Løn og ansættelse

Så er det tid til at søge om løntillæg, oprykning til anden løngruppe og studieorlov. Alle præster modtager mail fra stiftet med orientering om ansøgningsprocedure og link til ansøgningsformular. Ansøgninger kan indsendes i perioden fra den 2. august til den 23. august 2023. Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant og...

Akademiker-fondspuljen er åben i 14 dage fra 7. februar 2023. Du skal være opmærksom på, at der er to ændringer i ansøgningsproceduren: Akademiker-fondspuljen modtager ledergodkendte ansøgninger i perioden fra tirsdag den 7. februar 2023 kl. 10.00 til tirsdag den 21. februar 2023 kl. 23.59. Når perioden er...

Den 1. december kl. 10.00 åbner en ny, midlertidig fondspulje til ansatte på akademiker-overenskomst på 55 år eller derover. Den Statslige Kompetencefonds Akademiker-fondspulje modtager færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte der er i denne aldersgruppe. Derfor iværksætter...

Er du præst i folkekirken skal du være opmærksom på, at dit stift via DAP’en udsender links til brug for  ansøgning om funktions- og kvalifikationstillæg, engangsvederlag, studieorlov og oprykning til løngruppe 2 eller 3. Ansøgningssystemet åbner for indtastning af ansøgning(er) den 8. august 2022 og lukker...

Stifterne har udsendt følgende om coronapas i folkekirken: Den politiske beslutning om at indføre coronapas i folkekirken betyder, at deltagere skal medbringe coronapas i kirken, hvis der er over 200 deltagere. I den enkelte kirke kan man også beslutte ikke at lukke flere indenfor end 200. Folketingets...

I forbindelse med indførelse af krav om coronapas ikke blive udsendt nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund, men Kirkeministeriets hjemmeside (www.km.dk) samt FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret i overensstemmelse hermed. På Kirkeministeriets område betyder det, at der fra...

Kirkeministeriet oplyser, at i lyset af den seneste tids udfasning af restriktioner og anbefalinger i forbindelse med corona/Covid-19, som har betydet, at der pr. 1. september 2021 ikke længere er sektorspecifikke restriktioner for folkekirken og andre trossamfund, har regeringen besluttet, at de sektorspecifikke retningslinjer kan udfases...

Hverdagen er for alvor på vej tilbage i kirkerne: Vi kan være flere sammen til gudstjenester, bryllupper og konfirmationer, og vi kan synge sammen uden at der er krav om at holde afstand. Men der skal fortsat være fokus på god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd,...

Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen har ophævet anbefalingerne om 1 meters afstand mellem personer og 2 meter, når der synges. Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer Covid-19: Forebyggelse af smittespredning kan læses her. Det betyder, at de såkaldte arealkrav også kan ophæves, herunder i folkekirken og andre trossamfund. Det følger af politiske aftale...

Hvilke personoplysninger må menighedsrådet indsamle for at arrangere en sogneaften? Må der transmitteres lyd og billeder fra en gudstjeneste eller kirkelig handling? Hvordan behandler man personfølsomme oplysninger, hvis sognegården udlånes til begravelseskaffe? Sådanne spørgsmål kan man finde svar på i en ny adfærdskodeks som Kirkeministeriet, Landsforeningen...

Panlægger du at ansøge Akademiker fondspuljerne til efteruddannelse, så kan du allerede nu gøre din ansøgning klar. Husk at provsten skal godkende ansøgningen. Puljerne er igen er åbne den 1. juni 2021 kl. 10. Læs mere her...

Akademikernes medlemsorganisationer har godkendt forliget om overenskomsterne på det offentlige område i de næste tre år. Af de 26 organisationer, der er tilsluttet Akademikernes forhandlingsaftale, blev resultatet samlet set, at 95,5 pct. stemte ja og 4,5 pct. stemte nej til det samlede forlig. Læs mere...

PFA udbyder en række gratis live webinarer til deres kunder, som giver dig indblik i at få det bedste ud af din pensionsordning og dine muligheder. Til alle webinarer vil der være erfarne rådgivere og mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Eksempler på emner for aktuelle...

Præsteforeningen har aftalt nye takster  med Bispeforeningen for emeritis varetagelse af enkelttjenester. De vejledende takster er følgende: Højmesser og øvrige kirkelige handlinger: 1.900 kr. pr. gang. Efterfølgende gudstjenester med samme prædikentekst aflønnes med 600 kr. pr. gang. Præsteforeningen opfordrer stifterne til fremover at anvende de ændrede takster....

Lønsatserne og andre satser er opdaterede pr. 1. februar 2021. Du kan se de opdaterede satser her...

Der er nu landet en aftale, der sikrer en ansvarlig og rimelig lønudvikling for 80.000 akademikere i staten over de næste tre år. Præster kan, som andre akademikere i staten, se frem til generelle lønstigninger på 4,42% over de næste tre år. Læs her mere...

Akademikerne (AC) har netop indgået en ny 3-årig overenskomst med staten for 80.000 akademikere. I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. Læs mere her Billede af Lars Quistgaard af Ulrik Jantzen...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har lagt sidste hånd på Præsteforeningens livsfasepolitik. Livsfasepolitikken er drøftet med tillidsrepræsentanter og med medlemmer på tre webinarer. Læs livsfasepolitikken her...

Præsteforeningen og Kirkeministeriet har december 2020 indgået aftale om lønpolitik for præster. Aftalen vil danne grundlag for fremtidige lokale lønforhandlinger, blandt andet forhandlingerne om lønforbedringer i efteråret 2021. Hensigten med aftalen er at skabe et fælles grundlag for lokale lønforhandlinger, hvor åbenhed og gennemsigtighed er...

Parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksætter igen en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Indsatsen er for alle ansatte under Akademikerne i staten – og ikke kun de, der almindeligvis arbejder med digitalisering og it. Erfaringer fra det sidste års arbejde med...

I forlængelse af nyhed fra 7. januar om den negative lønregulering på 0,25 % pr. 1. februar er det oplyst, at Danmarks Statistik efterfølgende har fundet en fejl i datagrundlaget. Reguleringen skal derfor nyberegnes og den negative regulering forventes at blive væsentlig mindre end oprindeligt beregnet. Der...

PFA skriver til Præsteforeningen i en pressemeddelelse: Selvom coronapandemien stadig raser, og vi fortsat må være sammen hver for sig, så har det sidste halve år været præget af optimisme på finansmarkederne, som er kommet hurtigt tilbage efter et dramatisk forår med historisk store kursfald. Kigger vi...

Fra 2021 har forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn, inden det er fyldt 18 år. 1. januar 2021 trådte den nye lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark. Loven betyder, at begge forældre har mulighed for...

Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Regeringen har...

I lyset af, at dansk økonomi – ligesom resten af verden – har været hårdt ramt af coronakrisen, er den private lønudvikling i 3. kvartal 2020 blevet markant lavere end forventet, da OK18 blev aftalt. Akademikerne (AC) oplyser, at reguleringsordningen (som sikrer sammenhæng mellem lønudviklingen...

Her kan du downloade og læse provst Grete Wigh-Poulsens studieorlovsprojekt om forventninger, forandring og fremtid for provsteembedet. En afdækning af provsteembedets rolle og udvikling og ikke mindst en undersøgelse af, hvad det betyder, at det er en præst, der er provst....

Præsteforeningen vil gerne indhente erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen. Foreningen har derfor udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til foreningens medlemmer via tillidsrepræsentanterne. Har du ikke modtaget link til undersøgelsen fra din tillidsrepræsentant, er du velkommen til at udfylde skemaet: Åben spørgeskema Præsteforeningen håber, at så...

Mere end 100 præster kan nu komme i LG3 fortæller Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen i forbindelse med, at der er indgået aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kirkeministeriet, Akademikerne og Præsteforeningen. I forbindelse med OK18 blev der aftalt et periodeprojekt vedrørende karriereveje for præster. Til projektet...

Erfaringerne fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond viser imidlertid en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe. Derfor iværksættes nu en særlig indsats,...

Kirkeministeriet har udsendt pressemeddelelse om de nye corona-tiltag: Som meddelt af statsministeren på et pressemøde i dag betyder det stigende antal smittede med corona-virus, at det er nødvendigt at skærpe tiltagene til smitteforebyggelse. Det får også betydning for folkekirken og andre trossamfund. Kirkeminister Joy Mogensen udtaler: - Det...

PFA inviterer til to webinarer med temaet penisonsplanlægning. Find det webinar som passer til dig og tilmed dig hos PFA. For dig, der går på pension indenfor 3 år Det gode seniorliv kræver god planlægning af både økonomi og trivsel. På PFA’s webinar kommer du igennem tre...

På akademikerområdet har parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksat en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Dvs. der gives økonomisk støtte til individuelle supplerende aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på digitalisering og IT inden for enten: Strategi & forretningsudvikling...

Hvis du vil søge kompetencefonden, skal du sende din ansøgning senest tirsdag den 2. september 2020 kl. 23.59. Nye midler bliver tilført den 1. december 2020 kl. 10.00. Læs mere her...

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020. Du kan læse bekendtgørelse her De fleste af de regler...

Bliv opdateret på afstandskrav i kirken, coronaregler for konfirmandundervisning samt regler for hvor mange, der må deltage i udendørs begravelse og bisættelse Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og aktiviteterne i sognegårde, administrative enheder...

Lån & Spar har besluttet at medlemskunderne i banken kan få pengene udbetalt allerede nu. Hvis du er kunde hos Lån og Spar så kontakt din rådgiver, så finder de en god og individuelt løsning, hvor du får beløbet ind på din konto allerede i dag. Læs...

En ny bekendtgørelse fra Sundheds- og ældreministeren med virkning fra den 9. juni 2020 har ændret reglerne for hhv. indendørs og udendørs arrangementer samt reglerne om arealkrav Folkekirken får derfor nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv. for flere end 50 personer,...

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.   Læs bekendtgørelsen her...

Fra mandag den 18. maj åbner kirkerne i Danmark. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark. Retningslinjerne er udarbejdet i dialog mellem Kirkeministeriet, Præsteforeningen og repræsentanter for folkekirkens interessenter og øvrige faglige organisationer samt...

Præsteforeningen har efterlyst en afklaring af, hvad der gælder for udendørs begravelser og bisættelser. Kirkeministeriet har nu opdateret sin vejledning om udendørs begravelse og bisættelse. Reglen om, at der maksimalt må deltage en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, gælder ikke længere for udendørs begravelser og bisættelser....

Sundhedsstyrelsen har udsendt en opdateret anbefaling i  forhold til hvilke personer, der kan betragtes som værende i øget risiko for at blive syg af COVID-19. I takt med epidemiens tilstedeværelse på verdensplan er der tilkommet mere viden om sygdommen, og der er også kommet mere viden...

Beskæftigelseministeriet har udsendt vejledningen om “vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19”. Den vedrører som det primære ansatte i sundhedsvæsenet, men der står blandt andet også: “Andre medarbejdergrupper har i deres jobfunktioner høj grad af personlig kontakt, men kontakten er mere sporadisk og ikke så tæt, så...

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) oplyser, at sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19, ikke skal påvise en konkret smittekilde. Det skal kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet. Hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at...

Statsminister Mette Frederiksen oplyste på pressemødet mandag den 6. april 2020, at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer løber indtil videre til og med den 10. maj 2020. På pressemødet nævnte Mette Frederiksen specifikt, at kirkerne derfor også er lukkede til foreløbigt 10....

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til Kirkeminister Joy Mogensens udmelding om, at hun overvejer, at kirkerne skal være åbne i påske,   Kirkeminister Joy Mogensen har meldt ud, at regeringen overvejer muligheden for at åbne landets kirker til påske. Præsteforeningen er som mange andre overrasket...

Der er torsdag den 26. marts 2020  indgået aftale mellem overenskomst parterne om  visse ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med covid-19. Parterne er blevet enige om  en aftale om afvikling af frihed i forbin­delse med covid-19. Aftalen supplerer og fraviger bestemmelser i de gældende overenskomster og aftaler...

Præsteforeningen har fra stifterne fået følgende meddelelse om, hvordan stifterne håndterer ansøgninger under coronakrisen: Ansøgerne vil få en kvittering for ansøgningen. Det enkelte stift kontakter ansøgerne og oplyser om den videre proces, hvis det er muligt....

Biskopperne har udsendt en opdateret vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse begravelser/bisættelser. Vejledningen er en præcisering af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger m.v. Vejledningen er blevet tydeligere på en række punkter, som flere præster har efterlyst.   Det er nu præciseret: At formuleringen af bekendtgørelsens...

Ministeren skriver blandt andet: ”Vi skal i denne situationen udvise et forsigtighedsprincip, og er der tvivl, så ræk ud efter hinanden og indled dialog om, hvordan I håndterer situationen bedst, og tal om hvordan I kan løse de nødvendige opgaver, der fortsat er i folkekirken....

Normalt er det ikke kutyme at filme og transmittere dåb, vielser og begravelser fra kirkerne. Coronaepidemien har dog sat kirkerne i en ny situation, hvor det undtagelsesvist kan blive muligt at dele kirkelige handlinger på eksempelvis sociale medier. Læs vejledning her...

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men biskopperne opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt og peger på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse i kirken efter kremering. Læs mere...

Kirkeministeriet har efter den seneste regeringsbeslutning  den 17. marts 2020 lavet en omfattende opdatering af FAQ om Coronavirus/Covid-10 på folkekirkens område. FAQ’en opdateres løbende. Biskopperne har også opdateret deres vejledning. Du kan læse mere her...

Ældre- og Sundhedsministeriet har udsendt Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Hovedreglen om, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter...

Biskopperne har efter regeringens nye tiltag, der blev præsenteret den 17. marts  2020 opdateret vejledningen. Du kan læse den her...

Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker og se Udenrigsministeriets rejsevejledninger....

Præsteforeningen har samlet en række spørgsmål og svar vedrørende coronavirus samt link til forskellige relevante hjemmesider med oplysninger. Se mere her...

Som følge af myndighedernes anbefalinger, som skal afbøde og forsinke Corona smitten i Danmark, har ledelsen i Præsteforeningen besluttet at lukke sekretariatet. Medarbejderne arbejder i stedet hjemmefra. Det vil sige, at medlemmer fortsat kan kontakte foreningen og få hjælp. Vi beder dog om forståelse for, at...

Biskopperne følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Det betyder, at alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning...

Den Statslige Kompetencefond er endnu en gang lukket for ansøgninger fra akademikere. Denne gang tog det blot 2,5 dag. Nye midler bliver tilført den 1. juni 2020. Du kan læse mere her...

Kompetencesekretariatet har sat gang i en rådgivningskampagne, som omhandler Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser. Læs mere her...

PFA gør opmærksom på, at Præsteforeningens medlemmer pr. 1. april 2019 begyndte at indbetale overenskomstmæssige pension hos PFA. De tre første måneder af året, er den overenskomstmæssige pension indbetalt til Velliv. Det har forskellige skattemæssige betydninger. Ratepension: Har du indbetalt til andre end PFA i 2019?...

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ferieaftale, som træder i kraft den 1. september 2020. Parternes fælles ferievejledning er samtidig revideret. Her kan du læse aftalen og vejledningen...

Den Statslige Kompetencefond er igen lukket for ansøgninger fra akademikere. Den 1. marts kan statslige akademikere igen ansøge midler til individuel kompetenceudvikling fra Akademikernes fondspulje. I den næste tremånedersperiode fra start marts til slut maj vil der være 11,5 mio. kroner i Akademikernes fondspulje.   Læs mere her...

Seniortænketanken har i dag offentliggjort 20 anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at flere får et godt og langt arbejdsliv og derved får lyst til at blive længere på arbejdsmarked. Anbefalingerne bliver nu givet videre til regeringen, som forhåbentligt vil lytte til de forslag, der er...

Så læs Præsteforeningens tjekliste, inden du søger. Her får du oplysning om, hvad du skal være opmærksom i forhold til løn, pension, ferie med mere. Læs tjeklisten her....

Den Statslige Kompetencefond er midlertidigt lukket for ansøgninger fra akademikere. Akademikernes fondspulje er tømt, men allerede til december er der igen midler i puljen. Læs mere her...

Præsteforeningens to OK18-krav er nu indskrevet i cirkulære om flyttegodtgørelse. Enlige præster får nu samme takst som par ved supplerende flyttegodtgørelse. Det gælder fra 1/10 2018. Derudover ydes der godtgørelse (100 % årligt boligbidrag) ved fraflytning ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold. Læs mere om forholdene her...

Ferieaftalen på statens område er endnu ikke faldet på plads...

Lån og Spar har oplyst Præsteforeningen, at renten på lønkonto - LSBprivatâLøn med medlemsfordele – sættes ned fra 5% til 3% på de første 50.000 kr....

Præsteforeningen har indgået en aftale med PFA. Aftalen betyder, at du får en ny og forbedret pensionsordning hos PFA fra den 1. april 2019....

EU har vist fremsynethed ved at øremærke barsel til fædre. Danske politikere har nu mulighed for at vise fremsyn i implementeringen ved at sikre fædrene løn under barsel, skriver Lars Qvistgaard...

Præsteforeningen har indgået en aftale med PFA, som betyder, at du får en ny og forbedret pensionsordning hos PFA fra den 1. april 2019. Tjenestemandspensionen berøres ikke heraf....

Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil Moderniseringsstyrelsen og Sophie Løhde ikke leve op til aftalen fra OK18....

Præsteforeningen har på vegne af et medlem rejst en sag om forskelsløn. Den pågældende præst, som er pensioneret, fik tilbudt en konstituering i et vikariat i nogle måneder. ...

Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har afsluttet forhandling om anbefalinger for god standard for tjenestebolig....