Kirkepolitik

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) præsenterer sognerapporten som et nyt redskab til menighedsrådene: Sognerapporten er et nyt redskab til menighedsrådets arbejde, som også kan bruges i arbejdet med det kommende menighedsrådsvalg. Sognerapporterne giver et bredt indblik i sognets befolkning med tal for bl.a. medlemmer, indbyggere, aldersfordeling...

Kender du aldersfordelingen blandt sognets beboere? Ved du, hvor mange der er flyttet til og fra sognet? Og hvordan finder du de tal? Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har udviklet to nye redskaber til at blive klogere på dit sogn. Det interaktive kort ’Sognestatistikker i kort’...

Ønsket om en god dialog og samarbejde kendetegnede Præsteforeningens møde med kirkeminister Morten Dahlin. Præsteforeningens formandskab Pernille Vigsø Bagge og Iben Johanne Thomsen var sammen med direktør Lars Qvistgaard inviteret til hilse-på møde hos den nye minister onsdag den 10. januar 2024. “Et positivt, konstruktivt og effektivt...

Hun kommer fra en stilling som center- og afdelingsleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor hun bl.a. har arbejdet med nationale udviklingsprojekter. Hun tiltræder stillingen den 1. februar 2024. Præsteforeningen ønsker Birgitte Graakjær Hjort tillykke med den nye stilling. ...

Kirkeudvalget har ved brev af 21. november 2023 bedt kirkeminister Morten Dahlin svare på, hvilke initiativer der er på vej, der kan modvirke præstemangel. Læs ministerens svar her.   Foto: Marie Hall...

Morten Dahlin, venstre politiske ordfører, bliver ny kirkeminister. Han bliver også minister for byer og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde. Louise Schack Elholm udtræder samtidig af regeringen.   Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix...

På Provsteforeningens årsmøde 2023 blev der valgt bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Annette Bennedsgaard Næstformand: Esben Thusgård Sekretær: Søren Nolsøe Kasserer: Per Vibskov Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen Menigt medlem: Line Skovgaard Pedersen...

På et konstituerende bestyrelsesmøde d. 4. juni har Landsforeningens bestyrelse valgt ny formand. Det blev 43-årige Anton Pihl, der afløser Søren Abildgaard på posten. Præsteforeningen ser frem til samarbejdet med Anton Pihl og takker samtidigt Søren Abildgaard for mange års godt samarbejde. Læs mere her   Foto: Henrik Petit...

Lektor Mads Davidsen vandt bispevalget på Fyn og bliver indsat 2. april 2023. Mads Davidsen har været tillidsrepræsentant på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Her er han i samtale med hovedbestyrelsesmedlem Kristoffer Schmidt-Hansen. Præsteforeningen ønsker Mads Davidsen tillykke med valget. Vi ser frem til samarbejdet....

Bispevalget i Fyens Stift blev ikke afgjort i første valgrunde. Mads Davidsen og Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen går videre til anden valgrunde, der afgøres onsdag den 1. marts 2023 Læs mere her   Foto: Marianne Hyrlov...

Afskaffelsen af Store Bededag er et stort indgreb i arbejdsmarkedet, og måden man planlægger at tromle forslaget igennem på, vidner om en manglende forståelse for forholdet mellem kirke og stat. Desværre virker det også som om, at Kirkeministeriet slet ikke længere forstår sig selv som broen...

Parti Kirkefører Radikale Venstre  Zenia Stampe Venstre  Lars Christian Lilleholt Enhedslisten  Søren Søndergaard Alternativet  Franciska Rosenkilde Liberal Alliance  Katrine Daugaard SF  Theresa Berg Andersen Nye Borgerlige  Mikkel Bjørn Mikkel Danmarksdemokraterne    Søren Espersen Socialdemokratiet Kim Aas Moderaterne Jeppe Søe De Konservative Helle Bonnesen Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt   Foto: Anders Hvid...

Louise Schack Elholm(V) bliver ny kirkeminister. Hun bliver samtidigt også minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Præsteforeningen ønsker Louise Schack Elholm tillykke med udnævnelsen. Det er glædeligt, at der er udnævnt en minister, som har haft fokus på den lange sagsbehandlingstid i kirkeministeriet. "Vi har haft...

I en fællesskrivelse fra folkekirkens taskforce opfodres kirkeministeren til at overveje genåbning af folkekirken. Læs skrivelsen her...

Præsteforeningen hilser det velkomment, at der er fremsat forslag til folketingsbeslutning om ændring af dimensioneringen for optaget på teologiuddannelserne. Det er et af de områder Præsteforeningen har peget på som et af flere tiltag for at imødegå præstemangel. Forslaget er fremsat den 9. marts 2021...

Præster kan både stille op og stemme til valgene til bestyrelserne, som foregår på generalforsamlinger rundt i landet. Nogle har fundet sted i februar. Andre i marts eller senere på grund af coronasituationen. Distriktsforeningen varetager lokalt menighedsrådenes interesser og kan fremme indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser...

Op til de forestående julegudstjenester har Kirkeministeriet i dag opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret. De...

Biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Præsteforeningen har efter møde den 17. december 2020 i den folkekirkelige taskforce udsendt en fælles meddelelse. Kære alle præster, ansatte og menighedsråd Smittesituationen er alvorlig, og regeringen indførte i går en række nye restriktioner. Det fremgik desuden tydeligt af pressemødet, at...

Medlem af Kirkeudvalget for Det Konservative Folkeparti Birgitte Bergman har i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger), stillet kirkeministeren følgende spørgsmål: Vil kirkeministeren tage initiativ til, at...

FUVs rapport har udarbejdet en rapport om, hvordan folkekirken håndterede coronaperioden i foråret 2020 Formålet med rapporten er at klæde folkekirken på til håndtering af lignende krisesituationer i fremtiden, men også at gøre brug af de indhentede erfaringer i forhold til folkekirkens daglige virke. Rapporten kortlægger...

Sofie Petersens afløser på posten som biskop er fundet. Det bliver provsten Paneeraq Siegstad Munk, der har fået flest stemmer foran tre konkurrenter, og dermed bliver hun den nye biskop i Grønlands Stift. Paneeraq Siegstad Munk er 43 år og kommer fra Attu. I 2001 blev...

Danmarks Provsteforening afholdt generalforsamling på Hotel Milling Søpark i Maribo, tirsdag d.22.9.20. Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen fremover består af 6 medlemmer, mod tidligere 5, grundet mange udvalgsopgaver. På valg var Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa og Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive, der begge blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen...

I et svar til kirkeudvalget redegør kirkeminister Joy Mogensen for, hvorfor de retningslinjer, der gælder i folkeskolen ikke gælder i folkekirken. Hun skriver blandet andet i sit svar: Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at konfirmandundervisningen i folkekirken (eller lignende for så vidt angår andre trossamfund) bør følge...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har i sit høringssvar til Kirkeministeriet vedrørende lovforslag om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken understreget, at foreningen fortsat ser den teologiske kandidateksamen som hovedvejen til ansættelse som præst i folkekirken, men foreningen anerkender, at præstemanglen på nuværende tidspunkt er...

I år har både Københavns og Aarhus universiteter været nødt til at afvise ansøgere til teologi. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag den 28. juli 2020. Det betyder ifølge avisen, at alle optagne har teologi som første prioritet. Sidste år søgte 226 teologi som førsteprioritet, mens tallet i...

Efter drøftelser med Folketingets kirkeordførere er kirkeminister Joy Mogensen nu på vej med et lovforslag, der vil gøre det muligt for personer med andre kandidatuddannelser end den teologiske at søge præsteembede i folkekirken. Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse. Det kræver dog, at man gennemgår en...

Et rekordstort antal unge har valgt at søge ind på en videregående uddannelse. Teologi har den største relative stigning på 22 pct., hvilket svarer til 50 personer, oplyser Undervisnings- og forskningsministeriet. I år har i alt 276 søgt ind på teologi. Sidste år var det 226....

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale? Repræsentanter for folkekirken har i et samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter arbejdet med dette og andre spørgsmål gennem...

Københavns Byret har den 14. januar 2020 truffet afgørelse om, at musikkens betydning for natkirkearrangementerne er så væsentlige, at der i ophavsretslovens forstand ikke er tale gudstjenester. Kernen i sagen er forståelsen af ”gudstjeneste” i ophavsretslovens § 21. Bestemmelsen fritager nemlig kirker for at betale...

Landets menighedsråd skal have nye medlemmer i efteråret 2020. Som noget nyt skal nye medlemmer nu vælges på en valgforsamling. Læs mere om valgform, rekruttering af kandidater og vigtige datoer her.   Foto: Landsforeningen af Menighedsråd...

Kirkeminister Joy Mogensen overtager igen ledelsen af Kirkeministeriet Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse fredag den 20. december 2019: Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen har ytret ønske om med virkning fra den 1. januar 2020 igen at overtage ledelsen af de under Kulturministeriet og Kirkeministeriet hørende forretninger,...

Trinitatis og Vor Frue Kirker i København er blandt de kirker, der har succes med natkirke. Det kan i imidlertid blive en dyr omgang. KODA, som sikrer komponister og sangskrivere deres rettighedspenge, mener nemlig, at en natkirke er det samme som en koncert. Der skal...

Finanslovsaftalen betyder, at de teologiske universitetsuddannelser går en økonomisk stabil periode i møde, skriver Kirke.dk tirsdag den 3. december 2019. Omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet bliver fjernet, mens det forhøjede tilskud til humaniora, samfundsfag og teologi forlænges i tre år. Kirke.dk skriver videre, at med mere end 600...

Kristian Jensen, Carsten Kissmeyer og Anni Mathiesen fra Venstre samt SF's formand Pia Olsen Dyhr blev efter folketingsvalget i juni valgt som medlemmer af Folketingets Kirkeudvalg...