Åbning af kirkerne i Påsken

Per Bucholdt Andreasen

Åbning af kirkerne i Påsken

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til Kirkeminister Joy Mogensens udmelding om, at hun overvejer, at kirkerne skal være åbne i påske,

 

Kirkeminister Joy Mogensen har meldt ud, at regeringen overvejer muligheden for at åbne landets kirker til påske.
Præsteforeningen er som mange andre overrasket over udmeldingen, der har vakt stor bekymring hos en hel del præster og menigheder. Bekymringen går blandet andet på, hvordan det overhovedet vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at afholde gudstjenester i påsken, hvor især mange ældre normalt plejer at deltage.

Præsteforeningen deler den bekymring.
Det virker modsatrettet, at folkekirken får lempet begrænsningerne efter statsministerens opfordring til at holde fast og holde ud indtil efter påske. I en tid, hvor mange må lide afsavn og give afkald kan det virke mindre solidarisk med befolkningen, at folkekirken ikke giver afkald på påskefejringen i traditionel form, og dermed risikerer at kunne medvirke til den smittespredning, som vi alle prøver at undgå af hensyn til vores svage og udsatte medmennesker.

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen udtaler i den anledning, at Præsteforeningen hele tiden har opfordret til, at folkekirken skal undgå at medvirke til smittespredning, og at man skal følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger også på det kirkelige område.

Derfor bliver det afgørende, at det er sundhedsmyndighederne, der sættes rammerne for, hvordan kirkerne kan åbnes, hvis der fra regeringen er et ønske om, at det kan ske. Vores bekymring går på, at det kan være meget vanskeligt at håndtere den sundhedsmæssige udfordring i mange kirker, og kirkens personale kommer til at stå med et meget stort ansvar for, at det kan lade sig gøre. For Præsteforeningen er det derfor afgørende, at det er sundhedsmyndigheder, der udarbejder klare retningslinjer, og ikke overlader det til folkekirken selv at håndtere åbning af kirker, hvis regeringen vil åbne for kirkerne i påsken.

Præsteforeningen er også bekendt med, at nogle præster og menigheder gerne ser kirkerne åbnet, så påsken kan blive fejret, men påsken bliver ikke aflyst, fordi kirkebygningen er lukket. Rigtig mange præster har været optaget at af formidle og forberede digitale andagter og videosekvenser om og op til påske og har også forberedt sig på den forkyndelsesform, når kirkerne er lukkede i påsken. Radio og tv formidler også gudstjenester. Vi skal huske på, at kirken ikke bare er en bygning i denne tid, men er en levende form, der også når ud til mennesker af andre medier, nu hvor vi skal stå sammen, men være hver for sig. Det afgørende er, at Kristus også denne påske er, hvor ordet lyder, og det kan det også gøre uden for kirkerummet, som vi så kan se frem til at samles i, når vi er kommet godt og sikkert gennem Corona-krisen, slutter Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen


Kategorier:
Løn og ansættelse