Kontingent 2024

Kontingent 2024

Her kan du se den aktuelle kontingent prisliste.

Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3
7.164 kr. pr. år.
Betaler 597 kroner månedligt.
Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3
7.836 kr. pr. år.
Betaler 653 kroner månedligt.
Kvoteansatte 50% og under
5.316 kr. pr. år.
Betaler 443 kroner månedligt.
Kontingent orlov uden løn
2.856 kr. pr. år.
Betaler 238 kroner månedligt.
Privatansatte cand. theol'er, der er medlem af en anden organisation (undtagen DM)
3.264 kr. pr. år.
Betaler 816 kroner kvartalsvist.
Ledige cand. theol'er
1.968 kr. pr. år.
Betaler 492 kroner kvartalsvist.
Stud. theol'er
240 kr. pr. år.
Stud. theol'er kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og under efteruddannelse på Pastoralseminariet. Første år er gratis, herefter 240 kr. om året.
Medlemmer, der er gået på pension *
1008 kr. pr. år.
Betaler 252 kroner kvartalsvist.
Særlige grupper
Spørg sekretariatet.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 65 kroner månedligt i alt 780 kroner årligt til en gruppelivsforsikring med kritisk sygdom.

* Medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de fylder 70 år eller går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 7.000 kroner årligt i den skattepligtige indkomst.

OBS!
 –  Fra 1. juni 2022 har det i henhold til overenskomsten været muligt for emeriti at tage ansættelse på overenskomstvilkår. Emeriti, der er i præsteansættelse, kan få rådgivning og bistand fra sekretariatet om løn- og ansættelsesforhold. Fra 1. april 2023 skal emeriti, der er i ansættelse, derfor betale kontingent, som erhvervsaktive.

–  Fra 1. september 2023 er kontingentet til nye studentermedlemmer ændret. Det første års medlemskab bliver kontingentfrit i lighed med andre akademiske organisationer. Kontingentet vil herefter være 240 kr. årligt

Englen Gabriel som mosaik kunst i et kirke vindue