Løn og ansættelse

På akademikerområdet har parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksat en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Dvs. der gives økonomisk støtte til individuelle supplerende aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på digitalisering og IT inden for enten: Strategi & forretningsudvikling...

Hvis du vil søge kompetencefonden, skal du sende din ansøgning senest tirsdag den 2. september 2020 kl. 23.59. Nye midler bliver tilført den 1. december 2020 kl. 10.00. Læs mere her...

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020. Du kan læse bekendtgørelse her De fleste af de regler...

Bliv opdateret på afstandskrav i kirken, coronaregler for konfirmandundervisning samt regler for hvor mange, der må deltage i udendørs begravelse og bisættelse Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og aktiviteterne i sognegårde, administrative enheder...

Lån & Spar har besluttet at medlemskunderne i banken kan få pengene udbetalt allerede nu. Hvis du er kunde hos Lån og Spar så kontakt din rådgiver, så finder de en god og individuelt løsning, hvor du får beløbet ind på din konto allerede i dag. Læs...

En ny bekendtgørelse fra Sundheds- og ældreministeren med virkning fra den 9. juni 2020 har ændret reglerne for hhv. indendørs og udendørs arrangementer samt reglerne om arealkrav Folkekirken får derfor nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv. for flere end 50 personer,...

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.   Læs bekendtgørelsen her...

Fra mandag den 18. maj åbner kirkerne i Danmark. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark. Retningslinjerne er udarbejdet i dialog mellem Kirkeministeriet, Præsteforeningen og repræsentanter for folkekirkens interessenter og øvrige faglige organisationer samt...

Præsteforeningen har efterlyst en afklaring af, hvad der gælder for udendørs begravelser og bisættelser. Kirkeministeriet har nu opdateret sin vejledning om udendørs begravelse og bisættelse. Reglen om, at der maksimalt må deltage en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, gælder ikke længere for udendørs begravelser og bisættelser....

Sundhedsstyrelsen har udsendt en opdateret anbefaling i  forhold til hvilke personer, der kan betragtes som værende i øget risiko for at blive syg af COVID-19. I takt med epidemiens tilstedeværelse på verdensplan er der tilkommet mere viden om sygdommen, og der er også kommet mere viden...

Beskæftigelseministeriet har udsendt vejledningen om “vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19”. Den vedrører som det primære ansatte i sundhedsvæsenet, men der står blandt andet også: “Andre medarbejdergrupper har i deres jobfunktioner høj grad af personlig kontakt, men kontakten er mere sporadisk og ikke så tæt, så...

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) oplyser, at sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19, ikke skal påvise en konkret smittekilde. Det skal kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet. Hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at...

Statsminister Mette Frederiksen oplyste på pressemødet mandag den 6. april 2020, at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer løber indtil videre til og med den 10. maj 2020. På pressemødet nævnte Mette Frederiksen specifikt, at kirkerne derfor også er lukkede til foreløbigt 10....

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til Kirkeminister Joy Mogensens udmelding om, at hun overvejer, at kirkerne skal være åbne i påske,   Kirkeminister Joy Mogensen har meldt ud, at regeringen overvejer muligheden for at åbne landets kirker til påske. Præsteforeningen er som mange andre overrasket...

Der er torsdag den 26. marts 2020  indgået aftale mellem overenskomst parterne om  visse ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med covid-19. Parterne er blevet enige om  en aftale om afvikling af frihed i forbin­delse med covid-19. Aftalen supplerer og fraviger bestemmelser i de gældende overenskomster og aftaler...

Præsteforeningen har fra stifterne fået følgende meddelelse om, hvordan stifterne håndterer ansøgninger under coronakrisen: Ansøgerne vil få en kvittering for ansøgningen. Det enkelte stift kontakter ansøgerne og oplyser om den videre proces, hvis det er muligt....

Biskopperne har udsendt en opdateret vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse begravelser/bisættelser. Vejledningen er en præcisering af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger m.v. Vejledningen er blevet tydeligere på en række punkter, som flere præster har efterlyst.   Det er nu præciseret: At formuleringen af bekendtgørelsens...

Ministeren skriver blandt andet: ”Vi skal i denne situationen udvise et forsigtighedsprincip, og er der tvivl, så ræk ud efter hinanden og indled dialog om, hvordan I håndterer situationen bedst, og tal om hvordan I kan løse de nødvendige opgaver, der fortsat er i folkekirken....

Normalt er det ikke kutyme at filme og transmittere dåb, vielser og begravelser fra kirkerne. Coronaepidemien har dog sat kirkerne i en ny situation, hvor det undtagelsesvist kan blive muligt at dele kirkelige handlinger på eksempelvis sociale medier. Læs vejledning her...

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men biskopperne opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt og peger på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse i kirken efter kremering. Læs mere...

Kirkeministeriet har efter den seneste regeringsbeslutning  den 17. marts 2020 lavet en omfattende opdatering af FAQ om Coronavirus/Covid-10 på folkekirkens område. FAQ’en opdateres løbende. Biskopperne har også opdateret deres vejledning. Du kan læse mere her...

Ældre- og Sundhedsministeriet har udsendt Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Hovedreglen om, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter...

Biskopperne har efter regeringens nye tiltag, der blev præsenteret den 17. marts  2020 opdateret vejledningen. Du kan læse den her...

Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker og se Udenrigsministeriets rejsevejledninger....

Præsteforeningen har samlet en række spørgsmål og svar vedrørende coronavirus samt link til forskellige relevante hjemmesider med oplysninger. Se mere her...

Som følge af myndighedernes anbefalinger, som skal afbøde og forsinke Corona smitten i Danmark, har ledelsen i Præsteforeningen besluttet at lukke sekretariatet. Medarbejderne arbejder i stedet hjemmefra. Det vil sige, at medlemmer fortsat kan kontakte foreningen og få hjælp. Vi beder dog om forståelse for, at...

Biskopperne følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Det betyder, at alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning...

Den Statslige Kompetencefond er endnu en gang lukket for ansøgninger fra akademikere. Denne gang tog det blot 2,5 dag. Nye midler bliver tilført den 1. juni 2020. Du kan læse mere her...

Kompetencesekretariatet har sat gang i en rådgivningskampagne, som omhandler Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser. Læs mere her...

PFA gør opmærksom på, at Præsteforeningens medlemmer pr. 1. april 2019 begyndte at indbetale overenskomstmæssige pension hos PFA. De tre første måneder af året, er den overenskomstmæssige pension indbetalt til Velliv. Det har forskellige skattemæssige betydninger. Ratepension: Har du indbetalt til andre end PFA i 2019?...

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ferieaftale, som træder i kraft den 1. september 2020. Parternes fælles ferievejledning er samtidig revideret. Her kan du læse aftalen og vejledningen...

Den Statslige Kompetencefond er igen lukket for ansøgninger fra akademikere. Den 1. marts kan statslige akademikere igen ansøge midler til individuel kompetenceudvikling fra Akademikernes fondspulje. I den næste tremånedersperiode fra start marts til slut maj vil der være 11,5 mio. kroner i Akademikernes fondspulje.   Læs mere her...

Seniortænketanken har i dag offentliggjort 20 anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at flere får et godt og langt arbejdsliv og derved får lyst til at blive længere på arbejdsmarked. Anbefalingerne bliver nu givet videre til regeringen, som forhåbentligt vil lytte til de forslag, der er...

Så læs Præsteforeningens tjekliste, inden du søger. Her får du oplysning om, hvad du skal være opmærksom i forhold til løn, pension, ferie med mere. Læs tjeklisten her....

Den Statslige Kompetencefond er midlertidigt lukket for ansøgninger fra akademikere. Akademikernes fondspulje er tømt, men allerede til december er der igen midler i puljen. Læs mere her...

Præsteforeningens to OK18-krav er nu indskrevet i cirkulære om flyttegodtgørelse. Enlige præster får nu samme takst som par ved supplerende flyttegodtgørelse. Det gælder fra 1/10 2018. Derudover ydes der godtgørelse (100 % årligt boligbidrag) ved fraflytning ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold. Læs mere om forholdene her...

Ferieaftalen på statens område er endnu ikke faldet på plads...

Lån og Spar har oplyst Præsteforeningen, at renten på lønkonto - LSBprivatâLøn med medlemsfordele – sættes ned fra 5% til 3% på de første 50.000 kr....

Præsteforeningen har indgået en aftale med PFA. Aftalen betyder, at du får en ny og forbedret pensionsordning hos PFA fra den 1. april 2019....

EU har vist fremsynethed ved at øremærke barsel til fædre. Danske politikere har nu mulighed for at vise fremsyn i implementeringen ved at sikre fædrene løn under barsel, skriver Lars Qvistgaard...

Præsteforeningen har indgået en aftale med PFA, som betyder, at du får en ny og forbedret pensionsordning hos PFA fra den 1. april 2019. Tjenestemandspensionen berøres ikke heraf....

Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil Moderniseringsstyrelsen og Sophie Løhde ikke leve op til aftalen fra OK18....

Præsteforeningen har på vegne af et medlem rejst en sag om forskelsløn. Den pågældende præst, som er pensioneret, fik tilbudt en konstituering i et vikariat i nogle måneder. ...

Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har afsluttet forhandling om anbefalinger for god standard for tjenestebolig....