Præsteenkefonden kan søges

Præsteenkefonden kan søges

Fonden kan søges i perioden fra den 26. april 2024 til den 21. maj 2024, kl. 12.00.

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller. Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels eller ejerboliger.

Vejledning til legatansøgning kan findes her.

Ansøg her.

Meddelelse om udlodning vil ske medio juni 2024.

Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest tirsdag den 21. maj 2024 kl. 12.00.


Kategorier:
Præsteforeningen