Ferie og Corona virus/Covid-19

Græsmark med blomster

Ferie og Corona virus/Covid-19

Der er torsdag den 26. marts 2020  indgået aftale mellem overenskomst parterne om  visse ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med covid-19.

Parterne er blevet enige om  en aftale om afvikling af frihed i forbin­delse med covid-19. Aftalen supplerer og fraviger bestemmelser i de gældende overenskomster og aftaler om afvikling af frihed.

Aftalen betyder,  at medarbejdere, der efter ansættelsesmyndighedens anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts -13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 dage. Der er tale om ikke afholdt ferie fra indeværende ferieår.

Du kan læse aftalen her


Kategorier:
Løn og ansættelse