Kirkepolitik

I et svar til kirkeudvalget redegør kirkeminister Joy Mogensen for, hvorfor de retningslinjer, der gælder i folkeskolen ikke gælder i folkekirken. Hun skriver blandet andet i sit svar: Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at konfirmandundervisningen i folkekirken (eller lignende for så vidt angår andre trossamfund) bør følge...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har i sit høringssvar til Kirkeministeriet vedrørende lovforslag om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken understreget, at foreningen fortsat ser den teologiske kandidateksamen som hovedvejen til ansættelse som præst i folkekirken, men foreningen anerkender, at præstemanglen på nuværende tidspunkt er...

I år har både Københavns og Aarhus universiteter været nødt til at afvise ansøgere til teologi. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag den 28. juli 2020. Det betyder ifølge avisen, at alle optagne har teologi som første prioritet. Sidste år søgte 226 teologi som førsteprioritet, mens tallet i...

Efter drøftelser med Folketingets kirkeordførere er kirkeminister Joy Mogensen nu på vej med et lovforslag, der vil gøre det muligt for personer med andre kandidatuddannelser end den teologiske at søge præsteembede i folkekirken. Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse. Det kræver dog, at man gennemgår en...

Et rekordstort antal unge har valgt at søge ind på en videregående uddannelse. Teologi har den største relative stigning på 22 pct., hvilket svarer til 50 personer, oplyser Undervisnings- og forskningsministeriet. I år har i alt 276 søgt ind på teologi. Sidste år var det 226....

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale? Repræsentanter for folkekirken har i et samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter arbejdet med dette og andre spørgsmål gennem...

Københavns Byret har den 14. januar 2020 truffet afgørelse om, at musikkens betydning for natkirkearrangementerne er så væsentlige, at der i ophavsretslovens forstand ikke er tale gudstjenester. Kernen i sagen er forståelsen af ”gudstjeneste” i ophavsretslovens § 21. Bestemmelsen fritager nemlig kirker for at betale...

Landets menighedsråd skal have nye medlemmer i efteråret 2020. Som noget nyt skal nye medlemmer nu vælges på en valgforsamling. Læs mere om valgform, rekruttering af kandidater og vigtige datoer her.   Foto: Landsforeningen af Menighedsråd...

Kirkeminister Joy Mogensen overtager igen ledelsen af Kirkeministeriet Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse fredag den 20. december 2019: Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen har ytret ønske om med virkning fra den 1. januar 2020 igen at overtage ledelsen af de under Kulturministeriet og Kirkeministeriet hørende forretninger,...

Trinitatis og Vor Frue Kirker i København er blandt de kirker, der har succes med natkirke. Det kan i imidlertid blive en dyr omgang. KODA, som sikrer komponister og sangskrivere deres rettighedspenge, mener nemlig, at en natkirke er det samme som en koncert. Der skal...

Finanslovsaftalen betyder, at de teologiske universitetsuddannelser går en økonomisk stabil periode i møde, skriver Kirke.dk tirsdag den 3. december 2019. Omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet bliver fjernet, mens det forhøjede tilskud til humaniora, samfundsfag og teologi forlænges i tre år. Kirke.dk skriver videre, at med mere end 600...

Kristian Jensen, Carsten Kissmeyer og Anni Mathiesen fra Venstre samt SF's formand Pia Olsen Dyhr blev efter folketingsvalget i juni valgt som medlemmer af Folketingets Kirkeudvalg...