Ændring af dimensioneringen for optaget på teologiuddannelserne

close up af Præstekrave

Ændring af dimensioneringen for optaget på teologiuddannelserne

Præsteforeningen hilser det velkomment, at der er fremsat forslag til folketingsbeslutning om ændring af dimensioneringen for optaget på teologiuddannelserne. Det er et af de områder Præsteforeningen har peget på som et af flere tiltag for at imødegå præstemangel. Forslaget er fremsat den 9. marts 2021 af Birgitte Bergmann (KF), Egil Hulgaard (KF), Mai Mercado (KF), Søren Pape Poulsen (KF),

Merete Scheelsbeck (KF) og Mette Hjermind Dencker (DF):

Regeringen pålægges inden udgangen af 2021 at fremsætte et lovforslag eller foretage de nødvendige administrative ændringer, der medfører, at dimensioneringen på teologiuddannelserne ændres, således at optaget fremadrettet sker på baggrund af en uddannelsesspecifik dimensionering frem for ledighedsdimensionering


Kategorier:
Kirkepolitik