Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødøgn i Aalborg Stift onsdag 31. januar 2024, hvor Præsteforeningens formand holdt oplæg om Arbejdsmiljøundersøgelsen, paraplyprojektet, vigtigheden af supervision og redskabet “Den gode kollega”. En god dag med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, provster og biskoppen i Aalborg Stift. Foto: Bettina Franck ...

”Jeg hæfter mig ved, at undersøgelsen viser, at der er stor arbejdsglæde i folkekirken. Mange oplever, at de har et meningsfyldt arbejde, stor frihed i arbejdstilrettelæggelsen samt høj indflydelse på eget arbejde”, siger Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge, som glæder sig over, at undersøgelsen er...

Præsteforeningen har været med til at sætte gang i den tiltrængte debat om, hvad der kan gøres, når valgte menighedsrådsmedlemmer belaster arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads. Derfor er det med stor glæde, at Præsteforeningen kan oplyse, at der i den eksisterende lovgivning er tilstrækkelige muligheder...

Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023 går i år til Abildgård Kirke i Frederikshavn. Vinderen er valgt med følgende begrundelse: Abildgård Kirkes vision er, at kirken er bygget af ”levende sten”. Det fordrer gode forhold for alle, der har deres gang i kirken. Visionen udmøntes i det daglige, hvor tillid,...

Arbejdstilsynet offentliggør i dag en ny vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladser med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge stress. At arbejde med mennesker kan give rigtig meget mening for den enkelte, men kan samtidigt indebære...

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udsendt en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Den nye vejledning giver konkrete forslag på opmærksomhedspunkter til dialog på arbejdspladsen, når man gerne vil forebygge at medarbejdere udsættes for belastninger som følge af verbale eller fysiske udfald fra borgere....

Så har Kirkeministeriet offentligt gjort Paraplyprojektet. Et flerårigt projekt, som viser, hvordan forskellige metoder til at håndtere trivselsmæssige udfordringer for præster kan gavne arbejdsmiljøet. Evalueringen af indsatserne viser, at blandt andet systematisk uddannelse og opkvalificering inden for psykisk arbejdsmiljø kan være med til at løfte...

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har udarbejdet en samtaleguide, der kan inspirere til en fælles dialog om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Guiden indeholder konkrete forslag til, hvordan samarbejde, kommunikation og trivsel kan drøftes i løbende samtaler om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen eller f.eks. i forbindelse med...

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) gennemfører en anonym spørgeskemaundersøgelse om præsters psykiske arbejdsmiljø med særligt fokus på de følelsesmæssige belastninger i arbejdet. Præsteforeningen opfordrer alle præster, som får invitationsmailen, til at deltage. Ca. halvdelen af folkekirkens præster bliver inviteret. Svarfrist for undersøgelsen er fredag 4. juni 2021. Anonymitet Din...

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden. Hent pjecen her...

Så er der hjælp fra forskerne til arbejdspladserne til at sikre coronatrivsel skriver Akademikerne i en pressemeddelelse om en ny hjemmeside om corona. ”Vores arbejdsliv er fra den ene dag til den anden blevet vendt på hovedet på grund af coronakrisen. Det betyder nye måder at...

Præsteforeningens medlemmer inviteres til at diskutere hovedbestyrelsens udkast til livsfasepolitik. Det sker på tre Teams-møder den 27.-28. oktober. Udkastet blev lagt på Præsteforeningens hjemmeside 28. september undervejs i årets repræsentantskabsmøde, da det er hovedbestyrelsens ønske, at medlemmerne bliver inddraget i processen. Se udkastet her   Sådan gør...

Har du oplevet skimmelsvamp i din tjenestebolig? Præsteforeningen har brug for din hjælp, fordi foreningen indsamler erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen Skimmel er svampe, der findes overalt. De kan findes i huse i sådanne mængder, at de kan være sundhedsskadelige. Det er særdeles indgribende og belastende...

10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer...

“Nu tager medlemmerne over”, fortæller Jens Christian Bach Iversen, formand for Præsteforeningens arbejdsmiljøudvalg, der står bag udkastet til livsfasepolitikken: “En livsfasepolitik skal selvfølgelig inddrage de erfaringer og ideer, som foreningens medlemmer har. Derfor inviterer vi til foreløbig tre møder via Teams, hvor medlemmerne hjemme fra...

Akademikerne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om arbejdsmiljøet blandt akademikere på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at arbejdspladser, der satser på forebyggelse, står stærkere i at bekæmpe udfordringer med stress blandt medarbejderne. I undersøgelsen kommer det frem, at de akademikere, der arbejder på arbejdspladser, der...

Præsteforeningen får løbende henvendelse om coronavirus. Vi henviser til sundhedsstyrelsens hjemmeside, som du kan se her...

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af arbejdsmiljøarbejde for præster. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. Det er provsten og arbejdsmiljørepræsentant som står for arbejdsmiljødrøftelsen. Som født medlem af menighedsrådet skal du også som præst være opmærksom på, at der også skal være en...

Præsteforeningens to OK18-krav er nu indskrevet i cirkulære om flyttegodtgørelse. Enlige præster får nu samme takst som par ved supplerende flyttegodtgørelse. Det gælder fra 1/10 2018. Derudover ydes der godtgørelse (100 % årligt boligbidrag) ved fraflytning ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold. Læs mere om forholdene her...

Arbejdstilsynet (AT) har fået ny hjemmeside. AT har sammen med Videncenter for Arbejdsmiljø lanceret en ny hjemmeside, der samler lovgivning, værktøjer, forskningsbaseret viden og inspiration fra andre arbejdspladser....

To opdaterede pjecer fortæller alt, hvad du har brug for at vide om sagsbehandlingen af arbejdsskadesager vedr. stress, depression og fysiske arbejdsskader....

Akademikerne mener, at bedre regler i forhold til socialt og organisatorisk arbejdsmiljø er det, der skal til, hvis vi skal skabe en klar arbejdsmiljøforbedring ude på arbejdspladserne....

De seneste års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har vist, at højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkelige arbejdspladser....