Tjekliste ved stillingsskift

Tjekliste, når du vil søge præstestilling

Tjenestemandsansat på gammel løn

Er du tjenestemandsansat på gammel løn, kan du forblive på gammel løn indtil oktober 2022, hvor alle tjenestemænd skal gå over på ny løn.

Hvis du er på slutløn, bør du i forbindelse med et stillingsskifte aftale, at du går over på ny løn, så får du forskellen på gammel og ny løn som et kvalifikationstillæg.

Er du på gammel løn, men endnu ikke på slutløn, skal du ikke gå over på ny løn medmindre, du har søgt og fået en LG2 stilling.  Bliver du på gammel løn, anbefales det, at du sikrer dig, at de på stiftet er opmærksomme på det.

Tjenestemandsansat på ny løn

Er du tjenestemand på ny løn, skal du være opmærksom på, at du ved et stillingsskifte ikke automatisk får din nuværende løn med. Har du fx tillæg i din nuværende stilling, skal du derfor overveje at betinge din ansøgning af, at du ikke går ned i løn. En anden mulighed er, at du betinger dig en lønforhandling, hvis du får stillingen.

Søger du en stilling, hvor det forudsættes, at du har kompetencer/erfaring, skal du også overveje at betinge dig en forhandling om kvalifikations- eller funktionstillæg.

Overenskomstansat

Er du overenskomstansat og søger en tjenestemandsstilling, vil du automatisk blive indplaceret på ny løn for tjenestemandsansatte præster. Vær opmærksom på, at du som overenskomstansat præst får præstestillæg og muligvis andre tillæg såsom mobilitetsstillæg og/eller kvalifikations- eller funktionstillæg. De tillæg følger ikke automatisk med, hvis du bliver tjenestemandsansat sognepræst. Du skal derfor overveje at betinge din ansøgning af, at du ikke går ned i løn.

Søger du en anden overenskomststilling, får du automatisk mobilitetstillægget og præstetillægget med. Har du andre funktions- eller kvalifikationstillæg, følger de derimod ikke automatisk med. Du bør derfor overveje at betinge ansøgningen af, at du ikke går ned i løn.

Hvor skriver man sit forbehold for at forhandle løn?

Hvis du vil tage forbehold for dine lønforhold, skal du ikke skrive det i ansøgningen, men i den mail, du sender til biskoppen med din vedhæftede ansøgning.

Hvis biskoppen henviser til lønforhandlingen til hovedforhandlingen

Hvis en biskop henviser dit ønske om en lønforhandling til efterårets hovedforhandling, skal du være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på, at du så får et tillæg eller rykker op i LG2. Der ligger med andre ord ikke en garanti i denne henvisning.

Pension

Er du tjenestemand og søger en overenskomststilling, får du opsat din tjenestemandspension. Du vil i stedet optjene overenskomstmæssig pension. Når du går på pension, vil du få udbetalt både tjenestemandspension og overenskomstmæssig pension.

Er du tjenestemand og ansat i LG2, skal du være opmærksom på, at et stillingsskifte til en LG1 stilling har en meget stor pensionsmæssig betydning, da en tjenestemands ret til pension efter Tjenestemandspensionsloven bl.a. er bestemt af tjenestemandspensionsgivende løn, dvs. løntrinnet på pensioneringstidspunktet.

Har du været overenskomstansat, men bliver ansat i en tjenestemandsstilling, får du fra Kirkeministeriet sammen med dine ansættelsesdokumenter et tilbud om, at du kan få overført din overenskomstmæssige pension til tjenestemandspension. Det er meget vigtigt, at du forholder dig til det tilbud og er opmærksom på, at der er en svarfrist. Kontakt eventuelt sekretariatet og få rådgivning om pensionen.

Det er også vigtigt, at du holder øje med, at du får tilbuddet om at overføre din overenskomstmæssige pension.

Har du været tjenestemand eller optjent pension i Pensionskassen af 1950 – og derefter været overenskomstansat og igen blevet tjenestemand, hvor du på ny optjener tjenestemandspension, vil du ligeledes få tilbudt, at din overenskomstmæssige pension overføres til tjenestemandspensionen.

Ferie

Søger du embede i et andet stift, skal du være opmærksom på, at dit ”gamle” stift afregner feriegodtgørelse til FerieKonto. Du vil derfor få brev fra FerieKonto om din optjente ferie. Det gælder,  uanset om du er tjenestemand eller overenskomstansat. Feriereglerne ændres i 2020 med overgangsordning, der trådte i kraft den 1. januar 2019.

Bolig

Præsteforeningen anbefaler, at du sætter dig ind i boligens indretning og stand, inden du beslutter dig for, om du vil søge stillingen. Du kan eventuelt kontakte den lokale tillidsrepræsentant.

Præsteforeningen anbefaler desuden, at du beder om oplysning om hidtidigt boligbidrag hos stiftet og forbrugsudgifter (el, varme og vand) eller et overslag over disse hos menighedsrådet, således at du kan vurdere dine omkostninger forbundet med tjenesteboligen så realistisk som muligt.