Legater

Ansøgningsskema til Præsteenkefonden

1. Personoplysninger

Enke/enkemandFraskilt/frasepareretDatter/søn


2. Indtægt

Forventet bruttoindtægt 1.januar - 31. december 2020 for det kommende år

(Husk at vedhæfte forskudsopgørelse fra SKAT under bilag)


Indkomst i henhold til seneste årsopgørelse


3. Bankoplysninger

Reg. nr. og konto nr. hvortil evt. legattildeling skal overføres


4. Begrundelse


5. Bekræft oplysninger*

Ansøger bekræfter på tro og love rigtigheden af de afgivne oplysninger, erklærer at have læst medfølgende vejledning og at være forpligtet til at overholde de for modtagelsen af legatet fremsatte bestemmelser.


Bilag*

Vedhæft forskudsopgørelse fra SKAT, evt. anbefalinger og andet relevant materiale.
(maks. størrelse: 5 mb, tilladte filtyper: pdf, doc, docx, jpg, png, gif)


Hvor har du set legatopslaget?

Kristeligt DagbladPræsteforeningens BladPræsteforeningens hjemmesideAndet


Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet.

Sekretariatet har åben for telefonerne mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00.

Telefon: 35 26 05 55

Alle medarbejdere kan desuden kontaktes via mailadressen ddp@praesteforening.dk