Ikke-kategoriseret

Lån & Spar sætter renten ned på BoligPrioitetslån. Tidligere lå renten på BoligPrioritetslån, som er Lån & Spars banklån til ejerboliger, i et spænd på 7,10-9,10 %. Men nu sænkes renten, så den fremover ligger på 6,60-8,60 %. Det skal naturligvis også komme de eksisterende MedlemsKunder til...

Hovedbestyrelsesmedlem Simon Nørgaard Skaugen har efter mange overvejelser besluttet at trække sig fra hovedbestyrelsen. Det skyldes personlige forhold. Simon blev valgt ind i hovedbestyrelsen på liste G. Han har siddet i hovedbestyrelsen fra januar 2022. Stor tak til Simon for engagement og arbejde. I stedet kommer tillidsrepræsentant Bjarne Hougaard...

Hovedbestyrelsesmedlem Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen har været i Bonn til Rheinischer Pfarrvereins årsmøde. Han var inviteret til at holde oplæg om brobygning mellem studie og præstegerning/Præsteforeningen, betydningen af som fagforening at have studentermedlemmer og studenterambassadører. Kristoffer fortalte også om, hvordan vi i Danmark arbejder med at...

Præsteforeningen har i samarbejde med en repræsentant for biskopperne, provsterne samt en arbejdsmiljørepræsentant udarbejdet et samtaleværktøj der kan sætte gang i en dialog om kultur og holdninger på en måde, der giver plads til den professionelle uenighed. Du kan downloade det fulde dilemmakatalog her, guiden til kataloget her,...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller...

Som følge af nye regler er retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret pr. 2. juli 2021. Retningslinjerne er opdateret med følgende: Det indendørs forsamlingsforbud er pr. 1. juli 2021 hævet fra 100 til 250 personer. Det udendørs arealkrav for sommerlejrer er...

Nye retningslinjer fra Kirkeministeriet. De væsentligste ændringer er: Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021. Det lille indendørs forsamlingsforbud er hævet til 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021. Det udendørs forsamlingsforbud er...

På baggrund af regeringens aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 har Kirkeministeriet udarbejdet nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne er opdateret med følgende: Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs. Ophævelse af den øvre grænse på 2.000...

Kirkeministeriet har opdateret retningslinjer. Opdatering omhandler muligheden for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 25 personer indendørs og 75 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader. Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned,...

Kirkeministeriet har den 6. maj 2021 indkaldt medlemmerne af Pensionskassen af 1950 til et virtuelt møde med henblik på omdannelse og nedlæggelse af Pensionskassen. Læs her Præsteforeningens skrivelse til Kirkeministeriet i den anledning....

I skrivende stund er både Akademiker-fondspuljen og HK Stat-fondspuljen midlertidigt tømt for midler, men den 1. juni kl. 10 åbner puljerne igen. Læs mere her...

Der er denne gang foretaget en række ændringer, herunder: • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs, herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v. • Lempelse af arealkrav fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person ved siddende arrangementer...

På baggrund af de senest opdateringer vedr. forsamlingsforbud, bl.a. i forbindelse med aktiviteter på plejehjem, har Kirkeministeriet udarbejdet nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Du kan se de opdaterede retningslinjer her...

Gratis webinarer fra PFA ’Sådan overlever du hjemmeskoling som forælder’ og ’Mental trivsel på hjemmearbejdspladsen’ samt rabataftale hos MentorDanmark Vi ved, at tidens restriktioner påvirker vores mentale trivsel, og det kan være svært at jonglere imellem hjemmearbejde og hjemmeskole. PFA har derfor allieret sig med eksperter...

Retningslinjerne blev yderligere skærpet tidligere i dag på baggrund af nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De seneste retningslinjerne kan læses her. Kirkeministeren har sent lillejuleaften drøftet de seneste retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund med biskopperne og folkekirkens corona-taskforce. På mødet var biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og...

Da den tidligere formand for Provsteforeningen, provst Peter Birch, Gentofte provsti, er blevet valgt til biskop over Helsingør Stift, har Provsteforenings bestyrelsen på sit møde d.22. november 2020 har valgt Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens provsti, som ny formand.   Derudover er konstitueringen således: Provst Jørgen Christensen, Hillerød, næstformand Provst...

Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen i deres bemærkninger til ministeriets retningslinjer har ønsket, at: Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst muligt omfang og samtidig sikre...