Arbejdsmiljø

Akademikerne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om arbejdsmiljøet blandt akademikere på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at arbejdspladser, der satser på forebyggelse, står stærkere i at bekæmpe udfordringer med stress blandt medarbejderne. I undersøgelsen kommer det frem, at de akademikere, der arbejder på arbejdspladser, der...

Præsteforeningen får løbende henvendelse om coronavirus. Vi henviser til sundhedsstyrelsens hjemmeside, som du kan se her...

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af arbejdsmiljøarbejde for præster. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. Det er provsten og arbejdsmiljørepræsentant som står for arbejdsmiljødrøftelsen. Som født medlem af menighedsrådet skal du også som præst være opmærksom på, at der også skal være en...

Præsteforeningens to OK18-krav er nu indskrevet i cirkulære om flyttegodtgørelse. Enlige præster får nu samme takst som par ved supplerende flyttegodtgørelse. Det gælder fra 1/10 2018. Derudover ydes der godtgørelse (100 % årligt boligbidrag) ved fraflytning ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold. Læs mere om forholdene her...

Arbejdstilsynet (AT) har fået ny hjemmeside. AT har sammen med Videncenter for Arbejdsmiljø lanceret en ny hjemmeside, der samler lovgivning, værktøjer, forskningsbaseret viden og inspiration fra andre arbejdspladser....

To opdaterede pjecer fortæller alt, hvad du har brug for at vide om sagsbehandlingen af arbejdsskadesager vedr. stress, depression og fysiske arbejdsskader....

Akademikerne mener, at bedre regler i forhold til socialt og organisatorisk arbejdsmiljø er det, der skal til, hvis vi skal skabe en klar arbejdsmiljøforbedring ude på arbejdspladserne....

De seneste års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har vist, at højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkelige arbejdspladser....