Hovedbestyrelsesvalg 2021

Her kan du se resultatet af valget til hovedbestyrelsen

Liste C

Valgudtalelse

Liste C

For en synlig, stærk og nærværende Præsteforening

– 10 gode grunde til X ved Liste C
x
 1. LØN – Lønnen skal løftes, og derfor skal den generelle lønpulje udvides. Flere præster skal hurtigere opnå løngruppe 2, og målet er, at 20% af stillingerne bliver løngruppe 3. Alle medlemmers løn skal minimum matche sammenlignelige gruppers.
 2. ARBEJDSMILJØ – Liste C arbejder for faglig og menneskelig trivsel. Alle ledelseslag skal forpligtes på en plan for konfliktløsning og sikring af en sund kultur på arbejdspladsen. Velfungerende og tidssvarende tjenesteboliger med plads til privat- og arbejdsliv. Alle præster skal have selvstændigt arbejdskontor. Reel mulighed for balance mellem privat- og arbejdsliv i alle arbejdslivets faser. Embeder skal være bæredygtige og attraktive.
 3. UDDANNELSE – En teologisk kandidatgrad skal være den primære vej til embedet, og nye veje skal kvalitetssikres og være midlertidige. Der skal være ret og plads til efteruddannelse. Vi skal værne om studieorloven, som ikke skal betales af lønmidler
 4. LEDELSE – Foreningens medlemmer har vigtige ledelsesroller, som skal have gode rammer. Liste C arbejder for anerkendende og dialogbaseret ledelse med klare beslutningsprocesser og gennemskuelig struktur. Præstens ledelsesrum skal anerkendes og formaliseres yderligere.
 5. FAGLIGHED – Præster er højt kvalificerede vidensmedarbejdere.
  Præsten påtager sig ansvar og er »dén, der er den«, når det brænder på. Derfor skal der være præster nok. Præsteembedets centrale funktion og betydning i kirke og samfund skal fortsat synliggøres.
 6. FRIHED – Præsters forkyndelsesfrihed og frihed til forskellighed inden for folkekirkens rammer skal fastholdes. Friheden omfatter også tilrettelæggelse af arbejdet, valg af efteruddannelse og teologisk interesseområde.
 7. KOLLEGIALITET – Vi er forpligtede på hinanden som kollegaer og skal se hinanden som en ressource. Liste C fortsætter fokus på »Den gode kollega«.
 8. FUNKTION – Liste C vil styrke indsatsen for funktionspræsterne med fokus på deres særlige arbejdsbetingelser, herunder behov for regulativer, relevant efteruddannelse og rimelige kvoter.
 9. FÆLLESSKAB – Vi har kun ét embede. Præsteforeningen er som fag- og standsforening et værdifuldt fagligt fællesskab af tjenestemands-og overenskomstansatte på land og i by, i valgmenigheder, i DSUK, af provster, biskopper, studerende, organisationsansatte og emeriti. Liste C vil sikre samarbejde med Akademikerne (AC). Vi arbejder for et godt forhandlingsklima med såvel vore samarbejdspartnere som modparter, da vi derved står stærkest.
 10. RESULTATER – Liste C er den brede folkekirkelige liste, som har søgt og opnået indflydelse i vigtige beslutninger. Vi har arbejdet for en professionalisering af Præsteforeningen samt udbygget samarbejdet med væsentlige aktører. Vi vil styrke varetagelsen af medlemmernes interesser på folketingspolitisk niveau. Vi har opnået mange resultater, men der er stadig meget at kæmpe for og derfor forsat brug for en stærk Liste C.
Kandidater

Pernille Vigsø Bagge, Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted, Viborg Stift.
Jørgen Degn Bjerrum, Rødovre-Hvidovre, Helsingør Stift.
Sofie Frost Bondorf, Vor Frue-Vindinge, Roskilde Stift.
Karin Elisabeth Christiansen, Sthens, Helsingør stift.
Annette Vinter Hedensted, Regionshospitalet Herning og Snejbjerg-Studsgaard-Haunstrup, Viborg Stift.
Anita Bjertrup Hennildd, Bolbro-Hans Tausen, Fyens Stift.
Signe Kølbæk Høg, Mårslet, Aarhus Stift.
Caris Elkjær Trads Johansen, Støvring-Sørup-Gravlev, Aalborg Stift.
Lars Karmark Obel, Aldersro-Lundehus, Københavns Stift.
Martin Bendixen Rønkilde, Sct. Nicolai, Haderslev Stift.
Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet.
Ole Bjerglund Thomsen, Haslev-Freerslev, Roskilde Stift.

Stillere

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen, Asmild-Tapdrup.
Daglig leder, teologisk medarbejder Anne Bro Assenholt, Randers-Favrskov og Hobro-Mariager.
Natkirkepræst Signe Malene Berg, Vor Frue.
Hospitals-hospicepræst Kirsten Dalager Buur, Langenæs.
Provst Jørgen Christensen, Frederiksborg Slotskirke.
Sognepræst Sarah Bach la Cour, Hyltebjerg.
Provst Lisbeth Damgren, Tilsted.
Sognepræst, uddannelseskonsulent Iben Munksgaard Davids, Brændkjær.
Studierektor Mads Davidsen, FUV.
Sognepræst, ledende beredskabspræst Charlotte Thea Gade, Treenighedskirken.
Sognepræst Laila Groes, Hans Tausens.
Sognepræst Karsten Høgild, Åby.
Sognepræst Jens Christian Bach Iversen, Dalby.
Sognepræst Anna Jensen, Thomas Kingo.
Sognepræst Birgitte Refshauge Kjær, Egeris-Estvad-Rønbjerg.
DSUK-præst Simon Kangas Larsen, Toronto.
Professor og hjælpepræst Peter Lodberg, Aarhus Universitet.
Sognepræst Lisbeth Munk Madsen, Risbjerg.
Rektor Hans Vium Mikkelsen, FUV.
Sognepræst Arne Mårup, Hjerting.
Generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen, Kirkefondet.
Sognepræst Anna Margrethe Dith Dige Saxild, Aarestrup-Haverslev.
Studenterpræst Christen Staghøj Sinding, Budolfi.
Sognepræst Jacob Støvring, Halskov.
Sognepræst Mette Marie Trankjær, Horbelev-Falkerslev.

Liste G

Valgudtalelse

Liste G

x
En stærk præsteforening
 • Liste G ønsker at arbejde for en stærk præsteforening, der står sammen i den fagpolitiske kamp i respekt for forskellige embeds- og kirkesyn.
 • Liste G vil arbejde for bedre rammer i præstearbejdet, både når det gælder løn, normering, arbejdsmiljø, præsteboliger og kontorforhold.
 • Liste G vil arbejde for, at foreningen også støtter medlemmer ansat i kirkelige organisationer og valg- og frimenigheder. Bl.a. ved at arbejde for, at pensionsvilkår og anciennitet anerkendes ved overgang fra organisationsansættelse til tjenestemandsansættelse.
 • Liste G vil fastholde, at præsteløftet er grundlag og grænse for præstens forpligtelser og frihed i tjenesten.
x
Liste G vil arbejde for forbedringer i løn- og arbejdsvilkår for alle præster. Vi vil særligt arbejde for at:
 • præstestillinger fordeles og normeres rimeligt, så præster ikke overbelastes.
 • antallet af tjenestemandsstillinger bør øges i respekt for de mange nye opgaver, præsten i dag varetager.
 • livsfasepolitikken prioriteres ressourcemæssigt. Præsteembedet bør tilpasses et moderne arbejds- og familieliv, hvor det forudsættes, at begge ægtefæller er i fuldtidsarbejde uden for hjemmet.
 • individuelle funktions- og kvalifikationstillæg tildeles efter fælles objektive kriterier.
 • præster kommer op på et lønniveau svarende til stillinger i staten. Herunder at basislønnen hæves, og at oprykning til LG 2 bliver en del af lønudviklingsforløbet efter senest 15 år.
 • det gode, stabile præstearbejde også honoreres lønmæssigt med løntillæg.
 • rådighedsordningen skal svare til andre offentligt ansattes ordning, så den højst kan omfatte 20 timers ekstraarbejde pr. kvartal. Rådighedsarbejde herudover skal godtgøres.
 • alle tillæg, inklusive rådighedstillæg, oppebærer et pensionsbidrag på 17%.
 • personlige tillæg automatisk følger med ved stillingsskifte.
 • studieorlov skal finansieres uden om præsternes lønsum, og uden tab af pensionsanciennitet.
 • sikre, at emeriti altid aflønnes overenskomstmæssigt, uafhængigt af den pension, de oppebærer.
x
På arbejdsmiljøområdet vil vi arbejde for at:
 • styrke det kollegiale fællesskab, trivslen og det gode arbejdsmiljø.
 • initiativerne til indslusning af yngre præster fastholdes og udbygges.
 • at Præsteforeningen bliver en respekteret medspiller i udviklingen og implementeringen af nye IT-løsninger, så de bliver mere brugervenlige og effektive.
 • der stilles ordentlige og tidssvarende kontorfaciliteter til rådighed for alle præster uanset stillingskategori.
 • FUV’s høje efteruddannelsesniveau bevares, og at der samtidig sikres mulighed for relevant efteruddannelse i andet regi, betalt af arbejdsgiver.
x
Angående tjenesteboliger vil Liste G arbejde for at:
 • der findes tjenesteboliger i ethvert pastorat, og at der er en god balance mellem embeder med tjenestebolig og embeder uden.
 • i tjenesteboliger skal der naturligvis være et veludstyret, tidssvarende kontor.
Kandidater

Torben Ebbesen, Ullerød, Helsingør Stift.
Simon Nørgaard Skaugen, Hover, Haderslev Stift.
Helga Døssing Bendfeldt, Øster Snede-Sindbjerg, Haderslev Stift.
Peter Kofoed Bæk, Karlslunde Strandsogn, Roskilde Stift.
Heine Holmgaard, Bedsted, Ribe Stift.
Bjarne Hougaard, Hirtshals, Aalborg Stift.
Peter Østergaard Jacobsen, Sankt Hans, Fyens Stift.
Anne Mie Arndt Skak Johanson, Tyrstrup-Hjerndrup, Haderslev Stift.
Jens Kaltoft, Herlev, Helsingør Stift.
Peter Krabbe-Larsen, Struer, Viborg Stift.
Henrik Arendt Laursen, Vigerslev, Københavns Stift.
Anders Møberg, Christians, Aarhus Stift.

Stillere

Sognepræst Esper Silkjær, Glostrup.
Sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen, Varde.
Sognepræst Gert Frost Nicolajsen, Vorgod-Fjelstervang.
Sognepræst Jesper Bacher, Hillested-Skørringe-Tirsted-Vejleby.
Sognepræst Erik Lippert Bjørn, Grønbæk.
Sognepræst Knud Erik Braüner, Hundige-Kildebrønde.
Sognepræst Jens Ole Carl Christensen, Fredens-Nazaret.
Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre- Engbjerg.
Sognepræst Kasper Michael Høyer, Landet-Ryde-Vesterborg.
Sognepræst Tove Bjørn Jensen, Nørremark.
Sognepræst Ole Cæsar Jensen, Hillerød.
Sognepræst Elon Jepsen, Vor Frelsers.
Sognepræst Uffe Kronborg, Ansgars.
Sognepræst Samuel Leth-Larsen, Kvanløse-Nørre Jernløse.
Sognepræst Flemming Mose Lauridsen, Knudsker.
Valgmenighedspræst Daniel Lind, Aarhus Bykirke.
Sognepræst Jens Bacher Mogensen, Middelfart.
Sognepræst Ole Bacher Mogensen, Græsted.
Sognepræst Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg-Studstrup-Havnstrup.
Provst Søren Nolsøe, Rønnevang.
Sognepræst Jakob Daniel Lund Olesen, Ryslinge.
Sognepræst Heinrich Wichmann Pedersen, Nørup-Randbøl.
Sognepræst Per Rasmussen, Silkeborg.
Sognepræst Robert Landeværn Ryholt, Havnbjerg.
Sognepræst Henning Nedergaard Smidt, Ketterup-Gøtterup-Kollerup-Fjerritslev.

Liste H

Valgudtalelse

Liste H

For frihed og lighed i embedet

x
Med rødder i det grundtvigske kirke- og frihedssyn vil liste H arbejde for at værne om den teologiske frihed, og for at folkekirken skal være en rammeordning, der har sit afsæt i det lokale arbejde, som vokser nedefra i samvirket mellem præst og menighed.

Liste H vil forsvare og bevare tjenestemandsansættelsen som normalvilkåret for sognepræstestillinger. OA-ansatte præster skal sikres videreuddannelse, lønudvikling og karrieremuligheder, der modsvarer tjenestemandsansattes.

Når kaldet er uklart, bliver embedet usikkert, derfor må vi undgå en koncerntænkning i folkekirken, der presser det bæredygtige embede.

x
Arbejdsmiljøet skal tages alvorligt af arbejdsgiver
 • Ethvert embede skal være bæredygtigt.
 • Styr på, hvordan rådighedsordningen benyttes og defineres.
 • Fokus på folkekirkens magtstrukturer.
 • Bedre vejledninger til menighedsråd om præstens arbejde og vilkår.
 • Respekt om præstens kerneopgaver og frihed i arbejdstilrettelæggelsen.
x
Løn svarende til andre akademikergrupper i staten

Det skal være gennemskueligt, hvad der giver hvilke tillæg og kan bringe præsten i højere løngrupper. Lønudviklingen skal være ens for land og by og afspejle både synligt og usynligt arbejde. Liste H er skeptisk over for en lønudvikling, der i for høj grad følger særopgaver. Løn og tillæg skal ikke være et ledelsesredskab, der styrer præstens faglighed og engagement. Der skal arbejdes for hurtigere oprykning til løngruppe 2; og vi skal sikre, at vi ikke får et lønefterslæb i forhold til andre akademikere.

x
Tjenestebolig – tidssvarende og energioptimeret

Liste H er principielt tilhænger af tjenesteboligen, men er kritisk overfor dårlig forvaltning. Det gejstlige tilsyn skal tage ansvar for boligforhold og sørge for:

 • kontor i tjenesteboligerne til de fortrolige samtaler og forberedelse skal være en selvfølge, ligesom der skal være tjenstlige lokaler for præster uden tjenestebolig, herunder vikarer.
 • tidssvarende og bæredygtige boliger, f.eks. forberedt til ladestander.
 • at iværksætte anbefalinger fra energimærkning og sikre rimelige forbrugsafgifter.
 • regelmæssig screening for skimmelsvamp og radon.
x
Uddannelse er den faglige garanti

I liste H mener, vi at den teologiske kandidatuddannelse er hovedvejen til præsteembedet

 • Sikre, at den supplerende teologiske uddannelse §1A (for andre akademiske kandidater) forbliver en midlertidig ordning, mens vi har præstemangel.
 • FUV står som hovedgarant for en pastoral efteruddannelse af høj kvalitet. Relevant efteruddannelse andetsteds, som FUV ikke tilbyder, skal der ydes økonomisk støtte til.
 • Præster har ret til betalt 3 måneders studieorlov efter eget emnevalg i løbet af et arbejdsliv.
 • Fastholde en god kontakt til teologistuderende, så flere får lyst til at blive præster.

Præster har stor troværdighed; bundet i faglighed og engagement. For at folkekirken i sogne, på institutioner, på gadeplan og i mere uformelle sammenhænge fortsat kan tilbyde kvalitet, må der skabes ordentlige og gode arbejdsvilkår i et stærkt kollegialt netværk. Arbejdsgiver skal aktivt skabe rammer om et helt præsteliv i alle dets livsfaser.

Kandidater

Anders Skaanning Andersen, Seden-Åsum, Fyens Stift.
Anne Katrine Bjørn Andersen, Ordrup, Helsingør Stift.
Mette Kathrine Grosbøll Brok, Sions, Københavns Stift.
Ane Bisgaard LaBranche, Roskilde Dom, Roskilde Stift.
Lene Crone Nielsen, SDU Odense, Fyens Stift.
Kristina Nilsson, Nørre Bjert, Haderslev Stift.
Caroline Kollenberg Thisted, Værløse-Hareskov, Helsingør Stift.
Iben Johanne Thomsen, Gl. Rye, Aarhus Stift.
Thue Gøtterup Petersen, Dyssegård, Helsingør Stift.

Stillere

Sognepræst Anders Finn Aastrup, Hjallese.
Domprovst Jacob Køhn Andersen, Budolfi.
Sognepræst Solvej Paabøl Andersen, Billund-Grene.
Uddannelsesleder, lektor Ulla Morre Bidstrup, FUV.
Sognepræst Vibeke Bidstrup, Grundtvig.
Sognepræst Andreas Bojsen-Møller, Kristrup.
Sognepræst Leise Christensen, Skt. Johannes.
Sognepræst Jørgen Demant, Kgs. Lyngby.
Sognepræst Hanne Puk Hamann Dahl, Budolfi.
Sognepræst Lotte Nielsen Forchhammer, Nathanael.
Sognepræst Adam Garff, Gentofte.
Sognepræst Jørgen Gleerup, Thorsager-Bregnet.
Sognepræst Niels Vincens Grunnet, Nærum.
Domprovst Eva Tøjner Götke, Sct. Olai.
Sognepræst Else Hviid, Kastels.
Sognepræst Laura Lundager Jensen, Osted.
Sognepræst Mette Hvid-Olsen, Varde.
Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen, Rigshospitalet.
Provst Margrethe Dahlerup Koch, Ringkøbing.
Sognepræst Hans Ole Krebs Lange, Ny Sogn-Gammel Sogn.
Sognepræst Mia Lund Rao, Brønshøj.
Sognepræst Gudmund Rask Pedersen, Vær-Nebel.
Provst Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa.
Sognepræst Iben Tolstrup, Lemvig.
Biskop Elof Westergaard, Ribe.

Liste T

Valgudtalelse

Liste T

x
Man vil i år finde Den Tværkirkelige Liste blandt dem, der stiller op til Præsteforeningens hovedbestyrelse. Vi ønsker ikke at drive fagpolitik med udgangspunkt i teologiske ståsteder. De teologiske diskussioner er vigtige, men vi mener ikke, at Præsteforeningens hovedbestyrelse er et oplagt sted at lade teologiske modsætninger udfolde sig. I stedet ønsker vi følgende:

x
Ensartet og gennemskuelig lønpolitik

Der er i stifterne meget stor forskel på, hvilke kvalifikationer og funktioner der udløser tillæg. Den nye fælleslønpolitik for stifterne er et stort skridt på vejen, der kan være med til at sørge for ens vilkår over hele landet.

Vi mener dog ikke, at den udmeldte ansvarsfordeling, hvor det i sidste ende er stifterne, der afgør, om bestemte kvalifikationer og funktioner faktisk udløser et tillæg, er en heldig løsning. Vi ønsker, at der over en årrække udarbejdes en konkret og gensidigt forpligtende liste for arbejdsgiver og arbejdstager, der definerer, hvordan og i hvilket omfang præster kan kvalificere sig til løntillæg.

x
Administrativ klarhed

Regler i forbindelse med tjenesteboliger og arbejdsmæssige forhold skal være nemt tilgængelige, og Præsteforeningen skal være proaktiv i forhold til at sørge for, at gældende lovgivning bliver overholdt. Vi giver som eksempel, at det i en længere periode har været uklart, om og i hvilket omfang præster skulle beskattes af værdien af tjenestetelefon.

x
Ligeværdighed

Vi vil arbejde for ligeværdighed for alle præster, hvad enten man er i by eller på land. Vi ønsker:

Ensartethed på landsplan, så alle får sammenhæng mellem præsteliv og privatliv i respekt for det enkelte embede. Meget har ændret sig i årenes løb, og derfor finder vi det vigtigt, at der skabes fuldstændig klarhed over, hvilke arbejdsopgaver det kan forventes, at præsten tager sig af.

Dette sidste punkt er nært forbundet med præsters arbejdsmiljø. Vi ønsker derfor klare linjer omkring dækning af vakancer, og vi ønsker i endnu højere grad at klæde ledelse og præster på til at styrke psykisk og fysisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Præsteforeningens blad skal overgå til at være en elektronisk publikation, eftersom vi hvert år bruger et meget stort beløb på trykning og omdeling af bladet. Medlemmernes penge kan med fordel bruges mere konstruktivt; evt. kan der ske en kontingentreduktion.

Endelig ønsker vi, at lønpuljen og vikarpuljen adskilles. Erfaringen viser, at vikarpuljen ofte overskrides og belaster præsternes lønpulje. For at undgå dette ønsker vi, at vikarpuljen bliver en separat og selvstændig budgetmæssig post, der ikke per automatik henter overskridelser på budgettet fra lønmidlerne.

Kandidater

Robert Bonde Nielsen Hansen, Rise, Haderslev Stift.
Søren Wogensen, Tinglev, Haderslev Stift.
Theresia Treschow-Kühl, Felsted, Haderslev Stift.
Henriette Gosvig Nielsen, Serup-Lemming, Aarhus Stift.
Tom Ahlmann, Kliplev, Haderslev Stift.
Rebekka Maria Brandt Kristensen, Søllested-Skovlænge-Gurreby, Lolland-Falsters Stift.

Stillere

DSUK-præst Ulrich Vogel, Egernførde og Holtenå.
Sognepræst (oa) Anne Kobberø, Torsted.
Sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg.
Sognepræst Andreas Norbjerg,
Gierslev-Ørslev-Solbjerg.
Sognepræst Kathrine Leonhard Graversen Gents, Norddjurs Midt.
Sognepræst (oa) Linnéa Lund, Tikøb-Gurre.
Sognepræst Kristian Gram Schjoldager, Saltum-Alstrup.
Sognepræst Søren Lydeking Pedersen, Agerbæk-Vester Starup.
Sognepræst Trine Lydeking Pedersen, Ansager-Skovlund.
Sognepræst Morten Brosbøl Vibert, Rise.