Præsteforeningen

Der er mange skriverier og udmeldinger om tidsregistrering og Præsteforeningens rolle. Lad os derfor slå fast: Ja Præsteforeningen har været i dialog om tidsregistreringen med Kirkeministeriet. Vores udgangspunkt har været, at der ikke skal være tidsregistrering. Men det løb er kørt. Tidsregistrering bliver som bekendt obligatorisk på...

Præsteforeningen holder lukket grundlovsdag den 5. juni 2024....

Præsteforeningens nye jobportal er kommet godt fra start. Siden jobportalen blev søsat den 9. april 2024, har der allerede været knapt 6000 visninger af de forskellige stillingsopslag. Flere har oprettet en jobagent, så de får notifikation om opslag, der er relevante for dem. Skal der slås et embede...

Præsteforeningen og Danske Sømands- og Udlandskirker har fornyet overenskomsten for danske præster ansat i Sydslesvig og udlandet. Der er tale om en 2-årig overenskomst med en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. Der er aftalt lønstigninger på 5,94 pct. pr 1. april 2024. Der er indgået aftale om...

Her kan du se Præsteforeningens undersøgelse af stifternes tilbud om supervision. Læs mere om stifternes supervision her....

Kære medlemmer, Tirsdag den 14. og onsdag den 15. maj 2024 afholdes medlemsmøder i flere stifter. Sekretariatets svartider kan derfor være lidt længere. Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt....

Præsteforeningen holder lukket 1. maj....

Fonden kan søges i perioden fra den 26. april 2024 til den 21. maj 2024, kl. 12.00. Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under...

150.000 akademikere siger et stort ja til nye offentlige overenskomster 97,9% af de afgivne stemmer, og samtlige 26 medlemsorganisationer i Akademikerne, har stemt ja til overenskomstaftalen OK24. Samtidig er stemmeprocenten vokset med 27% sammenlignet med foregående afstemning. Dermed kan 150.000 offentligt ansatte akademikere i staten,...

Kirke.dk skriver om Præsteforeningens medlemstilbud ”peer-to-peer samtaleforløb”. I 2022 kunne Præsteforeningen og Lægeforeningen udbyde tilbuddet som et 1-årigt pilotprojekt til deres medlemmer, skriver Kirke.dk og fortsætter: Projektet blev en succes med 20 dannede par, hvoraf enkelte valgte at fortsætte deres samtaleforløb udover den etårige ramme. Og det...

Velkommen til Michala Thousig. Præsteforeningens sekretariat har fra 2. april 2024 fået en ny konsulent. Michala Thousig er cand.soc.jur. og kommer fra en stilling i Politiforbundet. Hun har derfor et godt kendskab til tjenestemandslovgivningen og tjenestemandspension, ligesom hun har solid erfaring med sagsbehandling, vejledning og rådgivning...

Sekretariatet holder lukket den 25., 26. og 27. marts. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende ansættelsesretlige forhold. I akutte tilfælde de tre nævnte dage kan direktør Lars Qvistgaard kontaktes i tidsrummet kl. 10-14 på tlf. 21 47 26 86. Sekretariatet...

Så er endnu en af Præsteforeningens dygtige tillidsrepræsentanter blevet provst. Denne gang er det sognepræst i Kregme-Ølsted Pastorat i Helsingør Stift Dennis Jelstrup, som fremover kan kalde sig provst i Falster Provsti. Dennis er tillidsrepræsentant og lønforhandler i Helsingør Stift. Her ses han til repræsentantskabsmøde i Præsteforeningen. Stort tillykke...

Den overenskomst, der efter mange timers forhandling tidligere i dag landede på statens område, har markante resultater for folkekirken. Overenskomsten sikrer en økonomisk ramme, der vil holde reallønnen for de statsligt ansatte og med historisk store lønstigninger på 5,89 pct. allerede i 2024. Det er meget...

Har du fået god hjælp og vejledning, når du har kontaktet foreningen? Har du fået hurtigt og kvalificeret svar? Det vil vi gerne høre mere om. Præsteforeningen har derfor sendt en medlemsundersøgelse ud til alle medlemmer mandag den 5. februar 2024. Fortæl os, hvad du tænker om...

SEKRETARIATET HOLDER LUKKET MANDAG DEN 5. OG TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR OG IGEN MANDAG DEN 12. OG TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR Søndag den 11. februar 2024 flytter Præsteforeningen til Rosenvængets Allé 16 på Østerbro. Vi holder derfor lukket mandag den 5. februar og tirsdag den 6. februar...

Den fysiske levering af Præsteforeningens Blad vil det næste stykke tid først ske om lørdagen. Der er desværre nogle tekniske omstændigheder, som vi arbejder på at få løst hurtigst muligt. Vi beklager. HUSK du kan altid tilmelde dig at modtage bladet elektronisk i stedet ved at skrive til...

Lån & Spar udbyder et gratis online webinar omkring investering for nybegyndere torsdag den 18. januar 2024 kl. 16.30 til 17.30. Tilmeldingsfrist er torsdag den 18. januar 2024 kl. 12 Læs mere om webinaret og tilmelding her  ...

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende ansættelsesretlige forhold. Har du akut behov for at kontakte sekretariatet, kan du den 27., 28. og 29. december 2023 ringe på mobil 21 47 26 86...

Præsteforeningen sendte en studielivsundersøgelse ud til foreningens studentermedlemmer. Vi satte samtidig to gavekort på højkant og trak lod mellem besvarelserne i henholdsvis København og Aarhus. I Aarhus blev det Thomas Thiim Christensen, som blev den heldige vinder. Her overrækker studenterambassadør Adrian Kvist ham gavekortet. Tak for alle besvarelser...

Præsteforeningen har udskrevet en essay-konkurrence om folkekirkens relevans i dag. Der er kommet hele 36 bidrag. Fredag den 1. december 2023 mødtes dommerpanelet hos sognepræst Tine Illum i Sdr. Bjert. Med på den lille skærm er: Provst Betty Ahrenfeldt fra Skive Biskop Elof Westergaard Redaktør Jakob Brønnum Præsteforeningens...

Brænder du for et meningsfuldt arbejde, der har betydning for store dele af det danske samfund, så skal du søge stillingen som konsulent hos os. Præsteforeningens medlemmer er præster og teologer, som er dybt engageret i deres arbejde og i deres virke gør en forskel...

Præsteforeningen har gennem de sidste par år prioriteret foreningens synlighed på fakulteterne med henblik på hvervning af studentermedlemmer. Efter hvervekampagnen i september 2023 på København og Aarhus universiteter er antallet af studentermedlemmer steget fra 250 til lidt over 300. Noget af en udvikling i betragtning af,...

Lige nu kan to spændende teologiske bøger bestilles hos Præsteforeningen til kun 30 kr. pr. stk. (+ 52 kr. i porto pr. stk.): Arbejdet med konfirmander Kald, kunst og Karnov Bogen er resultat af en teologisk essaykonkurrence i Præsteforeningens Blad, hvor tre af bidragene har været trykt. 153 sider. – aspekter af...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller....

Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge og biskop Thomas Reinholdt skriver i Jyllands-Posten den 3. oktober dette fælles læserbrev om præstemangel Vi er en gruppe medarbejdere, der med jævne mellemrum iklæder os lange sorte kjoler med hvide tallerkenagtige kraver, og som kan en hel del mere end...

– få professionel rådgivning til at passe godt på dig selv Præsteforeningen har fået et nyt medlemstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du fx har smerter, føler dig stresset, eller du gerne vil leve sundere. Trivselslinjen er gratis, og du er helt...

Sekretariatet vil være åbent hele sommeren, men med kortere telefontid. Fra mandag den 3. juli 2023 til og med fredag den 11. august er den daglige telefontid fra kl. 10-14. Der vil være begrænset bemanding hen over sommeren. Mandag den 14. august vil telefontiden igen være fra kl....

Præsteforeningen lancerer som noget nyt en chatbot på hjemmesiden. Når du logger ind på hjemmesiden, vil du møde ”Berta Experta”, som vil tilbyde at svare på spørgsmål indenfor de emner, som er omtalt på hjemmesiden. ”Chatbotten er en alternativ til indgang til viden og information på...

Præster tjener mere end jurister fremgår det af den rapport Lønstrukturkomiteen har udsendt. "Det er gådefulde tal Lønstrukturkomitén fremlægger, når der drejer sig om præsteløn", siger Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge til rapporten. "Både hvad angår antallet af præster, mellemlederlønninger som tælles med, manglende blik for arbejdstiden...

Præsteforeningen har holdt 11 medlemsmøder i alle stifter plus Bornholm Møderne har været præget af gode og konstruktive faglige debatter om hovedbestyrelsens faglige arbejde. På programmet har også været grænseløst arbejde. Hovedbestyrelsen har fået mange inspirerende input til arbejdet med præsters arbejdstid. Læs her reportager fra to medlemsmøder....

(er udløbet, bliver slået op igen sent efterår) Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede...

Ole Bjerglund Thomsen har efter mange overvejelser besluttet at trække sig fra hovedbestyrelsen, da han i september 2022 blev provst. Tiden rækker derfor ikke til at være hovedbestyrelsesmedlem, provst, præst og have en familie. Sognepræst Martin Rønkilde fra Sct. Nicolaj i Kolding indtræder derfor i hovedbestyrelsen pr....

VIDSTE DU, AT »PRÆSTEN« ER TILGÆNGELIG FREDAG MORGEN PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE? Vil du være med til at støtte den grønne dagsorden og spare på papiret, så skriv til ddp@praesteforening.dk og afmeld den fysiske levering af bladet. I stedet kan du læse »Præsten« på din tablet, hvor og...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller...

DAO har overtaget leveringen i Bladkompagniet – det har givet større problemer at få leveret bladet til alle. Kontakt os endelig, hvis bladet udebliver. Bladet må uddeles til og med mandag – har du ikke fået bladet der, så skriv dit navn og adresse og hvilket blad...

Provsteforeningens årsmøde 2022 valgt ny bestyrelse. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger: Formand: Annette Bennedsgaard Næstformand: Esben Thusgård Sekretær: Søren Nolsøe Kasserer: Per Vibskov Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen Menigt medlem: Line Skovgaard Pedersen 1. Suppleant: Michael Krogstrup Nissen 2. Suppleant: Anne Sophie Olander Christensen Bestyrelsen blev efterfølgende fotograferet ved Salonen på Golf hotel...

Vil du gerne blive bedre til at komme til orde i medierne? Så har vi et medlemstilbud til dig: Et intensivt dagskursus på fem undervisningstimer med 12-15 deltagere. Kurset holdes onsdag den 12. oktober 2022 kl. 10-15 i Præsteforeningens lokaler i Linnésgade 25, 1361 København...

Til jer der er bliver 62 år i 2022, eller er ældre: Vær opmærksom på, at alle ansatte nu har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn.  Seniorbonussen udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Du kan vælge at konvertere seniorbonussen til eksempelvis to...

Tirsdag den 23. august 2022 indgik Præsteforeningen og Kirkeministeriet aftale om en fælles lønpolitik for folkekirkens provster. Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge glæder sig over, at det endelig er lykkedes at få aftalen i hus. ”Det har taget tid. Både den tidligere og den nuværende hovedbestyrelse...

Rentestigningen i Nationalbanken har medført, at Lån & Spar har valgt at foretage en række ændringer i rentesatserne. Lån & Spar var blandt de sidste, der indførte negative renter for privatkunder, og nu er de blandt de første, der fjerner dem igen. Det gør de med...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller...

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for råd og vejledning vedrørende ansættelsesretlige forhold. Har du akut behov for at kontakte sekretariatet, kan du ringe på mobil 40 75 19 97. Sekretariatet har lukket fra den 23. december...

Det skal oplyses, at der ikke er indgået aftaler om listeforbund i forbindelse med valg til Præsteforeningens hovedbestyrelse. Du kan læse mere om valg til hovedbestyrelsen, listerne, stillerne og hvem, der er opstillede i Præsten nr. 43 og nr. 44, som udkommer fredag den 5. november...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller...

Her kan du se de tre vindere af Præsteforeningens videokonkurrence. Bedømmelsesudvalget glæder sig over bidragene til konkurrencen og takker for dem alle. De indsendte bidrag vidner alle om stort engagement og meget hjerte i præsters måde at varetage deres embede på. Ikke mindst skinner det igennem,...

Tirsdag den 28. og onsdag den 29. september holder sekretariatet lukket grundet 125 års jubilæum og repræsentantskabsmøde...

På Provsteforeningens årsmøde 2022 blev der valgt ny bestyrelse. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger: Formand: Annette Bennedsgaard Næstformand: Esben Thusgård Sekretær: Søren Nolsøe Kasserer: Per Vibskov Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen Menigt medlem: Line Skovgaard Pedersen 1. Suppleant: Michael Krogstrup Nissen 2. Suppleant: Anne Sophie Olander Christensen Bestyrelsen blev efterfølgende fotograferet ved Salonen på Golf hotel...

Præsteforeningens hovedbestyrelse har fastsat datoen for ordinært nyvalg af hovedbestyrelsen til onsdag den 24. november 2021, kl. 12. Valget afvikles i overensstemmelse med foreningens vedtægter elektronisk. Medlemmer, der ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan stemme pr. brev. Den 10. september 2021 udsendes en orienteringsmail om valget...

Præsteforeningen overgår i juni måned til opkrævning af kontingent via FarPay. Dette vil i første omgang omfatte medlemmer, der er ansat som præster og provster i folkekirken, som aktuelt betaler kontingent via månedslønnen. Omlægningen sker for både forudlønnede (tjenestemænd) og bagudlønnede (overenskomstansatte). Du vil modtage en mail...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens redegørelse for foreningens rolle i folkekirkens håndtering af coronakrisen. Læs det her (PDF)      ...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller...

Præsteforeningens Kalender 2021 er udsendt sammen med blad 26-27/2020 Vær opmærksom på, at den altid udsendes i plastikomslag. Ønsker du som medlem af Præsteforeningen yderligere eksemplarer, kan kalenderen rekvireres i sekretariatet for 50 kr. pr. stk. incl. porto. Er du ikke medlem af Præsteforeningen koster kalenderen 92 kr....

Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har skrevet en fællesskrivelse. Folkekirken er ligesom resten af samfundet lige nu i en situation, hvor smittetrykket er stigende og med de forlydender, der er lige nu fra sundhedsmyndighedernes side, skal vi nok ikke regne med lempelser i de restriktioner, vi...

Sekretariatet vil være åbent hele sommeren, men med kortere telefontid....

Læs her Præsteforeningens undersøgelse af tjensteboligerne baseret på tillidsrepræsentanternes undersøgelser Præsentation af boligundersøgelsen 2020 (PDF) Status på tjenesteboligerne 2016-2019 (PDF)...

Danmark er ved at åbne op igen efter den største sundhedskrise i nyere tid. Nu står vi foran en økonomisk krise, som ingen kender omfanget af. Krisepakker, konkurser og restriktioner er fulgt i kølvandet på nedlukningen, og det er endnu for tidligt at få et...

Kirkerne må genåbne den 18. maj 2020. Mange præster efterlyser i den anledning retningslinjer. Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen sidder med til de sektorbaserede dialogmøder med folkekirkens øvrige parter og forstår godt utålmodigheden. "Det er vigtig, at retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken følger retningslinjerne...

Præsteforeningen har deltaget i den arbejdsproces, som Kirkeministeriet har indbudt til med henblik på sektordialogen i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken. Udover Præsteforeningen har de øvrige kirkelige faglige organisationer med repræsentanter for biskopperne, provsterne og andre kirkelige aktører...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til chefredaktør Erik Bjeragers leder i Kristeligt Dagblad lørdag den 24. april 2020 Meningsdannerne har travlt i denne tid med meninger om alt fra epidemiologi til teologi. KD’s spalter har i disse uger været fyldt med meninger om...

Folkekirken gør klogt i at interessere sig for at møde de teologistuderende. Læs her næstformand i Præsteforeningen  Niels Vincens Grunnets læserbrev i Kristeligt Dagblad tirsdag den 3. marts 2020, I lørdagens udgave af kristeligt Dagblad ironiserer sognepræst Marie Høgh over afholdelsen af mødet mellem repræsentanter for de...

En fremtid som præst? – Tag en ven med! Hvad vil det sige at arbejde som præst? Er det noget for mig? Få svar og mød oplægsholdere, som selv er præster. Præsteforeningen og Aarhus Stift inviterer studentermedlemmer til et hyggeligt aftenmøde med forskellige korte oplæg. Vi byder...

Vil du gerne blive bedre til at komme til orde i medierne? Så har vi et medlemstilbud til dig. I marts 2020 udbyder Præsteforeningen et mediekursus i samarbejde med Kåre Gade fra Kirke.dk. Læs invitationen til kurset her: Mediekursus 2020_A4_pdf   Tilmelding sendes på mail til ddp@praesteforening.dk snarest og...

Overvejer du at købe en elbil eller Plug-in Hybrid, kan du låne pengene på særlig gode betingelser i Lån & Spar. Som medlem af Præsteforeningen kan du låne penge på særlig gode betingelser i Lån & Spar til en klimavenlig bil. Køber du en elbil eller...

SSiF er en optaget som interesseforening under Præsteforeningen. SSiF varetager interesserne for supervisorer i folkekirken, primært uddannet fra FKUV. SSiF arbejder for at udbrede kendskabet til supervision som en frugtbar arbejdsmetode til professionel refleksion over arbejdsmæssige problemstillinger, udvikling af det gode præstearbejde samt forebyggelse af arbejdsrelateret...

Læs her hovedbestyrelsesmedlem og formand for Præsteforeningens lønudvalg Christen Staghøj Sindings svar på et indlæg i Kristeligt Dagblad tirsdag den 19. november 2019 om præsters løn og lønudvikling. Af studenterpræst Christen Staghøj Sinding Formand for Præsteforeningens lønudvalg Præsters løn og lønudvikling Tak til stud.theol. Johannes Bollmann, som i et...

Præsteforening holdt møder med tillidsrepræsentanterne 22.-24. oktober 2019 i Odense, Aarhus og København. På møderne drøftede man blandt andet løn og livsfasepolitik. Hør her hovedbestyrelsesmedlemmerne Christen Staghøj Sinding og Jens Christian Bach Iversen fortælle om de emner. Interview med Christen Staghøj Sinding [video width="848" height="480" mp4="https://praesteforening.dk/wp-content/uploads/lønforhandling_Christian_Sindig.mp4"][/video]   Interview med...

Hovedbestyrelsesmedlem Christen Staghøj Sinding blev interviewet om tjenesteboligen i et nyhedsindslag på TV2 Østjylland mandag den 14. oktober 2019. ...

Præsteforeningen er medejer af Lån & Spar.  Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet Danmarks højeste rente på lønkontoen. Lån og Spar åbner en ny afdeling i Køge. Bor du i Køge, kan du kigge forbi den nye afdeling lørdag...

Folkekirkens personalegrupper udtrykker bekymring over Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation...

Onsdag den 5. juni holder sekretariatet lukket  ...

Præsteforeningens Blad udkommer om fredagen, men må uddeles til og med mandag...

Læs her Præsteforeningens fagpolitiske perspektiver 2019, hvor vi sætter fokus på præst og ledelse....

Som det fremgik af blad nr. 51/52 uddeles bladet pr. 1. januar af en ny distributør, nemlig Bladkompagniet. De tilbyder en både billigere og bedre aftale end postvæsenet....

Præsteforeningen ser fortsat den teologiske kandidateksamen som hovedvejen til ansættelse som præst i folkekirken, men vi må også erkende, at præstemanglen kan udfordre den uddannelsesmæssige baggrund for folkekirkens præster...

I dag har Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne underskrevet en samarbejdsaftale. Med dannelsen af den nye hovedorganisation mellem LO og FTF per 1. januar 2019 har der været behov for at udforme en ny samarbejdsaftale med hovedorganisationen Akademikerne. Den er nu faldet på plads. Læs mere her  ...

Præsteforeningen har på vegne af et medlem rejst en sag om forskelsløn. Den pågældende præst, som er pensioneret, fik tilbudt en konstituering i et vikariat i nogle måneder. ...

På Præsteforeningens repræsentantskabsmøde den 18.-20. juni i Korsør vedtog repræsentantskabet ændringer til foreningens vedtægter....

Der er med forliget aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,1 % for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021. I alt forventes samlede generelle lønstigninger på 6,2 % i perioden.  En del af rammen vil blive udfyldt ved de lokale lønforhandlinger i overenskomstperioden....

Præsteforeningens nye hovedbestyrelse konstituerede sig mandag den 11. december 2017 med Per Bucholdt Andreasen liste C som formand, Niels Grunnet liste H som næstformand og Esper Silkjær liste G som hovedkasserer....

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen finder det uacceptabelt, at den danske model sættes ud af spil, når arbejdstiden for en stor gruppe statsansatte uden forhandling sættes op...

Unik mulighed for at få en lejlighed i Samrådets Boligselskab inden årsskiftet! Samrådets Boligselskab har købt en ejendom beliggende i Rødovre....

Kirkeminister Marianne Jelved og undervisningsminister Christine Antorini har i en fælles skrivelse af 19. maj 2015 til kommunalbestyrelserne, biskopperne, provster og præster præciseret, at det er muligt at tilrettelægge konfirmandforberedelse, så den både er i overensstemmelse med lovgivningen, og præst og skoleledelse er tilfredse med...

Præsteforeningen har i skrivelse af 4. marts 2015 til kirkeministeren påpeget, at FUV’s undersøgelse af skolereformen og konfirmationsforberedelsen dokumenterer, at konfirmationsforberedelsen mange steder flyttes til eftermiddagen - i nogle tilfælde endda udenfor skoletiden....

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har drøftet Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters (FUV) undersøgelse af skolereformen og konfirmandforberedelsen....

Folkeskoleloven kræver, at konfirmationsundervisningen lægges inden for normal skoletid. Men i følge Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, er det et krav, som skolerne ikke kan tage hensyn til....

I en kommentar til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters belysning af konfirmationsforberedelsens tidsmæssige placering efter skolereformens indførelse siger Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen: Undersøgelsen dokumenterer klart, at folkeskolereformen har ændret præsternes arbejdssituation....

Organistforeningen har sat fokus på ledelse i folkekirken i deres fagblad ”Organist.org”. I dette nummer bidrager Præsteforeningens formand til at belyse til erfaringerne med og muligheden for at vælge præsten som daglig leder ...