Stubberup, Johannes: Kirkebøn for danske soldater 778/11
Stubkjær, Henrik: Evangeliets sprog er handling 806/09
Stubkjær, Henrik: Kirken som asyl 654/09
Stubkjær, Henrik: Klimabiskopper 731/08
Stubkjær, Henrik: Nej til bloktilskud – ja til reformer! 198/10
Stubkjær, Henrik: Religionen og det offentlige rum 503/08
Stubkjær, Henrik: Teologi vendt på hovedet og tilbage igen 370/09
Stubkjær, Henrik: Tør vi kommunikere? 171/09
Stubkjær, Henrik: Yes we can! 1075/08
Stærgaard, Torben: Mindre bøvl for vikarpræster på Kirkenettet 1082/10
Støvring, Jacob: Vågn op! 124/17
*Svejgaard, Peder: Den, der ler sidst … Eller: Lavere slutløn for nogle er utilsigtet resultat af ny løn 489/13
Svendsen, Erik Norman; Hvas, Søren Lodberg; Holm, Kjeld; Lindhardt, Jan og Nissen, Karsten: Til Regering, Folketing og offentlighed 1202/97
Svendsen, Erik Norman: Hvem fører korstog? 604/07
Svendsen, Erik Norman: Medlemslov og vielsespligt 434/97
Svendsen, Erik Norman: Præcisering 187/07
Svendsen, Erik Norman: Præcisering II 882/00
Svendsen, Erik Norman: Respekt og forståelse for flygtninge og indvandrere 1202/97
Svendsen, Erik Norman: Svar til det økumeniske center 1060/99
Svendsen, Erik Norman: Svar til Henrik Glahn 390/98
Svendsen, Erik Norman: Svar til Jens Lyster 268/98
Svensmark, Hanne: 75 år med kvindelige præster i Dan-mark 366/23
Søgaard, Peter: Magtens uomgængelighed 189/20
Søndberg-Madsen, Johnny: Gensidig respekt 879/01
Søndergård, Erik: Flygtningesager afgøres i Flygtningenævnet 28/10
Søndergaard, Erik: Mustikteologi – en skizotym teologi? 1094/00
Søndergaard, Stefan Klit: Prædikener på nettet 64/08
*Sørensen, Christian Grund: Supplerende akademiske kompetencer bør anerkendes i folkekirken 840/17
Sørensen, Dorte Rebsdorf: Embedsboligpligten – fremmer eller hæmmer den præstegerningen? 254/07
Sørensen, Ejvind: Præstegården er værd at kæmpe for som et gode for sognet og det kirkelige liv 498/06
Sørensen, Finn: Honorarer 698/02
Sørensen, Finn: Salmebogens grafik II 960/03
Sørensen, Frederik G.: »Verdensdommen«, teksten til sidste søndag i kirkeåret 146/04
Sørensen, Frederik G.: Alles frelse ifølge Henning Thomsen? 481/97
Sørensen, Frederik G.: Det sværeste emne i evangeliet 1132/03
Sørensen, Frederik G.: Kommentar til prædikenvejledning i blad nr. 2005/7, Midfaste søndag 226/05
Sørensen, Frederik G.: Kommentar til tekstvejledning til 23. søndag efter trinitatis 1117/01
Sørensen, Frederik Gundestrup: Folkereligiøse, og ikke teologiske engle 325/11
Sørensen, Henning: Alkoholbranchens nyttige idioter 917/02
Sørensen, Iben Katrine Hornshøj m.fl.: Åbent brev til Den danske Præsteforening 884/97
Sørensen, Jens Rønn: Forandring og nyordning – tab eller mulighed? 868/05
Sørensen, Jens Rønn: Kirkens fire kerneydelser 1170/08
Sørensen, Jens Rønn: Magt og afmagt! 1167/99
Sørensen, Klavs Bo: Derfor Tryg-Baltica 803/00
Sørensen, Klavs Bo: Jeg ærgrer mig i denne tid – og dog …607/01
Sørensen, Klavs Bo: Nu har man taget fra os 1052/00
*Sørensen, Knud: Herremændene og bønderne 970/02
Sørensen, Knud: Katten i sækken 284/00
Sørensen, Knud: Svar til Brunés 393/00
Sørensen, Knud: Tak til Karin Weinholt 304/99
Sørensen, Lars Munk: Asyl som mediedarling? 1020/09
Sørensen, Lars Munk: Da Gud var gift 157/08
Sørensen, Lars Munk: Den hvide sommerfugl 244/09
Sørensen, Lars Munk: Dødens gave – eller dødskult? 895/07
Sørensen, Lars Munk: Evas eller Djævelens advokat? 749/07
Sørensen, Lars Munk: Velfærden giver os mulighed for at træde i karakter 844/07
Sørensen, Poul Bo B.: At skille tingene lidt ad 603/98
Sørensen, Poul Bo B.: Cyberkirken er åben – brug den 557/05
Sørensen, Poul Bo B.: LR 34 og kbf-ansvaret 1018/99
Sørensen, Poul Bo B.: Rettelse 24/00
Sørensen, Poul: Til Klodshans’ kloge broder 790/01
Sørensen, Søren: Den nordiske salmeskat 172/98
Sørensen, Ulla Britt: Bare det holder min tid ud 427/06
Sørensen, Ulla Britt: I selskab med det onde 757/10
Sørensen, Werner Elof: Bøsser og lesbiske bliver allerede velsignet i kirken 1041/10
Sørlander, Kai: Replik til Stig G. Rasmussen 1020/09
Saaek, Lillian: Embedsboligen og det psykiske arbejdsmiljø 940/05
Tast, Helle Hartung: En Præstekones bekendelser 504/07
Tast, Peter: Fritag præsterne for boligpligten! og giv dem løn i stedet 273/06
Tast, Peter: Ikke bolig, men engagement og ny løn!/08
Tejlmann, Steen: Blå mandag 342/00
Telling, Marianne: Overvejelser om Gud og hans opgave til os 568/02
Tengnagel, Susanne Fabritius de: Kære Thorkild 716/03
Thaning, Torkild: Oprør – snarere fra højre 1076/97
Theill, Helle: Hvilestedsbisættelse 513/20
Thielst, Peter: Kierkegaard på nudansk 70/98
Thingstrup, Edith og Bøye, Merete: Kirkeforfatning – nej tak 602/13
Thomassen, Niels: En snæver anmeldelse 713/02
Thomsen, Erling Stougård: Almagt: To teser til støtte for trosbekendelsens tale om troen på den almægtige Gud 910/12
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger 131/02
Thomsen, Henning: Replik til Thomas Reinholdt Rasmussen 1026/19
Thomsen, Henning K.: Kirke – med eller uden kultur 21/97
Thomsen, Henning K.: Svar til Svend Åge Nielsen! 111/97
Thomsen, Henning: Ikke alles frelse – ifølge Henning Thomsen 533/97
Thomsen, Niels: Biskoppernes udtalelse om velsignelse af registreret partnerskab 1175/97
Thomsen, Niels: Før Porvoo-debatten skrinlægges 517/10
Thomsen, Ole Bjerglund: Bedre arbejdsmiljø i folkekirken – en replik til debatten 888/22
Thomsen, Ole Bjerglund: »Hvor er Præsteforeningen henne« eller »Hvorfor gør Præsteforeningen ikke noget«? 242/22
Thordal, Palle: En masse tid og penge 718/98
*Thordsen, Hanne: Det er simpelthen ikke godt nok! 1115/01
Thorgaard, Karen: De tabte værdier 656/00
Thrane, Henning L.: »Bønhørt for deres mange ord« 412/05
Thrane, Henning L.: Vendt mod menigheden 251/08
*Thusgård, Esben: Studieorlov og tjenestealder 968/06
Thyssen, Birgitte: Undervisning. Et kerneområde i folkekirken 230/15
Thyssen, Henrik P.: Replik til Jakob Wolf 571/02
Thyssen, Henrik Pontoppidan: Grundtvig og den indgydte tro 330/97
Thyssen, Kirsten: En varm anbefaling 72/98
Thyssen, Peter: Ny eksegese på gamle metoder 99/00
Thyssen, Peter: Troen er frelsens forudsætning 527/06
Tidemand, Christian: Navneændringer fra Danmark, hvor ændringen sker i et grønlandsk præstegæld 564/01
Tillidsrepræsentanter i Fyens stift: Åbent brev til kirkeministeren 285/04
Tillisch, Rose Marie: Kirkens fejende vals 394/09
Tillisch, Rose Marie: Prædiken 17. februar, Risskov hospitalskirke 306/05
Tillisch, Rose Marie: Rapport fra en udkant 547/06
Tjalve, Lars: Kære kollegaer 894/04
Tjalve, Ulla: Ugh, ugh, store Høvding med de mange fjer på . . . 638/97
Toft, Sara Dommerby: Enhver kristen dåb er en barnedåb 824/19
Toftdahl-Olesen, Folmer: Solidarisk lønpolitik – eller del og hersk? 608/01
Toftdahl, Bodil: Kirken og personregistreringen: Hvem skal tale den forkyndende kirkes sag over for staten? 970/98
*Toftdahl, Bodil: Løngruppe hvad-for-noget? 46/17
Toftdahl, Lars: At blive beskyldt for sværmeri 361/04
Toftdahl, Lars: Den ægte grundtvigske sakramenteprædiken og det uhensigtsmæssige i at afgive katolske løfter i en evangelisk-luthersk sakramenteliturgi 955/03
Toftdahl, Lars: En mislyd, som ikke skulle være der 133/99
Toftdahl, Lars: En nødvendig kollegial samtale 607/98
Toftdahl, Lars: Når ritualet forråder evangeliet 966/02
Toftdahl, Lars: Om Guds nådes husholdning og regimente 1137/02
Toftdahl, Lars: Vedrørende Grundtvig og genfødelse i dåben 1049/98
Torkelund, Hans Jørgen: De filosofiske vanskeligheder 530/07
Torkelund, Hans Jørgen: Et modigt indlæg 922/02
Torkelund, Hans Jørgen: I al venskabelighed 905/00
Tougaard, Stine og Rasmussen, Jacob D. Krogh: Dagen, hvor vi blev beskyldt for at være forkyndende præster 94/15
Tranberg, Margrethe: Konfirmand-musical 559/97
Tranholm-Bjerg, Anders: Skolereformen og konfirmandforberedelsen 508/14
Tranholm-Mikkelsen, V.: Det mener DMS med »Mission i Danmark«662/98
Tranholm-Mikkelsen, Verner: Du skal elske din næste i stedet for dig selv 645/02
Tranholm-Mikkelsen, Verner: Form og indhold kan ikke skilles 41/03
Tudvad, Peter: Forholdet mellem liv og lære i lutherdommen 1080/18
Tudvad, Peter: Liv og lære, tro og trængsler 1220/18
Tudvad, Peter: Veje til nåden 328/19
Tulinius, Poul Chr.: Den skræddersyede præstekjole længe leve! 811/11
Tulinius, Poul Chr.: Sognegårde og præstegårde 86/97
Tulinius, Poul Christian: Fejl, i Ingemanns klenodie! 1024/00
Tulinius, Poul Christian: Fri os fra kuller 845/07
Tulinius, Poul Christian: Læs dog salmen! 997/00
*Tulinius, Poul Christian: Søren Krarup og den gode tone 48/98
Tvilling, Lene: Strukturændringer hen over hovedet? 1128/97
Tvilling, Niels m.fl.: Embedsboliger 87/99
Udtalelse fra Vedbæk Kirkes medarbejdere 995/07
Udtalelse fra Vedbæk Kirkes medarbejdere 995/07
Ulsdal, Poul: De nye kapellaner 857/00
Ulsdal, Poul: En emeritus går i kirke 578/99
Ulsdal, Poul: Nogle aktuelle luturgiske bemærkninger 121/00
Ulsdal, Poul: Om den gejstlige optagethed af politik – i dag! 63/02
Ulsdal, Poul: Skal der igen gøres forskel på præster? 844/99
Unold, Jan: Løn! 410/05
Ussing, Werner: Velsignelsens dilemma 1119/97
Vangslev, Lars Christian: Den journalistiske kvalitet 133/08
Vejlgaard, Finn: En kommentar til H. B. Linds anmeldelse af Oldenburgs “Det hellige spil” (2000/19 side 425f.) 547/00
Vejlgaard, Finn: Missionskritik – tilføjelse til en anmeldelse 346/07
Vestager, Margrethe og Brunés, Steffen: Kirkeministerens kommentar til Lilleør 525/99
Vestager, Margrethe: Den Ny Kirkebog 627/98
Vestergaard-Hansen, Merete: Kommentar til hovedbestyrelsen i forbindelse med puljemidlernes fordeling 971/99
*Vestergaard-Hansen, Merete: Præsteforeningen og vurderingen af tjenesteboligerne 849/08
*Vestergaard-Hansen, Merete: Vurdering af tjenesteboligerne 644/08
Vestergaard, S. T.: Apropos Tekstværksted 1-2, s. 18-19 100/00
Vestergaard, S. T.: Dérved – dervéd? 151/02
Vestergaard, S.T.: Luthers påskesalme 480/97
Vestergaard, Svend T.; Børups budskab 513/03
Vestergaard, Svend T.: Morten Børups Vårvise 249/03
Vi vil bryde tavsheden 1206/21
Vi vil bryde tavsheden 72/22
*Viborg Stiftsbestyrelse: Præsteforening, Kend dit ansvar 71, 80/17
Vibskov, Per: Fejl i Påskeevangeliet! 219/09
Villadsen, Holger: Hvis man vil vide, hvordan det gik til: Liturgiarkivalier 1988-1994 114/12
Villadsen, Søren Peter: Fjender skal være modstandere 389/03
Villasen, Tove: Kære kollega 610/03
Vilsen, Ingelise: En præst i et sogn er en uvurderlig person 65/18
Vinzent, Markus: Christ Resurrection in early Christianity and the Making of the New Testament 232/15
Vogel, Ulrich: Se min pose 879/01
Voss, Sven: Biskoppeligt 682/04
Værge, Johannes: Befrielse fra en teologisk spændetrøje 479/12
Værge, Johannes: Blev Adam bange eller flov? Om en skamfuld seksualisering af faldet i Bibelen 2020 669/20
Værge, Johannes: Dåben: Skabelse eller fødsel? Et spørgsmål om menneskesyn 785/15
Værge, Johannes: Fadervors vorde 52/10
Værge, Johannes: H.C. Andersen og Jesus 362/05
Værge, Johannes: Vi arme og elendige syndere 210/20
Værge, Juul: Ægteskabet som skabelsesordning 1153/04
Wagner, Hartvig: Arvegods fra de lutherske fædre 813/16
Wagner, Hartvig: Evangelisk-luthersk nadverforvaltning 257/16
Wagner, Hartvig: Tabuemnet og den hellige skrift 309/00
Wagner, Marianne: Renhedens ritual 195/12
Wandel, Christina og Pedersen, Ulla: Opfordring til listerne 908/01
Weile, Kirsten: Ole Jensen og hans ansvar 740/97
Weinholt, Karin: Kære Knud Sørensen 430/99
Weissfeld, Rikke: Skolerne står nærmest i kø for at besøge os 40/15
Wemmelund, Martin: Kollegialitet 184/04
Wemmelund, Martin: Quousque tandem 72/04
Wenzel-Petersen, Sten og Trihøj, Jørgen: Redegørelse om Københavns Stifts kirkelige katastrofeberedskab 23/97
Westergaard, Elof og Jørgensen, Kirsten: Nye kollekter – bibelske gudsbilleder i sprog og krop 1189/13
Westergaard, Elof: Anastasis 168/18
Westergaard, Elof: Godt, at kirken fandt jer 870/16
Westergaard, Elof: Hvor mange pointer var det nu, en klumme måtte have? 640/18
Westergaard, Elof: Judaskysset og det nøgne træ 319/17
Westergaard, Elof: Hvad har du som skærmbillede på din mobil 912/18
Westergaard, Elof: Ritual for urnenedsættelse – tilbyd det! 487/20
Westergaard, Elof: Set ved siden af »vejen mod bedre lønvilkår« 823/99
Westergaard, Elof: Ud over grænsen 702/11
Westergaard, Peter K.: Forvirring på et lavere plan 846/07
Wickberg, Rikke Visby: Det forunderlige menighedsråd 160/19
Wienberg, Karl Erik: De muslimske indvandrere og os 930/00
Wienberg, Karl Erik: Et forslag til en kollekt 643/97
Wienberg, Karl Erik: Indsamling til St. Alban’s 1023/97
Wigh-Poulsen, Grete: En god begyndelse – men hvad følger? 684/99
Wilhjelm, Henrik: Om snak, fordomme og spalteplads 1061/99
Wilhjelm, Henrik: Om teologi, danskhed og Tidehverv 144/00
Willert, Ida: Er præster ledere? 748/07
Winther, Birthe Storm og Helsbøl, Claus: Folkekirken går op i limningen 794/02
Winther, Kirsten: Om Gud 1145/00
Winther, Marie-Louise Bork: Det rette element 677/11
Winther, Marie-Louise Bork: Hvad sker der lige i døbefonten 329/12
Wolf, Jakob: Den naturlige fornuft 249/09
Wolf, Jakob: Det er fatalt ikke at tage den ramtes erfaring alvorligt 801/12
Wolf, Jakob: Fælles erfaringer 873/08
Wolf, Jakob: Naturen er udtryk for en intelligent bevidsthed 936/05
Wolf, Jakob: Om prædestinationen – replik til Ebbe Paludan 227/02
Wolf, Jakob: Replik til Henrik P. Thyssen og Svend Schultz-Hansen 646/02
Wolf, Jakob: Umoralsk og moralsk 585/08
Woll, Karsten A.: Rettelse til kontordagbogen 637/01
Wøhlk, Carina: En anden vej 752/10
Wøhlk, Carina: Nye underskrivere af opfordring 43/05
Wøhlk, Carina: Opfordring til med-underskrift 1045/04
Yde, Jesper: Ansættelsesbeviser – og en bedre regulering af præsters arbejdsforhold 418/02
Yde, Jesper: Ansættelsesstop – exit danske teologer 675/03
Yde, Jesper: Betalingskirke bemandet med ivrige amatører 883/07
Yde, Jesper: Embedsboligen en økonomisk spændetrøje 939/05
Yde, Jesper: Formanden og Ny Løns velsignelser! 939/05
Yde, Jesper: Følelsen af fastlåsthed 367/03
Yde, Jesper: Gloriepudsningen i St. Taastrup 498/06
Yde, Jesper: Hvorfor har præster så stort et lønefterslæb? 872/05
Yde, Jesper: Merarbejdsgodtgørelse til præster 336/03
Yde, Jesper: Ny Løns myter og tillokkelser 237/01
Yde, Jesper: Nytænkning – tak! 951/98
Yde, Jesper: Offensiv og tydelig…?! 897/05
Yde, Jesper: Opbrud i tjenesteboligen – om decorum i præstefamilien! 830/01
Yde, Jesper: Præstegården i Danmark 348/06
Yde, Jesper: Præstens fridag – en nødvendighed 306/99
Yde, Jesper: Præsters ansættelsesvilkår under pres 740/02
Yde, Jesper: Svar til Gert Nicolajsen! 940/05
Zimino, Agnethe: Forbud for konfirmander imod kirkegang? 870/99
Zimino, Agnethe: Fremstående muslim ønsker Sharia indført i Danmark 973/98
Zwicky, Frithiof: Man merkt die Absicht… 1175/98
Øllgaard, Morten: Forkert adresse 378/01
Ørskov, Merete: De fattige har I jo altid hos jer 958/10
Ørskov, Merete: En blanding af Biker-Jens og Flemming Pless 104/11
Ørskov, Merete: Et organ er ikke et rugbrød 407/10
Ørskov, Merete: Hav en god reinkarnation! 983/11
Ørskov, Merete: Lad de døde begrave deres døde 646/11
Ørskov, Merete: Ord kan slå ihjel eller skabe liv! 622/10
Ørskov, Merete: Ørneperspektiv og ormeblik 758/11
Ørskov, Merete: Åndskamp og urtete: Fri os for føleri. Men ikke for følelser og Ånd! 419/11
Østerbye, Per: Triteisme? 636/01
Østergaard, Kristian: Kræv en ordentlig løn! 700/06
Østergaard, Lene: Præsternes arbejdsvilkår i folkekirken 682/00
Østnor, Lars: Nordisk Teologisk Nettverk for Bioetikk 238/97
Åbent brev til kirkeministeren 233/07
Aaberg, C. J.: Er loven forsvunden fra forkyndelsen? 574/00
Ågård, Erik: Om uforskammede læserbreve 121/98
Aagaard, Johs. og Meldgaard, Helle: Til folkekirkens præster/00
Aagaard, Per: Den nye salmebog – med eller uden bibelske salmer 514/01
Aalholt, Preben: Forskellighederne trives 305/99
Aallmann, Karina Mogensen: Jeg har lige fået løn 432/00
Aallmann, Thomas Ø.: Luk indvandrermenighederne ind 569/10
Aallmann, Thomas Østergaard: Han har garanteret noget i ærmet 1068/00
Aallmann, Thomas: Nyfundamentalisme i klimaklæder 1151/09
Aalmann, Karina Mogensen: Ansættelsesstop! 609/03
Aalmann, Thomas Østergaard: Gud er ikke bare G-U-D 126/03
Aalmann, Thomas: Brammings bog handler om ”Den udviklingsoptimistiske idé” og dens indtog i kirken 214/13
Aarup, Niels: Et forkert placeret G 341/02
Aarup, Niels: Konsekrationsord 948/02
Aarup, Niels: Lidt mere om Torslundepanelet 273/03
Aarup, Niels: Sommerpræstedragt 867/02

DEBATSERIE: Embedets teologi:
Arffmann, Leif: Embedsteologien set fra provstens synsvinkel – mellem menighedsliv og personaleadministration 452/09
Bidstrup, Ulla Morre: Et præstevirke, der virker 304/09
Christiansen, Helle: En vinkel med to ben 420/09
Drejergaard, Kresten: Bispeembedets legitimitet 962/09
Klinting, Georg: Menighedens kald og menighedsrådets – hvad med kald på åremål? 469/09
Nielsen, Kirsten Busch: Provstens embede teologisk set 993/09
Nissen, Karsten: En syntese under opbrud 390/09
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Kaldet i præsteembedet 363/09
Skovsgaard, Steen: Forholdet mellem præst og menighed 587/09

DEBAT/MÅNEDS KLUMME
Arendt, Niels Henrik: Betydningen af en liturgisk »piruette« 5/10
Arendt, Niels Henrik: Konfirmandundervisning – ufattelig vigtig! 294/10
Bagge, Pernille Vigsø: Omskæring og andre svære spørgsmål 694/12
Bagge: Pernille Vigsø: Jamen hvad kan man med den? 420/12
Christiansen, Helle: 16. april 1963 – en kirkehistorisk dag 210/13
Christiansen, Helle: Dannelse i mødet 821/13
Christiansen, Helle: Det hellige offer 532/12
Christiansen, Helle: Det åbne ansigt 1103/12
Christiansen, Helle: Forspildte liv 1151/13
Christiansen, Helle: Haves: Udsatte unge. Ønskes: Arbejdspladser i folkekirken 582/13
Christiansen, Helle: Kirkeårserfaring 275/14
Christiansen, Helle: Mødet med de fornedrende forhold, mennesker levede under 746/12
Frandsen, Kristen Skriver: Ad Pommern til 723/10
Frandsen, Kristen Skriver: Glæd jer altid 1109/11
Frandsen, Kristen Skriver: Jeg er det gode, vejen og livet 199/11
Frandsen, Kristen Skriver: Kirkegængere skræmmer præster væk 222/12
Frandsen, Kristen Skriver: Løft jer, I ældgamle døre 1083/10
Frandsen, Kristen Skriver: Megakirker, katedraler og lille Mjolden 807/11
Frandsen, Kristen Skriver: Men det sker 478/10
Frandsen, Kristen Skriver: Til Timbuktu 534/11
Hansen, Ulla Thorbjørn: Er dåben et forstyrrende element – og/eller nødvendig til frelse? 123/10
Holm, Kjeld: Angstens tid 312/13
Holm, Kjeld: Ateisme og aggression 851/12
Holm, Kjeld: Dannelse og kirke 627/13
Holm, Kjeld: Det forlegne samfund 582/12
Holm, Kjeld: Kirken og freden 378/14
Holm, Kjeld: Tradition og dannelse. Og fremmedgørelse 5/14
Holm, Kjeld: Tro og tolerance 4/13
Holm, Kjeld: Udenomssnak eller væsentlighed 919/13
Jørgensen, Kirsten: Indtil livet vågner 108/15
Larsen, Simon Kangas: 10 år med det nye Danmarkskort: Kirker og kommuner og det diakonale samarbejde 183/17
Larsen, Simon Kangas: Diakoni mellem kirkelighed og virkelighed 1103/16
Larsen, Simon Kangas: Position præst 1015/17
Larsen, Simon Kangas: Vi arbejder på den samme folkekirkelige bane 736/17
Lindhardt, Tine: At prædike tilstrækkeligt 1113/15
Lindhardt, Tine: Bibelen for kvinder 750/15
Lindhardt, Tine: Fordi det er vigtigt 120/15
Lindhardt, Tine: Friheden, forbundetheden og modstanden 90/16
Lindhardt, Tine: Hvor går grænsen? 717/14
Lindhardt, Tine: Kirken i konkurrence 478/16
Lindhardt, Tine: Tale til konfirmanderne 478/15
Mikkelsen, Hans Vium: Frihed 527
Møldrup, Birgitte Rosager: At lefle for sin samtid 262/15
Møldrup, Birgitte Rosager: I aften skal vi ha’ fremmede 590/15
Møldrup, Birgitte Rosager: Frivillighed – i flygtighed eller fangenskab 868/15
Møldrup, Birgitte Rosager: Paven og patriarken og … 236/16
Møldrup, Birgitte Rosager: Rummelighed – kan det blive for meget af det gode? 1222/15
Møldrup, Birgitte: Diakoni på bøh-landet 1204/14
Møldrup, Birgitte: Lemming-effekten – kan kirken på landet stå imod? 795/14
Nielsen, Per Vibskov: Dåbssteder 951/16
Nielsen, Per Vibskov: Global reformationsfejring 419/17
Nielsen, Per Vibskov: Provstemagt 897/17
Nissen, Johannes: Den diakonale menighed (Diakoni 1:5) 72/15
Nissen, Johannes: Kroppens betydning for diakoni (Diakoni 2:5) 150/15
Nissen, Johannes: Diakoni og migration (Diakoni 3:5) 236/15
Nissen, Johannes: Det inkluderende fællesskab (Diakono 4:5) 458/15
Nissen, Johannes: Diakoni i udkanten (Diakoni 5:5) 568/15
Nissen, Karsten: Evangelium, folk og statsmagt 322/11
Nissen, Karsten: Folkekirken i sol? 337/12
Nissen, Karsten: Julen og vejen til påsken 31/12
Nissen, Karsten: Risiko eller ny mulighed? 567/10
Nissen, Karsten: Tilsynet: Hvordan vi bedst løser opgaven 884/11
Nissen, Karsten: Tjenestebolig og præsters arbejdsvilkår 75/11
Nissen, Karsten: Udviklingshæmmedes rettigheder 854/10
Nissen, Karsten: Under åben himmel? 616/11
Rydal, Morten: »77« 511/14
Rydal, Morten: Ateismens strudseflugt 144/14
Rydal, Morten: En fugl i hånden… 999/13
Rydal, Morten: Et råd 684/13
Rydal, Morten: Kald og opkald 650/16
Rydal, Morten: Kritiske teologer? 456/13
Rydal, Morten: Om varmebidrag, mostre og skæbne 424/16
Rydal, Morten: Ordet dialog er elastik i metermål 34/15
Rydal, Morten: Landpræster i løngruppe 3? 374/15
Rydal, Morten: Nye boller på suppen! 950/15
Rydal, Morten: To billeder af præstens kontor 903/14
Stubkjær, Henrik: Nej til bloktilskud – ja til reformer! 198/10
Westergaard, Elof: Godt, at kirken fandt jer 870/16
Westergaard, Elof: Judaskysset og det nøgne træ 319/17
Westergaard, Elof: Prokoros 1208/16
Westergaard, Elof: Træhoved og vrængemasker 1280/17
Ørskov, Merete: De fattige har I jo altid hos jer 958/10
Ørskov, Merete: Det er farligt at bede Fadervor. Ateisterne har for længst opdaget det: Der er Ånd i Vor Herres egen bøn 124/12
Ørskov, Merete: En blanding af Biker-Jens og Flemming Pless 104/11
Ørskov, Merete: Et organ er ikke et rugbrød 407/10
Ørskov, Merete: Hav en god reinkarnation! 983/11
Ørskov, Merete: Lad de døde begrave deres døde 646/11
Ørskov, Merete: Ord kan slå ihjel eller skabe liv! 622/10
Ørskov, Merete: Ørneperspektiv og ormeblik 758/11
Ørskov, Merete: Åndskamp og urtete: Fri os for føleri. Men ikke for følelser og Ånd! 419/11

ARBEJDET MED KONFIRMANDER
Ahrenst, Stinna: Det er tid til eftertænksomhed oven på konfirmandsæsonen 505/12
Ahrenst, Stinna: Fra læresætninger til levet liv 1147/14
Ahrenst, Stinna: Fundamentet for konfirmandplanen 699/17
Ahrenst, Stinna: Hvad konfirmanderne synes er god undervisning 802/18
Ahrenst, Stinna: Motivation og konfirmander 386/16
Ahrenst, Stinna: Og hvad konfirmanderne angår, så er der i Tyskland måske to fra hver klasse 1051/12
Ahrenst, Stinna: Opmærksomhed og genklang 411/19
Ahrenst, Stinna: Præsten som konfirmandunderviser: Mere relation og mindre autoritet 1035/11
Berg, Berit Weigand og Petersen, Pernille Nærvig: Lad konfirmander få ordet 149/12
Chammon, Charlotte: Hvordan lærer vi konfirmanderne noget… 788/11
Fischer, Marianne og Petersen, Pernille Nærvig: Hvad og hvordan i forhold til konfirmationstalen 436/19
Foged, Sussie Nygaard: Den var alt for kort 911/12
Foged, Sussie Nygaard: Det startede med 1000 blomsterløg 190/19
Foged, Sussie Nygaard: Facebook er ikke en undervisningsmæssig revolution, men… 913/11
Foged, Sussie Nygaard: Konfirmand reformationen 891/16
Foged, Sussie Nygaard: Konfirmationstalen – nu med en dør 121/16
Foged, Sussie Nygaard: Nu skal vi rigtig feste 317/15
Foged, Sussie Nygaard: Teasere i konfirmandundervisningen. Vejen til mere engagement og mere kvalificerede diskussioner 606/12
Foged, Sussie Nygaard: Tid til ro og store tanker 1066/14
Foged, Sussie: Breaking News – Rapport fra Jerusalem. Lav små film med konfirmanderne 510/14
Foged, Sussie: Jødisk påskemåltid i Jesu navn 751/13
Foged, Sussie: Overnatning i Kirken 1108/13
Foged, Sussie Nygaard: Årets pressefoto – taget af konfirmanderne 423/17
Grube: Kirsten: Konfirmeret og hva’ så? 746/13
Götke, Povl og Nymark, Lars: Skal det virkelig kun være for konfirmander? 248/12
Heilesen, Lars Nymark: All inclusive 258/16
Heilesen, Lars Nymark: Flere konfirmationer, tak 678, 711/16
Heilesen, Lars Nymark: Få tjek på minikonfirmander med særlige behov 990/17
Heilesen, Lars Nymark: Konfirmationstalen – mellem konfirmandstuen og fremtiden 349/19
Heilesen, Lars Nymark: Revner i fundamentet – eller trin i en ombygning 937/18
Nymark, Lars og Götke, Povl: Skal det virkelig kun være for konfirmander? 248/12
Nymark, Lars: At gå til præst 980/13
Nymark, Lars: Er det slut med konfirmander 892/11
Nymark, Lars: Gudskelov for skolen! 234/13
Nymark, Lars: Ny konfirmationsanordning på trapperne 846/14
Nymark, Lars: Når skemaet flytter sig 267/14
Nymark, Lars: On- og offline i konfirmandstuen 808/12
Nymark, Lars: Åben skole – før og efter konfirmationen 185/15
Petersen, Pernille Nærvig og Berg, Berit Weigand: Lad konfirmanderne få ordet 149/12
Petersen, Pernille Nærvig og Chammon, Charlotte: Kroppen husker 134/13
Petersen, Pernille Nærvig og Christensen, Anna Christine: Konfirmationsforberedelsen: Præsten som facilitator 750/13
Petersen, Pernille Nærvig og Høgild, Hanne: Præsten har svaret. Men hvad var spørgsmålet? 174/14
Petersen, Pernille Nærvig og Iversen, Hans Raun: Kristendommens deltagerdimension og konfirmationsforberedelse 770/14
Petersen, Pernille Nærvig og Samuelsen, Morten Miland: Uddannelse af fremtidens faddere 718/12
Petersen, Pernille Nærvig: Anerkendelse – Rossourcefokus – Refleksion 838/15
Petersen, Pernille Nærvig: Elsk din konfirmand som dig selv 370/15
Petersen, Pernille Nærvig: og konfirmandforældrene var også med… 983/16
Rydal, Morten: Landpræster i løngruppe 3? 374/15
Samuelsen, Morten Miland og Petersen, Pernille Nærvig: Uddannelse af fremtidens faddere 718/12
Winther, Marie-Louise Bork: Det rette element 677/11
Winther, Marie-Louise Bork: Et billede er 1000 ord værd 176/14
Winther, Marie-Louise Bork: Hvad sker der lige i døbefonten 329/12
Winther, Marie-Louise Bork: Kan det være anderledes? 899/17
Winther, Marie-Louise Bork: Konfirmandundervisning på visuelle præmisser 936/12
Winther, Marie-Louise Bork: På visuelle præmisser 514, 667/16
Østrem, Pernille: Konfirmanddogme 2012 8/12

FEM SPØRGSMÅL
Balslev-Clausen, Erik: Kirkelukninger 338/08
Højlund, Louise: Kollegialt sammenhold trækker 178/08
la Cour, Peter: Når præster brænder ud 478/08
Lassen, Tommy Kjær: Fra forkyndelse – til eksistens i arbejdslivet 978/08
Meibom, Inge: Obligatoriske minifonfirmander 502/08
Nielsen, Jens Moesgård: Personalepolitik skal skrives i fredstid 674/08
Pedersen, Elisabeth: Digital sjælesørger 730/08
Vejgård, Betina: Vi kan bidrage til foreningen 394/08
Wolf, Jakob: Det almene og det specifikke i kristendommen 732/08
Yde, Jesper: En udfordring for kirkens ledelse 130/08

LITURGI I PRAKSIS
Rhiger, Tenna Mose: Liturgisk laboratorium 776, 904, 977/13
Rhiger, Tenna Mose: Liturgisk laboratorium: Når ord og handling hører sammen 10/14
Rhiger, Tenna Mose: Liturgisk laboratorium: Om de tusindevis af spørgsmål, der melder sig, når man forsøger at binde det hele sammen 146/14

TEOLOGI I PRAKSIS
Ahrenst, Stinna: Det digitale og fællesskabet 522/20
Ahrenst, Stinna: Man kan godt synge salmer med teenagere 1180/21
Ahrenst, Stinna: Nye vilkår for konfirmationsforberedel-sen 218/23
Ahrenst, Stinna: Undervisning med konfirmander med dysleksi eller læsevanskeligheder 1098/20
Ahrenst, Stinna og Danielsen, Signe: Tvivlerne i konfir-mandstuen 885/23
Bidstrup, Ulla: Dåbens dobbeltkodning og den reflekterende praktiker 742/21
Bidstrup, Ulla Morre: Kasualier, kriser og corona 346/20
Bidstrup, Ulla Morre: Rejseberetning fra et sekulært landskab 1162, 1183/20
Fischer, Marianne, Berg, Berit Weigand og Nærvig, Pernille: Hånd og ånd. Sanseliggørelsen af den bibelske tekst 247/22
Fosgerau, Vibeke: Om at prædike til påske med Jonasfor-tællingen i baghovedet 229/23
Fårup, Johanne: Frirum? Folkekirkens konfirmationsfor-beredelse anno 2023 set med Hannah Arendt og K.E. Løgstrup 405/23
Fårup, Johanne Langkjær: Når det knitrer i konfirmandstuen 584/20
Fårup, Johanne Langkjær: Slip mig, det klistrer 68/21
Heilesen, Lars Nymark: Alene hjemme – om ene- og hjemmeundervisning af konfirmander 708/23
Heilesen, Lars Nymark: Du kunne jo begynde med at spørge dem selv! 1021/22
Heilesen, Lars Nymark: Fagter og tegn 339/22
Heilesen, Lars Nymark: Samtalen kan gøre det umulige muligt 862/20
Johansen, Villy Klit: Konfirmationens teologi og ritual 1140/22
Kjems, Lena: Knæfaldets teologi 441/22
Kjems, Lena: Liturgisk dannelse 1168/22
Nærvig, Pernille og Fischer, Marianne: Konfirmandundervisning – når det er svært at holde af 204/21
Petersen, Pernille Nærvig: Hvad vil præster med konfirmanderne? 811/20
Petersen, Pernille Nærvig: Præstens samtaler 936/22

TEOLOGI OG SEKSUALITET
Baggesgaard, Benedikte Vejlby:/12
Det hele menneske 637/12
Hvad er seksualitet? 508/12
Intet menneskeligt skal være dig fremmed 507/12
Intet menneskeligt skal være dig fremmed 562/12
Når der lurer et øje i det høje 534/12
Religion og Erotik 616/12

DIGITALT
Larsen, Simon Kangas:
Dagens Ord er godt lavet 902/12
Gør konfirmandundervisningen til en leg 793 /12
Prædikener online 1050/12
Søg i Grundtvigs værker på ny hjemmeside 711/12

BREVE TIL EN UNG PRÆST
Mortensen, Viggo: At vende en supertanker i et badekar 626/14
Mortensen, Viggo: Bliver vi alle amish? 451/14
Mortensen, Viggo: Kristendommen i »synes-godt-om-samfundet« 654/14
Mortensen, Viggo: Kustode i et ikke interaktivt museum 541/14
Mortensen, Viggo: Tager man asken eller ilden med fra fortidens alter? 318/14

VALGDEBAT
Andersen, Anders Skaaning: Lad præsterne være præster 1076/21
Andersen, Katrine Bjørn: Lad os ikke tabe friheden 1115/21
Bendfeldt, Helga Døssing: Ånds- og samvittighedsfrihed i folkekirken 1143/21
Bjerrum, Jørgen Degn: Præstens karriereveje 1114/21
Christiansen, Helle: Udviklingsmuligheder i præstens ansættelsestid 1008/01
Christiansen, Karin og Rønkilde, Martin: Liste C: Klimakampen er ikke forbi – til kamp for sundt arbejdsmiljø for alle 1078/21
Ebbesen, Torben: Liste G vil arbejde for, at Pensionskassen af 1950 ikke bliver nedlagt 1146/21
Ebbesen, Torben: Vi vil have ordentlige arbejdsforhold 1144/21
Fischer-Møller, Peter: Foreningens nyeste medlemmer 1064/01
Grunnet, Niels Vincens: Til valgudvalget 1029/01
*Hansen, Hans Jakob: Kandidat trak sig 1009/01
Hansen, Jes Rønn: Liste F og bopælspligten 1007/01
Hedensted, Annette Vinter: Løn og arbejdsforhold for præster i sundhedssektoren 1142/21
Hennild, Anita Bjertrup og Thomsen, Ole Bjerglund: Løn: Liste C for honorering af rolle og indsats 1080/21
Holm-Larsen, Mary E.: Manglende kommunikativ udvikling 1065/01
Hougaard, Bjarne: Flere præststillinger tak 1116/21
Høg, Signe Kølbæk, Rønkilde, Martin Bendixen og Thomsen, Ole Bjerglund: Emeritis løn- og arbejdsforhold 1147/21
Høg, Signe Kølbæk, Rønkilde, Martin Bendixen og Thomsen, Ole Bjerglund: Frihed: Ja, tak! Sognefiksering: Nej, tak 1149/21
Jensen, Ole: Ikke denne rektor 1067/01
Jessen, C. C.: Længere frem på banen 1062/01
Johansen, Caris Elkjær Trads og Bagge, Pernille Vigsø: Præster for 10 kirker, 8 menighedsråd og 100 modsatrettede ønsker søges 1113/21
Jonssen, Lars Ole: 5 dages arbejdsuge for præster – et ødelæggende krav 1063/01
Jonssen, Lars Ole: Vigtigt at stemme 1028/01
Kjems, Lena: En solidarisk hovedbestyrelse 1066/01
Krogsøe, Peter: 26 mere i LR 34 1007/01
Krogsøe, Peter: Det lykkedes rimeligt godt 1029/01
Krogsøe, Peter: Kritikken er gratis 1062/01
LaBranche, Ane, Thisted, Karoline Kollenberg og Grosbøll, Mette Kathrine: Det psykiske arbejdsmiljø 1116/21
LaBranche, Ane: Ordentlig løn, ikke kun tillæg 1117/21
Ladefoged, Lis: En moderne fagforening 1066/01
Lindhardt, Mogens: I det lange perspektiv 1064/01
Nielsen, Henning: Hvad vil I gøre for emeriti 1115/21
Nielsen, Lene Crone: Funktions- og institutionspræster 1148/21
Nilsson, Kristina: En nyskabende hovedbestyrelse 1009/01
Obel, Lars Karmark og Høg, Signe Kølbæk: Liste C: Tidssvarende tjenesteboliger, i det store perspektiv og for den enkelte 1077/21
Schmidt-Hansen, Kristoffer og Bondorf, Sofie Frost: At være præst kræver stærk teologisk faglighed. Hele livet. 1112/21
Saltorp, Birgitte: Funktionær eller præst? 1028/01
Saltorp, Birgitte: Som det plejer 1062/01
Senbergs, Peter: Liste H går ind for ferie og frihed 1063/01
Skaugen, Simon Nørgaard og Ebbesen, Torben: Hovedfokus er bedre løn og flere præstestillinger 1118/21
Svejgaard, Peder: Krisetegn 1067/01
Thisted, Caroline Kollenberg og LaBranche, Ane Bisgaard: Liste H og emeriti 1146/21
Thisted, Caroline Kollenberg: Præsteforeningens to-natur 1145/21
Toftdahl, Lars: Far, tjenestebolig, far vel! 1029/01
Yde, Jesper: 5-dages-arbejdsuge for præster – et rimeligt krav 1008/01
Yde, Jesper: Gårdskarl, fyrbøder…. 1065/01

ANMELDELSER

LITTERATUR
150 kunstværker 744/03
3. tekstrække 729/12
Abrahamowitz, Finn: Grundtvig – Danmark til lykke 276/11
Abrahamowitz, Finn: Jesus – en biografi 675/02
Adamsen, Christian og Jensen, Vivi (red): Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, 3. bind 64/99
Adamsen, Christian og Jensen, Vivi (red): Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, 4. bind 819/99
Adamsen, Georg S.: Johannes’ åbenbaring 152/11
Adamsen, Johannes: »Skorpionens gift« 268/03
Adorno, Thedor W.: Minima Moralia 509/04
Agamben, Giorgio: Nøgenhed 487/12
Agersnap, Søren m.fl. (red): Salmer på dansk og tysk 921, 1011/16
Aggerbeck, Elisabeth m.fl.: Folkekirken – mellem tro og administration 856/23
Ahlburg, Kirsten og Gantriis, Ida: Den hvide engel 37/11
Ahrenst, Stinna (red): Med præsten på plejehjem 1043/14
Akkari, Ahmed: Min afsked med islamismen 601/14
Alberoni, Francesco: Værdier 894/98
Alex, Ben: Jesus og hans vej til transformation 143/22
Alexander, Pat og David (red): Bogen om Bibelen 630/05
Allchin, A. M.: Grundtvigs kristendom 1037/02
Allchin, A. M.: N. F. S. Grundtvig 139/98
Aller, Edith: Børns bibelhistorier 968/09
Amorsen, Hanne m.fl: Rundt om kirkeåret 326/99
Amundsen, Christel (red): De små synger salmer 126/06
Anderberg, Thomas: Guds moral 1139/98
Andersen, Birte og Sjørup, Lene (red): Bid i æblet – Feministiske præster 610/20
Andersen, Birthe: Gotlands kirker 484/15
Andersen, Britta Mogensen: Sjælesorg og sygepleje 570/00
Andersen, Børge Haahr m.fl.: Se din konge kommer 571/99
Andersen, Børge Haahr: Evangeliet i livets overgange 714/06
Andersen, Børge Haahr: Femogtyve tønder land nordvest for Paradis 157/07
Andersen, Børge Haahr: Gøgeungeprincippet 647/08
Andersen, Børge Haahr: Lukas-evangeliet 220/02
Andersen, Børge Haahr: Ægte(fælles)skab 1110/08
Andersen, Eleonora: Ung sorg 400/08
Andersen, Erling og Lindhardt, Mogens: Forandringer i provstierne 30/11
Andersen, Erling og Lindhardt, Mogens: Ledelse af tro – folkekirken som virksomhed og netværk 395/11
Andersen, Erling: Et job med mening. Nye præster om deres arbejde 442/09
Andersen, Finn B.: Kaj Mogensen og Grundtvig 479/07
Andersen, H. C.: Eventyr – Sagn – Historier 301/05
Andersen, Henrik Nygaard og Aastad, Torleiv (red): Kaj Munk – Opgørets dramatiker 1078/08
Andersen, Jan: Poul Hansen Egede – en grønlandsforsker i 1700-tallet 632/09
Andersen, Johannes: Hverdagens centrifuge 116/98
Andersen, Jørn: Begrebet inderlighed i Kierkegaards forfatterskab 223/06
Andersen, Kirsten M. og Sigurdsson, Lakshmi: Religionsdidaktik i praksis 304/21
Andersen, Kirsten M. m.fl.: Fast tillid til fiktioner 399/09
Andersen, Kirsten M.(red): Et kor af stemmer 507/98
Andersen, Lars Schädler: Balancekunstneren 668/12
Andersen, Leif m.fl.: Jorden største under 1251/97
Andersen, Leif: Ateistisk andagtsbog 152/03
Andersen, Leif: Hvad Bibelen faktisk siger om barnedåben 279/99
Andersen, Leif: Kroppen og ånden, bind 1 og 2 1263/17
Andersen, Leif: Teksten og tiden – en midlertidig bog om forkyndelsen 341/07
Andersen, Lisbeth Smedegaard (red): Arne Haugen Sørensen … Med indbygget katastrofe 459, 942/02
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Arne Haugen Sørensens kirkekunst 792/11
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Bag vinger af løvfald 102/01
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Det skjulte ansigt 751/05
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Det åbenbarede ansigt 834/07
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Guds moder og himmelens veninde – Mariabilledets historie 762/09
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Gådefuld er du, vor Gud! 911/99
Andersen, Lisbeth Smedegaard: I tid og evighed 1010/14
Andersen, Lisbeth Smedegaard: I tid og evighed 1010/14
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Mytens forladte huse 1134/99
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Nu lægger vinden sig i verdens haver 201/05
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Skrædderen 795/11
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Skyggerids 894/21
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt 151/06
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Til årets tider 1055/20
Andersen, Lisbeth Smedegaard og Nissen, Karsten (red): En åben dør, som ingen kan lukke 567/18
Andersen, Poul E. (red): Islam som udfordring i EU 148/03
Andersen, Poul Erik: Opgør med kulturradikalismen 158/05
Andersen, Svend m.fl.: Religionsfilosofi 1134/02
Andersen, Svend og Nielsen, Ulrik B. (red): Kærlighedens lov 1049/09
Andersen, Svend: Kristendom 1143/22
Andersen, Svend: Macht aus liebe 1034/12
Andersen, Torben M. og Skaksen, Jan Rose: Et aldrende Danmark 1049/22
Andersen, Vagn (red): Religionsvidenskabelige sondringer 711/02
Andersen, Vita m.fl.: Dansk Kirkeliv 1999 (årbog) 303/99
Anderson, Jeff m. fl.: Den illustrerede bibel 537/00
Andersson, Karin m.fl.: Bibelen for børn 438/98
Andersson, Niels (red): Den kristne tydning 601/99
Andersson, Niels m fl: Herre hør vor bøn – undervisning om Fadervor for præster og konfirmander 602/05
Andreasen, Simon Ankjær: En kirkemaraton 60/23
Andreassen, Carsten (red): Bibeldrama 98/98
Anis (udg.): Kritisk Forum 282/97
Ank, Ingrid: I samtale med Luther og Grundtvig 781/17
Ank, Ingrid: Ikke af brød alene 1196/15
Ank, Ingrid: Første Samuelsbog og Anden Samuelsbog 888/23
Ank, Ingrid og Jakobsen, Daniel Toft: At være demokrat er ikke at være bange 1179/20
Antorini, Christine m.fl.: Alle mine kilder 43/07
Appel, Charlotte og Fink-Jensen, Morten: Når det regner på præsten 1106/09
Archer, Jeffrey og Moloney, Francis J.: Judasevangeliet 1034/08
Arendt, Bent: Forestil dig…. 533/19
Arendt, Bent R. og Monrad, Marie K.: Kristendom med voksne 507/08
Arendt, Hannah: Eksistens og religion 134/11
Arendt, Hannah: Menneskets vilkår 772/07
Arendt, Niels Henrik: En sang fra de varme lande 244/06
Arendt, Niels Henrik: Er det den samme Gud? 493/09
Arendt: Niels Henrik: Frihed 6/16
Arendt, Rudolf: Fire Liselundtimer 839/03
Arendt, Rudolph: Hvad er sandhed 573/97
Arendt, Rudolph: Tænkning og tro 698/00
Areopagiten, Dionysios: Den mystiske teologi og De guddommelige navne 1101/99
Arffmann, Birgitte: Min Kirkebog 529/05
Ariarajah, S. Wesley: Systar och bröder 235/98
Armstrong, Karen: Muhammed. En biografi 605/03
Armstrong, Karen: Naturens hellige kraft 809/23
Armstrong, Karen: Sagen Gud 789/12
Aros Forlag: Det gyldne kornmagasin 88/05
Asheim, Ivar: Hva betyr holdninger? 414/98
Asmussen, Jan og Bartholin, Poul Henning: Fadervor – et hefte om bøn 142/97
Asmussen, Jan: Ord virker – retorisk homiletik 650/10
Auchet, Marc: De lollandske stjerner 599/98
Augustin: Om Guds Stad 1220/97
Augustin: Om Ånden og Bogstaven 129/09
Auken, Ida og Pedersen, Bo Torp: Jesus går til filmen 70/08
Auken, Margrethe: Det himmelske overskud 102/22
Auken, Margrete: På cykel gennem seks årtier 127/09
Auken, Margrethe: Lys & Salt 670/05
Auken, Sune: Eftermæle 543/99
Auken, Sune: Sagas spejl 932/05
Baboni, Elena og Lane, Leena: Som sendt fra himlen 892/07
Bach-Nielsen, Carsten (red): Dannelse, uddannelse og universiteter 614/02
Bach-Nielsen, Carsten (red): Kirkehistoriker i en røverkule 273/11
Bach-Nielsen, Carsten & Ottesen, Doris: Andersen & Gud 298/05
Bach-Nielsen, Carsten m.fl. (red): Kirkehistoriske samlinger 2009 174/10
Bach-Nielsen, Carsten m.fl. (red): Kirkens Historie 1-2 142/13
Bach-Nielsen, Carsten m.fl. (red): Ordet og livet 964/99
Bach-Nielsen, Carsten m.fl.: Fønix nr. 3 144/97
Bach-Nielsen, Carsten m.fl.: Fønix nr. 4 504/97
Bach-Nielsen, Carsten m.fl.: Kirkehistoriske samlinger 2010 224/11
Bach-Nielsen, Carsten og Bek, Lis: Et barn blev født 37/06
Bach-Nielsen, Carsten og Ingesman, Per (red): Reformation, religion og politik 1059/04
Bach-Nielsen, Carsten og Gregersen, Niels Henrik (red): Reformationen i dansk kirke og kultur 1284/17
Bach-Nielsen, Carsten og Lindhardt (red): Kirke og kristendom 627/01
Bach-Nielsen, Carsten: Fra jubelfest til kulturår 429/16
Bach-Nielsen, Carsten: H. C. Andersen og skytsenglen 299/05
Bach-Nielsen, Carsten: Sømanden og døden 812/10
Bach, Arne m fl: Afsked med livet 876, 902/04
Bach, Marianne (red): Åndelig vejledning 532/05
Back-Nielsen, Carsten (red): Ordet og ordene 1096/98
Bacon, Francis: Novum Organum 786/09
Badiou, Alain: Lykke 1116/18
Bagge, Pernille Vigsø og Larsen, Bo Nygaard: Ligusterkirken 937/10
Bak, Gitte Thorsøe og Kobbelgaard, Niels Christian (red): Rundt om kirkeåret 2 (7-12 år) 531/00
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske 926
Bak, Jens Thorkild: Måske bliver det helt fantastisk 75/22
Bak, Jens Thorkild og Schjørring, Jens Holger: Velfærdsstat og kirke 569/06
Bakken, Arne: Nidarosdomen – en pilegrimsvandring 785/97
Balling, Jakob (red): Kirken og Europa 38/01
Balling, Jakob m.fl. (overs): De unge skal se syner 141/98
Balling, Jakob: Historisk kristendom 667/03
Balslev-Clausen, Erik: Kirken i Grønland 1900-2000 1262/21
Balslev-Clausen, Peter og Iversen, Hans Raun (red): Salmesang. Grundbog i hymnologi 8/15
Bandak, Merete: Et håb på størrelse med en myg 714/19
Barrett, Sigurd: Julekalender for voksne 1082/20
Barrett, Sigurd: Sigurd fortæller bibelhistorier 811/10
Bartholdy, Henrik m.fl.: Skrift og åbenbaring 787/97
Bartholdy, Henrik: Håndbog i gammeltestamentlig tekstkritik 944/04
Bartholin, Hanne og Jessen, Ida: Bibelhistorier 783/16
Baunsbak-Jensen, Asger m.fl.: Det ny århundrede 1161/99
Baunsbak-Jensen, Asger: 80 499/13
Baunsbak-Jensen, Asger: Bøn i mørket 1049/10
Baunsbak-Jensen, Asger: Den tynde væg 532/01
Baunsbak-Jensen, Asger: Til sidst 545/02
Baunsbak-Jensen, Asger: Trøst i angst 1132/01
Baunsbak-Jensen, Asger: Vokseværk 1041/97
Baunsbak-Jensen: Asger: Hvorfor præst? Erindringer og refleksioner 427/07
Bayer, Oswald: Martin Luthers teologi i nutidigt perspektiv 134/19
Beauchamp, Paul: Salmer – nat og dag 873/00
Bechmann, Helge: Kristendom uden religion 34/99
Beck, Poul Asger: Liv, løfter og lasagne 557/97
Beck, Thomas H.: Stol på Gud og hold krudtet tørt 261/16
Begyndelsen og tænkeren 1115/14
Behrendt, Birgitte: Ventesorg 736/23
Behrens, Carl Peder: En flig af nådens trone 1047/10
Bek, Lis og Bach-Nielsen, Carsten: Et barn blev født 37/06
Bekker-Nielsen, Tønnes m.fl.: Gads Historie Leksikon 643/02
Bektovic, Safet: Kulturmøder og religion 960/05
Bendixen, Jette og Demant, Jørgen (red): Mellem afbrydelse og forkyndelse -gudstjenester til tid og sted 130/21
Berg, Berit Weigand og Østergaard, Søren (red): Når den sidste konfirmand er smuttet 967/06
Berg, Signe Malene: Møder i mørket 278/10
Berger, Peter m.fl.: Religiøse USA – sekulære Europa 702/10
Bernanos, Georges: En landsbypræsts dagbog 255/11
Bernauer, Ursula m.fl.: Engle – om det guddommeliges nærhed 487/03
Berrigan, Daniel: The bride. Images of the church 994/00
Berring-Nielsen, Bent (m.fl.)(red): Ny Mission 881/14
Bertelsen, Jes: Hjertebøn og ikonmystik 148/97
Bertelsen, Otto: Den kirkelige Kierkegaard og den »antikirkelige« 229/01
Bertelsen, Preben og Tønnesberg, Jan (red): Religiøsitet og selvpsykologi 447, 913/07
Bertung, Birgit: Den utidige Kierkegaard – og vor tid 734/01
BIBELEN 2020 577, 580, 582/20
Bibelmagasinet 478/14
Bibelselskab, Det Danske (udg): Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger 337/00
Bibelselskab, Det danske: Børnenes computerbibel 331/99
Bibelselskab, Det Danske: Familiebibelen 534/00
Bibelselskabet, Det Danske: Den nye aftale 1075/07
Bidstrup, Ulla Morre (m.fl.): I hvert fald 543/14
Bidstrup, Ulla Morre m.fl. (red): Dåben klæder dig 1024/18
Bidstrup, Ulla Morre m.fl. (red): I første række 491/13
Bidstrup, Ulla Morre m.fl. (red): Kære konfirmander 390/13
Bidstrup, Ulla Morre m.fl. (red): Som hos dig står 1103/13
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: Gud, vi skal giftes 661/09
Bidstrup, Ulla Morre: I anledning af …. Kasualierne mellem livet og forkyndelse 35/13
Bilde, Per og Roghstein, Mikael (red): Nye religioner 750/00
Bilde, Per: Den historiske Jesus 273/09
Bilde, Per: Hvor original var Jesus 88/13
Birch, Peter og Sømod: Salmemaraton 1109/08
Birgitta Atlas 78 /16
Birkelund, Merete: Kræft for viderekomne 770/03
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld… 950/01
Birkler, Jacob: Døden i et professionelt perspektiv – de svære valg 286/15
Bjarre, Karen og Kiil, Lisbeth (red): Sanghåndbogen 591/00
Bjerg, Hans Christian: Dannebrog – historien om et kristent og nationalt symbol 185/07
Bjerg, Svend & Holt, Søren: Den gyldne harpe 1062/11
Bjerg, Svend og Monrad, Marie K. (red): Jesus som bogorm 225/10
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Nedlæg folkekirken 1048/03
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H.: Den magtfulde kirke 600/97
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H.: Politiske prædikener 351/14
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H.: Præsten på arbejde 594/01
Bjerg, Svend: Det evige i det flygtige 960/04
Bjerg, Svend: Gud først og sidst 124/03
Bjerg, Svend: Karens Blixens teologi 824/12
Bjerg, Svend: Kunsten at prædike 1005/02
Bjerg, Svend: Profane prædikener 825/08
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener 228/10
Bjerg, Svend: Synets teologi 961/99
Bjerg, Svend: Tro og erfaring 692/06
Bjerg, Svend: Øjnenes faste 241/97
Bjergager, Erik: Det ender godt 488/10
Bjergager, Mette Marie: Saga om Saga 91/18
Bjerre, Christian Brisson m.fl. (red): På tærsklen til… 343/08
Bjerre, Kim m.fl.: Minikonfirmand og hvad så? 96/98
Bjerre, Malene: Religiøst sprog i en verden, der ikke forstår det 285/22
Bjerre, Malene m.fl.: Gudstjenestens Bønner II 989/14
Bjerregaard, Ane Helgestad og Latour, Anne: Minikonfirmand – et kreativt kirke- og kristendomsforløb 848/19
Bjerregaard, Niels: Kirkebogsregistrering 840/99
Bjerring-Nielsen, Bent: Indblæst af Gud 370/21
Björklund, Lars og Eriksson, Bernt: Barnet i mødet med livets mørke sider 1038/05
Björklund, Lars: Det som giver håbet liv – fem forudsætninger 162/19
Björklund, Lars: Mod til at gøre ingenting – mødet midt i det håbløse 1112, 1149/08
Björklund, Lars: Ord og tavshed 31/10
Björklund, Lars: Tanker i sorgen 847/06
Bjørn, Claus: Grundtvig som politiker 763/08
Blissett, Luther: Q – Carafas øje 1157/01
Bloch, Anni: Dåbstøj 231/07
Blæsind, Benno: Julens traditioner – Fra hedenskab og sulebord til juletræ og gaveræs 1014/07
Boelskifte, Else og Hindø, Lone: Kongelig dåb 1038/08
Boelskov, Jørgen m.fl.: Omfanget af kristne værdier i daginstitutionernes kulturformidling 737/03
Boethius: Filosofiens trøst 129/09
Bohr, Hanne: Halloween i kirken 894/10
Bojsen-Møller, Anna m.fl. (red): Vartovbogen 1999 483/00
Bojsen-Møller, Anna m.fl.: Vartovbogen 2000 630/01
Bojsen-Møller, Jannik: – og jævnt om alt det høje 60/02
Bollmann, Kaj m.fl. (red): For Folkekirkens skyld 39/05
Bollmann, Kaj m.fl. (red): Stedet og vejen 963 /02
Bollmann, Kaj: Kirke til tiden – visioner for en folkekirke i forandring 1028/09
Bolvig, Axel: Politikens bog om Danmarks kalkmalerier 1064/02
Bonaventura: Frans af Assisis liv 489/03
Bondesen, Erling og Wohlert, Inge (red): Høy Ædle Hr. Biskop 1148/00
Bonhoeffer, Dietrich: Fællesliv 482/14
Bonhoeffer, Dietrich: Min tid er i dine hænder 132/07
Bonhoeffer, Dietrich: Motstand og hengivelse 206/01
Bonnén, Suste: Med venner I ly vi tale – Vartov lige nu 88/09
Borup, Jørn og Thomsen, Maria (red): Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden 453/12
Bourgeault, Cynthia: Jesus som visdomslærer 1027/19
Bovbjerg, Kirsten Marie: Følsomhedens etik 1109/02
Bramming, Bent og Torben: Brorson – Sjælens digter 842/15
Bramming, Torben: Da vikingerne mødte korset 862/18
Bramming, Torben: Fire store ripensere – 250 års national identitet i en vanddråbe 603/09
Bramming, Torben: Hvad er et folk? 1133/02
Bramming, Torben: Livsmod på Guds ord 119/00
Bramming, Torben: Opgør med den moderne myte 107/13
Bramming, Torben: Rantzau – Den hellige kriger 159/17
Brand, Hillary: Spøgelsesjægeren Ossie 388/02
Brandes, Peter: Næsten intet dine sår mine sår 770/00
Brandstrup, Lasse: Europas religion 881/97
Brandt-Pedersen, Henrik (red): Bekendelser – En antologi om forpligtethed 763/23
Brandt-Pedersen, Henrik og Grønkjær, Niels (red): Senil ulydighed. Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen 781/13
Brandt-Pedersen, Henrik og Grønkjær, Niels: Interesse for Gud – ni tidssvarende essay 354/02
Brandt-Pedersen, Henrik og Hauge, Hans: Gud efter Grosbøll 794/05
Brandt-Pedersen, Henrik og Thomsen, Niels: Det står skrevet 407/05
Brandy-Cöster, Margareta: Vägen mellan himmel och jord 533/01
Brask, Mette Anne Cecilie m.fl.: Den lille Bibelhåndbog 531/97
Brautsch, Annette Molin: Slap af i kirken 84/23
Brautsch, Annette Molin og Fischer, Susanne: Samtaler i den blå sofa 693/17
Bredsdorff, Anne og Vejlgaard, Finn: De 10 bud – et hefte om spilleregler 142/97
Bredvig, Keld m.fl. (udg): Religions- & Kulturmøde 172/99
Breengaard, Carsten: Gud i klemme 1149/15
Breengaard, Carsten: Paradissekten 886/07
Bregnsbo, Michael: Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen 711/98
Brink, Agnete og Jensen, Ole (red): Om Gud 805/01
Brinkmann, Svend: Stå fast 958/14
Brinth, Ole m.fl.: Højmessen i den danske folkekirke 91/00
Brinth, Ole og Christiansen, Helle, Henrik og Marianne: Året og dagen 542/06
Brinth, Ole, og Christiansen, Helle, Henrik og Marianne: Højmessen i Den danske Folkekirke 542/06
Brix, Loa og Dam, Helene: Skriften i munden – Stemme og krop i gudstjenesten 1166/22
Bro, Henning Toft: Fortællinger fra en havvendt kyst 446/06
Brock, Sebastian: Det lysfyldte øje 150/11
Brock, Steen og Samsø Anette (red): Mens vi venter på døden 246/07
Broder Roger af Taizé: Gud elsker – ganske enkelt 426/07
Broen, Dorthe m.fl. (red): Konflikt & Forsoning 370/00
Brogaard, Kristian: Musikvideo – nutidens lignelser? 863/99
Brok, Lene: Fortæl! Fortæl! 430/05
Brovst, Bjarne Nielsen: Kaj Munk – Krigen og mordet 450/14
Brovst, Bjarne Nielsen: Kaj Munk og den stærke mand 450/14
Brovst, Bjarne Nielsen: Kaj Munk, retsopgør og eftermæle 599/98
Bruhn, Inger Birgitte: Tag fat i livet 854/18
Brun, Jens m.fl.: Kirkelige vielser af homoseksuelle 637/06
Brun, Jens: Tro, håb og kærlighed 61/05
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang 943/17
Brun, Lars K. m.fl.: Abrahams spor 1080/08
Brunse, Niels: Tro er ikke viden 858/20
Bruun, Carsten: Guds dårskab 225/03
Bruun, Jens og Plathe, Sissel F.: Middelalderlige altertavler i Haderslev Stift 147/06
Bruun, Jens: Løjt kirke i ni århundreder 264/98
Bruun, Lars K. (red): Rockprofeter – Jesusfiguren på plade 66/09
Bruun, Lars K. og Mortensen, Morten Dyssel (red): Tyske teologer i det tyvende århundrede 887/14
Bruun, Mette Birkedal og Istoft, Britt (red): Undervejs mod Gud 1111/04
Bruun-Kristensen, Lene: Oplysning til borgerne om Fadervor 768/19
Brønnum, Jakob: Argumenter mod døden 93/16
Brønnum, Jakob: Den sidste Passion 298/17
Brønnum, Jakob: Fristelsen 518/23
Brønnum, Jakob: Jobs drøm og andre fortællinger 719/11
Brønnum, Jakob: Juleevangeliet 1014/14
Brønnum, Jakob: Kristus som antihelt 252/14
Brønnum, Jakob: Lysåret – Kirkehaiku 545/16
Brønnum, Jakob: Sange ved himlens port 69/15
Brønnum, Jakob: Vejen ud og vejen hjem 1112/04
Brønnum, Jakob: Verden ifølge U2 – lyst og længsel 826/12
Brønnum, Niels H. m.fl.: Kamp må der til 607/97
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener 825/14
Buber, Martin: Jeg og du 836/97
Buch-Hansen, Gitte og Petterson, Christina (red): Hvad er sandhed 728/10
Buch-Hansen, Gitte og Poulsen, Frederik (red): Bibelen i gudstjenesten 540/16
Buchardt, Mette (red): Religionsdidaktik 8/09
Buchardt, Mette og Böwadt, Pia Rose (red): Den gamle nyreligiøsitet 570/04
von Buchwald, Tina Hastrup: Præstebørn – mellem glæde og alvor 192/18
von Buchwald, Tina Hastrup: Tågeland 396/23
Bugge, Daniel: Løgstrup & Skolen 542/15
Bugge, David m.fl. (red): Kafka i syv sind 263/13
Bugge, David m.fl. (red): Knausgård i syv sind 1226/15
Bugge, David m.fl.: Geni og apostel – litteratur og teologi 690/06
Bugge, David m.fl.: Løgstrups mange ansigter 99/06
Bugge, David m.fl.: Rilke i syv sind 995/21
Bugge, David og Hermann, Anna (red): Moder, søster, elskte 1155/19
Bugge, David og Morsing, Ole (red): Kundera i syv sind 898/06
Bugge, David og Morsing, Ole (red): Thomas Mann. I syv sind 901/08
Bugge, David og Sørensen, Peter Aaboe (red): Livtag med den etiske fordring 1012/08
Bugge, David: Arvesyndens skønne rose 982/03
Bugge, David: Medusas søn 894/05
Bugge, Knud Eyvin: Grundtvig og slavesagen 465/04
Bugge; K. E.: Spor i sne 59/01
Buhl, Frants: Muhammeds liv 865/99
Bultmann, Rudolf: Briefwechsel mit Götz Harbsmeier und Ernst Wolf 1933-1976 470/19
Bækgaard, Hans-Ole: Kvinder på Herrens mark 1086/07
Bøcker, Kristian: Synd for begyndere 106/19
Bøger til redaktionen 28, 123, 283/97
Bøggild, Jakob: Ironiens tænker. Tænkningens ironi 240/03
Bøggild, Kirsten: Universets sorg 156/01
Bøgh, Alice: Planter fra Biblen 547/99
Bøgh, Rikke Rosenkrans (red): Kirken … og en masse medier 793/08
Børn og unge 522/00
Børnebibel fra nord 349/14
Børnenes illustrerede Bibel 686/98
Böwadt, Pia rose og Buchardt, Mette: Den gamle nyreligiøsitet 570/04
Bøwadt, Pia Rose og Morsing, Ole (red): Skæbne, magt og vilje 475/07
Bøye, Merete m.fl. (red): I tide og utide 198/22
Bøytler, Jørgen og Jensen, Jørgen Toft: Christiansfeld – livet og husene 960, 1043/05
Cahill, Thomas: Arven fra jøderne 939/99
Cain, David: An Evocation of/en fremkaldelse af Kierkegaard 1114/97
Capion, Jeanette: Min morfars hemmeligheder 433/23
Cappelørn, Niels Jørgen m.fl. (udg): Søren Kierkegaards skrifter 786/98
Cappelørn, Niels Jørgen: Forligelsen 570/22
Cappelørn, Niels Jørgen: Skriftbilleder 118/97
Carlberg, Anders: Når kærligheden kølnes 109/99
Carlé, Erik: Hodos 33/99
Carlsen, Britta Vig m. fl. (red): Rundt om kirkeåret 2 (13-19 år) 531/00
Carlsen, Jørgen: Glædens fest 1060/15
Carlsen, Jørgen m.fl. (red): Gud og politik 569/06
Carlsens store børnebibel 108/05
Carlsson, Olle: Livsförändring på djupet 851/14
Carlö, Birte: Rejsen til Aya-Tekla 709/97
Casey, Maurice: Jøden Jesus 540, 576, 597, 627, 653/11
Cederstrøm, Elisabeth m.fl.: Den religiøse dimension i kunsten 1136/99
Chadwick, Owen: Kristendommens historie 1042/97
Chaos 168/98
Chemnitz, Bente: Det sker kun for naboen 759/98
Chemnitz, Bente: Er det min skyld, eller hvad er meningen? 237/98
Chemnitz, Bente: Sjælesorg 523/02
Chemnitz, Bente: Sørgetid 253/04
Christensen, Andreas: Altar 862/12
Christensen, Anne-Marie (red): Wittgenstein. Om religion og religiøsitet 198/07
Christensen, Bent: Omkring Grundtvigs vidskab 1221/98
Christensen, Berit Schelde m.fl.: Karma, koran og kirke 839/07
Christensen, Christine Toft og Djernes, Mads: Syng med konfirmander 794/22
Christensen, Elisabeth Dons: Det sårbare samliv 445/05
Christensen, Eva Dam m.fl.: Møde – med Jesus 624/98
Christensen, Henrik Reintoft m.fl. (red): Religion i det offentlige rum – det dansk perspektiv 463/20
Christensen, Jens Ole: Dyb hvile og dynamisk liv 614/19
Christensen, Jens Ole: Replikker mellemtid og evighed 628/21
Christensen, Johannes H.: Aberne i træernes toppe 197/06
Christensen, Johannes H.: Prædikensamling, 2 bind: ”En åben dør” og ”Hvide marker” 1138/11
Christensen, Jørgen Bo og Halvorsen, Nicolai (red): Er der nogen? 535/14
Christensen, Karin m.fl.: Teologi for tanken og troen 963/97
Christensen, Kræn: Nye rejsende 162/14
Christensen, Kurt: Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhed 736/06
Christensen, Kåre Schelde m.fl. (red): Tro i mødet 139/13
Christensen, Lars K.: Hvorfor er vi så flittige? 73/17
Christensen, Leise: Johannesdåben. Taler og tanker 1209/21
Christensen, Leise: Kort om Gud 324/20
Christensen, Leise m.fl.: I anden række 831/10
Christensen, Leise m.fl.: Livtag 1025/13
Christensen, Lise Debel: New age etik 60/97
Christensen, Nanna Heggelund: And med posten 872/15
Christensen, Pia Nordin m.fl.: Prædikenhåndbogen 621/21
Christensen, Søren m.fl.: Skibet er ladet med…. 95/98
Christensen, Torben Hammersholt og Klausen, Søren Harnow (red): Darwin eller intelligent design 710/08
Christensen, Torben Juul: Dåben og samfundet 280/99
Christensen, Verner: Dengang 117/98
Christiansen, Helle og Harbsmeier, Eberhard (udg): Den gratis nåde og de mange penge 424/08
Christiansen, Helle og Thomsen, Henning (red): Pastoralteologi 189/08
Christiansen, Jørgen Ledet og Nielsen, Helge Kjær: Nytestamentelige apokryfer 764/03
Christiansen, Lars og Sandbeck, Lars: Gudløse hjerner 840/09
Christiansen, Lars: Metafysikkens historie 387/98
Christiansen, Marianne: Bispevielse. Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 ved bispeindsættelse i Haderslev Domkirke 514/13
Christiansen, Palle Ove: Landsbyliv 705/04
Christoffersen, Laila Engelbrecht m.fl.: Vi tror 962/97
Christoffersen, Lisbet (red): Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse 170/02
Christoffersen, Lisbet m.fl. (red): Kirkeretsantologi 2004 933/05
Christoffersen, Lisbet: Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund 840/98
Christoffersen, Svein Aage (red): Moralsk og moderne? 135/01
Christoffersen, Mads m.fl. (red): Kirken den er… 973/22
Claeson, Stewe: Pigen i Arras 703/05
Claeson, Stewe: Rønnebærrene gløder 702/04
Clarke, Susanna: Jonathan Strange & Mr. Norrell 222/06
Clausen, Bente: For Guds skyld 955/04
Clausen, Egon og Hagens, Erik: Esbjergevangeliet 746/07
Clausen, Egon: Guds knaldepisk 706/01
Clausen, Erik Juul: Healeren 738/02
Clausen, Lars Hougaard: Det er ikke let 1256/15
Clayton, Philip: Forvandlingen af teologien – for kirke og samfund 936/11
Colmar, Lars: Historien om den alt for tunge humlebi 339/99
Compagnon, Antoine: En sommer med Montaigne 1194/15
Connolly, Sean: Det nye Testamente – undere 687/09
Cook, Michael: Koranen en meget kort introduktion 985 /04
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden. Taler til lejligheden 572/99
Crossan, John Dominic: Jesus. En revolutionær biografi 724/99
Cruysberghs, Paul m.fl. (udg): Immediacy and Reflection in Kierkegaard’s Thougth 227/05
Crüsemann, Frank: Die Tora 187/00
Cupitt, Don: Efter Gud – Gudernes komme, gudernes bortgang og religion 1064/00
Dahl, Henrik: Mindernes land 627/05
Dahl, Jette og Schmidt, Ingrid Lisby: Himmelglans i øje 557/17
Dahl, Per Arne: Gæstfrihedens kraft 631/22
Dahlerup, Pil: Litterær reformation 879/17
Dalgaard, Hanne Frøsig: Præsteklæder 583/04
Dalgaard, Jeanne m.fl.: Laboratorium – sprog for tro 1187/13
Dalgaard, Jeanne: Billedforbudet 623/07
Dalgaard, Kasper: Elvirakoncilet – At være kristen i år 300 404/20
Dalgaard, Kasper: Jesus 218/19
Dalsgaard, Matias Møl: Det protestantiske selv 785/12
Dalsgaard, Matias Møl: Du må ikke fortvivle. Breve til et moderne menneske 719/13
Dam-Jensen, Torsten: En snes præster og to præstegårde 39/01
Dam, Helene og Brix, Loa: Skriften i munden – Stemme og krop i gudstjenesten 1166/22
Dam, Helene og Marstal, Inge: Min første salmebog 126/06
Dam, Poul m.fl.: Grundtvig-Studier 1999 278/00
Damgaard, Iben: At lege fremmed med det kendte 1084/08
Damsholt, Nanna m.fl.: Kirkehistorier 855/97
Damsholt, Torben (overs): Augustins filosofiske dialoger 617/02
Damsholt, Torben (overs): Augustins filosofiske dialoger, bd. 2 507/01
Danmarks ansvar for forfulgte kristne 227/21
Dansk Kirkeliv (årbog) 391/03
Dansk Missionsråd i samarb m Unitas forlag (udg): Missionær i det 21. århundrede 1019/05
Danz, Christian: Indføring i den evangeliske dogmatik 1188/21
Daugbjerg, Søren: Martinus Wested, en landsbylærer 1012/04
Davids, Iben Munkgaard: Begravelse er en påske – begravelsesgudstjenestens liturgi 226/16
Davidsen, Andreas: De fortabte fædre 643/04
Davidsen, Andreas: Grundbog til studiebøger om Paulus 947/00
Davidsen, Hanne: Kirkespil for børn 993/19
Davidsen, Mads m.fl. (red): Dåbstaler til trinitatis, anden tekstrække 1028/18
Davidsen, Mads m.fl. (red): I hvert fald I 519/17
Davidsen, Ole m.fl.: Litteraturen og det hellige 473/06
Davidsen, Ole: Kristi fødsel 1113/00
Davidsen, Ole: Solus Jesus Christus 726/97
Dawkins, Richard: Illusionen om Gud 371/08
de Beauvoirs, Simone: En tvetydighedens moral 1220/97
de Muckadell, Caroline Schaffalitzky: Løgstrups Etik 1037/97
Degn, Lars Mollerup m.fl.: Tro i tiden 298/09
Deleuran, Pia: Klienten i det omskiftelige samfund 929/08
Demant, Jørgen og Bendixen, Jette (red): Mellem afbrydelse og forkyndelse -gudstjenester til tid og sted 130/21
Demant, Jørgen m.fl. (red): Dåbsmanual 1002/08
Demant, Jørgen: Søndag morgen – mødet mellem Gud og mennesker 574/07
Den Danske Folkekirke – indlæg i strukturdebatten 731/03
Den danske salmebog 741/03
Den Katolske kirkes Katekismus 388, 479/07
Den Koptisk-Ortodokse Kirke (udg): Agpia, Den Koptisk-Ortodokse Kirkes tidebønner 1104/99
Den Nye Aftale 965/11
Den pavelige Bibelkommission: Fortolkningen af bibelen i kirken 521/99
Derrida, Jacques: Dødens gave 796/07
Derrida, Jacques: Stemmen og fænomenet 18/98
Det danske Bibelselskab (udg.): Bibelen på cd-rom 501/97
Det mellemkirkelige Råd: The Evangelical Lutheran Church in Denmark 1014/97
Det norske Feltprestkorps (udg): Pacem 867/98
Det nye testamente: 744/03
Det Russiske 234/00
Dickerhoff, Heinrich: Og vævede noget som aldrig vil dø 862/10
Dickmeiss, Christian: Engagement og Formidling 195, 264/98
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs 1061/08
Dickmeiss, Otto og Sareen, Manu (ill): Nanok og Juleevangeliet 1150/13
Diderichsen, Adam: Den sårede Odysseus 494/99
Diderot et al (red): Den franske encyklopædi 930/14
Djernes, Mads og Christensen, Christine Toft: Syng med konfirmander 794/22
Dokka, Trond Skard: Som i begynnelsen 257/01
Donovan, Mary Ann: One right reading? Guide to Ireneus 463, 549/00
Dorph-Petersen, Nana Rømer: I lyset af dig. Digte til trøst 706/15
Dorph-Petersen, Nana Rømer: En perlemuslings bedrag – digte 706/15
Dorph-Petersen, Nana Rømer: Æbleskud – 10 danske salmer 706/15
Dosenrode-Lynge, Søren og Øhrstrøm, Peter (red): Gud og Europa 1092/98
Dosenrode, Søren m.fl.: Kaj Munk og teologien 1099/14
Dowley, Tim (red): Atlas over Bibelen og kirkehistorien 865/04
Drejer, Rasmus H C og Støvring, Kasper: Breve fra pro-vinsen 990/23
Drejergaard, Kresten: Den himmelske gudstjeneste 761/08
Drejergaard, Kresten: Forudsætninger – til eftertanke 554/04
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene – prædikener 1056
Droit, Roger-Pol: Hvad er religion? 96/04
Due, Elmo: Konflikt og kontakt 917/06
Due, Elmo: Livsmod – fjorten dåbstaler 389/10
Due, Elmo: Sjælesorgens poetik 743/23
Dufner, Meinrad & Grün, Anselm: Spiritualitet nedefra 11/05
Dyregrov, Atle: Sorg hos børn 869/07
Dyrhagen, Finn: Forestillingen om Gud – hvorfra, hvordan, hvorhen? 230/08
Dyrhagen, Finn: Gud har da blå vanter på! 331/99
Dyssel, Arendse: For fredens skyld – indtryk fra Bosnien 181/04
Ebbesen, Christina Elisabeth: Mødet med en troldmand 1046/09
Ebbesen, Sten: Den danske filosofis historie bind 1 242/03
Eckl, Christian: 50 klassiske bibelhistorier 630/05
Edgardh, Ninna: Gudstjänst i tiden 183/11
Ehlers, Anne, Grønkjær Niels og Levinsen, Marianne (red): Biskop for Herren og så mange andre 865/05
Ehrman, Bart D.: Jesus en apokalyptisk profet 855/01
Eichel, Christine: Das Deutsche Pfarrhaus 766/14
Eilertsen, Marianne og Pedersen, Tove: At spejle livet 738/03
Ejrnæs, Anne Marie: Bhakti 457/12
Ejrnæs, Bodil: Gammeldansk Bibel 275/20
Ejrnæs, Bodil (red): Dødehavsrullerne 212/11
Ejrnæs, Bodil m.fl.: Dødehavsskrifterne 873/98
Ejrnæs, Bodil m.fl. (red): Studiebibelen 1084/15
Ejrnæs, Bodil og Otzen, Benedikt (genudg): De gammeltestamentlige pseudepigrafer 1159/01
Ejrnæs, Bodil, Holst, Søren og Müller Mogens (red): Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne 562/04
Ekstrand, Charlotte (red): Vil du elske og ære – atten vielsestaler 398/11
Ekstrand, Charlotte og Falk, Bent: Når den elskede dør 964/10
Ekstrand, Charlotte: Det lille liv i det store perspektiv 506/16
Ekvik, Steinar: Ta’ det som en mand 65/07
Ellegaard, Lasse: Med Gud i hælene – livsreportager fra Mellemøsten 929/07
Ellerbæk, Finn Allan: Kingos kirke 689/01
Ellermann, Charlotte: Prædikener 1082/18
Ellingsen, Terje: Reformasjonen i Norge 1249/97
Elmer, Martin: Tro og overtro – en verden af skrøner og bedrag 1088/01
Elsenbast, Volker (red): Handbuch für die Arbeit mit Konfirmandinnen 322/99
En fællesnordisk redaktionsgruppe (udg): Over grænser 1084/99
Enevoldsen, Kirsten m.fl. (red): Hvordan få det sagt? 196/99
Engberg-Pedersen, Troels (red): Den historiske Jesus og hans betydning 221/99
Engberg-Pedersen, Troels m.fl.: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status 477/07
Engberg-Pedersen, Troels: Antikkens etiske tradition 634/97
Engberg-Pedersen, Troels: Paul and the Stoics 3/01
Engberg-Pedersen, Troels: Paulus om identitet 555/20
Engberg-Pedersen, Troels(red): Den nye Paulus og hans betydning 34/04
Engberg-Pedersen, Troels og Larsen, Kasper Bro (red): Paulusevangeliet – Nye perspektiver på Romerbrevet 270/15
Engberg-Pedersen, Troels og Hallbäck, Geert: Det første evangelium 566/15
Engholm, Birgitte Kragh: Den fremtidsgodkendte folkekirke 205/17
Engholm, Birgitte Kragh og Høeg, René: Drop-in-dåb 821/19
Engberg, Jakob m.fl. (red): Til forsvar for kristendommen 892/07
Engberg, Poul: Det glemte land 1219/97
Engberg, Poul: Nationalisme eller folkelighed 1057/01
Engel, Merete: Bibelen og koranen 1069/10
Engel, Merete: Tre religioner 842/07
Engelhardt, Paul Erik: Skåne mellem svensk og dansk 918/07
Epistelgruppen (FUV)(red): Sæt teksterne fri 548/23
Erbs, Karsten: Budskaber, lyrik og evangelium 588/02
Eriknauer, Kirsten: Livet i præstegården 610
Eriksen, Cecilie (red): Ulydighed & etisk dynamik 661/14
Eriksen, Herluf: Et grundtvigsk kirkeligt kulturcentrum 201/09
Eriksen, Niels Nymann: Gæstfrihed 614/19
Eriksen, Niels Nymann: Taknemmelighed 560/23
Eriksen, Niels Nymann: Tålmodighed 771/21
Eriksen, Niels Nymann (overs): Grænseløs nåde 749/00
Eriksen, Niels Nymann (red): Bekymringen rundt, en antologi 627/05
Eriksson, Bernt og Björklund, Lars: Barnet i mødet med livets mørke sider 1038/05
Eskild, Hilde og Hambro, Benedicte: Snip, snap, snude 431/05
Espersen, Preben: Lov om menighedsråd og Normal forretningsorden med kommentarer 523/99
Etisk Forum for unge: Den tjekkede tvivl – om stamceller og etik 1088/04
Eurodiakonia m.fl. (udg): Final Report 969/98
Euseb: Konstantins liv 956/16
Evangelische Kirchenlexikon 625/98
Fabricius, Julie og Roksvold, Thore: Anvendt retorik – tag sproget i munden 428/05
Falk, Bent og Ekstrand, Charlotte: Når den elskede dør 964/10
Falk, Bent: I virkeligheden 817/07
Falk, Bent: Kærlighedens pris 758/98
Falk, Bent: Kærlighedens pris I-II 80/06
Fatum, Lone m.fl.: Den hemmelige Jesus 251/10
Fatum, Lone m.fl.: Læsninger i Galanterbrevet 146/02
Fatum, Lone: Filipperbrevet og Brevet til Filemon 573/99
Favrholdt, David: Filosofisk codex 143/00
Feilan, Finn: Johannes’ åbenbaring fortolket 655/00
Fenger-Grøn, Carsten og Kristensen, Jens Erik (red): Kritik af den økonomiske fornuft 902/01
Fenger, Thomas Uhre: Flakkerliv 674/07
Fenger, Thomas Uhre: Græsk lykke 913/14
Fibiger, Marianne C Qvortrup (red): Religiøs mangfoldighed 510/04
Figal, G. (udg): Begegnungen mit Hans-Georg Gadamer 712/01
Fink-Jensen, Morten og Appel, Charlotte: Når det regner på præsten 1106/09
Fink-Jensen, Morten: Fornuften under troens lydighed 450/05
Fischer, Susanne og Brautsch, Annette Molin: Samtaler i den blå sofa 693/17
Fischer-Møller, Peter og Rasmussen, Christian Heilskov: Et glimt af Gud 1077/07
Fischer-Møller, Peter: Jesu fødsel 1078/07
Fischer-Møller, Peter: Syndefaldet 1079/07
Fischer-Nielsen, Werner: Fortællinger om stort og småt 419/06
Fleischer, Elene og Kragh, Liselotte Horneman: I selvmordets kølvand 1053/20
Floryan, Margrethe: Kristus 803/21
Fog-Nielsen, Einar: At sige verden ret farvel 249/07
Fog-Nielsen, Einar: Ingen kender dagen – mødet med den pludselige død 170/12
Fog, Jette: Saglig medmenneskelighed 604/99
Fogde, Henning og Mogensen, Kaj: Kristendom for første og anden klasse 478/97
Fogde, Henning: Manden på æslet 328/99
Fogh, Dorte og Østergård, Annette: Levende stene 543/22
Foighel, Hanne: Et land der fortærer sine egne 684/98
Folkekirkens Nødhjælp m.fl. (udg): Sølvtæppet 1016/99
Foltmann, Bent: Det ufattelige liv 260/01
Forlaget Vartov (udg): Grundtvig. Prædikener i Vartov, 1839-42 786/04
Forlaget Wormianum: Danske præsters indberetninger til Oldsagskommisionen af 1807 532/97
Forum for Bibelsk Eksegese: Lidelsens former og figurer 663/03
Foss, Lisbet: Ud af Mørket 63/99
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid 495/06
Frandsen, Agner: Kentauren i Malt 1048/09
Frandsen, Henrik Vase: Emanuel Lévinas og kærlighedens visdom 520/02
Frandsen, Kirsten: Præstegårdshaver i Danmark 143/04
Frandsen, Kristen Skriver: Bibel – og mødet med anden tro 882/08
Frank, Lone: Arme og våben 1063/07
Frank, Thomas: Min vej til vikingernes Byzans 352/19
Frederiksen, Dan og Jepsen, Lars Peter (red): Bedst af alle verdener – myter i det 21. århundrede 876/00
Frederiksen, Hans Jørgen og Kjærulff, Kirsten (red): Den lyse middelalder 1147/00
Frederiksen, Hans Jørgen: Kunst & religion – fra Byzans til Per Kirkeby 1125/14
Freltoft, Johannes: Kirkegang – søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90’erne 947/03
Frenette, David: Giv slip 1114/18
Friediger, Henrik: Mig og caminoen 897/06
Friedrich Gogarten (1887-1967) 800/19
Friedrichsen, Annegret og Grunnet, Charlotte Cappi (red): Engleskrift – om englen i litteraturen 449/07
Friis, Tom: Omgivelser 766/13
Funch, Bjarne Sode m.fl.: Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv 819/07
Futtrup, Dorte og Rydahl, John: Management by Bible 125/06
Fyhr, Gurli: Sorgens rum 305/00
Gade, Kåre: Traditionen tro 1243/22
Gade, Sven Ove: Tag et brækmiddel 470/06
Gadegaard, Anders: Åh, jeg be’r 121/21
Galal, Lise Paulsen og Liengaard, Inge (red.): At være muslim i Danmark 1051/03
Gammeltoft-Hansen, Hans og Jørgensen, Theodor (red): Kirkeretsantologi 1997 762/98
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik 117/97
Gammeltoft-Hansen, Thomas: Hvordan løser vi flygtningekrisen? 237/17
Gantriis, Ida og Ahlburg, Kirsten: Den hvide engel 37/11
Garde, Kristine: Retsteologi – udvalgte emner 282/12
Gardell, Jonas: Om Jesus 539/12
Garf, Synne og Møllehave, Johannes: Bibelen har ordet 57/10
Garff, Joakim (red): Kierkegaard når han er bedst – og værst 465/13
Garff, Joakim m.fl. (red): At være sig selv nærværende 761/10
Garff, Joakim: SAK – Søren Aabye Kierkegaard, en biografi 345/01
Garff, Synne (genf): De mindstes bibel 698/07
Garff, Synne: Himmelhelten 155/12
Garff, Synne: Når Gud bøjer sig 160/20
Garfield, Andreas: Glemt – ondt – koldt 83/05
Garne, Kristoffer: Den kristne religion 533/19
Garne, Kristoffer m.fl.: Jordens grøde og himlens væde 1041/14
Gasseholm, Solvej og Larsen, Finn Andsbjerg: Prøv noget nyt 594/10
Gazan, Sissel-Jo: Sig Ja – Hvad præster ved om kærlighed 804/12
Geertz, Armin W. og Riis, Ole: Gennem regnbuefarvede briller – Studiet af nye religiøse bevægelser 22/00
Geil, Georg S.: Begrænsning og udfordring 1173/97
Gemzøe, Anker og Larsen, Peter Stein (red): Modernismens historie 509/04
Giddens, Anthony og Pierson, Christopher: Samtaler med Anthony Giddens: At forstå moderniteten 226/03
Ginzburg, Carlo: Osten og ormene 869/07
Girard, René: Les origines de la culture 1011/04
Girard, René: Voldens verden – verdens vold 956/08
Gissel, Jon A.P.: Gud, livet og menneskene 1142/18
Giversen, Inge: Sejladsen over det døde hav 960/99
Giversen, Søren (overs): Oldkristne tekster I-II 1159/01
Giversen, Søren: Oldkristne Tekster III 764/03
Gjerris, Mickey: Upraktisk håndbog i lysegrønt håb 56/20
Gjerris, Mickey og Kromann, Joakim (red): Hvad er meningen? 662/09
Gjerris, Mickey og Nissen, Ulrik B.: Liv og magt 999/12
Gjerris, Mickey og Rubow, Cevilie (red): Naturens sprog 1162/18
Gjerris, Mickey og Wolf, Jakob (red): Spor i sandet 708/02
Glazener, Mary: Vredens bæger 267/03
Glebe-Møller, Jens: En protestantisk filosof 602/97
Glebe-Møller, Jens: Struensees vej til skafottet 1015/07
Glebe-Møller, Jens: Vi fornægter Gud og foragter øvrigheden 1063/05
Gleerup, Jørgen og Nielsen, Ejvind: Alle dage – om at være døbt 601/05
Gleerup, Jørgen og Nymark, Lars: Vær velkommen Herrens år 1002/08
Glem ikke gæstfriheden. Folkekirkens møde med asylansøgere 237/17
Glöckner, Dorothea: Kierkegaards Begriff der Wiederholung 923/98
Goldschmidt, Julie K. og Siemen, Elisabeth B.: Sjælesorg fra præst til præst 238/14
Gorffmann, Iben og Jensen, Flemming: Byen 92/98
Gotfredsen, Sørine: 50 bibeltekster du skal kende 983/23
Gotfredsen, Sørine: At leve med Kierkegaard 461/13
Gotfredsen, Sørine: Den åndeløse dansker 1140/11
Godtfredsen, Sørine: Fri os fra det onde 6/18
Gotfredsen, Sørine: Løft blikket 1258/15
Gottlieb, Jesper og Grotrian, Jesper: Salmeregn 455/08
Grane, Leif: I ånd og sandhed 764/02
Grane, Leif: Kirken i den europæiske middelalder 723/99
Grane, Leif: Kristendommen i historien 530/98
Gravgaard, Anne-Mette og Møller-Madsen, Trine: Figentræets sidste frugter 913/04
Gravgaard, Anne-Mette: Storbyens virkeliggjorte længsler, kirkerne i København og på Frederiksberg 1860-1940 793/02
Gravgaard, Anne-Mette: Tro – Rum – Billede 660/02
Green-Pedersen, Niels Jørgen (overs): Bo af Danmark – Boethius de Danica 984/01
Greenholm, Christina og Nielsen, Kirsten Busch (red): Det virker alt den Ånd 553/05
Gregersen, Niels Henrik: Den dobbelte kristendom 636/97
Gregersen, Niels Henrik: Hvorfor er vi protestanter? 686/18
Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet 398/21
Gregersen, Niels Henrik og Bach-Nielsen, Carsten (red): Reformationen i dansk kirke og kultur 1284/17
Grell, Helge: Vision og virkeliggørelse 625/98
Grevbo, Tor Johan S.: Sjele­sorg i teori og praksis 914/18
Grevbo, Tor Johan S. (red): Teologi og litteratur i dialog 558/98
Grimmitt, Michael: Religionskundskab og menneskelig udvikling 1015, 1058/99
Grimstrup, Jørgen Junker: De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse 367/22
Grondin, Jean: La philosophie de la religion 700/10
Grosbøll, Mette Kathrine: Teologisme 644/07
Grosbøll, Thorkild: »En sten i skoen« 534/03
Grosbøll, Thorkild: Til sagen. Prædikener 603/04
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener 581/09
Grotian, Simon: Jordens salt og verdens lys 131/07
Grotian, Simon: Tyve sorte kinder 723/07
Grotrian, Simon og Gottlieb, Jesper: Salmeregn 455/08
Grotrian, Simon: Citroner til Vorherre 879/08
Grotrian, Simon: Den frelser bliver din klippe 427/08
Grotrian, Simon: Den korsfæstede budding 49/17
Grotrian, Simon: Frontalgalakser 1160/09
Grotrian, Simon: Guds øje er en tordensol 462/15
Grotrian, Simon: Min næstes forår 1083/13
Grotrian, Simon: Natterøde Daxis 1083/13
Grotrian, Simon: Selvbinderhjertet 1084/13
Grotrian, Simon: Skyttens appelsin 1084/13
Grotrian, Simon: Vi ofrer Natalie 1084/13
Grove, Peter: Friedrich Schleiermacher 372/05
Grube, Kirsten og Østergaard, Søren: Mere en blot en søgen efter enkle svar? 724/07
Grundtvig Studier 2002 (årbog) 392/03
Grundtvig-Selskabet (udg): Grundtvig Studier 1998 (årbog) 731/99
Grundtvig-Selskabet (udg): Grundtvig-Studier 1995 15/98
Grundtvig-selskabet af 8. september 1947: Grundtvig Studier 39 /02
Grundvig-Kierkegaard: En samtale på høje tid 506/03
Grunnet, Charlotte Cappi og Friedrichsen, Annegret (red): Engleskrift – om englen i litteraturen 449/07
Grunnet, Niels Vincent: K.E. Løgstrup læst 30 år efter 511/13
Grün, Anselm & Dufner, Meinrad: Spiritualitet nedefra 11/05
Grün, Anselm: Eksistentielle spørgsmål og svar 605/09
Grün, Anselm: Kunsten at blive ældre i ro og mag 303/13
Grün, Anselm: Tilgiv dig selv 11/05
Grünewald, Karin: Ørkenfædrene 720/05
Grymer, Claus og Johansen, Niels: Skibet er ladet med 646/18
Grøn, Svende: Mig og Johannes 91/97
Grøndahl, Jens Christian: Min svage tro 1017/21
Grøndahl, Marianne: Fra tid til anden 421/06
Grønkjær, Niels og Brandt-Pedersen, Henrik (red): Interesse for Gud – ni tidssvarende essay 354/02
Grønkjær, Niels og Brandt-Pedersen, Henrik (red): Senil ulydighed. Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen 781/13
Grønkjær, Niels; Kristendom mellem gnosis og ortodoksi 546/03
Grønkjær, Niels: Den nye Gud 1113/10
Grønkjær, Niels: I want to have control 1179/17
Grønkjær, Niels: Nye prædikener 1153/13
Grønkjær, Niels: Oplysning for de oplyste 221/22
Grønkjær, Niels: Søndag – Prædikener 515/20
Grønlykke, Peter: Den fortabte far 599/16
Gudbergsen, Thomas og Vesterdal, Lone (red): Sjælesorg i bevægelse 663/22
Gudmand-Høyer, Ebbe: Jesus, Kristus og kirken 683/98
Guillon, Jan: Heksenes forsvarere 488/03
Guillou, Jan: Arven efter arn 813/02
Guillou, Jan: Tempelridderen 482/00
Guillou, Jan: Vejen til Jerusalem 300/99
Guld, Frida og Ravn, Kristine K.: Fromme Søren 665/17
Gullestrup, Aase: Kærlighed er livets kilde 692/01
Gundelach, Peter m.fl.: I hjertet af Danmark 1064/08
Gunnarsen, Ruth: Vore gamle kalenderdage 717, 843/98
Gustafsson, Göran og Petterson, Thorleif (red): Folkkyrkor och religiös pluralism 852/01
Gyldendals leksikon om nordisk mytologi 218/06
Götke, Povl: Kald, kunst og Karnov 156, 271/17
Götke, Povl (red): Sprog og forførelse 781/10
Gaarden, Marianne: Prædikenen som det tredje rum 202/16
Gaarder, Jostein: Vita Brevis 156/97
Habermas, Jürgen og Ratzinger, Joseph: Fornuft og religion 787/06
Habermas, Jürgen: Den menneskelige naturs fremtid 218/04
Hagel, Annie og Skovmand, Sven: Vi er her osse 262/98
Hagens, Erik og Clausen, Egon: Esbjergevangeliet 746/07
Hald, Haldor: Kirken, der forarger 282/00
Hallbäck, C. og Lemche, N. P. (red): »Tiden« i bibelsk belysning 200/02
Hallbäck, Geert m. fl. (red): Gads Bibel Leksikon 657, 764/98
Hallbäck, Geert og Engberg-Pedersen, Troels (red): Læsninger og tolkninger af Det Nye Testamente 1106/00
Hallbäck, Geert og Engberg-Pedersen, Troels: Det første evangelium 566/15
Hallbäck, Geert og Strange, John (red): Bibel og historieskrivning 369/01
Hallbäck, Geert: Det Nye Testamente – en lærebog 968/11
Hallbäck, Geert: Hvad jeg skrev 1150/08
Hallbäck, Geert: Om Markus. Analyse og fortolkninger 562/03
Haller, Ina Victoria: Farvel, olde 636/22
Halvorsen, Nicolai og Christensen, Jørgen Bo (red): Er der nogen? 535/14
Hambro, Benedicte og Eskild, Hilde: Snip, snap, snude 431/05
Hamerton-Kelly, Robert G.: Sacred violence 711/97
Hammer, Olav: På jagt efter helheden. New age 298/98
Hansen, Anne Kirstine Sloth m.fl. (red): Gør noget – diakoni med konfirmander 509/15
Hansen, Arne V.: Liv og erfaringer 125/02
Hansen, Erik Søndergaard (udg): Regine Olsens dagbog 1129/01
Hansen, Gerhard: Liturgisk andagtsbog 415/04
Hansen, Gunnar Kasper: Den danske Klosterrute 78/16
Hansen, Gunnar Kasper: Den Danske Klosterrute 9. Fra Viborg til Aalborg 57/19
Hansen, Henrik Lindberg: Om Dialog 1053/09
Hansen, Holger Bernt og Twaddle, Michael (red.): Christian Missionaries & The state in the third world 1050/03
Hansen, Ingrid Schrøder: Bibelhistorier til hverdagsbrug 246/05
Hansen, Jákup Reinert: Mellem kor og skib 1060/05
Hansen, John-Erik Stig: Det genetiske menneske 896/98
Hansen, John-Erik Stig: Sjælens biologi 266/00
Hansen, Jørgen Bork: Den brændende tornebusk 198/06
Hansen, Karstein M.: Livssyn og etikk 1162/99
Hansen, Knud: Bjergprædikenen 948/98
Hansen, Knud: Om at have mod til at leve 1089/02
Hansen, Martin A.: Daggry 809/20
Hansen, Niels Gunder (m.fl.): I Himlen således også på jorden? 458/10
Hansen, Niels Gunder: Danske tidsånder 1940-2010 976/13
Hansen, Nils Gunder: Da Gud kom ind fra kulden 1137/99
Hansen, Nils Gunder: En afgrund af tillid 790/98
Hansen, Ole Hyldegaard: Kirke under nye vilkår. K.C. Holm 987/06
Hansen, Ulla Thorbjørn: Dødsbud 604/18
Hallbäck, Geert: Johannes’ Åbenbaring og apokalyptik 748/18
Harbsmeier, Eberhard m. fl. (red): At prædike for børn 2 532/00
Harbsmeier, Eberhard m.fl. (red): Katekismus 13/02
Harbsmeier, Eberhard mfl.: Retten og den rette lære 919/07
Harbsmeier, Eberhard og Christiansen, Helle (udg): Den gratis nåde og de mange penge 424/08
Harbsmeier, Eberhard: Praktisk talt 92/14
Harden, Tine og Kühlmann, Lone: I fremmed havn – danske sømandskirker i udlandet 1252/17
Harris, Sam: Brev til en kristen nation 588/07
Harris, Sam: Troens fallit 586/07
Harris, Ted og Johansson, Carolina: At leve helhjertet 38/15
Harrison, Dick: Krigere og helgener 810, 899/02
Harste, Gorm: Krig – Tænkepause nr. 75 465/20
Hartman, Bob: Historiefortællerens børnebibel 329/99
Hartman, Bob: Påskens engle 541/00
Hartmut, Rosa: Resonans 748/21
Hartling, Ole: Den 8. dødssynd 836/20
Hartyani, Margit: Mellemøjeblikke – Ludvig Feilbergs psykologi og ”Levelære” i historisk omrids og nutidigt perspektiv 900/11
Hass, Jørgen: Illusionens filosofi. Studier i nietzsches firser-manuskripter 931/03
Hauge, Hans og Brandt-Pedersen, Henrik: Gud efter Grosbøll 794/05
Hauge, Hans: Den danske kirke nationalt betragtet 552/98
Hauge, Hans: Liv og litteratur i risikosamfundet 400/99
Havsteen, Sven Rune m.fl. (red): Kristendom i Grønland 1191/18
Haxen, Ulf: Det lille mirakel – Jødisk bogkunst i 1000 år 945 /04
Haystrup, Helge (overs): Svanens sang 863/98
Haystrup, Helge: Augustin Studier 1032/04
Haystrup, Helge: Augustin studier 12 483/01
Haystrup, Helge: Augustin studier 13 926/01
Haystrup, Helge: Augustin studier 14 1041/02
Haystrup, Helge: Augustin-studier 10 935/99
Haystrup, Helge: Augustin-studier 9 554/98
Haystrup, Helge: Augustin-studier XI. 827/00
Haystrup, Helge: Så er det sagt 199/06
Hegel, G W F: Retsfilosofi 438/06
Hegel, G W F: Åndens Fænomeno-logi 438/06
Heiberg, Steffen: En ny begyndelse – Europas kulturhistorie i Middelalderen 1011/08
Heidegger, Martin: Sproget og ordet 348/01
Heidegger, Martin: Væren og tid 261/08
Heilesen, Lars Nymark og Rydahl, John: Religion og identitet 840/07
Hein, Helle Hedegaard: Primadonnaledelse 58/14
Heinsen, Hein: Gud Trinitetsmaskinen 895/10
Heise, Lotte: Min tro og mig 105/22
Helledie, Niels og Rasmussen, Thomas Reinholdt: Til de fattige 630/10
Hellsten, Tommy: Ud af fornuften – om livets paradokser 630/04
Helsbøl, Claus: Bygget af levende sten 482/98
Henningsen, Niels: Augustin 935/99
Henriksen, Bjarne Lenau: Kristendommens menneskelighed 1025/20
Henriksen, Lisbeth Lang og Kaae, Mette: Værdibaseret ledelse – forandringer på veji folkekirken 1028/09
Henriksen, Lisbeth Riisager (red): Hvad i alverden er meningen? 273/12
Henriksen, Michael Bach og Larsen, Kasper Bro (red): Jerusalem (vide verden) 342/15
Henschen, Daniel: Da danskerne ville omvende verden – historien om missionsbevægelsen 975/20
Herbener, Jens-André P. og Provencal, Philippe (red): Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag 36/02
Herbener, Jens-André P.: Naturen er hellig 790/15
Herbst, Martin i samarb m Jacob Egevang: Mit livs omvej 886/09
Herbst, Martin (red): De syv dyder i går og i dag. Dannelsens fordring 66/21
Herbst, Martin (red): Men ender det godt? 895/16
Herman, Jo (red.): Jeg gifter mig kun én gang 1068/97
Hermann, Anna og Bugge, David (red): Moder, søster, elskte 1155/19
Hermann, Jo: Hvis Gud er svaret – hvad er så spørgsmålet? 508/08
Herum, Christa Lund og Petersen, Pernille Nærvig: Er Gud og Allah i familie? 1011/14
Hesse, Herman: Frans af Assisi 851/16
Hesselholt, Marianne: Brorsons billeder 1081/99
Hind, Rebecca: Guds mange ansigter 630/05
Hindsberger, Mogens: Den Grønlandske kristendomsopfattelse 1069/98
Hindsberger, Mogens: Grønlandsk livssyn i 1990-erne 1069/98
Hindø, Lone og Boelskifte, Else: Kongelig dåb 1038/08
Hirst, Paul og Thompson, Grahame: Globalisering til debat 1109/02
Hitchens, Christopher: Dødelighed 720/13
Hitchens, Christopher: Gud er ikke stor 371/08
Hjort, Birgitte Graakjær: Det Nye Testamentes Omverden 154/05
Hjort, Birgitte Graakjær: The irreversible sequense 437/02
Hjort, Øystein (red): Arven fra Byzans 435/10
Hjortkjær, Christian: Hvorfor er vi så enestående? 426/16
Hoffmann, Birthe (red.) og Lilian Munk Rösing: Det onde i litteraturen 1073/03
Hoffmann, Poul: Nardusmysteriet – den virkelige Maria Magdalene 1034/08
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel 926/98
Hoffmeyer, Jesper: Tro på tvivl. Kritik af religiøs og videnskabelig ufornuft 814/09
Holm-Nielsen, Svend: Noter til bibeloversættelsen af 1992 238/98
Holm, Anders: To samtidige: Kierkegaards og Grundtvigs kritik af hinanden 153/10
Holm, Bo Kristian: Hvordan man skal forholde sig ved epidemier 303/20
Holm, Dagny og Colstrup, Preben: Jeg tror 962/97
Holm, Isak Winkel: Tanken i billedet 46/00
Holm, Jacob: En bog om helvede og folkekirken 1056/12
Holm, Katrine Winkel (red): Og Gud velsignede dem 347/06
Holm, Katrine Winkel: Det Gamle Testamente som teologisk problem 924/00
Holm, Kis og Hans: Jonas – en rytmisk kantate 150/97
Holm, Kjeld: »At man er en anden – essays og taler« 361/03
Holm, Kjeld: Man lever af det, man får skænket 62/14
Holm, Kjeld: Mennesket er en misforståelse 941/07
Holm, Kjeld: Replikker til tiden 1028/13
Holm, Kjeld: Udgangsreplikker 978/15
Holm, Kjeld: Åbne døre 1017/10
Holst, Mette: Svig og smerte 569/00
Holst, Søren: Jobs Bog 659/23
Holst, Søren: Kommentar til første mosebog 617/08
Holst, Søren: Messias 1279/22
Holt, Else K. (fortolk.): Jeremias’ bog 1036/99
Holt, Else K. (red): Alle der ånder skal lovprise Herren! 171/99
Holt, Else K. og Nielsen, Kirsten: Dansk kommentar til Davids Salmer 84/03
Holt, Else Kragelund: Kærligheden holder aldrig op 921/20
Holt, Else Kragelund og Nielsen, Kirsten (red): Bibelkundskab 481/98
Holt, Knud: Erindringer om det evige liv 949/03
Holt, Søren & Bjerg, Svend: Den gyldne harpe 1062/11
Holten-Andersen, John: Hjernevask og hjerteblod 170/03
Hornbech, Birthe Rønn: Gud, Grundtvig, Grundlov 855/09
Hornemann, Inge Lise: Vikariatet 192/08
Hornum, Pernille: Sandheder og løgn & bedrag 609/12
Horshauge, Birgitte Nielsen m.fl.: Syng, dans, gro 122/97
Horstmann, Johannes: Den kristne etik – formaningen ved Guds barmhjertighed 254/12
Horstmann, Johannes: Et Grundrids af den kirkelige dogmatik 98/10
Hougaard, Bjarne og Nissen, Karsten: Diakoni 618/02
Houvenaeghel, Anita: Forunderlige rum – Kirkeudsmykninger 1061/05
Hovedlands Bibel for børn 108/05
Hudak, Michael: Hyrden og de 100 får 338/99
Husserl, Edmund: Cartesianske meditationer 577/99
Husted, Jørgen: Etik, moral & værdier 984/06
Husted, Jørgen: Wilhelms brev 117/00
Husum, Lars: En moderne Jobs Bog 150/10
Hvas, Søren Lodberg og Kristensen, Esben Hanefelt: Bogen om Jesu lignelser 174/06
Hvas, Søren Lodberg: Bogen om Fadervor 201/04
Hvid-Olsen, Egil: Den trofaste følgesvend 884/17
Hvid-Olsen, Egil: Jeg må maile til jeg dør, ellers dør jeg 1132/16
Hvid-Olsen, Egil: Klamme kys og kærlighed 1184/21
Hvid-Olsen, Egil: På kan med Jesus 271/14
Hvid-Olsen, Egil: Skurke, Helte og Gud 910/14
Hvidt, Agnete Holm: På færde 1088/11
Hvidt, Niels Christian og Johansen, Christoffer (red): Kan bjerge flytte troen? 279/10
Hvidt, Niels Christian og Johansen, Christoffer (red): Kan tro flytte bjerge? 988/04
Hviid, Else og Larsen, Birgitte Stoklund: Hvad skal man tro 372/09
Hyldahl, Niels og Thompson, Thomas L. (red): Dødehavsteksterne og Bibelen 218/98
Hyldahl, Niels: Jødedom og kristustro. Paulus’ brev til galaterne 68 /16
Hyldahl, Niels: Paulus: Brudstykker af en biografi 1051/09
Hägglund, Bengt: Arvet från reformationen/teologihistoriska studier 193/03
Høeg, René og Engholm, Birgitte Kragh: Drop-in-dåb 821
Høeg, Rene og Jensen, Majbritt Billesø: 3-I-EN 108/12
Høeg, Rene og Jensen, Majbritt Billesø: 3-I-EN 61/13
Høgh, Jon: En salmeandagtsbog 92/97
Høgh, Rene; Gud, ro og orden 182/16
Høiris, Ole og Vellev, Jens (red): Renæssancens Verden – Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv 68/07
Højholt, Lene: Vejen 620/07
Højlund, Asger Chr. m.fl.: De kirkelige konsekvenser af folkekirkens læremæssige krise 524/99
Højlund, Asger Chr.: At blive eller være kristen – i Kierkegaards forkyndelse 679/00
Højlund, Asger Chr.: Men han gav afkald 888/07
Højlund, Christian: Nej, småfolk er vi 67/04
Højlund, Henrik og Sejergaard, Jørgen (red): Opstand om opstandelsen 522/16
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød 433/10
Højlund, Henrik: Jeg tror, du er her 640/20
Højlund, Henrik: Klosteret og kærligheden 433/10
Højlund, Henrik: Mærk Gud 90/14
Højlund, Henrik: Prædikerens håndbog 565/02
Højlund, Henrik: Stikord 462/04
Højlund, Henrik: Strøtanker fra en uerfaren præst 1098/98
Højlund, Henrik: Være lystig i Kristus 15/07
Højlund, Henrik og Skarsholm, Sune: Som et lille barn 491/20
Højlund, Louise m.fl. (red): Må vi være her? 857/22
Højlund, Louise og Nymark, Lars: Ingen kan bære sig selv – tanker om dåb, tro og liv 4/17
Højlund, Niels: Overhalinger 132/01
Højris, Ole og Ingesman, Per (red): Reformationen 1286/17
Højsgaard, Morten Thomsen (red.): Kirken i et digitaliseret samfund 527/03
Højsgaard, Morten Thomsen og Iversen, Hans Raun (red): Gudstro i Danmark 58/06
Højsgaard, Morten Thomsen: Den tredje reformation 50/12
Hørlyck, Lilly: Min vej til Indien 791/03
Høst, Lisbeth Vestergaard: Det ene fornødne 1045/98
Høybye, Tobias: Nye religiøse bevægelser 396/04
Håkansson, Laura: Det nytter at elske 127/23
Haakonsen, Mette og Jacobsen, Hviid: Memento Mori – døden i Danmark i tværfagligt lys 249/09
Haaning, Aksel: Antikrist 511/10
Haaning, Aksel: Den dobbelte arv 989/06
Haaning, Aksel: Naturens lys. Vestens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance 1250-1650 130/99
Haarløv, Sten m.fl.: Kirkehistoriske samlinger 2004 1017/05
Illum, Tine: Langs levende vande 35/23
Illum, Tine og Mikkelsen, Inge Lindhardt: Ordforråd 298/19
Illum, Tine Årup m. fl.: Tradition og liv 742/07
Ingesman, Per og Bach-Nielsen, Carsten (red): Reformation, religion og politik 1059/04
Ingesman, Per og Højris, Ole (red): Reformationen 1286/17
Ingesman, Per: Provisioner og processer 907/03
Irenæus: Mod kætterne 726/00
Isachsen, Karsten: Lad følelser få sprog 153/97
Isaksen, Karsten: Gledens Gud 428/09
Isdal, Per: Medfølelsens pris 7/19
Ishøy, Martin: Klimaklar kristendom 1081/09
Ishøy, Martin m.fl.: Økonomi og kristendom – hvad Guds er 744
Islamisk-Kristent Studiecenter (udg): Muslimer og kristne, ansigt til ansigt 900/01
Istoft, Britt og Bruun, Mette Birkedal: Undervejs mod Gud 1111/04
Iversen, Gertrud Yde (red): Religion for alle 867/05
Iversen, Hans Raun og Balslev-Clausen, Peter (red): Salmesang. Grundbog i hymnologi 8/15
Iversen, Hans Raun og Højsgaard, Morten Thomsen (red): Gudstro i Danmark 58/06
Iversen, Hans Raun og Johannessen-Henry, Christine Tind (red): Mangefoldet tro og sjælesorg 154, 180/21
Iversen, Hans Raun: Dåb og medlemskab i folkekirken 1089/00
Iversen, Hans Raun: Folkekirke, brugerkirke, kirke i mission 921/21
Iversen, Hans Raun: Grundtvig, Folkekirke og Mission 396/09
Iversen, Hans Raun: Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries 1026/06
Jacobi, Finn: Islam og den kristne samvittighed (Årsskrift) 680/99
Jacobi, Finn: Sokrates & Jesus 916/06
Jacobsen, Anders-Christian (red): The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity 595/10
Jacobsen, Anders-Christian: Christ – the teacher of salvation 601/15
Jacobsen, Anders-Christian: Kødets opstandelse? 1111/02
Jacobsen, Bo: Eksistensens psykologi. En introduktion 450/99
Jakobsen, Hanne Jul: Brugte bønner 629/22
Jakobsen, Hanne Jul: Pralbønner for forbigående 998/18
Jacobsen, Hviid og Haakonsen, Mette: Memento Mori – døden i Danmark i tværfagligt lys 249/09
Jakobsen, Meghan W.: Barnedyppelse og andre fortællin-ger 958/23
Jacobsen, Mia Rahr og Jensen, Viggo Julsgaard (red): Vi er også kirken 1182/21
Jacobsen, Michael Hviid: Dødens mosaik 778/01
Jacobsen, Michael Hviid: Zygmunt Bauman 989/04
Jacobsen, Preben Brock: Kristendomskritik i medierne 384/16
Jakobsen, Daniel Toft og Ank, Ingrid: At være demokrat er ikke at være bange 1179/20
Jakobsen, Rolv Nøtvik og Øierud, Gunnfried Ljones: Prekenbeskrivelse 233/12
Jakobsen, Hanne Juhl: Pralbønner for uimodståelige 570/21
Jakobsen, Hanne Jul: Rundesang 872/16
Jakobsen, Villy m.fl.: Søren længe leve! 287/13
Jalving, Mikael: Søren Krarup og hans tid 1016/14
Jarlner, Michael og Jerichow, Anders: Grænser for Gud 569/06
Jeanrond, Werner G.: Kærlighedens teologi 828/12
Jensen, Allis Møldrup: Tør du se min smerte – og hvordan jeg kom igennem den? 1021/00
Jensen, Bodil Raakjær: Hverdagstanker 594/08
Jensen, Carsten Selch: Hvorfor slår vi ihjel – om reformationen og krigen 421/17
Jensen, Finn Riber: Ordet bringer os glæde hver Herrens dag 813/10
Jensen, Hans J. Lundager: Gammeltestamentlig religion. En indføring 574/99
Jensen, Hans Jørgen Lundager: Den fortærende ild 367/01
Jensen, Hans Siggaard m.fl.: Tankens magt 591/07
Jensen, Helle Møller m.fl.: Troens perspektiv 1263/22
Jensen, Henrik Gade og Rørtoft-Madsen, Helge (red): Kampen om Europas sjæl 852/00
Jensen, Henrik Gade: Monrad – Vilje, tidsånd og tro 432/16
Jensen, Henrik: Ofrets århundrede 945/00
Jensen, Jeppe Sinding: Det er religion – en historisk mosaik 679/04
Jensen, Jeppe Sinding: Religion 130/20
Jensen, Johan Fjord: Vest for Paradis 103/03
Jensen, Johannes Henning: Den svære samtale 138/18
Jensen, Jørgen I.: …. Det tredje øjeblik 961/08
Jensen, Jørgen I.: Europasonate 175/11
Jensen, Jørgen I.: JEG-automaten 489/07
Jensen, Jørgen I.: Mødepunkter 220/05
Jensen, Jørgen Toft og Bøytler, Jørgen: Christiansfeld – livet og husene 960, 1043/05
Jensen, Karin Ladegaard: Anna og stjernerne 876/04
Jensen, Kirsten Grubb: Jeanne d’Arch Kriger – kætter – helgen 174 /12
Jensen, Kristian Ditlev: Det daglige brød 289/16
Jensen, Kurt Villads: Politikens bog om korstogene 791/06
Jensen, Lars Lundmann: Hvem er jeg? 489/07
Jensen, Lars m.fl. (red): Teologi med hjertet 224/02
Jensen, Majbritt Billesø og Høeg, Rene: 3-I-EN 108/12
Jensen, Majbritt Billesø og Høeg, Rene: 3-I-EN 61/13
Jensen, Martin: Den første sten 365/03
Jensen, Martin: Også på jorden 673/07
Jensen, Martin: På kant med klodens klima 511/11
Jensen, Martin: Tømrerens datter 1015/05
Jensen, Ole: Historien om K. E. Løgstrup 451/07
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse 1307/17
Jensen, Tim og Rothstein, Mikael: Secular theories of religion – current perspectives 543/01
Jensen, Troels Tejlgaard: Bodils kirkehistorier 61/02
Jensen, Troels Tejlgaard: Påskeengle 838/03
Jensen, Viggo: Arkitekt Holger Jensens Kirker 30/06
Jenson, Robert W.: Den treenige identitet – Gud ifølge evangeliet 1059/08
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente. På gudstjenestens betingelser – 1 577/05
Jepsen, Bent Kim: Jesus ville henrettes 669/06
Jepsen, Erling: Hjertets dannelse 1030/15
Jepsen, Lars Peter (red): Det alternative 28/03
Jerichow, Anders og Jarlner, Michael: Grænser for Gud 569/06
Jessen, C.C.: Biskop i grænselandet 149/10
Jessen, Elisabeth Engell: Bibelske motiver hos William Blade 1126/09
Jessen, Elisabeth Engell: Navnebog 132/19
Jessen, Gerda Neergaard: Bølle og Bibelen 753/13
Jessen, Ida: Bibelen genfortalt af Ida Jessen 756/23
Jessen, Ida og Bartholin, Hanne: Bibelhistorier 783/16
Jesus og Josefine 1086/04
Jeyaraj, Daniel: Inkulturation in tranquebar 120/97
Jobs Bog. Det er din egen skyld 331/18
Johannessen-Henry, Christine Tind og Iversen, Hans Raun (red): Mangefoldet tro og sjælesorg 154, 180/21
Johannesen-Henry, Christine Tind m.fl. (red): Livskraft 1030/13
Johannesen-Henry, Christine Tind: Kræften og kraften 976/15
Johansen, Christoffer og Hvidt, Niels Christian (red): Kan bjerge flytte troen? 279/10
Johansen, Christoffer og Hvidt, Niels Christian (red): Kan tro flytte bjerge? 988/04
Johansen, Johannes: Min egen salmebog 312/97
Johansen, Jørgen: Veje til Nidaros 104/15
Johansen, Kirstine Helboe og Rønkilde, Jette Bendixen (red): En gudstjeneste – mange perspektiver 171/14
Johansen, Niels: Og englen sang 16/04
Johansen, Niels: Som himlen og havet – af drengens billedbog 1235/16
Johansen, Niels: Som stenene synger i vinden 466/23
Johansen, Niels: V for Victor 43/15
Johansson, Carolina og Harris, Ted: At leve helhjertet 38/15
Johnsen, Elisabeth Tveito (red): Gudstjenester med konfirmander 97/18
Jonas, Hans: Ansvarets princip 139/00
Joof, Hella: Hellas katekismus 1106/16
Josefus: Den jødiske Krig 1220/97
Joslin, Mary: Farvel båd 540/00
Joslin, Mary: Fortællingen om himmeltræet 540/00
Juhl, Inger Uldall og Vesterdal, Lone: Det skrøbelige menneskeliv 832/21
Julian af Norwich: Kærlighedens åbenbaring 915/11
Jungersen, Christian: Du forsvinder 1037/12
Justin: Apologier 1139/97
Juul, Ole: At være til stede 298/14
Juul, Ole: Den tavse Gud 301/99
Juul, Ole: Det uomgængelige hus 712/17
Juul, Ole: En kilde 166/98
Juul, Ole: Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica 1128/09
Juul, Ole: Som fuglespor i sne 993/22
Juul, Søren: Modernitet, velfærd og solidaritet 658/02
Jørgensen, Anders: Decorumkravet for præster 1059/11
Jørgensen, Arne: Hans-Georg Gadamer 946/10
Jørgensen, Bent Raymond og Jørgensen, Uffe Gråe: Videnskab eller Gud? 408/97
Jørgensen, Bente Kjær m.fl.: Rundt om kirkeåret 326/99
Jørgensen, Bo Hakon m.fl.: Epistelklip – Glimt, påstande og forskydninger 406/19
Jørgensen, Bodil og Wold, Mikkel: Gå med fred 1207/20
Jørgensen, Carsten René: Psykologien i senmoderniteten 699 /04
Jørgensen, Dorthe: Den skønne tænkning 104/15
Jørgensen, Dorte: Hvorfor er vi så fantasiforskrækkede 73/18
Jørgensen, Erik m.fl.: Så fast en borg? 994/98
Jørgensen, Gunda: David og hans oldemor 370/01
Jørgensen, Gunda: Paradisporten 198/98
Jørgensen, Hans Anker og Lerche, Caroline Borello: Du siger det med blomster 800/13
Jørgensen, Hans Anker: Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør 812/15
Jørgensen, Hans Anker: Kærlighedens søn 163/00
Jørgensen, Johannes: Tråden ovenfra 1081/99
Jørgensen, John Ørum: En vej eller anden 1020/10
Jørgensen, Jonas Adelin m.fl.: Offentlighedsteologi 176/23
Jørgensen, Jørgen (red): Syndens sold 959/08
Jørgensen, Jørn: Gud, hvor er du morsom? 733/01
Jørgensen, Kirsten og Lage, Christina: Mellem værende 593/08
Jørgensen, Kirsten og Lose, Søren: Længsel efter engel 1102/13
Jørgensen, Kirsten Tange: Genkomsten 1140/97
Jørgensen, Maria Baastrup: Min Mini Katekismus – Kristendom Fra Top Til Tå 153/12
Jørgensen, Maria Baastrup og Nissen, Jeppe Carsce: Samtaler i praksis 46/22
Jørgensen, Sven-Aage: Hjertets regnebræt 899/13
Jørgensen, Theodor og Westergaard, Peter K. (red): Teologien i samfundet 1194/98
Jørgensen, Theodor og Widmann, Peter (red.): Verbum dei verba ecclesiae 113/97
Jørgensen, Theodor: Dannelse til evigheden 258/22
Jørgensen, Theodor: Guds menneskelighed 848/06
Jørgensen, Theodor: Kolossenserbrevet og efeserbrevet 825/00
Jørgensen, Torben Beck: På sporet af Jesus 629/04
Jørkov, Birgitte: Når himlen falder ned 416/04
Kallestrup, Louise N.: I pagt med djævelen 511/10
Kampe, Katrine m.fl.: Tekstil funtionalisme væveren Hanne Vedel 472/06
Kant, Immanuel: Grundlæggelse af moralens metafysik 416/01
Kant, Immanuel: Kritik af den praktiske fornuft 416/01
Kappelgaard, Dorte m.fl.: Ord vind kød 1213/16
Kappelgaard, Ellen m.fl.: At sørge for sjælen 394/04
Karlsen, Mads Peter og Sandbeck, Lars (red): & teologi 972/17
Karlsen, Mads Peter (red) og Sandbeck, Lars: Religionskritik efter Guds død 843/09
Karlsen, Mads Peter: Pastoralmagt – om velfærdssamfundets kristne arv 296/09
Kaspersen, Søren og Thunø Erik (red): Decorating the Lords Table 797/07
Kastfelt, Sandra: Den tidlige kristne billedverden 1232/21
Keene, Michael: Guide til Bibelen og den verden 630/05
Keldstrup, Erik: Tro og teologi 922/01
Kemp, Peter: Engagementets poetik 575/14
Kemp, Peter: Filosofiens verden 915/12
Kemp, Peter: Praktisk visdom 464/02
Kemp, Peter (red): Paul Ricoeur – danske værker 972/17
Khader, Naser: Bekendelser fra en kulturkristen muslim 1179/13
Khalidi, Tarif: Jesusord og for-tællinger i islamisk litteratur 761/09
Kierkegaard, Søren: Gentagelsen 1247/97
Kierkegaard, Søren: Lilien paa marken og fuglen under himlen 630/10
Kierkegaardiana 21 1005/01
King, Ross: Brunelleschis kuppel 616/08
Kingo, Anders: At være samtidig med sig selv 433/97
Kingo, Anders: Sørn Kierkegaard og herrnhuterne 1022, 1056/21
Kirkeby, Ole Fogh: Hvem er jeg 742/13
Kirkefondet (udg): Gudstjeneste fra kanten 817/16
Kirkefondet (udg.): Omkring gudstjenesten 312, 787, 1141/97
Kirkefondet (udg): Omkring gudstjenesten 459/98
Kirkefondet: Værktøj 96 87/97
Kirkegaard, Karl Aage: New Age – religion eller videnskab? 1072/98
Kirkegaard, Karl Aage: Reinkarnation er forenelig med kristendom 940/99
Kirkehistoriske samlinger 2002 394/03
Kirkehistoriske Samlinger 2016 1086/16
Kirkeligt Samfunds forlag: Vartovbogen 1996 179/97
Kirkens Korshær (udg): Protesterende, provokerende og solidarisk 1132/08
Kirkeretsantologi 2002 (årbog) 396/03
Kirkerne og EU 842/00
Kirkernes U-landsoplysning: En fremtid i fællesskab 589/02
Kirkesangbogen 104/17
Kizah, Hanne (overs.): Dalai Lama læser evangelierne 389/00
Kjelstrup, Peter og Pedersen, Gudmund Rask: Skal jeg nu også tro på dét, præst? 1025/20
Kjems, Lena: Uden kjole og krave. Præst til daglig 690/12
Kjær-Hansen, Kai: Korintherbrevene 223/02
Kjær-Hansen, Kaj: Markusevangeliet 619/08
Kjær, Birgitte: Kristendomsfaget i folkeskolen 874/00
Kjær, Niels: Emily Dickinson 1172/97
Kjær, Torben: Afguder og afgudsofferkød 329/97
Kjær, Torben: Første Thessalonikerbrev 826/00
Kjær, Ulla: Sct. Thomas Kirke 15/99
Kjærgaard, Jørgen og Paulsen, Ove (red): Luthers salmer på dansk 901/17
Kjærgaard, Jørgen og Weincke, Peter: Danske salme- og koralbøger 61/14
Kjærgaard, Jørgen og Weincke, Peter: Liturgi 1-3 1245/22
Kjærgaard, Jørgen: Salmehåndbog I-II 17/04
Kjærgaard, Kathrine og Thorkild: Litografier med bibelske motiver efterlyses 466/04
Kjærgaard, Kathrine og Thorkild: Missionsstation – Rævefarm – Embedsbolig – Museum – Universitet 255/04
Kjærsig, Anders og de Mylius, Johan: Min nåde er dit nok 1012/17
Kjærsig, Anders og Larsen, Jesper Hougaard: Liv og lys 372/07
Kjærstad, Jan: Tegn til kærlighed 435/03
Kjøller-Rasmussen, Leif: Ordsprogenes Bog 551/23
Klausen, Søren Harnow og Christensen, Torben Hammersholt (red): Darwin eller intelligent design 710/08
Klausen, Uffe Espelund og Svendsen, Niels Erik (red): Otteogtres 834/10
Klit-Johansen, Villy: Menneske først 576/15
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag 1062/05
Knox-Seith, Elizabeth: Den bevægelige spiritualitet 368/20
Knox-Seith, Elisabeth m.fl. (red.): Øje til øje 181/97
Knudsen, Anette Broberg: Begrundet mistanke 82/11
Knudsen, Anette Broberg: Muligt motiv. Forsoning 889/12
Knudsen, Jakob: Angst mod Martin Luther 119/97
Knudsen, Knud: Maries sten 1096/97
Knudsen, Peter: Sogn og kirke i Søby, Skader og Halling 662/02
Koch, Caspar: Træløven 566/16
Kodal, Bjørn Munck: Instruktioner til Gud 723/07
Kofod-Svendsen, Flemming: Døden, sorgen, håbet 474/07
Kofod-Svendsen, Flemming: Mellem foragt og guddommeliggørelse 580/98
Kofod-Svendsen, Flemming: Tro til tiden 1130/09
Kofoed, Niels: Den ukendte Ingemann 54/97
Kok, Preben: Skæld ud på gud 758/09
Kongsbakk, Einar: Skylden 950/00
Koranen 14/07
Korsgaard, Ove: Kropskultur 67/23
Korsgaard, Ove og Schelde, Michael (red): På afstand 514, 544/18
Kozon, Czeslaw m.fl. (overs): Fra konflikt til fællesskab 94 /16
Kragh, Liselotte Horneman og Fleischer, Elene: I selvmordets kølvand 1053/20
Krarup, Jens Christian: Fra Ribe til Viborg – med hærvej og søhøjland 744/07
Krarup, Jens Christian: Gennem Sønderjylland til Ribe 744/07
Krarup, Jens Kristian: Den Danske Klosterrute 173/11
Krarup, Jens Kristian: Den danske klosterrute 849/13
Krarup, Jens Kristian: Den indledende konfirmationsforberedelse 245/97
Krarup, Søren: Dansen om menneskerettighederne 1065/00
Krarup, Søren: Danskhed og kristendom 1057/01
Krarup, Søren: Historien om Tidehverv 878, 925/08
Krarup, Vilhelm: Efterladte prædikener 642/07
Kristensen, Esben Hanefelt (ill og fortalt): Da jorden fik feber 32/20
Kristensen, Esben Hanefelt og Hvas, Søren Lodberg: Bogen om Jesu lignelser 174/06
Kristensen, Flemming Baatz: Befriet til at leve – om at skrifte 1068/98
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen 1019/06
Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II 680/08
Kristensen, Flemming Baatz: Mødet mellem himmel og jord 296/11
Kristensen, Flemming Baatz: Skyldig og fri 1027/09
Kristensen, Tom: Martin 260/17
Kristensen, Thomas: Fra påskehåb til pinsetro 709/11
Kristensen, Thomas: Skæbnens gunst eller Guds godhed 431/08
Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 70 222/98
Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 71 602/98
Kristophersen, Susanne m.fl.: Diakoni – Perspektiver og pejlinger 334/21
Krogh, Lisbeth Arnbjerg m. fl. (red): Rundt om kirkeåret 2 (3-6 år) 531/00
Krogsdal, Iben: De måske kristne 635/12
Krogsdal, Iben: De nye myter 815/11
Krogsdal, Iben: Flik Flak 768/03
Krogsdal, Iben: Fuldmagt – 40 nye salmer 1173/14
Krogsdal, Iben: TRE – bekendelser 1209/18
Krogsdal, Iben: Vi som er søgende – salmer til moderne mennesker 809/10
Krogsdal, Iben: Vild opstandelse 458/16
Krogsdal, Iben: Vor Gud, du mærker vores sorg 901/17
Kromann, Joakim og Gjerris, Mickey (red): Hvad er meningen? 662/09
Kronborg, Uffe: Glædens symfoni 1195/22
Krouel, Jonna m. fl.: I al sin glans 543/00
Kruse, Hans: Fra helligbrøde til ærkeengel 918/13
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke 923/16
Kruse, Tove Elisabeth: Helhedsvision og videnskab hos 1500-1600 tallets naturforskere 155/97
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen 604/05
Kühlmann, Lone og Harden, Tine: I fremmed havn – danske sømandskirker i udlandet 1252/17
Kvalbein, Hans: Jesus – hva’ ville han? Hvem var han? 276/09
Kversøy, Kjarten Skogly: Etik – en praktisk synsvinkel 93/08
Kvist, Dorte i samarb m Carl og Ingeborg Lomholt: Det jo mennesker – skæbner fra fængslet 716/18
Kvist, Vagn: Guds ærinde går hver en storm 243/97
Kyrø, Øjvind: Med venner i lys 56/10
Kærgaard, Niels: Hvorfor er vi så rige og lykkelige? Om reformationen og økonomien 844/16
Kæseler, Arnold (red): Dueholms Diplomatarium 748/04
Kaae, Mette og Henriksen, Lisbeth Lang: Værdibaseret ledelse – forandringer på vej i folkekirken 1028/09
Kaalund, Bodil: Krop og ånd 96/06
Kaalø, Sten: Fluens bagben 80/06
Kaalø, Sten: Længere ind i rummet 245/05
LaBranche, Ane m.fl. (red): Gud flyver forrest 113/18
Lage, Christina og Jørgensen, Kirsten: Mellem værende 593/08
Lagerlöf, Selma: Kristuslegender & Rødhalsen og andre fortællinger 621/11
Lahme, Julia: Sig farvel 250/10
Lane, Leena og Baboni, Elena: Som sendt fra himlen 892/07
Lang, Bernard: Jesus – en jødisk kynikers liv og lære 1052/13
Langballe, Jesper: Niels Blicher – en 1700-tals præst 204/01
Langhoff, Johannes: Brückenbau und gemeinschaft 372/01
Langkjer, Georg: Det var så det 661/98
Larsen, Bente Bagger: Konflikten om gudstjenesten 558/04
Larsen, Birgitte og Lodberg, Peter: Kristne kirkesamfund i Danmark 1202, 1223/97
Larsen, Birgitte Stoklund og Hviid, Else: Hvad skal man tro 372/09
Larsen, Birgitte Stoklund og Sørensen, Peter Aaboe (red): Niels Grønkjær 60 år 722 /15
Larsen, Birgitte Stoklund: Når Bibelen oversættes 105/20
Larsen, Birgitte Stoklund: Paradisskyggen 1026/15
Larsen, Bo Nygaard og Bagge, Pernille Vigsø: Ligusterkirken 937/10
Larsen, Bo Nygaard: Himmelgrus 400/09
Larsen, Christian (udg): Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges, sjælen kan have, hvem der vil.. 1064/04
Larsen, Eva Holmegaard (red): Kvinde, mand, kirke 550/13
Larsen, Eva Holmegaard: På indersiden 9/21
Larsen, Finn Andsbjerg og Gasseholm, Solvej: Prøv noget nyt 594/10
Larsen, Jesper Hougaard og Kjærsig, Anders: Liv og lys 372/07
Larsen, Jørgen Børglum: Den vrede pige 266/14
Larsen, Jørgen Børglum: Lavmælte portrætter 911/10
Larsen, Jørgen Børglum: Vinterkøreplan 170/99
Larsen, K. Olesen: I ansvar og i tro 1-2 69/00
Larsen, Kasper Bro: Jesus 216/19
Larsen, Kasper Bro og Eng­berg-Pedersen, Troels (red): Paulusevangeliet – Nye perspektiver på Romerbrevet 270/15
Larsen, Kasper Bro og Henriksen, Michael Bach (red): Jerusalem (vide verden) 342/15
Larsen, Kasper Bro (red): Rembrandt som bibelfortolker 208/11
Larsen, Kurt E.: Christian Bartholdy 100/15
Larsen, Kurt E.: Fra Christensen til Krarup 927/08
Larsen, Kurt E.: Kirkeretninger i Danmark 973/22
Larsen, Kurt: Fra kirkens historie 1500-1700 1167/98
Larsen, Kurt: Lys udefra 391/00
Larsen, Michael Hougaard: Livet, døden og kærligheden hos Steffen Brandt 1155/16
Larsen, Peder Olesen og Larsen, Severin Olesen: Arvegods kristendom og naturvidenskab 208/20
Larsen, Peter Stein og Gemzøe, Anker (red): Modernismens historie 509/04
Larsen, Severin Olesen og Larsen, Peder Olesen: Arvegods kristendom og naturvidenskab 208/20
Larsen, Steffen: Næsten. En lille bog om Ja og Nej 142/00
Larsen, Øjvind: Den samfundsetiske udfordring 865/06
Lasch, Christopher: Den bestrålede familie eller et tilflugtssted i en hjerteløs verden 150/99
Lasch, Christopher: Kvinderne og det fælles liv 380/98
Lasgaard, Jørgen og Nielsen, Jens Carl Moesgård: Himmel og hav i ét 1177/15
Laugesen, Anders: Hvorfor kaster Luther skygger på folkekirken 335/18
Lauritsen, Kristian: Min grønlandskrønike 632/09
Lauritzen, Peter Michael: Grund og bølge 448/09
Lausten, Martin Schwartz: Biskoppen og jødeforfølgelserne 461/21
Lausten, Martin Schwartz: De fromme og jøderne 326/01
Lausten, Martin Schwartz: Johann Bugenhagen 895/13
Lausten, Martin Schwartz: Niels Hemmingsen – storhed og fald 923/13
Lausten, Martin Schwarz: Den hellige stad Wittenberg 1122/02
Lausten, Martin Schwarz: Folkekirken og jøderne 1008/08
Lausten, Martin Schwarz: Frie jøder? 60/06
Lausten, Martin Schwarz: Jøder og kristne i Danmark 696/12
Lausten, Martin Schwarz: Jødesympati og jødehad i folkekirken 1008/08
Lausten, Martin Schwarz: Kirkehistorie 431/97
Lausten, Martin Schwarz: Kirkens historie i Danmark 303/00
Lausten, Martin Schwarz: Luther og Danmark i 500 år 884/17
Lausten, Martin Schwarz: Martin Luther – munk – oprører – reformator 773/05
Lausten, Martin Schwarz: Oplysning i kirke og synagoge 665/03
Lausten, Martin Schwarz: Peder Palladius – Sjællands første lutherske biskop 130/07
Lausten, Martin Schwartz: Politikere og prædikanter 124/15
Lausten, Martin Schwarz: Reformationen i Danmark 961/12
Lausten, Martin Schwarz: Tyrkerfrygt og tyrkerskat 863/10
Lawrence, D.H.: Åbenbaring 671/97
Lawrence, Paul: Atlas over Bibelens fortællinger 970/09
Leer-Salvesen, Paul: Tilgivelse 556/04
Lefèvre, Marie Louise: Maria 164/02
Legarth, Peter V.: Andet korintherbrev 127/06
Legarth, Peter V.: Jesus er Herren 127/06
Legarth, Peter V.: Romerbrevet 1 558/20
Lehmann, Leonard: Frans af Assisi 221/06
Leine, Kim: Profeterne i evighedsfjorden 85/13
Leirvik, Oddbjørn: Islam og kristendom 1069/10
Lemche, Niels Peter og Tronier, Henrik (red): Etnicitet i Bibelen 945/98
Lemche, Niels Peter: Det gamle Testamente mellem teologi og historie 1002/09
Lemche, Niels Peter: Gammeltestamentlig og bibelsk teologi. Ti forelæsninger 1031/09
Lemche, Niels Peter: Københavnerskolen 945/22
Lenz, Siegfried: Påskebordet 297/12
Leppin, Volker und Schneider-Ludorff, Gury (hersg): Das Luther-Lexikon 1190/14
Lerche, Caroline Borello og Jørgensen, Hans Anker: Du siger det med blomster 800/13
Lévinas, Emmanuel: Fænomenologi og etik 893/02
Lewis, Bernard: Islam i krise, hellig krig og uhellig terror 1076/03
Lewis, C. S.: En pilgrim vender hjem 574/97
Lewis, C. S.: En sorgens dagbog 949/20
Lewis, C.S.: Menneskets afskaffelse 582/01
Lexner, bent (overs.) og TalR: Esthers bog 630/10
Licht, Birgitte Hjarvard: Samarbejde mellem præster henover sognegrænser i Haderslev stift 1012/02
Licht, Chr. de Fine m.fl. (red): Kirkehistoriske samlinger 1997 763/98
Lidegaard, Mads: Hvad troede de på? 672/05
Lidell, Elisabeth (på dansk): Et ord med på vejen – pilgrimsmeditationer 326/14
Lidell, Elisabeth og Schultz, Anette Foged: Pilgrimsvandring med børn og unge 792/06
Liengaard, Inge (red.) og Galal, Lise Paulsen: At være muslim i Danmark 1051/03
Lilhav, Preben: Fra Nietzsche til Jung 418/01
Lilhav, Preben: Kierkegaard og hans mor 993/07
Lilhav, Preben: Mynster og Kierkegaard 7/14
Lilleør, Kathrine: Fra hjerte til hjerte 823/05
Lilleør, Kathrine: Kvinde, hvorfor græder du 12/10
Lind, Irene Rønn: Forklædt 193/08
Lind, Martin: Salt, brød og vin 752/12
Lindegaard, Olav C.: Sorgens gave 1135/04
Linden, Nico ter: Det fortælles 1115/00
Lindgren, Torgny: Erindringer 1106/11
Lindhardt, Jan m.fl.: For Guds skyld – eller vores egen? 66/07
Lindhardt, Jan og Bach-Nielsen, Carsten (red): Kirke og kristendom 627/01
Lindhardt, Jan og Nygaard, Else Marie: Det skal råbes – erindringer 1171/08
Lindhardt, Jan: Folkekirke 654/05
Lindhardt, Jan: Fra bønnens verden 87 /05
Lindhardt, Jan: Frem mod middelalderen 744/04
Lindhardt, Jan: Ind i det ydre – kirke og krop 1130/01
Lindhardt, Jan: Ind i det ydre 746/04
Lindhardt, Jan: Johannes Sløk – modernismens teolog 1063/02
Lindhardt, Jan: Katekismus i kristendom 14/01
Lindhardt, Jan: Ned fra soklen 1044/98
Lindhardt, Jan: Vores patetiske kultur 405/11
Lindhardt, Margaret: En julekalender – 24 nedslag på decembervej 1018/19
Lindhardt, Mogens m.fl.: Vielsen 913/02
Lindhardt, Mogens og Andersen, Erling: Forandringer i provstierne 30/11
Lindhardt, Mogens og Andersen, Erling: Ledelse af tro – folkekirken som virksomhed og netværk 395/11
Lindhardt, Mogens: Trinitatis 753/15
Lindhardt, Svend: Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA 572/06
Lindhardt, Tine (red): Det tror vi på 1131/01
Lindhardt, Tine: Eva og Adam og alle de andre 980/03
Lindhardt, Tine: Fra askedynge til mødet med gud 462/00
Lindhardt, Vibeke: Se min kåbe 1164/13
Lindström, Hans Erik og Lidell, Elisabeth (overs, red): Pilgrimsliv 745/07
Lings, Jens Kristian: Himmel og Hav og Harboør 320/19
Lings, Svend: Bibelen uden Gud 362/98
Lissner, Holger (red): Lysets utålmodighed 1011/13
Lissner, Holger: Du fylder mig med glæde 577/98
Lissner, Holger: Kollekter og bønner 126/10
Llambias, Pablo og Nøjgaard, Rasmus: Forfatterprædikener i Sankt Jakobs kirke 62/13
Llambias, Pablo: Standardprædikenen 715/14
Lodberg, Peter (red): Religion, Politics and Law 595/10
Lodberg, Peter m.fl. (red): Danmark i krig 188/14
Lodberg, Peter og Larsen, Birgitte: Kristne kirkesamfund i Danmark 1202, 1223/97
Lodberg, Peter: Danskernes tro gennem 1000 år 1210/16
Lodberg, Peter: Når Gud tager magten 454/97
Lodberg, Peter og Vestergaard, Leif (red): Tro i tiden 151/23
Lodberg, Peter: Tro og magt i Det hellige Land 777/10
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår 747/00
Lose, Søren og Jørgensen, Kirsten: Længsel efter engel 1102/13
Lov om menighedsråd og Normal forrretningsorden. Med kommentarer af Preben Espersen 523/99
Lumholt, Bent: Bagvedheden 452/07
Lumholt, Bent: Det var så det 289/15
Lumholt, Bent: Kompostil 371/01
Lund, Allan A. (overs og komm): Adam af Bremens krønike 179/01
Lund, Henrik Grøndal og Pahuus, Anne Marie (red): 95 nye teser 1232/17
Lund, Henrik Stampe: Ord fra hjertet 54/10
Lundager, Inger: Religiøs og teologisk kommunikation 1073/10
Lundberg, Kristian: Gud er ikke et fremmed navn 1304/17
Lundblad, Helge: Forventninger 588/00
Lundblad, Karen: En religionsdidaktik 868, 987/05
Lundgreen-Nielsen, Flemming m.fl.: Grundtvig studier 1996 474/97
Lundgaard, Bo og Østergaard, Søren (red): Teenagere & tro II 61/02
Lundh, Lissie: Bernadette af Lourdes 186/17
Lunding, Carsten: Ikke kun om søndagen 178/01
Luther, Martin: Det bundne valg 487/18
Luther, Martin (Oversat og genskrevet af Thomas Reinholdt Rasmussen): Den lille katekismus 924/15
Luther, Martin: Det vigtige 1032/16
Luther, Martin: Mod tyrken og jøden 1038/99
Luther, Martin: Om verdslig øvrighed 722/07
Lybecker, Bente: I orkanens øje 518/20
Lyndelse, B. H.: Folkekirken ved korsvejen 1016/05
Lyneborg, elisabeth: Den sidste nordbo 619/03
Lyneborg, Elisabeth: Krigsdøtre 222/06
Lyneborg, Elisabeth: Maria Magdalenes verdener 1034/08
Lyneborg; Elisabeth: Provster er osse bange for spøgelser 456/97
Lyngby, Lotte: Den mor jeg var 164/18
Lyngby, Lotte: En af den slags morgener 866/15
Lyngby, Lotte: Kære Martha – ord om Gud til et lev med stress 866/15
Lyngsgaard, Hans: Marias ære 745/07
Lyster, Jens under medvirken af Jens Højgaard (udg): Hans Christensen Sthens Skrifter II 770/04
Lützen, Karin: Byen Tæmmes 633/99
Løgstrup, K. E.: Prædikenen og dens tekst 138/00
Løgstrup, K.E.: Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendentalfilosofiske idealisme og teologien 898/11
Løgstrup: System og Symbol 1219/97
Lönnebo, Martin: Drømmen om den inderste sø 781/23
Lönnebo, Martin: Kristuskransen 363/03
Lönnebo, Martin: Væven 962/05
Lönnebo, Mattias og Martin: Kalle og Palle 338/99
Lönnqvist, Beatrice m.fl.: Konfirmandens bog 1128/16
Løvborg, Poul: Terrenus 1107/14
Løw, Jonathan (red): Kender du et barn som har mistet? 870/07
Mackeprang, M.: Danmarks Middelalderlige Døbefonte 38/05
Mackeprang, M.: Jydske Granitportaler 681/08
Madsen, Birgit m.fl. (red): Mit barn døde 825/01
Madsen, Helle Krogh: Kristendom 396/04
Madsen, Karen Holdt og Seerup, Jørgen: Labyrinthos 153/97
Madsen, Mette: Hvad skal du være når du bliver stor? 936/05
Madsen, Ole Skjerbæk: Salige er I! 679/99
Madsen, Peter: Historien om Job 543/00
Madsen, Peter: Historien om mor 302/05
Madsen, Peter: Noter til Urhistorien 9/22
Madsen, Peter: Vingeslag 1189/18
Madsen, Poul Ivan: Hebræerbrevet 617/08
Majid, Amér: Sendebudet – historien om Profeten Muhammad og islam 978/04
Mallard, W.: Language and love 948/00
Malm, Magnus: Fodspor i glastrappen 546/02
Malmgart, Liselotte: Med glæden som værktøj 927/00
Malmgart, Liselotte: Vilkår for liv – menighedsrådsloven 1903-2003 731/03
Maltha, Peter m.fl.: Hvad tror du – en børnebog om kalkmalerier 716/07
Mandrup, Lars: Som et træ plantet ved bækken 326/11
Mandrup, Lars: Større ting at se 594/08
Mandrup, Lars: Verdens midtpunkt – 25 år i Madagaskar 224/05
Marstal, Inge og Dam, Helene: Min første salmebog 126/06
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: Hildegard 410/10
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: Hildegard II 1117/10
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: Natten åbner sig som en port 908/23
Martling, Carl Henrik: Den nordiska nationalkyrkorna 810/97
Massey, Kristian: Den syriske garage 1017/06
Mathiassen, Anja Grønne m.fl.: Rundt om kirkeåret 326/99
Matthiesen, Søren: Den Sidste Gud 710/01
Matthiesen, Søren: Rygtet om Guds død 328/14
McFague, Sallie: Klimateologi 298/10
McGuire, Brian Patrick: Da himmelen kom nærmere 101/10
McGuire, Brian Patrick: Den første europæer 1162/09
McGuire, Brian Patrick: Det kristne Europas fødsel – Sankt Bonifacius 242/15
McGuire, Brian Patrick: Hjælp mig Herre – Bøn gennem 1000 år 335/12
Meile, Eva og Meister, Birgit: Salmeordbogen 399/08
Meister, Birgit og Meile, Eva: Salmeordbogen 399/08
Mejlhede, Anna: Du som er i himlene – bønner til livets gang 821/07
Mejrup, Kristian et al (red): Præeksistens 506/14
Meldgaard, Helle og Aagaard, Johannes: New religious movements in Europe 1015/97
Meldgaard, Jens Chr. (red): Vi er alle præster for Vorherre 538/16
Messerschmidt, Morten: Den kristne arv 512/21
Meyer-Blanck, Michael: Das Gebet 6/23
Michaelsen, Jørgen: Gudsvejen til os 986/16
Michaelsen, Jørgen: Lov og evangelium 1037/99
Michaelsen, Jørgen: Nådens genklang 922/98
Michaelsen, Karsten Kjer: Politikens bog om Danmarks oldtid 1136/02
Mikkelsen, Hanne: Kalkmalerierne i Birkerød kirke 151/97
Mikkelsen, Hans Vium m.fl: Liv og konsekvens. Boen-hoeffers teologiske arv 483/14
Mikkelsen, Hans Vium og Thomsen, Niels (red): Hvor blev det grundtvigske af? 792/04
Mikkelsen, Hans Vium: Fundamentalteologi 280/21
Mikkelsen, Henrik Højer: Børn og unge dør også 531/01
Mikkelsen, Inge Lindhardt og Illum, Tine: Ordforråd 298/19
Mikkelsen, Inge Lindhardt (red): Konfirmandundervisning med krop 727/10
Mikkelsen, Leif von der Wehl: Det flydende kors. En metafysik om tiden og evigheden 9/08
Mikkelsen, Thomas B.: Bønner til liv 615/08
Miland, Morten: Kristent fællesskab i storbyen 1123/98
Miles, Jack: Gud. En biografi 690/01
Modéus, Frederik: Mod til at være kirke 520/12
Modéus, Martin: Gudstjenestens kerneværdier 1166/15
Modéus, Martin: Kunsten at finde den medfødte bøn 915/22
Modéus, Martin: Menneskelig gudstjeneste – om gudstjenesten som relation og ritual 162/08
Mogensen, Kaj m.fl.: Døb dem og lær dem 1073/98
Mogensen, Kaj m.fl.: Vejledning til Vi kommer til din kirke 55/97
Mogensen, Kaj m.fl.: Vi kommer til din kirke 55/97
Mogensen, Kaj: Evangeliet til hverdag 1048/00
Mogensen, Kaj: Frelse og fortabelse 113, 117/13
Mogensen, Kaj: Konfirmation 90/98
Mogensen, Kaj: Kærligheden er af Gud – menneskeliv og kristentro 813/10
Mogensen, Kaj: Livet – det dejligste eventyr 962/17
Mogensen, Kaj: Liv og tro 791/14
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde 924/01
Mogensen, Margit og Bruun, Niels W.: Førslevdegnens optegnelser 1166/98
Mogensen, Mogens S.: Den danske model 483/08
Mogensen, Mogens S.: Når danskere skifter tro 915/06
Moloney, Francis J. og Archer, Jeffrey: Judasevangeliet 1034/08
Monrad, Marie K. og Arendt, Bent R.: Kristendom med voksne 507/08
Monrad, Marie K. og Bjerg, Svend: Jesus som bogorm 225/10
Morells, Lars: Genopdagelsen af Byzans 10/06
Morland, Eigil m.fl.: Lev livet 93/98
Morris, Neil: Historien om Jesus 687/09
Morsing, Ole og Bugge, David (red): Kundera i syv sind 898/06
Morsing, Ole og Bugge, David (red): Thomas Mann. I syv sind 901/08
Morsing, Ole og Bøwadt, Pia Rose (red): Skæbne, magt og vilje 475/07
Morsing, Ole: Løgstrup & Sløk 813/12
Mortensen, Benny Birk og Malmgart, Liselotte (red): Bær hinandens byrder 659/98
Mortensen, Jan Holm: Jesus og de jødiske fester 963/18
Mortensen, Carsten Bo m.fl: Liv og religion 3 62/05
Mortensen, Carsten Bo m.fl: Liv og religion 4 62/05
Mortensen, Carsten Bo m.fl.: Liv og religion 1 868/01
Mortensen, Carsten Bo m.fl.: Liv og religion 2 226/02
Mortensen, Karen Marie: Skabt til at begynde det Augustinske spor hos Hannah Arendt 426/09
Mortensen, Morten Dyssel og Bruun, Lars K. (red): Tyske teologer i det tyvende århundrede 887/14
Mortensen, Viggo (red): Dansk kirke i Schweiz 1947-1997 15/99
Mortensen, Viggo (red): Theology and the Religions. A dialogue 775/05
Mortensen, Viggo: Hvad hjertet er fuldt af 787/12
Mose, Niels Roesgaard (red): Bønner for børn 1149/08
Mother Teresa: Den enkle vej 20/98
Mouritzen, Peter og Weinreich, Lasse B.: Kong Skrap og den skrækkelige ovn 1088/04
Moxnes, Halvor: Hvad er kristendom 116/08
Muhl, Lars: Vejen, Sandheden og Livet 150/21
Mulnæs, Carsten: Lillerødprædikener 1163/22
Munck-Fairwood, Birthe: At mødes med muslimer 557/01
Munck, Knud: De unge frække 126/12
Munch, Stine: Under det røde lys 1112/22
Munk, Claus L. m.fl. (red.): Missionsfolk og folkekirke 203/97
Munk, Kaj: Ordet II 644/04
Munk, Kaj: På Lolland jeg den hented’ 599, 687/98
Munksgaard, Jens F: Sogn og kirke. Struktur og liv – en undersøgelse af kirkegang og sogneliv i Aalborg Stift 2002/03 925/03
Munksgaard, Jens F. og Rasmussen, Thomas Reinholdt (red): Fortællinger for Aalborg Stift 456/10
Munksgaard, Knud: Året og tiden 336/99
Müller, Lisbet Kjær: Maria Magdalene 892/10
Müller, Lisbeth Kjær og Mogens: Bogen om Bibelen 630/05
Müller, Mogens: Den glemte Bibel 510/21
Müller, Mogens: Det Gamle Testamente som kristen bog 197/98
Müller, Mogens: Evangelium og evangelierne – Evangelierne som bibelske genskrivninger 661/15
Müller, Mogens: Kirken, teologien og Det Gamle Testamente 242/20
Müller, Mogens: Kommentar til Romerbrevet 834/23
Müller, Mogens: Skriften i skriften 1150/08
Müller, Mogens: Tillad også folkeslagene at blive disciple 920/12
de Mylius, Johan og Kjærsig, Anders: Min nåde er dit nok 1012/17
Møbjerg, Morten (red): De skønne Herrens gudstjenester 413/04
Møbjerg, Morten: Arv og gæld – erindringer og essays 1133/04
Møllehave, Herdis og Johannes (red): Ordet rundt 134/01
Møllehave, Johannes og Garf, Synne: Bibelen har ordet 57/10
Møllehave, Johannes og Preisler, Ebbe (red): Det skal råbes fra tagene… 707/08
Møllehave, Johannes: Børnebibelen 813/97
Møllehave, Johannes: Hellerup forrykt end forgæves 443/11
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor 557/97
Møller-Madsen, Trine og Gravgaard, Anne-Mette: Figentræets sidste frugter 913/04
Møller, Dorthe: Moderne kirkevandringer 439/19
Møller, Frede: Brev fra Gud 640/15
Møller, Frede: Kaldet 1180/16
Møller, Frede: Undervejs med Kristus 79/06
Møller, Jes Fabricius: Grundtvigianisme i det 20. århundrede 793/05
Møller, Jes Fabrucius: Hal Koch – en biografi 811/09
Møller, Kim: Vejen til Damaskus 798/08
Møller, Kristian Massey: Dagen bringer 783/17
Møller, Kristian Massey: Den fortabte søn 685/16
Møller, Kristian Massey: Stille bøn i Helmand 276/10
Møller, Lars: Oprør fra hjertet 940/12
Mørch, Michael Agerbo (red): En plads blandt de lærde 132/20
Mørk, Blicher og Nielsen, Normann (red): Kirke på kanten 879/14
Maagaard, Marianne Juel: Et satans uvæsen 68/04
Maalouf, Amin: Korstogene som araberne ser dem 576/98
Mårup, Arne: Et år med ordet 34/16
Mårup, Arne: Rust og Guld 102/17
Nabe-Nielsen, Henning: Religionsvejviser for sundhedspersonale 870/01
Nationalmuseet og Poul Kristensen Grafisk Virksomhed (udg): Danmarks Kirker 589/00
Nationalmuseet: Danmarks Kirker 738/98
Neergaard, Carl Johan B.: Apostlen Andreas 580/01
Neerskov, H. K.: Hvad er islam? 388/02
Nejsum, Peter m.fl. (red): I skal leve – nitten begravelsestaler og et efterord 596/06
Nellemann, George: Bogen om pinsen 509/03
Nellemann. George: Bogen om påsken 509/03
Nettelhorst, R.P.: Portrætter fra Bibelens galleri 687/09
Neutzsky-Wulff, Erwin: For længe siden 1116/00
Niekerk, Kees van Kooten og Nissen, Ulrik (red): Lidenskab og stringens 681/08
Niekerk, Kees van Kooten: Concern for creation 357/97
Nielsen, Allan Graugaard: Menneske og kristen-Vandringer i sjælens og troens landskab 545/99
Nielsen, Anders Eyvind og Sandbeck, Lars: Kristi opstandelse 263/16
Nielsen, Bent Feldbæk: Dåb og tro i landsretten 278/99
Nielsen, Bent Flemming: Den første dag 544/17
Nielsen, Bent Flemming: Genopførelser 477, 515, 1039/05
Nielsen, Bent Flemming: Højmessen – Historie og teologi 950/20
Nielsen, Bent Flemming: Karl Barth 67/98
Nielsen, Carsten Haugaard: Kirken – Kristi krop 1092/00
Nielsen, Carsten Haugaard: Ledelse i menigheden 675/08
Nielsen, Eduard: Josvabogen og Dommerbogen 455/97
Nielsen, Ejvind og Gleerup, Jørgen: Alle dage – om at være døbt 601/05
Nielsen, Erik A.: H.A. Brorson – pietisme, meditation, erotik 545/14
Nielsen, Erik A.: Kristendommens retorik 129/10
Nielsen, Erik A.: Skrevet af Hellig-ånden 420/06
Nielsen, Erik A.: Solens fødsel 1042/98
Nielsen, Erik A.: Thomas Kingo-Barok, enevælde, kristendom 427/11
Nielsen, Flemming Chr.: Ind i verdens vrimmel 85/99
Nielsen, Gunnar Martin (red): Alligevel katolik 730/11
Nielsen, Gunnar Martin: Angelico i Cortona 890/04
Nielsen, Gunnar Martin: Nonner på landevejen 411/10
Nielsen, Harald (red): Samtale og forståelse 158/01
Nielsen, Harald: Bone Falch Rønne, en pioner i folkeoplysning og mission 104/15
Nielsen, Harald: Det Danske Missionsselskabs historie 1821-1985, bind 1-2 1103/19
Nielsen, Harald: Erik W. Nielsen – og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi 941/12
Nielsen, Harald: I sang for livets gud 772/04
Nielsen, Harald: Missionssyn gennem 200 år 365/22
Nielsen, Harald: Peter – på den klippe 330/99
Nielsen, Harald: Til et folk de alle hører 786/03
Nielsen, Harald: Tålmodighed forpligter 184/07
Nielsen, Henrik Winther: Djævelen 723/22
Nielsen, Helge Kjær m.fl. (red): Skabt til fællesskab 172/03
Nielsen, Helge Kjær og Christiansen, Jørgen Ledet: Nytestamentelige apokryfer 764/03
Nielsen, Helge Kjær: Kommentar til Johannesevangeliet 617/07
Nielsen, Inge og Nielsen, Hanne Sigismund (red): Meals in a Social Context 1106/99
Nielsen, Jens Carl Moesgård og Lasgaard, Jørgen: Himmel og hav i ét 1177/15
Nielsen, Jesper Tang: Møder med Gud 111/23
Nielsen, Johannes: Salmer og kristviser 428/00
Nielsen, Jørgen Hedager (red): Liv i læren – en dogmebog 750/04
Nielsen, Jørgen Hedager: Vi som kirke 118/98
Nielsen, Kirsten m.fl.: 100 kommentarer til 100 salmer 1205/16
Nielsen, Kirsten (red): Receptions and Transformations of the Bible 595/10
Nielsen, Kirsten Busch (red): Nadver og folkekirke 990/02
Nielsen, Kirsten Busch m.fl.: Forkynd evangeliet for al skabningen 634/06
Nielsen, Kirsten Busch og Greenholm, Christina (red): Det virker alt den Ånd 553/05
Nielsen, Kirsten Busch og Teglbjærg, Johanne Stubbe (red): Kroppens teologi – teologiens krop 554/13
Nielsen, Kirsten Busch: Dietrich Bonhoeffer 79/01
Nielsen, Kirsten Busch: Forkynd evangeliet for al skabningen 45/97
Nielsen, Kirsten Busch: Syndens brudte magt 1031/08
Nielsen, Kirsten og Holt, Else K.: Dansk kommentar til Davids Salmer 84/03
Nielsen, Kirsten og Jensen, Hans J. Lundager: Ruths bog – Esthers bog– Højsangen 927/98
Nielsen, Kirsten: Barn Jesus i en krybbe lå 1136/04
Nielsen, Kirsten: Billedsprog og Bibelbrug 281/97
Nielsen, Kirsten: Der flammer en ild 826/08
Nielsen, Kirsten: Det gamle Testamente 24/04
Nielsen, Kirsten: Gud, mennesker og dyr i Bibelen 1081/13
Nielsen, Kjeld Slot m.fl.: Vielsen set i lyset af 1. søndag i advent 1108 /16
Nielsen, Kjeld Slot og Thøisen, Sanne B. (red): Midt i en medietid 370/20
Nielsen, Lars og Muck-Faierwood, Birthe: Ikke længere fremmede 763/97
Nielsen, Lillian Jordan: På vej væk 484/23
Nielsen, Marita Akhøj: Hvorfor taler vi dansk? Om reformationen og sproget 844/16
Nielsen, Merete: Til Guds ære – Calvins liv og virke 914/14
Nielsen, Michael (red): I lyst og nød 1027/13
Nielsen, Michael: Gensyn med glæden 729/10
Nielsen, Michael: Om Gud og andre gratis glæder 729/10
Nielsen, Michael: Sange fra markvejen 729/10
Nielsen, Normann, og Mørk, Blicher (red): Kirke på kanten 879/14
Nielsen, Peter A. G.: Julekalenderen 1199/17
Nielsen, Rita: Det nødvendige nærvær 813/16
Nielsen, Svend Aage: Bibelske budskaber i Toreby Kirke 398/09
Nielsen, Søren: Julens glæde og smerte 1136/04
Nielsen, Søren: Meditationer Kirke & Kunstguide Viborg stift 917/04
Nielsen, Ulrik B. og Andersen, Svend (red): Kærlighedens lov 1049/09
Nissen, Jeppe Carsce og Jørgensen, Maria Baastrup: Samtaler i praksis 46/22
Nissen, Jeppe Casce: Til de sidste dage. Ord, tanker og sange 38/21
Nissen, Johannes m.fl.: Gudstjenestens teologi 454/01
Nissen, Johannes: Bibel og etik 910/03
Nissen, Johannes: Diakoni og menneskesyn 1082/08
Nissen, Johannes: Medvandring 902/14
Nissen, Johannes: New Testament Mission 910/03
Nissen, Johannes: Vejen, sandheden og kærligheden 109/12
Nissen, Karsten og Andersen, Lisbeth Smedegaard (red): En åben dør, som ingen kan lukke 567/18
Nissen, Karsten og Hougaard, Bjarne: Diakoni 618/02
Nissen, Karsten: En gammel folkekirke i en ny tid 876/08
Nissen, Ulrik B. og Gjerris, Mickey: Liv og magt 999/12
Nissen, Ulrik og Niekerk, Kees van Kooten (red): Lidenskab og stringens 681/08
Nissen, Ulrik: Kærlighedens ansvar 249/22
Nivaagaards Malerisamling: Maja Lisa Engelhardts arbejder 916/04
Noack, Bent og Thomsen, Niels (udg): Tungemålenes mangfoldighed 194/03
Noack, Bent: Menneskevordelse og Korsdød 51/97
Noll, Richard: Jungkulten 114/00
Nord, Johan Chr.: Norden kalder 1106/19
Norddjurslands Valgmenigheds menighedsråd (udg): Norddjurslands Valgmenighedsråd 1948-1998 15/99
Nordentoft, Eva, Lam, Holger og Sørensen, Asger (red): Det sidste – en ny begyndelse 16/01
Nordentoft, Eva: Hvad siger Søren Kierkegaard – en kort indføring i hans tankeverden 85/99
Nordentoft, Eva: Socialetik 660/02
Nordentoft, Sophie og Vesterdal, Lone (red): Når livet går i sort 590/16
Nordentoft, Søren: Livets mening og meningsløshed 815/98
Norn, Otto: Levende sten 361/98
Nouwen, Henri J M: Den fortabte søn vender hjem 962/05
Nurser, John: For All Peoples and All Nations. Christian Churches and Human Rights 156/07
Nyeng, Frode: Etiske teorier 869/01
Nygaard, Else Marie og Lindhardt, Jan: Det skal råbes – erindringer 1171/08
Nykjær, Mogens: I pavernes Rom – Bybilleder, kunst og historie 414/04
Nykjær, Mogens: Mit Firenze – Byhistorie og billedkunst 1000/18
Nymark, Lars m.fl.: At sætte ord på… 710/09
Nymark, Lars og Gleerup, Jørgen: Vær velkommen Herrens år 1002/08
Nymark, Lars og Glerup, Jørgen: Livsfornyelsens sted 34/02
Nymark, Lars og Højlund, Louise: Ingen kan bære sig selv – tanker om dåb, tro og liv 4/17
Nysten, Jes: Fri os fra det onde 1013/07
Nordentoft, Sophie og Vesterdal, Lone (red): Når livet går i sort 590/16
Nøjgaard, Rasmus m.fl. (red): Kirkesangbogen 1202/17
Nøjgaard, Rasmus og Llambias, Pablo: Forfatterprædikener i Sankt Jakobs kirke 62/13
Nørager, Kenneth: Emerson – religion som moralsk livsform 301/18
Nørager, Troels: Hjertets længsel 330/04
Nørager, Troels: Taking leave of Abraham 1157/09
Nørgaard-Højen, Peder: Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter 578/02
Nørgaard-Højen, Peder: Økumenisk teologi 745/14
Nørhøj, Henning: Apostlenes gerninger 1048/10
Nørhøj, Henning: Grundtvig og det evige 816/23
Nørhøj, Henning: Lukasevangeliet 432/08
Nørkjær, Hans m.fl.: Studenterkredsen 1189/14
Nørretranders, Tor: At tro på at tro. Menneskesyn med mere 714/04
Ochsner, Knud: Muhammeds piger 509/11
Oftestad, Bernt T.: Den norske statsreligionen 89/00
Ohrt, Peter: Mit liv som præst 297/14
Okkenholm, Berit: Når jeg ser dit ansigt 758/09
Olafsson, Felix: Lukassøstrene 741/98
Oldenburg, Claus: Den vandrende verden – en rejse gennem tiden 173/06
Oldenburg, Claus: Det hellige spil 425/00
Oldenburg, Claus: Mellem himmel og jord 822/15
Oldenburg, Claus: Til den vantro Thomas 815/11
Olesen, Elith: Der stod et vejr fra vest 380/97
Olesen, Ole Buchardt: Philipp Melanchthon 78/11
Olesen, Peter (red): Min mor døde. Min far døde 93/00
Olesen, Peter: 15 skriver om livsglæde 42/07
Olesen, Tonny Aagaard og Søltoft, Pia (red): Den udødelige 941/06
Olivius, Anders: At møde mennesker, en grundbog i sjælesorg 394/04
Olofson, Anne-Lene Midjord: Om igen 484/98
Olofson, Peter O. K.: Jeg vil følge Jesus – hele livet! 567/02
Olsen, Jakob V.: Kierkegaard, kærlighed og kristendom 1084/08
Olsen, Jakob V.: Kristendom og vestlig tænkning 877/08
Olsen, Jørn Henrik (red): Kulturkristendom og kirke 427/00
Orlien, Jørgen: Døbefonte i Aalborg Stift 1129/17
Ottesen, Doris & Bach-Nielsen, Carsten: Andersen & Gud 298/05
Ottesen, Doris: Børn og sorg – om forældretab i barndommen 334/99
Ottesen, Doris: Har du kysset din kone i dag 690/06
Ottesen, Doris: Tro er liv 221/23
Ottosen, Espen: Mine homoseksuelle venner. Ni kristne fortæller deres historie 627/10
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske prædikener 868/13
Ottosen, Knud: Oldtidens og middelalderens kirkehistorie i dansk og nordisk perspektiv 892/07
Otzen, Benedikt: Kommentar til De Apokryfe Bøger 337/00
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-prædikener 437/98
Overgaard, Kirsten Dissing m.fl.: Samtidssalmer 165/02
Pade, Mikkel: Nye religiøse bevægelser i Danmark 878/00
Pahuus, Anne Marie: Hannah Arendt 771/07
Pahuus, Anne Marie og Lund, Henrik Grøndal (red): 95 nye teser 1232/17
Pahuus, Hanne: Samtaler om eksistensen 244/19
Pahuus, Mogens: Det gode liv – indføring i livsfilosofi 1192/98
Palladius, Peder: En visitatsbog 836/03
Pallesen, Carsten: Det uudholdelige – debatten om dåben 140, 168/19
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener 566/02
Pandit, Modi Lal og aagaard, Johannes: The hidden way – a study ind modern religious esoterism 790/03
Pannenberg, Wolfhart: Dåb og identitet 453/01
Paulsen, Ove og Kjærgaard, Jørgen (red): Luthers salmer på dansk 901/17
Pattursson, Tróndur: Kosmiske rum 1019/10
Pedersen, Bo Torp og Auken, Ida: Jesus går til filmen 70/08
Pedersen, Carsten Hjorth: Hvordan få det sagt? – en praktisk grundbog for kristne formidlere 391/10
Pedersen, E. Thestrup: Replik til nutidens strømninger 401/99
Pedersen, Else Marie Wiberg (red): Gudsfolket i Danmark 868/99
Pedersen, Else Marie Wiberg (red): Se min kjole 713/98
Pedersen, Else Marie Wiberg m.fl. (udg): Gudstankens aktualitet 1044/10
Pedersen, Else Marie Wiberg: Bernhard af Clairvaux 40, 1162/09
Pedersen, Gerhard og Ågård, Erik: Salmer til kirkeåret 992/04
Pedersen, Gerhard: Forventningens glæde 693/06
Pedersen, Gudmund Rask: At tænke stort 433/03
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær 747/00
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på trods 480/05
Pedersen, Gudmund Rask: Jeg har ladet mig fortælle … 1054/12
Pedersen, Gudmund Rask: Lad os tale om det 840/15
Pedersen, Gudmund Rask: Låneord 488/20
Pedersen, Gudmund Rask: Noget om nåde 372/15
Pedersen, Gudmund Rask: Nær Vær 1259/21
Pedersen, Gudmund Rask: Sådan set 67/18
Pedersen, Gudmund Rask og Kjelstrup, Peter: Skal jeg nu også tro på dét, præst? 1025/20
Pedersen, Heinrich: Hinduismer i øst og vest 458/98
Pedersen, Kirsten Stoffregen: De flygtige år 93/97
Pedersen, Kirsten Stoffregen: De kristne i det hellige land 818/99
Pedersen, Kåre Egholm: Tro på Gud 1046/19
Pedersen, Lars Nørregaard: For alt hvad du har kært 524/09
Pedersen, Olaf: Naturerkendelse og theologi – i historisk belysning 147/97
Pedersen, René Dybdal: I lysets tjeneste 789/06
Pedersen, Sigfred (red): Bibelsk Teologi 707/01
Pedersen, Susanne Clod: Susannas bog Livet 1187/14
Pedersen, Susanne Clod: Susannas bog Sandheden 1187/14
Pedersen, Susanne Clod: Susannas bog Vejen 1187/14
Pedersen, Tove og Eilertsen, Marianne: At spejle livet 738/03
Peters, Rudolf: Jihad i klassisk og moderne islam 985/04
Petersen, Anders Klostergaard m.fl. (red): Perspektiver på jødisk apologetik 892/07
Petersen, Anders Klostergaard m.fl.: Mellem venner og fjender 964/08
Petersen, Anna Marie: Kom, min due 124/02
Petersen, Arne Herløv: Simmer 1015/05
Petersen, Elkjær: Øpræst 1070/97
Petersen, Henrik Sonne: Tro møder nød! 57/12
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve 35/16
Petersen, Jørn Henrik: Fra Luther til konkurrencestaten 938/17
Petersen, Karen og Boye, Jørgen: Kirkelig skulptur i Danmark I, II og III 181/01
Petersen, Karsten H.: Den lille Bibel – for børn 1046/10
Petersen, Nils Holger: Händels Messias 361/05
Petersen, Ole Bjørn: Jesus – profet, frelser eller rebel? 1052/13
Petersen, Pernille Nærvig og Herum, Christa Lund: Er Gud og Allah i familie? 1011/14
Petterson, Christina og Buch-Hansen, Gitte (red): Hvad er sandhed 728/10
Petterson, Christina: Køn og bibel 950/03
Pierson, Christopher og Giddens, Anthony: Samtaler med Anthony Giddens: At forstå moderniteten 226/03
Pierson, Lance: Fortællekunst – en håndbog 711/01
Pilgaard, Aage (red): Apologetik i Det Nye Testamente 202/05
Pilgaard, Aage: Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente 218/98
Pilgaard, Aage: Evangeliet til alle folkene 606/97
Piper, Hans-Christoph: Einladung zum Gespröch 602/99
Pittelkow, Ralf: Efter 11. september 791/02
Plathe, Sissel F.: Gotikkens kalkmalerier 185/20
Plathe, Sissel F. og Bruun, Jens: Middelalderlige altertavler i Haderslev Stift 147 /06
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose 871/13
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder 815/11
Plum, Karin Friis: Halleluja, barn Jesus 539/00
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag 149/99
Pontoppidan, Annette m.fl. (red): Mit handicappede barn 825/01
Pontoppidan, Morten: Bibelske historier fortalt for børn 630/10
Porter, J. R.: Jesus – menneske og myte 1091/00
Porter, J.R.: Bibelens verden 27/97
Possing, Birgitte: Uden omsvøb 215/08
Poulsen, Allan og Schow-Madsen, Jakob: Kristendom i nutid 993/98
Poulsen, Birgitte Kvist: Hegel og Treenigheden 797/11
Poulsen, Flemming Kloster: Det uperfekte liv 1054/12
Poulsen, Flemming Kloster: I litteraturens spejl 180/16
Poulsen, Flemming Kloster: Kunsten at fortælle 198/09
Poulsen, Flemming Kloster: Se op og elsk verden 1150/21
Poulsen, Frederik og Buch-Hansen, Gitte (red): Bibelen i gudstjenesten 540/16
Powel, Marianne og Hodzelmans OFM, Hubert (indl og overs): Frans af Assisis skrifter 1147/00
Preisler, Ebbe og Møllehave, Johannes (red): Det skal råbes fra tagene… 707/08
Pseudo-Filon: Liber antiquitatum biblicarum 927/01
Pöder, Christine Svinth-Værge (red): Mellem tiderne 848/16
Quist, Wenche Marit: Den enkelte og det mellemmenneskelige 229/01
Quist, Wenche Marit: Tid og eksistens 253/10
Qvortrup, Lars: Paradokshåndtering og ritualproduktion 205/12
Qvortrup, Sascha: Kroppens kulturhistorie 473/99
Rabjerg, Bjørn: Løgstrup & Kierkegaard 1035/18
Raffnsøe, Sverre: Moralens evindelige genkomst 522/02
Ragnar, Per: LUTHER med egne ord 464/04
Rajchman, Chil: Jeg er den sidste jøde 828/10
Ramadan, Tariq: At være europæisk muslim 945/02
Rao, Mia Lund: Himmelkysset – min barnedåbsbog 232/07
Rasmussen, Bruno: At du husker på det 191/08
Rasmussen, Bruno: Danmark og reformationen – i 1500-tallet og nu 893/16
Rasmussen, Bruno: For han er god 191/08
Rasmussen, Bruno: Mennesker imellem 263/98
Rasmussen, Bruno: Og også Thomas var med 910/10
Rasmussen, Bruno: Til stede – eksempler fra Benny Andersens digte 910/99
Rasmussen, Christian Heilskov og Fischer-Møller, Peter: Et glimt af Gud 1077/07
Rasmussen, Ebba Neimann: Børn og liv i gudstjenesten 494/09
Rasmussen, Henrik Ertner: Islams tros-Verden 606/03
Rasmussen, Jens: Forholdet mellem kirke og stat i Danmark 171/12
Rasmussen, Jens: Grundtvig og Mynster 1009/23
Rasmussen, Jens: J.P. Mynster 372/00
Rasmussen, Jens: Kampen for indflydelse i statskirken 836/97
Rasmussen, Jens: Præstegården i lokalsamfundet 838/21
Rasmussen, Jens: Religionstolerance og religionsfrihed 58/10
Rasmussen, Jens: Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur 1083/16
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang – Lyst og nødvendighed 725/04
Rasmussen, Knud Nyboe: Ord til tiden 964/19
Rasmussen, Lissi: Diapraksis og dialog mellem kristne og muslimer 761, 813/97
Rasmussen, Steen Marqvard (red.): Præsten som evangelist og specialist 1098/09
Rasmussen, Steen Marqvard (red): Perspektiv på folkekirken, nr. 1 675/08
Rasmussen, Steen Marquard: Den relevante folkekirke 1169/15
Rasmussen, Steen Marqvard: Religiøse grundfarver 123/06
Rasmussen, Thomas Reinholdt og Helledie, Niels: Til de fattige 630/10
Rasmussen, Thomas Reinholdt og Munksgaard, Jens F. (red): Fortællinger for Aalborg Stift 456 /10
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Den korsfæstede gud 488/15
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er kærlighed 488/15
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Og det skete … 294/14
Rasmussen, Ulrik Houlind: Blumenberg 373/09
Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI): Jesus fra Nazaret 151/10
Ratzinger, Joseph og Habermas, Jürgen: Fornuft og religion 787/06
Ravn, Kristine K. og Guld, Frida: Fromme Søren 665/17
Ravn, Kristine Krarup: Dåbsopgave 1209/21
Reftel, Johan og Kristina: Con Dios 530/05
Reftel, Johan og Kristina: Livet ifølge Luther 985/01
Reich, Ebbe Kløvedal: Billeder af Jesus 1107/01
Reich, Ebbe Kløvedal: Efter krigen – før freden 582/05
Reich, Ebbe Kløvedal: Himlene og Jorden 93/04
Reich, Ebbe Kløvedal: Kun et gæstekammer 821/99
Reich, Ebbe Kløvedal: Solskin og lyn 1193/00
Reinhart, Larry: Salvation boulevard 301/10
Religionsvidenskabeligt tidsskrift nr. 30 og 31 168/98
Rendtorff, Jacob Dahl: Jean-Paul Sartres filosofi – med særligt henblik på frihed og etik 707/99
Rendtorff, Jacob Dahl: Paul Ricceurs filosofi 462/02
Rendtorff, Knud: Eksistens i tiden 1059/01
Repstad, Pål: Religiøst liv i det moderne norge 69/98
Reuter, Bjarne: Bogen. Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter 1127/12
Reuter, Bjarne: Noa 508/18
Reuter, Lars: Dødshjælp 56/97
Rickman, Phil: Englevin 201/13
Rickman, Phil: Midvintersjæle 201/13
Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Tro i hverdagen 779/20
Riis, Anne-Mette: Salmer i dans og bevægelse 1124/09
Riis, Knud: Højskolens religion 569/99
Riisager, Filip: Lotusblomsten og korset 844/98
Riisager, Filip: Tao-Vindens Bjerg 10/11
Ringgren, Helmer m.fl.: Svensk Excegetisk Årsbok 63 (1998) (Årbog) 73/00
Rishøi, Ingvild H.: Stargate – en julefortælling 1256/22
Risvig, Ronald: Matador og kristendom – 24 fortællinger om vort liv 1278/15
Robinson, Marilynne: Åndsfraværelse 65/13
Rocca, Ettore: Kierkegaard 568/16
Rock, Lois: Bibelen fortalt for mig 233/08
Rock, Lois: Fader Vor for børn 542/00
Rode, Randi Habersaat: Barneglad og engleklog 949/98
Roger, Broder: Taize-kilder 11/05
Roksvold, Thore og Fabricius, Julie: Anvendt retorik – tog sproget i munden 428/05
Rollins, Peter: Den rettroende kætter, og andre umulige fortællinger 538/12
Rosa, Hartmut: Det ukontrollerbare 671/20
Rosenberg, Finn m.fl.: Konfirmationsforberedelse 671/07
Rosenblatt, Naomi H og Horwitz, Joshua: At kæmpe med engle 828/01
Rosendal, Jens: Julekalender for voksne. Decemberrefleksioner 1001/13
Rostbøll, Erik: Når tiden er inde – et indblik 394/06
Rothstein, Mikael (red): New age religion and globalization 1109/02
Rothstein, Mikael og Jensen, Tim: Secular theories of religion – current perspectives 534/01
Rowling, J. K. m.fl.: Harry Potter and the cursed child 950/16
Roy, Oliver: Den globaliserede islam 985/04
Rubin, Marcus: Bibelen på bloggen 686/09
Rubow, Cecilie m.fl. (red): Kritisk Forum for praktisk teologi 69/97/98
Rubow, Cecilie: Fem præster – og antropoligiske perspektiver på identitet og autoritet 668/06
Rubow, Cecilie: Hverdagens teologi 1018/00
Rubow, Cevilie og Gjerris, Mickey (red): Naturens sprog 1162/18
Ruge, Peter: Kirkevandring – en spirituel praksis 199/09
Russel, Bertrand: Hvorfor jeg ikke er kristen 588/07
Rydahl, John og Futtrup, Dorte: Management by Bible 125/06
Rydahl, John og Heilesen, Lars Nymark: Religion og identitet 840/07
Rydahl, John og Troelsen, Børge: Mening og sammenhæng 476/97
Rydal, Morten: Muhammed. Da imperiet fandt sin profet 93/21
Rydstrøm-Poulsen, Aage: The Gracious God 642/02
Rølmer, Signe m.fl. (red): Børn om mors og fars død 825/01
Rønkilde, Jette Bendixen og Johansen, Kirstine Helboe (red): En gudstjeneste – mange perspektiver 171/14
Rønne, Finn Aa: Kontinuitet og forandring 927/03
Rørth, Charlotte: Gud de er jo lige her 671/19
Rørth, Charlotte: Jeg mødte Jesus 564/15
Rørth, Charlotte: Vi mødte Jesus 1052/18
Rørtoft-Madsen, Helge og Høgenhaven, Jesper (red): Kirkerne i Europa 1006/01
Rørtoft-Madsen, Helge: Eurosjælen 942/99
Rørtoft-Madsen, Helge: Hånden i Hvepsereden. Kirke og religion i EU 1070/98
Rørtoft-Madsen, Helge: Kamillen og svampen 1104/20
Rösing, Lilian Munk og Birthe Hoffmann (red.): Det onde i litteraturen 1073/03
Rösing, Lilian Munk: Autoritetens genkomst 983/08
Raakjær, Ole: Fra frelse til well-being? 903/19
Safranski, Rüdiger: En mester fra Tyskland 1141/98
Safranski, Rüdiger: Nietzsche 964/02
Salting, Viggo m.fl.: Kærlighedens tegn 630/10
Samsø, Anette og Brock, Steen (red): Mens vi venter på døden 246/07
Sandbeck, Lars (red): »Mig og evigheden« – Johannes Sløks religionsfilosofi 178/09
Sandbeck, Lars og Christiansen, Lars: Gudløse hjerner 840/09
Sandbeck, Lars og Karlsen, Mads Peter (red): Religionskritik efter Guds død 843/09
Sandbeck, Lars og Nielsen, Anders Eyvind: Kristi opstandelse 263/16
Sandbeck, Lars: Afsked med almagten 993/14
Sandbeck, Lars: De gudsforladtes Gud 952/12
Sandbeck, Lars: Den gudløse verden 746/21
Sandbeck, Lars: Fantasiens Gud 110/07
Sandbeck, Lars: På grænsen 1056/16
Sandbeck, Lars og Vanggaard, Rikke: Far. Søn. Ånd 642/19
Sander, Karen: Om de syv dødssynder 446/05
Sanders, Karin: Konturer 144/98
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden 886/99
Sareen, Manu og Dickmeiss, Otto (ill): Nanok og Juleevangeliet 1150/13
Sareen, Manu: Hvad fætter gør 1016/11
Sareen, Manu: Iqbal Farook og julesvineriet 1016/11
Sareen, Manu: Iqbal Farooq på Bornholm1016/11
Sareen, Manu: Klods-Hassan 1016/11
Saxe; Poul: Grundholdninger 687/01
Scavenius, Annett: Elmelundemesteren i Fanefjord kirke 570/10
Schantz, Børge: Muslimer blandt kristne i Danmark 814/02
Schanz, Hans-Jørgen: Ånd 1153/17
Schelde, Michael og Korsgaard Ove (red): På afstand 514, 544/18
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje 201/97
Schilling, Heinz: Martin Luther – rebel i en opbrudstid 572/15
Schjørring, Jens Holger (red): Nordiske folkekirker i opbrud 847/01
Schjørring, Jens Holger og Bak, Jens Thorkild: Velfærdsstat og kirke 569/06
Schleiermacher, Friedrich: Filosofi, teologi, pædagogik 877/13
Schmidt, Ingrid Lisby og Dahl, Jette: Himmelglans i øje 557/17
Schmidt, Kirsten: Englefjæs 472/09
Schmidt, Kirsten: Livets Brød i Stoltenborg 342/08
Schmidt, Kirsten: Pastor Janssons fristelser 393/07
Schneider-Ludorff, Gury und Leppin, Volker (hersg): Das Luther-Lexikon 1190/14
Schousboe, Karen og Rasmussen, Steen Marquard: Menigheder og mennesker – kirkens landskab i det 21. århundrede 731/03
Schousboe, Karen: Det enkle liv 1191/98
Schrøder-Hansen, Ingrid: Bibelen 166/08
Schrøder-Hansen, Ingrid: Bibelens historier 1057/99
Schrøder-Hansen, Ingrid: Bibelens Historier. Det Nye Testamente 339/00
Schrøder-Hansen, Ingrid: Kom og Se! 203/04
Schrøder, Urban: Jesu offer – vort offer 483/98
Schultz, Anette Foged og Lidell, Elisabeth: Pilgrimsvandring med børn og unge 792/06
Schultz, Annette Foged: På vandring med en pilgrimspræst 898/15
Schultz, Erik: Frihed og bånd i menneskelivet 1196/00
Schuster, Benny Grey: Hamlet den sidste hævner 107/05
Schweitzer, Friedrich: Barnets ret til religion 370/07
Sejergaard, Jørgen m.fl. (red): Livets risiko 857/22
Sejergaard, Jørgen og Højlund, Henrik (red): Opstand om opstandelsen 522/16
Selskabet Dansk Tidegærd (udg.): Den lille Tidebog 1174/97
Selskabet for Danmarks Kirkehistorie (udg): Kirkehistoriske samlinger 2000 1133/01
Selskabet for Danmarks Kirkehistorie (udg): Reformationsstudier 884/17
Selskabet for Dansk Kirkehistorie: Kirkehistoriske samlinger 52/97
Selskabet til støtte for PAKISTANS KIRKE (årbog) 32/03
Selskabet til støtte for PAKISTANS KIRKE: Mission og forkyndelse 1049/03
Sennett, Richard: Det fleksible menneske 509/00
Sesams Børnebibel 536/00
Severinsen, Helge: Solsange 197/99
Siemen, Elisabeth B. og Goldschmidt, Julie K.: Sjælesorg fra præst til præst 238/14
Sigurdsson, Lakshmi og Andersen, Kirsten M.: Religionsdidaktik i praksis 304/21
Sigurdsson, Lakshmi: Mulmet i hjertet. Tro, trøst og billeddannelse hos Martin Luther 557/01
Simonsen, Jørgen Bæk: Hvad er islam 940/06
Simonsen, Jørgen Bæk: Islam med danske øjne – danskernes syn på islam gennem 1000 år 983/04
Simpson, Ray: Du er min ø i havet – keltiske bønner fra Lindisfarne 860/10
Simpson, Ray: Keltiske spor – inspiration og udfordring til vores tid 860/10
Sjödin, Thomas: Et brudt halleluja 652/10
Sjørup, Lene og Andersen, Birte (red): Bid i æblet – Feministiske præster 610/20
Skaksen, Jan Rose og Andersen, Torben M.: Et aldrende Danmark 1049/22
Skarsaune, Oskar: Kristendommens jødiske rødder 200/97
Skarsholm, Sune og Højlund, Henrik: Som et lille barn 491/20
Skeie, Eyvind: Nu er den hellige time 890/04
Skeie, Eyvind: Peter og påsken 337/99
Skolebibelen 965/11
Skoven, Anne Vig: Liv & lys 572/14
Skovgaard, Niels: Magten og æren 557/98
Skovgaard, Steen (red.): Kristendom og islam 1067/00
Skovmand, Marianne Aagaard: Mariaevangeliet 607/17
Skovmand, Marianne Aagaard: Thomasevangeliet 889/18
Skovmand, Marianne Aagard og Giversen, Søren: Historien om Jesus og Jesus i Historien 301/00
Skovsgaard, Steen: De bedste bibelhistorier 1045/14
Skovsgaard, Steen: De bedste bibelhistorier 1045/14
Skovsgaard, Steen: Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 981/04
Skovsgaard, Steen: Levende menigheder i Lolland-Falster Stift 696/07
Skovsgaard, Steen: Mellem frygt og glæde 805/22
Skovsgaard, Steen: Sjæleskat – Gamle ord til nye tider 36/16
Skovgaard-Petersen, Jakob: Muslimernes Muhammed – og alle andres 206/21
Skovsted, Morten m.fl. (red): 100 salmer 750/16
Skovsted, Morten (red): Guldkorn 231/12
Skovsted, Morten (red): Guldkorn III 13/14
Skovsted, Morten: Guldkorn 491/13
Skyum-Nielsen, Peder: Arveguldet – Danskernes værdier 99/10
Skårhøj, Rie Frilund og Østergaard, Søren (red): Genertion Happy? 913/06
Slumstrup, Finn: Dér, hvor ingen andre er 974/12
Sløk, Camilla og Villadsen, Kasper (red): Velfærdsledelse 675/08
Sløk, Camilla: Blod, sved og tårer 212/15
Sørensen, Jens Smærup (red): Gennem den kulsorte sky 345/15
Sløk, Camilla: Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab 1125/20
Sløk, Johannes: Kristen moral før og nu 1017/97
Sløk, Johannes: Livets elendighed 692/97
Sløk, Johannes: Prædikener 895/98
Smertens blomst – Edvard Munch 725/05
Smirnov, Mark m.fl. (red): Dia-Logos. Religion og samfund (årbog) 475/99
Smith, Brendan Powell (ill): Juleevangeliet 1066/06
Sommer, Anne-Louise: De dødes haver 852/03
Sonderegger, Kathrine: Systematic Theology, Volume 1: The Doctrine of God 351/23
Sonderegger, Kathrine: Systematic Theology, Volume 2: The Doctrine of the Holy Trinity: Processions and Per-sons 351/23
Sookhdeo, Patrick: Islam – set i kristent perspektiv 1114/02
Spaeth, Ove von: Attentatet på Moses 1085/99
Spong, John Shelby: En ny kristendom i en ny verden 608/04
Stange, Jesper: Ord til andet – prædikener 870/13
Stark, Rodney: The victory of reason 788/06
Steenbuch, Johannes Aakjær: Lille Katekismus 533/19
Steffensson m.fl. (red): Gyldendals Religionsleksikon-Religion/Livsanskuelse 547/99
Steffensen, Palle H. og Bjerg, Svend: Nedlæg folkekirken 1048/03
Steffensen, Palle H. og Bjerg, Svend: Politiske prædikener 351/14
Steffensen, Palle M. og Bjerg, Svend: Præsten på arbejde 594/01
Stenbæk, Jørgen: Præsternes forening gennem 100 år 335/00
Stender, Poul Joachim: Blandede følelser – tanker og citater 339/99
Stender, Poul Joachim: Med Gud i sengen 679/10
Stenkilde, Helge: Ambrosius Stub 147/06
Sternberg, Thomas m.fl.: Engle – om det guddommeliges nærhed 487/03
Stidsen, Johs. Enggaard: Hold fast ved det du har..! 95/04
Stiftsudvalget for Diakoni (udg.): Livet om at gøre 1159/09
Stiftung, Luther (red): Et år med Luther 998/17
Stilling, Niels Peter: Kulturminder i Skåne 1136/02
Stolt, Jan: Det sommerlige 890/04
Storebjerg, Hanne og Thomsen, Niels: Kirken og byen 976/00
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen 1009/02
Strandbygaard, Birgit: De udvalgte 1054/18
Strandbygaard, Birgit: Under himlen over jorden 817/11
Strandgaard, Charlotte: Midt iblandt os er Guds rige 120/00
Strandgaard, Charlotte: Pandoras æske 71/08
Strang, Peter og Wikström, Owe: Den uundgåelige gåde 867/21
Strange, John: Bibelatlas 547/99
Strid, Erik: En lille ny tosse i verden 874/19
Stræde, Johs.: Kirkegårdsvandring 1063/08
Stubberup, Michael: Hjertebøn og østkirkens mystikere 356/05
Stubkjær, Simon Talbo Linneberg: Samtaler med Gud 684/23
Stølen, Marianne: The Story of Den Røde – A Danish-American Songbook 964/10
Støvring, Kasper og Drejer, Rasmus H C: Breve fra pro-vinsen 990/23
Svendrup, Torben: Hvorfor er vi »ligestillede« 193/18
Svendsen, Erik Norman: Fra Nørrebro til Nørregade 28/11
Svendsen, Erik Norman: Syng for livet – guide til salmebogen 374/09
Svendsen, Gert Tinggaard og Svendsen Gunnar Lind Haase: Social Kapital 489/07
Svendsen, Margit og Svendsen, Erik Norman: Menneske først – Religionsmøde på kryds og tværs 203/07
Svendsen, Niels Erik og Klausen, Espelund Uffe (red): Otteogtres 834/10
Svendsen, Sabine Celeste (red): Og det sker i disse dage… 1184/01
Svendsen, Thyge: Var det virkelig mig? 866/98
Svensson, Niels: Det sande ansigt. Jesus og Ligklædet i Torino 1041/07
Sygehuspræsternes Sammenslutning: Liturgisk vejledning for præster i sundhedssektoren 199/13
Sygehuspræsternes Sammenslutning: Liturgisk vejledning for præster på sygehuset 94/04
Søelund, Lise: Alting har sin tid 136/05
Søelund, Lise: Benyt øjeblikket med fornuft 1219/16
Søelund, Lise: På spring med Kierkegaard 1084/08
Søes, Peter m.fl.: 17 korte svar på aktuelle spørgsmål – Kirken og homoseksualitet 634/06
Søes, Peter: Lille bog om dåben 205/04
Søltoft, Pia og Olesen, Tonny Aagaard (red): Den udødelige 941/06
Søltoft, Pia: Kierkegaards kabinet 681/17
Søltoft, Pia: Kunsten at vælge sig selv 490/16
Søltoft, Pia: Svimmelhedens etik 506/01
Sømod, Lars og Birch, Peter: Salmemaraton 1109/08
Søndengaard, Annelise: Du er hvad du spiser 92/98
Søndengaard, Annelise: Kære Dan 1147/08
Søndergaard, Lis (hos): Liturgisk vejledning for præsten på sygehuset 47/98
Søndergaard, Marianne: De vederstyggelige 580/09
Søren Kierkegaard Forskningscenteret (udg): Søren Kierkegaard Skrifter bind 7 og bind 20 med tilhørende kommentarbind 580/04
Søren Kierkegaard Forskningscenteret (udg): Søren Kierkegaards Skrifter bind 6 424/00
Søren Kierkegaard Selskabet (udg): Studier i stadier 727/99
Søren Kierkegaars Skrifter 1083/08
Sørensen, Arne Haugen og Tandrup, Leo: Samtaler på en bjergtop 640/02
Sørensen, Bodil Busk: Ansgar – og religionsmødet i Norden 37/05
Sørensen, Bodil Busk: Birgitta 1159/14
Sørensen, Bodil Busk: Frans af Assisi – en udfordring til vor tid 489/03
Sørensen, Bodil Busk: Skolebibelen 533/00
Sørensen, Bodil og Lars: På bænken 164/19
Sørensen, Dan Enok: Bibelsk-Hebraisk grammatik 942/04
Sørensen, Henning: Ned med den fordømte snaps! 897/98
Sørensen, Jens Rønn: Vil du døbes på denne tro? 985/11
Sørensen, Jørgen Podemann m.fl.: Gads Religionsleksikon 1138/99
Sørensen, Lars Busk og Sørensen, Bodil Busk: En bog om Fadervor – og om at sidde sammen et fortroligt sted 454/08
Sørensen, Lars Busk: Komme dit rige 145/97
Sørensen, Lars Busk: Til gud 642/04
Sørensen, Lars J.: Skam – medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord 285/16
Sørensen, Lars Munk: Satanisme 133/07
Sørensen, Peter Aaboe og Bugge, David: Livtag med den etiske fordring 1012/08
Sørensen, Peter Aaboe og Larsen, Birgitte Stoklund (red): Niels Grønkjær 60 år 722 /15
Sørensen, Preben (red): Vartovbogen 1998 1143/98
Sørensen, Søren Peder: Det dyrebare menneskeliv 1132/08
Sørensen, Werner Elof: Rygter om Kong Christian den 3. 785/23
Søtrup, Helle S.: Armeret med fjer 1132/19
Søtrup, Helle S.: Audiens 134/14
Søtrup, Helle S.: Kyshånd 382/16
Søtrup, Helle S.: Ørenlyd 252/18
Tak. Salmernes Bog på nudansk 1281/17
Tamm, Ditlev: Hvorfor er vi så glade for staten? 426/16
Tandrup, Leo og Sørensen, Arne Haugen: Samtaler på en bjergtop 640/02
Tandrup, Leo: Et hug i brystet 682/99
Tandrup, Leo: Op igen 1049/00
Tarp, Henrik: Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela 897/06
Ter Linden, Nico: Det fortælles…. 916/02
Terp, Christian Ulrich: Rejsen til Ariana 613/08
Thaulund, Henning: Kirkeskibe i Haderslev stift 727/00
The Danish Lutheran Chruch of Vancouver (udg): Grant me, God, the gift of singing 1134/01
Theissen, Gerd: Budskab i billeder 198/23
Theissen, Gerd: De første kristnes religion 151/05
Theissen, Gerd: Tro & tanke 1062/15
Thelle, Notto R.: Dit ansigt søger jeg 865/98
Thelle, Notto R.: Gåden Jesus – Èn fortælling – Mange stemmer 1052/13
Thelle, Notto R.: Hvem kan standse vinden? 865/98
Thelle, Notto R.: Hvor høyt må et menneske spørre? 1250/97
Thielst, Peter: Kierkegaard i Grækenland. På øhop i forfatterskabet 236/13
Thinggaard, Kim: Gudstjenestens liturgi – dens udvikling og mening 131/99
Thodberg, Christian og Thyssen, Anders Pontoppidan (red): Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys 873/98
Thodberg, Christian: Tro og kærlighed 270/11
Thomas, Mack: Sammen med Gud 544/00
Thomassen, Niels: Ulykke og lykke 562/02
Thomassen, Pernille Østrem: Fortællingen om tro, dåb og kærlighed 1159/20
Thomissøn, Hans: Hans Thomissøns Salmebog 1221/97
Thompson, Grahame og Hirst, Paul: Globalisering til debat 1109/02
Thomsen, Christian Braad: Kun dette åndedrag 455/18
Thomsen, Erling Stougaard: Dagen og vejen 917/05
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger 58/02
Thomsen, Hans Jørgen: Privacy, filosofisk undersøgelse af det private rum 787/03
Thomsen, Hans Jørgen: Sløk løst med lidenskab 85/05
Thomsen, Henning Kjær: Da åbnedes deres øjne 471/22
Thomsen, Henning og Christiansen, Helle (red): Pastoralteologi 189/08
Thomsen, Jørgen Bækgaard: Bønnens velsignelse 205/04
Thomsen, Jørgen Bækgaard: Salmernes Bog I-II 1036/99
Thomsen, Maria og Borup, Jørn (red): Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden 453/12
Thomsen, Niels m.fl.: Kirkeligt nødhjælpsarbejde 703/04
Thomsen, Niels og Brandt-Pedersen, Henrik: Det står skrevet 407/05
Thomsen, Niels og Mikkelsen, Hans Vium (red): Hvor blev det grundtvigske af? 792/04
Thomsen, Niels og Noack, Bent (udg): Tungemålenes mangfoldighed 194/03
Thomsen, Niels: Jeg kender et land – Forbrugervejledning til 28 Grundtvigsalmer 1282/15
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 1068/10
Thomsen, Niels: I Luthers spor 587/08
Thomsen, Thomas L. og Tronier, Henrik (edd): Frelsens biografisering 722/05
Thomsen, Viggo Ernst (red.): Evaluering af Lukas-projektet 157/97
Thomsen, Viggo Ernst (red.): Musik og kirke 52/97
Thomsen, Viggo Ernst: Vejlederhåndbog 97/98
Thranholm, Iben: Himmelflugten 474/07
Thunø, Erik og Kaspersen, Søren (red): Decorating the Lords Table 797/07
Thunø, Erik: Image and relic. Mediating the sacred in early medieval Rome 951/03
Thyssen, Birgitte (red): Bibelbrug & Livsoplysning 506/98
Thyssen, Birgitte m.fl.: Jeg tror på… 880/08
Thyssen, Peter (ansvsh.): Kredsen 58/97
Thyssen, Peter m.fl. (red): Dansk kirkesangs årsskrift 1997 760/98
Thyssen, Peter og Rasmussen, Anders Moe (red): Teologi og modernitet 357/98
Thyssen, Peter: Bachs Juleoratorium 361/05
Thyssen, Peter: Eberhard Jüngel 915/02
Thøisen, Sanne B. og Nielsen, Kjeld Slot (red): Midt i en medietid 370/20
Tillich, Paul: Det evige i nuet 892/02
Tinglund, Jais H.: Lohses Store Bibelleksikon 992/00
Tjalve, Lars: C.S. Lewis og vejen til Narnia 871/07
Tjalve, Lars: Skænk dobbelt i til hende ved stakittet 1145/98
Toftager, Hanne og Zoëga, Anne-Birgitte (red): Alle mine kilder… 32/02
Toftdahl, Lars: Samsons søjler 175/02
Tollet, Anne-Isabelle (fortalt af): Dødsdømt – Asia Bibi 3/23
Tolstoj, Lev: Bekendelser 278/18
Tomlin, Graham: Luther og hans verden 630/05
Tortzen, Chr. Gorm: I Gudekongens land 61/01
Toulmin, Sarah: Bibelen for de små 232/08
Trap, Lise: Sorg 510/10
Troelsen, Bjarne: Manden på flydebroen 1246/97
Tronier, Henrik og Thomsen, Thomas L. (edd): Frelsens biografisering 722/05
Tudvad, Peter: Forbandelsen 464/13
Tudvad, Peter: I krig og kristendom 63/15
Tudvad, Peter: Jan Hus 940/18
Tudvad, Peter: Kierkegaards København 1131/04
Tudvad, Peter: Manteuffel. Fragmenter af en udødeligs levned 1226/16
Tudvad, Peter: Stadier på Antisemitismens vej 1116/11
Tutu, Desmond: Guds børn 445/11
Twaddle, Michael (red.) og Hansen, Holger Bernt: Christian missionaries & The State in the third world 1050/03
Tænketanken for forfulgte kristne 4/23
Tønnes, Aminah: Islam 396/04
Tønnesvang, Jan og Bertelsen, Preben (red): Religiøsitet og selvpsykologi 447, 913/07
Ulsdal, Poul: Præstetjenestens herlighed – og kors 483/98
Ulsdal, Poul: Tilbage til Vestkysten 247/05
Ulstein, Knut Asbjørn: Det som ikke er stjålet eller brændt 218/08
Utnum, Erling: Korsets hemmelighed 141/00
Vajsenhus’ Forlag, Det Kongelige: Melodisalmebogen 867/06
Valen-Sendstad, Aksel: Vitenskapsteori 681/04
van Deurs, Lone: Vi går gerne langt for vore døde. Kirkegårde og landskaber i Grønland 1038/11
Vanggaard, Rikke og Sandbeck, Lars: Far. Søn. Ånd 642/19
Varde, Peter og Grosch, Paul: Etikkens puslespil 867/99
Vartovbogen 2002 (årbog) 397/03
Vattimo, Gianni: After Christianity 506/04
Vattimo, Gianni: Jeg tror at jeg tror 1103/99
Vellev, Jens og Høiris, Ole (red): Renæssancens Verden – Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv 68/07
Verdensreligionernes hovedværker 61/01
Vesterdal, Lone og Gudbergsen, Thomas (red): Sjælesorg i bevægelse 663/22
Vesterdal, Lone og Juhl, Inger Uldall: Det skrøbelige menneskeliv 832/21
Vesterdal, Lone og Nordentoft, Sophie (red): Når livet går i sort 590/16
Vesterdal, Lone: Nedenom og hjem 182/15
Vesterdal, Lone: Robust – om tro og magtesløshed 1208/18
Vestergaard, Leif (red): Kristne i Palæstina – en guide 110/20
Vestergaard, Leif og Lodberg, Peter (red): Tro i tiden 151/23
Vetlesen, Arne Johan og Nordved, Per: Følelser og moral 656/98
Vigilius, Niels Ove: Postmodernismens udfordringer – og den kristne tro 887/03
Villadsen, Kasper, og Sløk, Camilla (red): Velfærdsledelse 675/08
Villadsen, Ole: Moderne glaskunst i danske kirker 300/19
Villey, Lucile: Origéne, Lecteur de L’écriture 247/97
Vind, Anna (udg.): Paulus & Paulus & Jøderne & Luther & Nietzsche 238/13
Vind, Anna (udg.): Paulus plus – fire prismer på den nye Paulus 238/13
Vind, Kirsten: Aldrig færdig – altid på vej 620/03
Vind, Ole: Grundtvigs historiefilosofi 992/99
Vindelev, Benny: Konfirmandundervisning med hjerne, mund og hænder 1063/14
von Spaeth, Ove: Attentatet på Moses 1-5 1040/02
von Spaeth, Ove: Attentatet på Moses 1-5 1162/01
Vorgrimler, Herbert m.fl.: Engle – om det guddommeliges nærhed 487/03
Værge, Johannes: Alt det som er – tekster om Gud, menneske og evighed 836/09
Værge, Johannes: Det betroede menneske 430/12
Værge; Johannes: Det ufærdige menneske og Gud 164/20
Værge, Johannes: Efter døden 1130/08
Værge, Johannes: Guddommelig uorden 1055/16
Værge, Johannes: Guds skrøbelige arvinger 938/14
Værge: Johannes: Kristus-begivenheden 933/23
Værge, Johannes: Lysvæld 600/99
Værge, Johannes: Ordets mand 939/10
Værge, Johannes: Rygter om Gud 714/18
Værkstedsserie fra Præstehøjskolen: Sjælesorg i dag 769/03
Wagner, Bente og Hartvig: På rundtur med Brorson 1026/22
Wagner, Hans: Mere end snobrød – kultur og identitet i FDF 1902-2002 691/01
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår 770/18
Wagner, Inge-Lise og Østerfeldt, Preben: Præsten og divaen 1195/99
Walker, Peter: Jesus og hans verden 630/05
Warming, Per: Modstand & myter 569/99
Wasserman, Danuta: Depression – en almindelig sygdom 559/01
Weimer, Wolfram: Warum die Rückkehr der Religion gut ist 774/07
Weincke, Peter og Kjærgaard, Jørgen: Danske salme- og koralbøger 61/14
Weincke, Peter og Kjærgaard, Jørgen: Liturgi 1-3 1245/22
Weinreich, Lasse B. og Mouritzen, Peter: Kong Skrap og den skrækkelige ovn 1088/04
Weirup, Torben: Høje himle – dybe grunde 572/06
Weitling, Günther: Die Gesichte der Kirche in Ost-Jeypore 1924-1964 1083/99
Westergaard, Elof: Memento Vitae – Betragtninger om død og liv 443/22
Westergaard, Elof: Min byzantitinske notesbog 664/18
Westergaard, Elof: Opstandelsens billeder 345/06
Westergaard, Elof: Skabt, skrøbelig og håbefuld 833/22
Westergaard, Elof: Sørgesange fra Ribe 486/21
Westergaard, Peter K.: Død og opstand – om det evige liv 773/07
Westergaard, Peter K.: Ludwig Wittgenstein 420/01
Westergaard, Peter K.: Nietzsche 511/10
Wibeck, Sören: Jesus – jøde, rebel, Gud? 65/09
Widmann, Peter: Bestemmelser 1117/00
Wierød, Ole (overs.): Det nye Testamente 497/97
Wierød, Ole (red.): Guldsmeden 48/97
Wiesel, Elie: Adam og andre bibelske fortællinger 771/05
Wiesel, Elie: Fem bibelske portrætter 1087/01
Wiesel, Elie: Fra Noa til Ester 511/08
Wigh-Poulsen, Henrik: Hjemkomsten og det åbne land 110/02
Wigh-Poulsen, Henrik: Paulus brev til Romerne 836/23
Wikander, Ole: Gud är ett verb 166/15
Wikström, Owe og Strang, Peter: Den uundgåelige gåde 867/21
Wikström, Owe: Det blændende mørke 681/98
Wikström, Owe: Fra et café­bord i Paris 893/20
Wilhjelm, Henrik: Af tilbøielighed er jeg grønlandsk 439/02
Wilhjelm, Henrik: De nye grønlændere 632/09
Wilhjelm, Henrik: De store opdragere 598/98
Willert, Niels: Kristendommens påskefortællinger 296/17
Willert, Niels: Den korsfæstede konge 846/97
Willert, Niels: Kommentar til Lukasevangeliet (DKNT6) 241, 354/23
Williams, Rowan: Dostojevskij – sprog, tro og fiktion 380/14
Wingren, Gustaf: Menneske og kristen 135/05
Winsløw, Minna: Det blå trafiklys 634/06
Winther, Judith: Martin Buber 773/04
Winther, Louise (red): For den, der ikke orker de lange udredninger om sorgen 1012/16
Winther, Louise: Sagt om sorg 1145/14
Wivel, Henrik: Perlen 14/02
Wivel, Henrik: Skyggeliv 911/14
Wivel, Klaus: Den sidste nadver 38/14
Wivel, Klaus: Næsten intet 229/01
Wivel, Mikael: Niels Larsen Stevns og Verdens Lys/06
Wiwe, Carl Frederik: Søren Bent og Gud 544/02
Wold, Mikkel m.fl.: Tag etikken tilbage 947/15
Wold, Mikkel og Jørgensen, Bodil: Gå med fred 1207/20
Wolf, Jakob: Gudstjenesten 32/19
Wolf, Jacob: Hvor kommer sangene fra? 827/05
Wolf, Jakob og Gjerris, Mickey (red): Spor i sandet 708/02
Wolf, Jakob: Den skjulte Gud – om naturlig teologi 1002/01
Wolf, Jakob: Det guddommelige – fænomenologisk set 624/15
Wolf, Jakob: Etikken og universet 384/98
Wolf, Jakob: Jobs tårer 71/10
Wolf, Jakob: Naturlig kærlighed – kritik af pligtetik og nytteetik 590/08
Wolf, Jakob: Rosens dåb 1146/04
Wolf, Jakob: Sekularisering. Religionens betingelser i det moderne samfund 509/22
Woodhead, Linda: Kristendom – kort og godt 179/11
Wærum, Peter: Ved Himmerigets port 715/98
Young, W. Paul: Hytten – når tragedien møder evigheden 1108/09
Zink, Järg: Ti nye bud 381/97
Zizek, Slavoj: Det skrøbelige absolutte – eller hvorfor er den kristne arv værd at kæmpe for? 56/03
Zweig, Stefan: Erasmus af Rotterdam 851/16
Zøllner, Kristoffer: Du må ikke slå ihjel 87/09
Øhrstrøm, Daniel: Fangekoret 803/12
Øierud, Gunnfried Ljones og Jakobsen, Rolv Nøtvik: Prekenbeskrivelse 233/12
Ørstavik, Hanne: Præsten 963/05
Ørsted, Jacob: Godbidder 75/17
Østerby-Jørgensen, Peter: ..i dette dit hus… 964/07
Østergaard, Bent: Flygtninge i Europa 369/00
Østergaard, Bent: Indvandrerne i Danmarks historie. Religions- og kulturmøder 915/07
Østergaard, Christian: Mod en stjerne 585, 619/08
Østergaard, Kristian: Ansigt til ansigt. Evangelisk eksistens – læsninger 190/13
Østergaard, Kristian: Martin A. Hansen som kristen modernist 429/11
Østergaard, Kristian: Mirakler og milepæle 125/17
Østergaard, Kristian: Skriften på væggen – kampen om klassikerne 487/11
Østergaard, Lene: Det første år uden 902/08
Østergaard, Lene: Skabt til godhed 447/11
Østergaard, Søren og Berg, Berit Weigand (red): Når den sidste konfirmand er smuttet 967/06
Østergaard, Søren og Grube, Kirsten: Mere end blot en søgen efter enkle svar? 724/07
Østergaard, Søren og Skårhøj, Rie Frilund (red): Genertion Happy? 913/06
Aabenhus, Jørgen: En kalkmalers bibelhistorie 799/00
Aagaard, Anna Marie: Mod til at tro 663/14
Aagaard, Anna Marie: Ånd har krop 471/06
Ågård, Erik og Pedersen, Gerhard: Salmer til kirkeåret 992/04
Ågård, Erik og Aagaard, Johannes: Bibelske billedmeditationer 735/01
Ågård, Erik: Den kristne tro 766/02
Ågård, Erik: Folkekirken – en studiebog 837/99
Ågård, Erik: Gyldne tider 990/04
Ågård, Erik: Ugen som forandrede verden – en lille bog om påsken 223/05
Aagaard, Johannes og Pandit, Modi Lal: The hidden way – a study in modern religious esoterism 790/03
Aagaard, Johannes: Sandheden i dialog 31/03
Aalmann, Thomas Østergaard: Løvehjerter 276/10
Aaskov, Michael: Kernesalmer 275/19
Aasmundtveit, Sven: Han som er – hvor du er 882/08
Aastad, Torleiv og Andersen, Henrik Nygaard (red): Kaj Munk – Opgørets dramatiker 1078/08
Aastrup, K. L.: Erindringer 44/00

I FOKUS
At sikre modpartens synspunkt 842/13
Bibelen på vej tilbage i kulturlandskabet. Bibelselskabet fylder 200 år den 21. maj 478/14
Bogen og Ordet 965/11
Den defensive eller den offensive strategi 774/12
Den kom ikke med! 390/12
Det autentiske menneske 815/11
Det, der er større end os 55/12
En usædvanlig kold søndag i februar 146/12
Eros og agape 504/12
Et lys, der pludselig ikke er der 980/12
Glæd jer i Herren 1086/11
Grundholdninger 34/14
Gudstjenesteformernes pyramide og merkantilismens jargon 526/11
Hvis vi vil vide mere! 296/12
Ingen har nogensinde set Gud 118/14
Juletræet: Et rigtigt godt udgangspunkt for det kirkelige arbejde i december 1074/12
Kirke i forandring 616/11
Kirken er interessant 58/13
Kirken, friheden og pengene 454/13
Kristeligt Dagblad? Den er da helt uundværlig 199/12
Ledelse: Så er det nu 998/12
Menighedsrådet, valget og udfordringerne 691/12
Mødet med døden i Brugsen. Og med præsten 256/12
Nu hørte vi det igen … 1162/13
Præsten i et vadested – eller flere 470/11
Præsten i medierne 998/13
Rummet kalder ligesom på det 1134/11
Sandheden om sandheden 1104/14
Spredningen i modtagergrupper 503/11
Starquality og fællesskab 374/14
Tendens til forskellighed 818/14
Tro og institution 510/13
Troens mulighed 106/13
Troværdigheden i en pluralistisk tid 730/11
Truslen mod åndsfriheden 447/12
Tvivlens motor arbejder konstant, og forandringens 122/12
Undskyldningen og fortidens synder 883/12
What’s the ugliest part of your body? 742/14

FOKUS PÅ TR
En provsts erfaringer som tidligere TR. Samtale med provst Michael Fagerlund 1022/14
Fokus på TR 874/14
Formanden skriver: Ledelse er noget, vi er fælles om 874/14
Hvad laver en tillidsrepræsentant egentlig? Samtale med Mikkel Holmegaard Larsen 876/14
Kan man lære noget af at være tillidsrepræsentant? Samtale med Anna Jensen 986/14
Konflikter og samarbejdsproblemer. Interview med Bodil Olesen 930/14
Man bliver klogere på sig selv. Tre tillidsrepræsentanter reflekterer over, hvad Præsteforeningens kurser har givet dem 1129/14
Når tillidsrepræsentanten går til lønforhandlinger. Samtale med Bjarne Hougaard 964/14
Regulativ og rådighedsordning: Hvad kan tillidsrepræsentanten hjælpe med? Samtale med Signe Høg 908/14
Stiftsbestyrelsens arbejde: Vidensdeling, overblik, erfaringsudveksling. Samtale med Jens Peder Baggesgaard 1039/14
Tillidsrepræsentantens rolle set med en biskops øjne. Samtale med biskop Peter Skov-Jakobsen 1072/14
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø på den grønlandske dagsorden 966/14
Uddannelse af tillidsrepræsentanterne 1117/14

TIDSSKRIFTER
Bibliana – Tekst – kultur – historie 696/02
Bibliana 193/00
Chaos 28, 29, 30 888/99
Dansk Teologisk Tidsskrift (1) 2001 857/01
Dansk Teologisk Tidsskrift (1) 2002 591/02
Dansk Teologisk Tidsskrift (2) 2001 859/01
Dansk Teologisk Tidsskrift (2) 2002 1010/02
Dansk Teologisk Tidsskrift (3) 2000 234/01
Dansk Teologisk Tidsskrift (3) 2001 516/02
Dansk Teologisk Tidsskrift (4) 2000 509/01
Dansk Teologisk Tidsskrift (4) 2001 518/02
Dansk Teologisk Tidsskrift 1 (1999) 965/99
Dansk Teologisk Tidsskrift 1 (2000) 484/00
Dansk Teologisk Tidsskrift 1 (2003) 1005/03
Dansk Teologisk Tidsskrift 1 380/05
Dansk Teologisk Tidsskrift 2 (1999) 71/00
Dansk Teologisk Tidsskrift 2 (2000) 900/00
Dansk Teologisk Tidsskrift 2 (2003) 1007/03
Dansk Teologisk Tidsskrift 2/ 2008 181/09
Dansk Teologisk Tidsskrift 2007/2 og 2007/3 456/08
Dansk Teologisk Tidsskrift 2007/4 460, 510/08
Dansk Teologisk Tidsskrift 2008/1 1115/08
Dansk Teologisk Tidsskrift 3 (1998) 66/99
Dansk Teologisk Tidsskrift 3 (1999) 376/00
Dansk Teologisk Tidsskrift 3 (2002) 490/03
Dansk Teologisk Tidsskrift 3 146/05
Dansk Teologisk Tidsskrift 3/ 2008 183/09
Dansk Teologisk Tidsskrift 4 (1998) 498/99
Dansk Teologisk Tidsskrift 4 (1999) 377/00
Dansk Teologisk Tidsskrift 4 (2002) 1003/03
Dansk Teologisk Tidsskrift 4 360/05
Dansk Teologisk Tidsskrift 4 662/10
Dansk Teologisk Tidsskrift 4/ 2008 666/09
Dansk Teologisk Tidsskrift 67, 2004 (1-2) 631/04
Dansk Teologisk Tidsskrift 68/2 81/06
Dansk Teologisk Tidsskrift 68/3 101/06
Dansk Teologisk Tidsskrift 68/4 422/06
Dansk Teologisk Tidsskrift 69/1 870/06
Dansk Teologisk Tidsskrift 69/2 869/06
Dansk Teologisk Tidsskrift 69/3 112/07
Dansk Teologisk Tidsskrift 69/4 113/07
Dansk Teologisk Tidsskrift 72, 1 183/10
Dansk Teologisk Tidsskrift 72, 2 186/10
Dansk Teologisk Tidsskrift 72, 3 188/10
Dansk Teologisk Tidsskrift 771/14
Elementarisering 644/02
Fønix 2007/2 509/08
Fønix 2010/3 503/11
Fønix nr. 4 343/04
Hymnologi – Nordisk Tidsskift 1 663/09
Hymnologi – Nordisk Tidsskrift 2 664/09
Hymnologi nr. 1-2 2010 661/10
Hymnologi nr. 3 181/10
Hymnologi nr. 4 178/10
Kirkegårdskultur 2011-12 746/12
Kirkehistoriske Samlinger 2005 899/06
Kristisk Forum for Praktisk Teologi 87 891/02
Kritisk Forum 111 828/08
Kritisk Forum 112 1113/08
Kritisk Forum 113/2008 62/09
Kritisk Forum 137 958/14
Kritisk Forum 81 104/01
Kritisk Forum 82 780/01
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 100 38/06
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 102 423/06
Kritisk forum for praktisk teologi 106 201/07
Kritisk forum for praktisk teologi 107 549/07
Kritisk forum for praktisk teologi 108 911/07
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 121 470/11
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 125 123/12
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 128 885/12
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 145 og 146 241/17
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 723/05
Kritisk Forum for praktisk teologi 73 151/99
Kritisk Forum for praktisk teologi 74 548/99
Kritisk Forum for praktisk teologi 75 736/99
Kritisk Forum for praktisk teologi 76 1163/99
Kritisk forum for praktisk teologi 77 267/00
Kritisk forum for praktisk teologi 78 375/00
Kritisk forum for praktisk teologi 80 880/00
Kritisk forum for praktisk teologi 91 412/04
Kritisk forum for praktisk teologi 92 15/04
Kritisk forum for praktisk teologi 94 343/04
Nyt Mission nr. 2 768/02
Pacem 512/01
Pacem 605/99
Praktisk Teologi 84 903/01
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 32, 33 888/99
Sjelesorg, Modum Bad 2 (1999) 190/00
Tekst – Kultur – Historie nr. 1 896/02
Tidsskrift for sjelesorg 2020/3-4 177/21
Transfiguration 773, 799/00

ÅRBØGER
Grundtvig-Studier 2008 429/09Kirkehistoriske Samlinger 2006 965/07
Kirkehistoriske Samlinger 2007 795/08
Registre til Kirkehistoriske Samlinger 1849-2006 795/08

FILM
Adams æbler 432/05
Barbara 1071/97
Bud på Gud (dvd) 107/07
Da Vinci Mysteriet 434/06
Det Gyldne Kompas 67/08
Dune: Part 1 992/21
EXODUS: Gods and Kings 6/15
Falster, Lone (instruktør): Gud – hvor er det svært 863/02
Himmelstigen 169/98
Invitation fra Gud 6/09
Jesus 1198/97
Jesus og Josefine 1086/04
Kjærsig, Anders: Til et oplyst folk (Jesus og Josefine, TV2´s Julekalender) 1147/03
Koch, Caspar: Markus Evangeliet 862/02
Lars von Trier: Dogville 706/03
Løven, heksen og garderobeskabet 35/06
NOAH 375/14
Nymphomaniac 124/14
Oskar og Josefine 203/05
Requiem 1037/06
The Passion of the Christ 266/04
Tjalve, Ulla og Lars: Tolkien, teologien og treenigheden 1140/03
Tro og ritualer i folkekirken (video) 67/07
Vejen til Bethlehem 1035/06

TEATER
Gilles’ requiem 787/99
Jeanne d’Arc 300/98
Markusevangeliet på scenen 1168/98
Va Yomer. Va Yelech 876/98

LYDBØGER/MUSIK
12 julesalmer: Men det skete… 165/00
Bro, Henning Toft: Blåt til liv 446/06
Buxtehude Complete Organ Works 993/97
Cave, Nick & The Bad Seeds: The Boatman’s call 994 /97
Danmarks Kirkelige Mediecenter: På spil i kirken, cd og lærervejledning 65/04
Den Danske Salmeduo Salmer til folket. Luther-salmer i nyt lys 207/17
Det Kgl. Vajsenhus: Den Danske Salmebog på CD-ROM 180/04
Dürfeld, Peter: Gud i musikken 78/12
Eyermann, Esben og Mark, Janne: Gi musikken videre 81/12
Gregoriansk sang på Dansk 1014/99
Grotrian, Simon og Gottlieb, Jesper: Salmeregn 455/08
Jensen, Eva Maria: Død og evighed i musikken 1890-1920 78/12
Kierkegaard set to music 1224/98
Korsgaard, Randi W. og Overgaard, Niels B.: Påsken 1039/08
Lukasevangeliet 545/06
Lydspor fra Bibelen 1171/14
Mark, Janne og Eyermann, Esben: Gi musikken videre 81/12
Ny dobbelt-cd med et udvalg af egnede begravelsessalmer fra den nye samlebog samt egnet orgelmusik til begravelseshandlinger 720/03
Ny Testamente 545/06
Pedersen, Niels-Henning Ørsted og Hansen, Ole Kock: Grundtvigs sang til livet 1193/00
Pharrell Williams’ Dear Girl Tour 932/14
SheppardKarlsson: Himmelråbende 934/14
TV2: På kanten af småt brændbart 58/03
Årets gang – 23 årstidssalmer 459/16

KUNST
Abrahams børns fælles ophav (Kunstcenter Silkeborg Bad) 202/15
Adam og Eva – tabet af uskyld, Viborg 198/16
Arne L. Hansen, Vendsyssel Kunstmuseum 778/11
Den glemte maler – Ernst Zeuthen 223/98
Figentræets sidste frugter 913/04
H (Ingvar Cronhammar) 782/15
I og med naturen 916/04
Jomfru Maria på Koldinghus 990/99
Kærlighedens gerninger 137/15
KØS – Museum for kunst i det offentlige rum, Køge 1078/12
Largo af Christian Lemmerz på Statens Museum for Kunst 760/10
Lige ved Næsten (Museet For Religiøs Kunst i Lemvig) 136/15
Luther 957/04
Længsel. Lundbye og Kierkegaard 270/14
Maja Lisa Engelhardt, Skovgaard Museet 418/11
Regentjubilæet i billeder 126/12
Robert Jacobsens bibelske figurer 572 /97
Særudstilling Vesthimmerlands Museum 298/12
Torso af Christina Mosegaard 411/10

EDB
Bibelselskab, Det Danske: På ekspedition i Bibelen 35/01
Børnenes computerbibel 331/99
Cd-rom: Guds rige er ligesom… 393/06
Erik Hagens – på kant med Jesus 1054/13
Kirkedage i Aalborg, Kunsten 501/13
Pegebibel 394/06
Skjørring kirke (cd-rom) 1091/98

DIGITALT
Simon Kangas Larsen:
Guldgrube på religioner 724/13
Kristuskransen på din smartphone 536/13
Nabokirkerne 186/13

TV
Herrens Veje: Afsnit 1: Finne Feilan 982/17
Herrens Veje: Afsnit 2 og 3: Knud Munck 1043/17
Herrens Veje: Afsnit 4: Anne Mette Grav­gaard 1045/17
Herrens Veje: Afsnit 5: Henrik Højlund 1117/17
Herrens Veje: Afsnit 8: Christina Inés Wandel 1181/17
Herrens Veje: Afsnit 9: Christina Inés Wandel 1200/17
Herrens Veje: Afsnit 10: Mette Marie Trankjær 1230/17
Præst søger paradis, episode 1 1104/22